Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pdof

 • 23.05.2019Exit Tax od 4 mln z這tych
  Rozwi您ania w zakresie podatku dochodowego z niezrealizowanych zysków nie znajduj zastosowania, je瞠li 陰czna warto嗆 rynkowa przenoszonych sk豉dników maj徠ku nie przekracza kwoty 4 mln z. Je瞠li zatem 陰czna warto嗆 przenoszonych aktywów podatnika nie przekroczy kwoty 4 mln z, to zarówno w przypadku przeniesienia sk豉dników maj徠ku, jak i zmiany rezydencji podatkowej, nie wyst徙i obowi您ek zap豉ty podatku dochodowego z niezrealizowanych zysków.
  • 15.03.2019Jak rozliczy delegacj „niepracownika”
   Nie budzi najmniejszych w徠pliwo軼i, i wysy豉j帷 pracownika w podró s逝瘺ow, czy to krajow czy zagraniczn, pracodawca ma obowi您ek pokry koszty delegacji oraz zapewni stosowne 鈍iadczenia wymagane przepisami prawa. Przysporzenia osi庵ni皻e w ten sposób przez pracownika podlegaj zwolnieniu z opodatkowania podatkiem PIT, naturalnie do wysoko軼i stosownych limitów. W tym miejscu nale篡 zwróci jednak瞠 uwag, i ukszta速owana w powy窺zym zakresie linia orzecznicza s康ów administracyjnych czy stanowiska fiskusa dotyczy podró篡 jako relacji pomi璠zy pracownikiem a pracodawc. Jak to zatem wygl康a w przypadku osoby, która nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, tzw. niepracownika?
   • 14.03.2019Jak rozliczy delegacj „niepracownika”
    Nie budzi najmniejszych w徠pliwo軼i, i wysy豉j帷 pracownika w podró s逝瘺ow, czy to krajow czy zagraniczn, pracodawca ma obowi您ek pokry koszty delegacji oraz zapewni stosowne 鈍iadczenia wymagane przepisami prawa. Przysporzenia osi庵ni皻e w ten sposób przez pracownika podlegaj zwolnieniu z opodatkowania podatkiem PIT, naturalnie do wysoko軼i stosownych limitów. W tym miejscu nale篡 zwróci jednak瞠 uwag, i ukszta速owana w powy窺zym zakresie linia orzecznicza s康ów administracyjnych czy stanowiska fiskusa dotyczy podró篡 jako relacji pomi璠zy pracownikiem a pracodawc. Jak to zatem wygl康a w przypadku osoby, która nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, tzw. niepracownika?
    • 01.03.2019U篡wane ponad rok sk豉dniki maj徠ku: 鈔odki trwa貫 czy wyposa瞠nie?
     Prowadz jednoosobow dzia豉lno嗆 gospodarcz, p豉c帷 podatek dochodowy na zasadach ogólnych (prowadz PKPiR). Kupi貫m do firmy ekspres do kawy o warto軼i nieco przekraczaj帷ej 4000 z. Zak豉dam, 瞠 b璠zie u篡wany d逝瞠j ni rok. Czy w zwi您ku z faktem, 瞠 jego cena zakupu nie przekroczy豉 kwoty 10 000 z, mog zaliczy wydatek jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów czy jednak decyduj帷y jest przewidywany okres u篡wania ekspresu?
     • 28.02.2019U篡wane ponad rok sk豉dniki maj徠ku: 鈔odki trwa貫 czy wyposa瞠nie?
      Prowadz jednoosobow dzia豉lno嗆 gospodarcz, p豉c帷 podatek dochodowy na zasadach ogólnych (prowadz PKPiR). Kupi貫m do firmy ekspres do kawy o warto軼i nieco przekraczaj帷ej 4000 z. Zak豉dam, 瞠 b璠zie u篡wany d逝瞠j ni rok. Czy w zwi您ku z faktem, 瞠 jego cena zakupu nie przekroczy豉 kwoty 10 000 z, mog zaliczy wydatek jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów czy jednak decyduj帷y jest przewidywany okres u篡wania ekspresu?
