Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

abonamentowych

 • 17.09.2010Zgoda URE na wzrost ceny gazu
  Prawdopodobnie od 1 października o 6,4 proc. wzrośnie cena gazu na mocy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki korekty taryfy gazowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Według zapewnień URE, rachunki gospodarstw domowych zwiększą się jednak tylko o 2,5 proc., a ponadto wszyscy odbiorcy „zaoszczędzą” około 475 mln zł w związku z redukcją skali podwyżki, o jaką pierwotnie wnioskowało PGNiG. Postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dostawcy gazu trwało od 23 lipca br.
  • 09.09.2010Kiedy opodatkować opłaconą z góry usługę zawartą na czas określony
   Pytanie podatnika: Czy prawidłowym jest, w odniesieniu do sprzedaży bezpośredniej do klienta końcowego, rozpoznanie przez Spółkę przychodu z tytułu udzielenia bezpośrednio prawa dostępu do zamówionych przez użytkowników końcowych kont na podstawie art. 12 ust. 3c ustawy o CIT w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, którym to okresem rozliczeniowym jest jeden rok?
   • 30.08.2010Milion zł kary za stosowanie niedozwolonych klauzul
    Za stosowanie niedozwolonych klauzul w regulaminie świadczenia usług Vectra - dostawca telewizji kablowej, Internetu i telefonii stacjonarnej – będzie musiała zapłacić karę w wysokości ponad miliona złotych. Prezes UOKiK uznała, że spółka naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Ukarany przedsiębiorca zmienił już kwestionowaną praktykę.
    • 18.06.2010Dokumentowanie sprzedaży usług abonamentowych
     Pytanie podatnika: Czy sprzedając usługi abonamentowe, poprawne jest umieszczenie jako kolejnych pozycji na fakturze tych usług z przynależnymi im stawkami podatku VAT, w ramach sprzedaży pakietu zawierającego kilka karnetów opodatkowanych z osobna różnymi stawkami VAT?
     • 18.05.2010Ceny gazu wzrosną o 3 proc.
      Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy gazowe dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM (OGP GAZ - SYSTEM) oraz sześciu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego Grupy Kapitałowej PGNiG (OSD). Średni wzrost opłat dla odbiorców w gospodarstwach domowych wyniesie około 3 proc. Najwcześniej nowe taryfy mogą zostać wprowadzone 1 czerwca, najpóźniej 1 lipca 2010 r.
      • 18.03.2010Abonament RTV: Zasady egzekucji zgodne z konstytucją
       Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczącego zasad pobierania i egzekucji opłat abonamentowych, stwierdził, że przepisy, które je regulują, nie naruszają konstytucji. Trybunał uznał, że faktyczna nieskuteczność egzekucji abonamentu i opłat karnych nie jest równoznaczna z niekonstytucyjnością ustawowej regulacji, a bezczynność powołanych do tego instytucji nie poddaje się kontroli w kategoriach konstytucyjnych.
       • 25.01.2010Raport UKE o zmianach na rynku usług telekomunikacyjnych
        Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował wyniki badania „Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 r." obejmującego rynki telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internetu i telewizji. Badanie zostało wykonane na zlecenie UKE przez PBS DGA w grudniu 2009 r. na reprezentacyjnej próbie gospodarstw domowych. Raport wskazuje m.in., że dostęp do telefonu (stacjonarnego lub komórkowego) posiada 95,4 proc. gospodarstw domowych.
        • 19.01.2010Technologie, media i telekomunikacja w 2010 r.
         Według firmy doradczej Deloitte, w tym roku w sektorze technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) przewidywany jest wzrost znaczenia tabletów sieciowych kosztem netbooków i notebooków, wzrost popularności serwisów muzycznych i telewizji 3D, a także rozwój technologii VoIP i umacnianie pozycji smartfonów. Przewidywania te zostały stworzone na podstawie prognoz ekspertów firmy oraz danych pochodzących od globalnych klientów Deloitte.
