Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ambasad

 • 19.01.2022Aplikacja e-TOLL oceniana bardzo negatywnie
  Obsługa aplikacji e-TOLL jest mało intuicyjna, nie może ona pracować w tle, zaś jej zamknięcie bądź zawieszenie w trakcie wykonywania przejazdu także naraża kierowcę na karę. Ponieważ aplikacja opiera się na danych z systemu GPS, wątpliwości budzi także fakt, czy opłata za przejazd będzie pobrana także w przypadku, gdy kierowca będzie korzystał z drogi równoległej do autostrady. Kierowca naraża się również na karę w sytuacji utraty zasięgu GPS w trakcie przejazdu, lub błędnego odczytania przez system jego pozycji.
 • 23.11.2021Rabat dla klienta nie jest jego przychodem
  Przedsiębiorca daje swoim klientom możliwość darmowego pobrania, zainstalowania i korzystania z aplikacji zakupowej. Aby spopularyzować aplikację planuje wprowadzić program, który zakładać będzie udostępnianie poprzez aplikację dodatkowych kuponów, uprawniających w okresie ich ważności do uzyskania rabatu na towary nabywane z wykorzystaniem aplikacji. Czy po stronie któregokolwiek z uczestników programu (w tym po stronie pracownika przedsiębiorcy) powstanie przychód odpowiadający wartości udzielonego rabatu?
 • 03.03.2020Podatki na świecie: Podatek cyfrowy nadal z problemami
  Wielka Brytania nadal rozważa wprowadzenie podatku cyfrowego, ale temat ten ma być poruszony w najbliższej przyszłości w rozmowach handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Za wdrażaniem podatków cyfrowych opowiada się duża część krajów europejskich, czemu sprzeciwia się z kolei Waszyngton, który grozi odwetowymi działaniami gospodarczymi.
 • 10.08.2018Czy na pewno odliczenie VAT od darowanych napojów alkoholowych jest dopuszczalne
  Prawo do odliczenia naliczonego VAT od nabywanych przez podatnika towarów i usług ustawodawca uzależnił od ich wykorzystywania do wykonywania do czynności opodatkowanych czyli związku zakupu z czynnościami opodatkowanymi. Zasadę tę określa art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Brak jednak ustawowego określenia w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych aby umożliwić podatnikowi odliczanie podatku naliczonego.
 • 09.08.2018Czy na pewno odliczenie VAT od darowanych napojów alkoholowych jest dopuszczalne
  Prawo do odliczenia naliczonego VAT od nabywanych przez podatnika towarów i usług ustawodawca uzależnił od ich wykorzystywania do wykonywania do czynności opodatkowanych czyli związku zakupu z czynnościami opodatkowanymi. Zasadę tę określa art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Brak jednak ustawowego określenia w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych aby umożliwić podatnikowi odliczanie podatku naliczonego.
 • 17.04.2018Delegowanie pracowników w UE – zmiany będą niekorzystne dla polskich firm
  Unia Europejska jest coraz bliżej wprowadzenia zmian dotyczących unijnej dyrektywy ws. delegowania pracowników. W ubiegłym tygodniu unijni ambasadorowie zatwierdzili kompromisowy tekst nowelizujący obecne przepisy. Biznes wskazuje tymczasem, że nowe regulacje będą niekorzystne dla polskich firm.
 • 16.04.2018Delegowanie pracowników w UE – zmiany będą niekorzystne dla polskich firm
  Unia Europejska jest coraz bliżej wprowadzenia zmian dotyczących unijnej dyrektywy ws. delegowania pracowników. W ubiegłym tygodniu unijni ambasadorowie zatwierdzili kompromisowy tekst nowelizujący obecne przepisy. Biznes wskazuje tymczasem, że nowe regulacje będą niekorzystne dla polskich firm.
 • 08.12.2016Świadczenie małżeńskie z USA opodatkowane w Polsce?
  Pytanie podatnika: Czy dodatek rodzinny (świadczenie małżeńskie) podlega opodatkowaniu w Polsce i należy je rozliczyć w zeznaniu podatkowym składanym w Urzędzie Skarbowym jako dochód do opodatkowania?
 • 10.11.2016VAT. Przekazanie prezentów o małej wartości na rzecz pracowników jako dostawa towarów
  Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne przekazania na rzecz pracowników napojów, jako przekazanie prezentów o małej wartości, nie będzie stanowić odpłatnej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu VAT i w konsekwencji, nie będzie podlegać obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej?
 • 08.09.2014Nowa klauzula będzie instrumentem prześladowania małych firm?
  Nowa klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania stanie się instrumentem służącym do prześladowania małych firm – uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak twierdzi organizacja, resort finansów jeszcze bardziej skomplikuje przepisy, a nowe narzędzie może okazać się „pałką na uczciwych podatników”.
 • 05.09.2014Nowa klauzula będzie instrumentem prześladowania małych firm?
  Nowa klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania stanie się instrumentem służącym do prześladowania małych firm – uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak twierdzi organizacja, resort finansów jeszcze bardziej skomplikuje przepisy, a nowe narzędzie może okazać się „pałką na uczciwych podatników”.
 • 29.08.2014Potrzeba nowego systemu podatkowego – twierdzą przedsiębiorcy
  Rząd powinien stworzyć jasny, prosty i skuteczny system podatkowy, który nie będzie wymagać licznych interpretacji – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja za wzór do naśladowania stawia podatek rolny.
 • 13.03.2014MG i MSZ będą wspierać przedsiębiorców
  Zakres i możliwości wsparcia przedsiębiorców działających poza granicami Polski oraz wspólne plany MG i MSZ związane z promocją Polski na arenie międzynarodowej były tematami spotkania wiceminister gospodarki Ilony Antoniszyn-Klik i wiceminister spraw zagranicznych Katarzyny Kacperczyk z przedstawicielami największych polskich firm działających na rynkach zagranicznych. Spotkanie  odbyło się 10 marca 2014 roku w Warszawie.
 • 13.02.2014Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej do zmiany?
  Interpelacja nr 22763 w sprawie prac powołanego zespołu roboczego do przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • 21.09.2012Energia geotermalna – polsko-islandzka konferencja
  Energia geotermalna to jedno z najbardziej perspektywicznych odnawialnych źródeł energii na świecie. Liczę, że również nam uda się wykorzystać zasoby tego surowca – mówił wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak otwierając polsko-islandzką konferencję poświęconą współpracy w zakresie geotermii.
 • 13.06.2012VAT: Nieodpłatne przekazanie materiałów ekspozycyjnych
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wyłącznej dystrybucji wyrobów jubilerskich marki A na rynku polskim. W celu zwiększenia sprzedaży spółka udostępnia punktom sprzedaży (np. sklepom) różnego rodzaju materiały ekspozycyjne lub, służące informowaniu klientów o asortymencie spółki oraz przekazywaniu wszelkich treści dotyczących oferty, tj. standy, ekspozytory, prezentery, gabloty i inne. Czy nieodpłatne udostępnianie ww. materiałów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 • 07.05.2012Umowa o ruchu granicznym z Rosją ratyfikowana
  Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji polsko-rosyjskiej umowy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej 14 grudnia 2011 r. w Moskwie. Nowe przepisy umożliwią mieszkańcom Pomorza, Warmii i Mazur oraz obwodu kaliningradzkiego przekraczanie lądowej granicy polsko-rosyjskiej bez konieczności posiadania wizy.
 • 23.04.2012Vouchery wycieczkowe a opodatkowanie PIT
  Minister Finansów zmienił z urzędu interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB2/415-518/11-2/MK1 z 6 września 2011 r. Stwierdził, że programu motywacyjnego nie można utożsamiać z konkursem, również w sytuacji gdy pomiędzy jego uczestnikami pojawia się element rywalizacji charakterystyczny dla konkursu.
 • 06.04.2012Ministerstwo otwiera firmom światowe rynki
  Ministerstwo Gospodarki za pośrednictwem Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów chce ułatwić polskim przedsiębiorcom rozwój działalności eksportowej. Ruszyła ogólnopolska kampania promocyjna „Otwieramy dostęp do światowych rynków”.
 • 06.04.2012Polska podpisała umowę podatkową z San Marino
  Polska podpisała z San Marino umowę o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Porozumienie ma ułatwić walkę z przestępstwami podatkowymi.
 • 03.04.2012Jak ambasady mogą promować polską gospodarkę?
  Trzeba skoncentrować działania na promocji eksportu, pozyskiwaniu bezpośrednich inwestycjach zagranicznych oraz ułatwianiu rodzimym przedsiębiorcom inwestowania za granicą - ocenił wicepremier Waldemar Pawlak podczas narady kierowników Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP.
 • 29.02.2012Stawka VAT na dostawę książek elektronicznych
  Interpelacja nr 1333 do ministra finansów w sprawie opodatkowania książek i e-booków
 • 02.02.2012Pawlak z przedsiębiorcami brytyjskimi o współpracy
  Polsko-brytyjska współpraca handlowa oraz sytuacja gospodarcza europejskiego rynku – właśnie te tematy zdominowały spotkanie wicepremiera Waldemara Pawlaka z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej.
 • 25.01.2012Premier o ACTA
  Podpisałem upoważnienie dla polskiej ambasador w Japonii do przyjęcia umowy ACTA – poinformował premier po wtorkowym posiedzeniu rządu. Donald Tusk dodał jednak, że jeśli w procesie ratyfikacji odnajdziemy powody, by nie ratyfikować ACTA, albo żeby modyfikować polskie prawo, zrobimy to. – Wszyscy jesteśmy internautami – mówił premier.