      • 22.02.2019Najem prywatny: Amortyzacja odziedziczonego mieszkania
       Odziedziczy貫m mieszkanie, które chcia豚ym wynajmowa. Zastanawiam si nad wyborem sposobu opodatkowania przychodów z wynajmu - i okazuje si, 瞠 znaczenie b璠zie mia這 to, czy b璠 móg to mieszkanie amortyzowa, i jaka b璠zie wysoko嗆 odpisu amortyzacyjnego (im wi瘯szy, tym korzystniejsza sytuacja przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Czy w przypadku mieszka otrzymanych w spadku amortyzacja wchodzi w gr? Jak ustali warto嗆 takiego mieszkania, a jak wysoko嗆 odpisu, który b璠 móg odliczy od przychodów?
       • 21.02.2019Najem prywatny: Amortyzacja odziedziczonego mieszkania
        Odziedziczy貫m mieszkanie, które chcia豚ym wynajmowa. Zastanawiam si nad wyborem sposobu opodatkowania przychodów z wynajmu - i okazuje si, 瞠 znaczenie b璠zie mia這 to, czy b璠 móg to mieszkanie amortyzowa, i jaka b璠zie wysoko嗆 odpisu amortyzacyjnego (im wi瘯szy, tym korzystniejsza sytuacja przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Czy w przypadku mieszka otrzymanych w spadku amortyzacja wchodzi w gr? Jak ustali warto嗆 takiego mieszkania, a jak wysoko嗆 odpisu, który b璠 móg odliczy od przychodów?
        • 01.02.2019Nie ma dobrego wyj軼ia z pu豉pki ulgi meldunkowej
         Ze zgromadzonych przez Ministerstwo Finansów szacunkowych danych za lata 2008-2017 wynika, 瞠 ok. 18,6 tys. podatników, z uwagi na niez這瞠nie w ustawowym terminie o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania, nie mog這 skorzysta z tzw. ulgi meldunkowej - poinformowa這 Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na poselsk interpelacj.
         • 11.01.2019NSA: Zwrot cz窷ci wk豉du wspólnika spó趾i osobowej - problemy z kwalifikacj 廝ód豉 przychodów
          Z uzasadnienia: Przychody wspólnika z udzia逝 w spó販e osobowej prowadz帷ej dzia豉lno嗆 gospodarcz, okre郵one w art. 8 ust. 1 (ustawy o pdof), nale篡 co do zasady uznawa za przychody z dzia豉lno軼i gospodarczej. W celu unikni璚ia w徠pliwo軼i i rozbie積o軼i interpretacyjnych, które pojawia造 si w praktyce ustawodawca jednoznacznie stwierdzi, 瞠 taka kwalifikacja dotyczy równie 鈔odków pieni篹nych otrzymanych przez wspólnika spó趾i nieb璠帷ej osob prawn z tytu逝 wyst徙ienia z takiej spó趾i.
          • 12.12.2018Przej璚ie numeru NIP spó趾i do jednoosobowej dzia豉lno軼i
           Pytanie: Wnioskodawca by wspólnikiem (z 50% udzia貫m w zysku/stracie) dwuosobowej spó趾i jawnej. Po skutecznym wypowiedzeniu przez drugiego wspólnika umowy spó趾i, Wnioskodawca z這篡 w oparciu o art. 66 KSH pozew o przyznanie mu prawa do przej璚ia maj徠ku Spó趾i z obowi您kiem rozliczenia si z wyst瘼uj帷ym drugim wspólnikiem zgodnie z art. 65 KSH. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do przej璚ia NIP Spó趾i do prowadzonej przez siebie jednoosobowej dzia豉lno軼i gospodarczej na skutek przej璚ia przedsi瑿iorstwa Spó趾i? 