         • 10.12.200984 mln zł straty TVP po I półroczu
          Najwyższa Izba Kontroli – na zlecenie sejmowej Komisji Skarbu Państwa – sprawdziła gospodarowanie mieniem oraz realizację zadań nadawcy publicznego przez TVP S.A. Kontrolą objęto okres od 2007 do I półrocza 2009 r. Pogorszenie się sytuacji finansowej, brak strategii rozwoju spółki, chaotyczna polityka kadrowa, ciągłe zmiany na stanowiskach kierowniczych, kłopoty w definiowaniu misji, komercjalizacja oferty programowej - to zarzuty, które kolejnym zarządom TVP stawia NIK.
          • 05.11.2009Szersze zwolnienie z abonamentu RTV zgodne z konstytucją
           Trybunał Konstytucyjny uznał, że rozszerzenie kręgu podmiotów zwolnionych z opłat abonamentowych jest zgodne z ustawą zasadniczą. Za niekonstytucyjne uznał natomiast poprawki Senatu do ustawy o opłatach abonamentowych, ponieważ – zdaniem sędziów – zostały one uchwalone z naruszeniem proceduralnych zasad tworzenia prawa. W opinii TK, przepisy te nie są nierozerwalnie związane z całą ustawą.
           • 12.05.2008BCC popiera zniesienie abonamentu
            Sejm przyjął nowelizację ustawy o opłatach abonamentowych. Business Centre Club popiera zarówno projekt dotyczący zwolnienia emerytów i osób najbiedniejszych z obowiązku płacenia abonamentu, jak i zapowiedzi dotyczące całkowitego zniesienia opłat abonamentowych przeznaczanych na radio i telewizję.
            • 15.04.2008Brak możliwości egzekucji opłat abonamentowych za używanie rtv
             Interpelacja nr 859 do ministra infrastruktury w sprawie egzekucji opłat za odbiorniki RTV
             • 14.04.2008Pokrywanie części wydatków na Internet pracownika terenowego a przychód pracownika
              Jeżeli podatnik pokrywa część wydatków poniesionych przez pracownika terenowego na instalację i korzystanie z prywatnego łącza internetowego używanego także do celów służbowych, to takie dofinansowanie powoduje powstanie przysporzenia majątkowego po stronie pracownika. Z uwagi na to zwrot przez pracodawcę części wydatków na Internet pracownika powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
              • 13.02.2008Co z abonamentem rtv?
               Interpelacja nr 89 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie planowanego zniesienia abonamentu radiowo-telewizyjnego
               • 24.01.2008Ulga internetowa – Korzystanie z odliczenia przy dostępie poprzez operatora sieci telefonii komórkowej
                Pytanie: Czy w ramach ulgi internetowej można odliczyć opłaty abonamentowe przy korzystaniu z dostępu do sieci internetowej za pośrednictwem operatora sieci telefonii komórkowej?
                • 17.12.2007Abonament RTV: Nie tylko na poczcie
                 Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o wejściu w życie nowych zasad rejestracji odbiorników RTV i opłacania abonamentu. Kwoty na utrzymanie publicznych mediów można już regulować np. przy pomocy bankowego przelewu.
                 • 09.10.2007Abonament RTV prawie jak podatek
                  Mimo akcji informacyjnych, apeli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz środowisk związanych z mediami publicznymi nadal wiele osób nie płaci opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych. Pojawiają się nowe pomysły na poprawę ściągalności abonamentu, ale ludzie nie chcą go płacić, uważając za niepotrzebny parapodatek. Obowiązek ponoszenia opłat abonamentowych jednak istnieje i wynika z ustawy o opłatach abonamentowych.
                  • 14.09.2007KRRiT i Poczta Polska: Do końca września nowa umowa w sprawie pobierania abonamentu
                   Jak podało Ministerstwo Transportu, jeszcze we wrześniu ma zostać zawarta nowa umowa pomiędzy Krajową Radą Radiofonii i Telewizji a Państwowym Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej Poczta Polska w sprawie pobierania abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych.
                   • 14.06.2007Opłaty abonamentowe za odbiorniki RTV na 2008 rok
                    Zgodnie z Rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2008 r. (Dz. U. Nr 102, poz. 709) opłaty abonamentowe za używanie odbiorników RTV w roku kalendarzowym 2008 ustalono w wysokości: