alkohol imprezie

 • 01.06.2010Rostowski: Niezbędne wprowadzenie reguły wydatkowej
  Szybkie przekazanie do konsultacji społecznych i międzyresortowych projektu ustawy dotyczącej tzw. reguły wydatkowej zapowiedział podczas inauguracji odbywającego się w Katowicach II Europejskiego Kongresu Gospodarczego minister finansów Jacek Rostowski. Reguła będzie kluczowym elementem planu reformy finansów publicznych – w przyszłości ma ograniczyć wzrost wydatków publicznych.
 • 01.02.2010MF: Wydatki na imprezę integracyjną a przychód pracowników
  Pytanie podatnika: Czy pracownicy poniosą jakieś konsekwencje podatkowe z tytułu udziału w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez pracodawcę?
 • 27.10.2009Ministerstwo Finansów nie finansuje Fundacji Skarbowości
  Zapytanie nr 4203 do ministra finansów w sprawie kosztów organizacji IX Mistrzostw Polski Skarbowców w Zakopanem w dniach 29-30 maja 2009 r.
 • 01.10.2009Gry i zabawy podczas szkolenia kontrahentów to reprezentacja firmy
  Pytanie podatnika: Czy poniesione wydatki w związku z organizacją szkolenia będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
 • 09.09.2009Orzecznictwo podatkowe: Sporów o imprezy pracownicze ciąg dalszy
  Z uzasadnienia: W przypadku, gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika (jak to ma miejsce w rozpoznawanej sprawie), gdzie opłata jest wnoszona ryczałtowo, bez względu na to, czy pracownik z usług korzystał czy też nie korzystał, brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów organizowanych imprez. Nie sposób bowiem stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście otrzymał owo świadczenie i jaka jest jego wartość.
 • 18.02.2009Firmowy piknik może być kosztem podatkowym
  Pytanie podatnika: Czy w opisanej koszty imprezy integracyjnej w tym zarówno koszty uczestnictwa w imprezie pracowników jak i ich najbliższej rodziny mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów przez podatnika, w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych w pełnym zakresie?
 • 30.12.2008UOKiK skontrolował przedsiębiorców organizujących imprezy masowe
  Odwołany koncert? Krajowy artysta zamiast zagranicznej gwiazdy? Organizatorzy imprez mogą okazać się dla konsumenta trudnym kontrahentem — wynika z analizy działalności agencji koncertowych przeprowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • 03.09.2008Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie usług turystyki
  Usługa turystyki, o której mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) również przypadku gdy w jej ramach świadczone są "usługi własne", o których mowa w art. 119 ust. 5 u.p.t.u., na podstawie art. 41 ust. 1 u.p.t.u. podlega - jako jedna usługa o charakterze kompleksowym - opodatkowaniu stawką 22 %, za wyjątkiem przypadków gdy jest świadczona poza terytorium Wspólnoty lub na terytorium Wspólnoty i poza nim.
 • 24.04.2008Trzecia konferencja Central Europe Meeting Point
  Ułatwienie współpracy w branży nieruchomości między zachodnimi firmami oraz liderami tego sektora w Europie Środkowej i Wschodniej jest celem odbywającej się po raz trzeci w Warszawie konferencji Central Europe Meeting Point (CEMP).
 • 05.12.2007Pojedynek Gigantów
  Internetowy Dziennik o Fotografii i Wideo www.swiatobrazu.pl jest organizatorem unikalnego na skalę światową wydarzenia – Pojedynku Gigantów. Po raz pierwszy w historii giganci rynku profesjonalnego druku fotografii firma Epson oraz firma HP staną naprzeciwko siebie, aby rozstrzygnąć spór o pierwszeństwo w jakości druku cyfrowego. Witryna podatki.biz objęła patronat medialny nad tą imprezą.
 • 31.10.2007Komisja sejmowa do spraw Euro 2012?
  Konfederacja Pracodawców Prywatnych apeluje, by w nowym Sejmie została powołana specjalna komisja do spraw organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej w roku 2012. Komisja zajęłaby się opracowaniem ustaw, które przyspieszyłyby przygotowania do imprezy.