           • 04.12.2018Przekazywanie pracownikom PIT-11 za pomoc 鈔odków komunikacji elektronicznej
            Pytanie: Czy sposób przes豉nia przez Wnioskodawc pracownikom informacji PIT-11 za pomoc 鈔odków komunikacji elektronicznej, tj. przes豉nia jej na wskazany przez pracownika adres e-mail w formie za陰cznika w postaci pliku w formacie PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, je瞠li Wnioskodawca b璠zie dysponowa potwierdzeniem wys豉nia wiadomo軼i e-mail, ale nie b璠zie dysponowa potwierdzeniem dostarczenia e-maila do Pracownika, jest dopuszczalny w 鈍ietle wymogów stawianych przez art. 39 ust. 1 ustawy o PIT?
            • 16.11.2018Zbycie praw do ogródka dzia趾owego - czy trzeba p豉ci podatek dochodowy?
             U篡tkujemy z 穎n dzia趾 nale膨c do jednego ze stowarzysze ogrodowych. Ze wzgl璠u na przeprowadzk chcieliby鄉y przekaza prawa do dzia趾i innej osobie, i odzyska od tej osoby przynajmniej cz窷 nak豉dów, które ponie郵i鄉y na jej ulepszenie i wyposa瞠nie. Mamy ju ch皻nego, który zgodzi si zap豉ci nam 膨dan kwot. Mamy jednak w徠pliwo嗆, czy b璠ziemy musieli zap豉ci w zwi您ku przekazaniem praw do dzia趾i jaki podatek?
             • 15.11.2018Zbycie praw do ogródka dzia趾owego - czy trzeba p豉ci podatek dochodowy?
              U篡tkujemy z 穎n dzia趾 nale膨c do jednego ze stowarzysze ogrodowych. Ze wzgl璠u na przeprowadzk chcieliby鄉y przekaza prawa do dzia趾i innej osobie, i odzyska od tej osoby przynajmniej cz窷 nak豉dów, które ponie郵i鄉y na jej ulepszenie i wyposa瞠nie. Mamy ju ch皻nego, który zgodzi si zap豉ci nam 膨dan kwot. Mamy jednak w徠pliwo嗆, czy b璠ziemy musieli zap豉ci w zwi您ku przekazaniem praw do dzia趾i jaki podatek?
              • 20.09.2018Ulga rehabilitacyjna dla osób utrzymuj帷ych osoby niepe軟osprawne
               Z ulgi na cele rehabilitacyjne mog skorzysta osoby maj帷e na utrzymaniu nast瘼uj帷e osoby niepe軟osprawne: wspó軛a鹵onka, dzieci w豉sne i przysposobione, dzieci obce przyj皻e na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców wspó軛a鹵onka, rodze雟two, ojczyma, macoch, zi璚iów i synowe, je瞠li w roku podatkowym dochody tych osób niepe軟osprawnych nie przekraczaj kwoty 10 080 z. Do dochodów tych nie zalicza si alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o pdof.
               • 30.08.2018Okazyjna praca w ogrodzie - co z podatkiem dochodowym?
                W sezonie letnim zatrudniam do utrzymania ogrodu ró積e osoby, wyp豉caj帷 im uzgodnione wynagrodzenie - najcz窷ciej liczone od rezultatu, czasem godzinowe. Zawieram z tymi osobami ustne umowy. Osoby te nie wystawiaj 瘸dnych rachunków ani faktur, a umowa nie jest zwi您ana z 瘸dn dzia豉lno軼i gospodarcz. Czy s jakie formalno軼i podatkowe, o których powinienem pami皻a? Czy wykonawcy powinni w jaki sposób zg豉sza otrzymane wynagrodzenia?
                • 24.08.2018安iadczenia: Korzystanie z otwartego bufetu nie generuje przychodu
                 Aby nieodp豉tne 鈍iadczenie stanowi這 przychód podatkowy, powinna by to korzy嗆 przypisana konkretnej osobie (indywidualnemu pracownikowi), w ustalonej dla niego indywidualnie wysoko軼i. Tym samym, nie mo積a mówi o przychodzie podatkowym, w sytuacji gdy przypisana warto嗆 鈍iadczenia by豉by jedynie warto軼i statystyczn (ustalon np. przez podzielenie kosztów us逝gi cateringowej przez liczb uczestników wydarzenia), a nie odzwierciedla造by rzeczywistej korzy軼i odniesionej przez dan osob.
