Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakup kalendarzy kosztem

  • 25.09.2017Wydatki na upominki dla kontrahentów w koszach podatkowych
    Pytanie: W ramach wykonywanej działalności Wnioskodawca zamierza przekazywać swoim kontrahentom drobne upominki w postaci papierowych voucherów lub zaproszeń do restauracji. Vouchery i zaproszenia będą mieć niewielką wartość, ok. 100-500 zł. Czy ww. wydatki Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
  • 31.01.2012Skutki podatkowe spotkań z kontrahentami
    Spotkania biznesowe podczas których, kontrahent spożywa z nami posiłek, a następnie otrzymuje np. gadżet firmowy jest bardzo powszechną, wręcz zwyczajową praktyką w świecie biznesu. Dla organów podatkowych wciąż jednak jest to pole do prezentowania odmiennych poglądów, mających rozstrzygnąć czy tego typu wydatki ukierunkowane są na reprezentowanie firmy oraz budowanie jej prestiżu (reprezentacja), czy też służą jedynie promocji świadczonych usług.
  • 14.06.2007Udział firmy w targach a koszty uzyskania przychodów
    Pytanie podatnika: Czy koszty uczestnictwa w targach należy uznać za koszty reklamy, stanowiące w całości koszty uzyskania przychodów?