 • 21.09.2007Ustne polecenie wyjazdu służbowego niewystarczające
  Czy ustne polecenie pracodawcy wystarczy dla udowodnienia odbycia podróży służbowej?
 • 31.08.2007Zagraniczne dochody sportowców
  Pytanie: Jestem piłkarzem mieszkającym i pracującym w Polsce. Moja drużyna brała udział w turnieju organizowanym w Niemczech, a ja otrzymałem nagrodę indywidualną dla najlepszego zawodnika imprezy. W jaki sposób powinienem opodatkować ten dochód?
 • 27.07.2007Kiedy wydatki na imprezę integracyjną dla pracowników można zaliczyć do KUP?
  W przypadku organizacji imprezy integracyjnej, aby zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów, należy położyć szczególny akcent na motywujący charakter imprezy. Inaczej wydatki na imprezę nie będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, jako wydatki na działalność socjalną. Podatnik, organizując dla pracowników określoną imprezę, musi jako cel tej imprezy przyjąć zintegrowanie pracowników z firmą oraz między sobą, poprawę atmosfery pracy, wzrost motywacji w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych. Jeżeli nie przyjmie takiego celu, to samo spotkanie polegające na konsumpcji czy też rekreacji sportowej nie będzie kosztem uzyskania przychodów — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 22.06.2007Impreza firmowa i koszty uzyskania przychodów
  Organizując imprezę w firmie, pracodawcy często liczą na możliwość zaliczenia wydatków z nią związanych do kosztów uzyskania przychodów. Na temat tego, czy jest to dopuszczalne pojawiało się wiele sprzecznych opinii. Z jednaj strony, że jest to możliwe pod warunkiem zachowania pewnych wymogów co do charakteru imprezy i sposobu jej finansowania, a z drugiej - że w żadnym wypadku impreza taka nie może zostać ujęta w koszty. W końcu Ministerstwo Finansów wydało w tej sprawie pismo, które miało ujednolicić interpretację odnośnych przepisów, ale przedstawiona w nim argumentacja nie została przyjęta przez wszystkie urzędy skarbowe. Jak zatem kształtują się stanowiska w tej kwestii?
 • 10.05.2007Impreza integracyjna finansowana ze środków obrotowych
  Pytanie podatnika: Czy wartość wynikających z udziału w imprezie świadczeń dla pracowników jest zwolniona z opodatkowania?
 • 15.02.2007Wyjazd pracowników na imprezę integracyjną
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca w wybranych miejscowościach na terenie kraju, znajdujących się poza miejscowością będącą siedzibą firmy, dla wybranej grupy pracowników organizuje spotkania integracyjne. W spotkaniach tych uczestniczą pracownicy, wyselekcjonowani stosownie do celu planowanej integracji. Na spotkaniach firma kładzie nacisk na komunikację interpersonalną, współdziałanie w zespole, podejmowanie decyzji. W tym celu organizowane są wycieczki, gry sportowe lub logiczne. Każda z imprez połączona jest z uroczystą kolacją oraz wspólną zabawą. Takie spotkania mogą spełniać także zadania motywacyjne dla pracowników, którzy czują się wyróżnieni zaproszeniem na imprezę. Czy wydatki poniesione w związku z udziałem pracownika w tego typu spotkaniach (koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia) winny być zwolnione spod opodatkowania?
 • 24.09.2006Imprezy integracyjne jako pośredni koszt uzyskania przychodu
  Pytanie podatnika: Czy impreza integracyjna sfinansowana ze środków obrotowych może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
 • 26.10.2005Więcej wydatków kwalifikowanych - targi i wystawy
  W biuletynie codziennym z 24.10.2005 r. wspomnieliśmy o nowelizacji rozporządzenia w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006. Jak poinformowało MGiP nowelizacja ta między innymi rozszerza kategorie wydatków kwalifikowanych, które mogą być refundowane za udział w targach i wystawach oraz wyjazdowych misjach gospodarczych.

« poprzednia strona