                 • 13.06.2018PIT: Jazdy prywatne firmowym samochodem czasem z ewidencj
                  Pytanie: Czy z tytu逝 u篡wania s逝瘺owych samochodów osobowych przez pracowników Wnioskodawcy jako pracodawca i p豉tnik zobowi您ana b璠zie ustali pracownikom przychód do opodatkowania w sytuacji, gdy op豉caj oni koszty tego u篡wania wyliczone przez pracodawc na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów i wska幡ika amortyzacji? Czy ustalenie przez Wnioskodawc jako pracodawc i p豉tnika tego przychodu pracownikom do opodatkowania b璠zie uzale積ione od kwoty, jak zostaje miesi璚znie obci捫ony pracownik?
                  • 18.05.2018Jednoosobowa dzia豉lno嗆 gospodarcza - poradnik dla pocz徠kuj帷ych (1)
                   Decyzja o rozpocz璚iu dzia豉lno軼i gospodarczej jest dla osoby nigdy wcze郾iej jej nie prowadz帷ej decyzj, której skutki mog okaza si bardzo istotne - zarówno w pozytywnym jak i negatywnym kontek軼ie. Prowadz帷y jednoosobow dzia豉lno嗆 gospodarcz przestaje by dla organów pa雟twa konsumentem i zaczyna by przedsi瑿iorc - nabywaj帷 nieco nowych praw, i bardzo wiele nowych obowi您ków. Czy to oznacza, 瞠 rozpocz璚ie dzia豉lno軼i gospodarczej to b陰d? Oczywi軼ie nie, a dok豉dniej rzecz ujmuj帷 - nie zawsze.
                   • 17.05.2018Jednoosobowa dzia豉lno嗆 gospodarcza - poradnik dla pocz徠kuj帷ych (1)
                    Decyzja o rozpocz璚iu dzia豉lno軼i gospodarczej jest dla osoby nigdy wcze郾iej jej nie prowadz帷ej decyzj, której skutki mog okaza si bardzo istotne - zarówno w pozytywnym jak i negatywnym kontek軼ie. Prowadz帷y jednoosobow dzia豉lno嗆 gospodarcz przestaje by dla organów pa雟twa konsumentem i zaczyna by przedsi瑿iorc - nabywaj帷 nieco nowych praw, i bardzo wiele nowych obowi您ków. Czy to oznacza, 瞠 rozpocz璚ie dzia豉lno軼i gospodarczej to b陰d? Oczywi軼ie nie, a dok豉dniej rzecz ujmuj帷 - nie zawsze.
                    • 30.04.2018MF o sytuacji podatkowej tzw. ofiar ulgi meldunkowej
                     Przepisy dotycz帷e tzw. ulgi meldunkowej nie budzi造 w徠pliwo軼i w zakresie koniczno軼i z這瞠nia o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia. Powo豉ne w wyst徙ieniu RPO orzeczenia NSA, równie nie neguj tej tezy. Nie jest rozwa瘸ne zastosowanie prokonstytucyjnej wyk豉dni przepisów warunkuj帷ych przyznanie ulgi meldunkowej, tak aby w jak najszerszym zakresie zapewni obywatelom ochron przys逝guj帷ych im praw - poinformowa這 Ministerstwo Finansów.
                     • 06.04.2018Dzia豉lno嗆 gospodarcza i koszty uzyskania przychodów - studia w豉軼iciela
                      Prowadz jednoosobow dzia豉lno嗆 gospodarcz w bran篡 e-commerce. Zamierzam obecnie podj望 studia podyplomowe 軼i郵e zwi您ane z dalszym rozwojem mojej firmy, dotycz帷e programowania. Czy op豉ty za studia, za dojazdy do szko造, podr璚zniki itp. b璠 stanowi造 koszty uzyskania przychodów w mojej dzia豉lno軼i?
