Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

alkohol impreza integracyjna

  • 18.02.2011Organizacja imprez integracyjnych dla pracowników oraz szkoleń dla kontrahentów – zaliczenie wydatków do kosztów
    Imprezy integracyjne to skuteczne narzędzie wykorzystywane przez pracodawców w celu zwiększenia efektywności pracy. Mimo, iż w ogólnym rachunku ekonomicznym działanie takie przynosi wymierne korzyści finansowe, to jednak organizacja tego typu spotkań wiąże się często ze znacznymi nakładami finansowymi. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku przeprowadzenia szkoleń dla kontrahentów. Możliwość zaliczenia wskazanych wydatków do kosztów uzyskania przychodów należy rozpatrywać przez pryzmat obowiązujących przepisów prawa oraz aktualnego podejścia organów podatkowych.