                      • 05.04.2018Dzia豉lno嗆 gospodarcza i koszty uzyskania przychodów - studia w豉軼iciela
                       Prowadz jednoosobow dzia豉lno嗆 gospodarcz w bran篡 e-commerce. Zamierzam obecnie podj望 studia podyplomowe 軼i郵e zwi您ane z dalszym rozwojem mojej firmy, dotycz帷e programowania. Czy op豉ty za studia, za dojazdy do szko造, podr璚zniki itp. b璠 stanowi造 koszty uzyskania przychodów w mojej dzia豉lno軼i?
                       • 23.02.2018Finansowanie noclegów pracownikom mobilnym i przychód ze stosunku pracy
                        Obowi您ek zapewnienia prawid這wej organizacji pracy nie mo瞠 by uto窺amiany tylko z zapewnieniem biurka, materiaów biurowych czy pokryciem kosztów eksploatacji samochodu s逝瘺owego czy kosztów zu篡tej energii elektrycznej. Ten obowi您ek nale篡 i trzeba odnosi i analizowa w kontek軼ie konkretnych obowi您ków pracowniczych i wynikaj帷ych z tych obowi您ków oczekiwa pracodawcy.
                        • 06.02.2018Nieodp豉tne udost瘼nienie mieszkania na rzecz pracownika - skutki w podatku dochodowym
                         Pracodawcy realizuj帷 polityk wsparcia mieszkaniowego dla zamiejscowej za這gi pracowniczej cz瘰to decyduj si odda do nieodp豉tnego u篡wania lokal mieszkalny. Wi捫e si to z konieczno軼i poniesienia okre郵onych wydatków takich jak czynsz czy koszty eksploatacji mieszkania. Jak zatem rozliczy powy窺ze koszty w rachunku podatkowym?
                         • 25.01.2018Nieodp豉tne udost瘼nienie mieszkania na rzecz pracownika - skutki w podatku dochodowym
                          Pracodawcy realizuj帷 polityk wsparcia mieszkaniowego dla zamiejscowej za這gi pracowniczej cz瘰to decyduj si odda do nieodp豉tnego u篡wania lokal mieszkalny. Wi捫e si to z konieczno軼i poniesienia okre郵onych wydatków takich jak czynsz czy koszty eksploatacji mieszkania. Jak zatem rozliczy powy窺ze koszty w rachunku podatkowym?
                          • 22.01.2018MF: Nowe przepisy o 50 proc. kosztach i sytuacja nauczycieli akademickich
                           Ministerstwo Finansów opublikowa這 informacj dotycz帷 sytuacji nauczycieli akademickich po zmianie przepisów ustawy o pdof odnosz帷ych si do 50% kosztów uzyskania przychodów. Przypomnijmy, ze co prawda nowelizacja podnios豉 limit stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców do 85.528 z rocznie, ale jednocze郾ie ograniczy豉 kr庵 upowa積ionych do korzystania z tego podatkowego przywileju.
                           • 18.01.2018MF: Nowe przepisy o 50 proc. kosztach i sytuacja nauczycieli akademickich
                            Ministerstwo Finansów opublikowa這 informacj dotycz帷 sytuacji nauczycieli akademickich po zmianie przepisów ustawy o pdof odnosz帷ych si do 50% kosztów uzyskania przychodów. Przypomnijmy, ze co prawda nowelizacja podnios豉 limit stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców do 85.528 z rocznie, ale jednocze郾ie ograniczy豉 kr庵 upowa積ionych do korzystania z tego podatkowego przywileju.
                            • 23.11.2017PIT: Po篡czka od rodziców i zwolnienie z d逝gu
                             Na skutek zwolnienia przez rodziców z d逝gu dziecko uzyskuje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten korzysta jednak ze zwolnienia z opodatkowania pdof, pod warunkiem 瞠 zwolnienie z d逝gu nie nast徙i這 na podstawie stosunku pracy, pracy nak豉dczej lub na podstawie umów b璠帷ych podstaw uzyskiwania przychodów zaliczanych do 廝ód豉 z dzia豉lno軼i wykonywanej osobi軼ie
                             • 14.11.2017Firmowy samochód u篡wany prywatnie przez wspólnika spó趾i a przychód w PIT
                              Pytanie: Wnioskodawczyni jest komandytariuszem w spó販e komandytowej. Spó趾a odda豉 Wnioskodawczyni do dyspozycji samochód osobowy, który jest przedmiotem leasingu - spó趾a jest leasingobiorc. Samochód wykorzystywany jest przez Wnioskodawczyni równie do celów prywatnych. Wnioskodawczyni nie jest pracownikiem spó趾i. W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna opodatkowa wykorzystywanie przedmiotowego pojazdu do celów prywatnych?
                              • 10.11.2017Poker stacjonarny i on-line: jak opodatkowa wygrane?
                               W erze wszechobecnego Internetu uczestnictwo w grach hazardowych on-line organizowanych na ca造m 鈍iecie jest ju powszechne. Wszystkim zainteresowanym prezentujemy odpowied na wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (w zakresie opodatkowania pdof) polskiego rezydenta, który uczestniczy w turniejach pokera zarówno stacjonarnych jak i organizowanych on-line w Polsce i za granic.
                               • 06.11.2017WSA. Ulga mieszkaniowa: Samo poniesienie wydatków nie wystarczy
                                Z uzasadnienia: Ustawodawca kierowa tzw. ulg miszkaniow do podatników, którzy pozyskali ze sprzeda篡 nieruchomo軼i (art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a-c ustawy o PIT) okre郵one przychody i w nieprzekraczalnym terminie dwóch lat, przychody te wydatkowali na zaspokojenie swych potrzeb mieszkaniowych, w tym wydatkowali te 鈔odki na nabycie nieruchomo軼i mieszkalnej, przy czym "nabycie" nale篡 rozumie jako definitywne uzyskanie prawa w豉sno軼i.
                                • 03.11.2017Dor璚zenie zast瘼cze tak瞠 zawiesza bieg przedawnienia
                                 Z uzasadnienia: Wszystkie zast瘼cze formy dor璚zenia pism rodz domniemanie prawne, 瞠 pismo zosta這 dor璚zone adresatowi. Wobec czego, bez wzgl璠u na to, czy pismo rzeczywi軼ie w ten sposób dosz這 do r彗 adresata, przyjmuje si prawdziwo嗆 twierdzenia o jego dor璚zeniu.
                                 • 30.10.2017Co obejmuje rycza速 za korzystanie z samochodów s逝瘺owych?
                                  Pytanie: Czy warto嗆 pieni篹na nieodp豉tnego 鈍iadczenia otrzymanego przez pracownika z tytu逝 wykorzystywania samochodu s逝瘺owego do celów prywatnych obejmuje udost瘼nienie samochodu oraz ponoszenie kosztów paliwa wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych, kosztów napraw, ubezpieczenia OC i AC samochodu, wymiany opon i materiaów eksploatacyjnych, a tak瞠 z przegl康ów gwarancyjnych i pogwarancyjnych i w rezultacie Wnioskodawca, jako p豉tnik, jest zobowi您any zakwalifikowa u pracownika z tytu逝 nieodp豉tnego wykorzystywania samochodu s逝瘺owego do celów prywatnych wy陰cznie przychód w wysoko軼i okre郵onej zgodnie z art. 12 ust. 2a oraz ust. 2b ww. oraz pobra z tego tytu逝 zaliczk na PIT?
                                  • 03.10.2017Szybsza amortyzacja samochodu osobowego
                                   Samochody osobowe nale膨 do tych 鈔odków trwa造ch, które przez przepisy podatkowe s mocno dyskryminowane. Mo磧iwo軼i zaliczenia do kosztów uzyskania ca貫go wydatku na zakup w przypadku samochodów nie ma (z drobnym wyj徠kiem), i przedsi瑿iorcom pozostaje jedynie amortyzowa je zgodnie z ogólnymi przepisami o amortyzacji, znajduj帷ymi si w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.
                                   • 28.09.2017Szybsza amortyzacja samochodu osobowego
                                    Samochody osobowe nale膨 do tych 鈔odków trwa造ch, które przez przepisy podatkowe s mocno dyskryminowane. Mo磧iwo軼i zaliczenia do kosztów uzyskania ca貫go wydatku na zakup w przypadku samochodów nie ma (z drobnym wyj徠kiem), i przedsi瑿iorcom pozostaje jedynie amortyzowa je zgodnie z ogólnymi przepisami o amortyzacji, znajduj帷ymi si w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.
                                    • 21.09.2017Wycieczka firmowa: Skutki podatkowe po stronie pracownika
                                     Przychód czy brak przychodu? Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera szeroki katalog przychodów pracownika podlegaj帷ych opodatkowaniu, obejmuj帷 swoim zakresem zarówno wyp豉ty pieni篹ne, jak i 鈍iadczenia rzeczowe, które pracownicy otrzymuj w zwi您ku z zatrudnieniem. Do przychodów pracownika zalicza si tak瞠 warto嗆 nieodp豉tnych oraz cz窷ciowo odp豉tnych 鈍iadcze. 
                                     • 28.08.2017Rozliczenie straty z najmu prywatnego w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej
                                      Pytanie: Czy strat osi庵ni皻 w latach poprzednich z tytu逝 najmu prywatnego rozliczanego na zasadach ogólnych mo積a odliczy od dochodu osi庵ni皻ego z dzia豉lno軼i gospodarczej polegaj帷ej na wynajmie i zarz康zaniu nieruchomo軼iami w豉snymi lub dzier瘸wionymi?
                                      • 21.08.2017Ewidencja przebiegu pojazdu - jedna, dwie czy wi璚ej?
                                       Samochody osobowe, u篡wane w dzia豉lno軼i gospodarczej od zawsze znajduj si pod szczególn piecz fiskusa. Trudno stwierdzi dlaczego tak jest - czasy, w których samochód by oznak niebywa貫go luksusu min窸y miejmy nadziej bezpowrotnie, samochód jest w dzia豉lno軼i wykorzystywany powszechnie, jest niezb璠ny osobom, zajmuj帷ym si jak彗olwiek aktywno軼i gospodarcz, a mimo to w dalszym ci庵u na samochód w firmie spogl康a si podejrzliwie. I chyba musimy na razie si z tym pogodzi.
                                       • 18.08.2017Ewidencja przebiegu pojazdu - jedna, dwie czy wi璚ej?
                                        Samochody osobowe, u篡wane w dzia豉lno軼i gospodarczej od zawsze znajduj si pod szczególn piecz fiskusa. Trudno stwierdzi dlaczego tak jest - czasy, w których samochód by oznak niebywa貫go luksusu min窸y miejmy nadziej bezpowrotnie, samochód jest w dzia豉lno軼i wykorzystywany powszechnie, jest niezb璠ny osobom, zajmuj帷ym si jak彗olwiek aktywno軼i gospodarcz, a mimo to w dalszym ci庵u na samochód w firmie spogl康a si podejrzliwie. I chyba musimy na razie si z tym pogodzi.
                                        • 14.08.2017Faktura kosztowa odnaleziona po dwóch latach: w PKPiR i KUP?
                                         Pytanie: Czy mog zaliczy do kosztów uzyskania przychodów faktur kosztow z 2015 r, odnalezion w 2017 r. w bie膨cym miesi帷u (miesi帷u odnalezienia)? Czy VAT z tej faktury mog zaliczy równie do kosztów?
                                         • 11.08.2017Faktura kosztowa odnaleziona po dwóch latach: w PKPiR i KUP?
                                          Pytanie: Czy mog zaliczy do kosztów uzyskania przychodów faktur kosztow z 2015 r, odnalezion w 2017 r. w bie膨cym miesi帷u (miesi帷u odnalezienia)? Czy VAT z tej faktury mog zaliczy równie do kosztów?
                                          • 31.07.2017Amortyzacja przy zmianie sposobu opodatkowania
                                           Podatnik rozlicza si na podstawie rycza速u, w wykazie 鈔odków trwa造ch ma samochód osobowy od 01.06.2016. Od 01.01.2018 przejdzie na PKPiR i rozpocznie ten samochód amortyzowa. Czy do amortyzacji ma przyj望 warto嗆 pocz徠kow samochodu i okres amortyzacji rozpocz望 od 01.01.2018 czy od 01.06.2016?
                                           • 28.07.2017Amortyzacja przy zmianie sposobu opodatkowania
                                            Podatnik rozlicza si na podstawie rycza速u, w wykazie 鈔odków trwa造ch ma samochód osobowy od 01.06.2016. Od 01.01.2018 przejdzie na PKPiR i rozpocznie ten samochód amortyzowa. Czy do amortyzacji ma przyj望 warto嗆 pocz徠kow samochodu i okres amortyzacji rozpocz望 od 01.01.2018 czy od 01.06.2016?
                                            • 12.07.2017Wydatki na us逝gi cateringowe jako koszt podatkowy firmy
                                             Pytanie podatnika: Spó趾a rozwa瘸 zawarcie umowy na us逝g cateringow dla jej pracowników. Czy koszty zakupu ww. us逝g b璠 dla spó趾i kosztem uzyskania przychodów?
                                             • 05.07.2017Podnajem leasingowanego samochodu jako przychód z dzia豉lno軼i
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo dzia豉lno嗆 gospodarcz polegaj帷 na wykonywaniu us逝g transportowych. W leasingu Wnioskodawca posiada kilka samochodów. Firma leasingowa wyrazi豉 zgod na podnaj璚ie samochodów dla innego podmiotu - spó趾i jawnej. Czy przychód z najmu b璠zie przychodem w dzia豉lno軼i indywidualnej?
                                              • 05.07.2017Maski i filtry powietrza dla pracowników w kosztach firmy
                                               Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione (ponoszone w przysz這軼i) na zakup odpowiednio: masek antysmogowych wraz z filtrami, oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem do biura (miejsca pracy), oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem do domu (miejsca zamieszkania) dla pracowników spó趾i mog zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
                                               • 29.06.2017Ekspres do kawy jako koszt podatkowy firmy
                                                Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione na: zakup specjalistycznego ekspresu do kawy oraz na zatrudnienie/zakup us逝g baristów mog zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy (w odpowiedniej proporcji do jego udzia逝 w zysku Spó趾i) na podstawie art. 22 ust. 1 oraz ust. 8 (odpisy amortyzacyjne od ekspresu jako 鈔odka trwa貫go) ustawy o PDOF, jako tzw. koszty po鈔ednie, czyli koszty poniesione celem zachowania albo zabezpieczenia 廝ód豉 przychodów?
                                                • 22.06.2017WSA. Niebezpieczne zabawy z kas fiskaln
                                                 Z uzasadnienia: Przy tak znacznej ilo軼i ich dodatkowych otwar nie sposób da wiary wyja郾ieniom skar膨cej, 瞠 ich otwieranie by這 podyktowane wy陰cznie konieczno軼i rozmieniania gotówki, jej pobrania lub zwrotu. Za ca趾owicie nieprzekonywuj帷e nale篡 uzna zawarte w skardze wyja郾ienia, 瞠 znaczne ilo軼i dodatkowych otwar szuflad mog造 by spowodowane "zabaw znudzonego kasjera". Znaczna ilo嗆 dodatkowych otwar szuflad kas w po陰czeniu z przeprowadzonymi przez organ wyliczeniami 鈔edniej mar篡 wa穎nej potwierdza, 瞠 skar膨ca nie zaewidencjonowa豉 w swoich ksi璕ach ca這軼i przychodu z tytu逝 sprzeda篡 towarów.