 • 24.01.2012Polsko-niemiecka współpraca gospodarcza – jest dobrze, ma być lepiej
  Obroty handlowe między Polską a Niemcami w 2011 roku sięgnęły 68 mld euro – powiedział wicepremier Waldemar Pawlak podczas spotkania z przedstawicielami Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
 • 12.12.2011Nowa umowa podatkowa z Guernsey
  Polska podpisała 6 grudnia br. w Londynie umowę podatkową o wymianie informacji w sprawach podatkowych z wyspą Guernsey (terytorium zależne Wielkiej Brytanii).
 • 07.12.2011Nowe umowy podatkowe z Jersey
  Polska podpisała trzy umowy podatkowe z Jersey (terytorium zależnym Korony brytyjskiej) , m.in. ws. unikania podwójnego opodatkowania oraz o wymianie informacji w sprawach podatkowych.
 • 01.12.2011Żywność z Polski Wschodniej na targach w Chicago
  Producenci żywności z Polski Wschodniej uczestniczyli w prestiżowych targach PLMA Trade Show w Chicago. Było to pierwsze wydarzenie targowe na terenie USA organizowane w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej.
 • 10.11.2011Biogaz, czyli jak to robią Szwedzi?
  - Szwedzkie doświadczenia w zakresie funkcjonowania sektora biogazu mogą być pomocne w realizacji naszych projektów energetycznych - podkreślił wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak podczas seminarium pn. „Energia z odpadów. Produkcja biogazu - model szwedzki”.
 • 03.10.2011Pawlak: Marka Polskiej Gospodarki to ludzie
  Marka Polskiej Gospodarki będzie wspierać polski eksport, polskich przedsiębiorców i polskie produkty oraz zachęcać do inwestowania w naszym kraju – zapowiedział minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas piątkowej inauguracji koncepcji Marki Polskiej Gospodarki.
 • 19.09.2011Polska Wschodnia promuje się w Chinach
  Delegacja przedsiębiorców z Polski Wschodniej wzięła udział w targach inwestycyjnych w Xiamen, największej tego typu imprezie w Chinach.
 • 16.09.2011Polska podpisała z Czechami umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania
  We wtorek (13 września br.) Polska podpisała z Czechami nową umowę ws. unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu. Podpisy na dokumencie złożyli ambasador Republiki Czeskiej Jan Sechter oraz podsekretarz stanu polskiego Ministerstwa Finansów Maciej Grabowski.
 • 01.09.2011PAIiIZ i gospodarcza współpraca z Chinami
  Początek września w PAIiIZ upływa pod znakiem kontaktów z Chinami. Polskę odwiedziła właśnie chińska delegacja, z udziałem m.in. wicemera Szanghaju oraz przedstawicieli Shanghai Electric Group. A w drugi weekend września w Warszawie odbędą się wielkie targi China EXPO Poland.
 • 13.06.2011Polska otrzyma 578 mln euro z funduszy norweskich
  W piątek (10 czerwca br.) szefowa resortu rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała z ambasadorem Norwegii J. E. Nygaardem memorandum ws. nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ramach tzw. funduszy norweskich, Polska może liczyć na 578 mln euro, które zostaną przekazane jej przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię. Pierwsze nabory wniosków o wsparcie mają ruszyć na początku 2012 r.
 • 08.06.2011Polityka spójności priorytetem MRR na czas polskiej prezydencji
  W trakcie poniedziałkowego (6 czerwca br.) spotkania z ambasadorami państw UE w Warszawie, szefowa resortu rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska przedstawiła priorytety MRR na czas polskiej prezydencji. – Liczymy na udział przedstawicieli Państwa krajów w najważniejszych wydarzeniach organizowanych przez nasz resort podczas prezydencji – zwróciła się do ambasadorów Bieńkowska. Priorytety MRR dotyczą w głównej mierze unijnej polityki spójności, m.in. kwestii zapewnienia sprawnego przebiegu negocjacji nad polityką spójności po 2013 r.
 • 07.06.2011Azerbejdżan otwiera się na kontakty biznesowe z Polską
  Rozwój kontaktów ekonomicznych był głównym tematem rozmów Forum Gospodarczego Polska-Azerbejdżan.
 • 24.05.2011Chińscy inwestorzy zaglądają przez otwarte drzwi
  Polska polityka otwartych drzwi budzi zainteresowanie chińskich inwestorów – uważają polscy urzędnicy, odpowiedzialni za przyciąganie zagranicznych inwestycji.
 • 13.05.2011Polsko-Amerykański Stół Energetyczny
  Polskę i Stany Zjednoczone łączą podobne wyzwania w dziedzinie energetyki. W obu krajach węgiel ma wysoki udział w strukturze zasobów energetycznych – ocenił wiceminister gospodarki Marcin Korolec podczas II posiedzenia Polsko-Amerykańskiego Okrągłego Stołu Energetycznego.
 • 23.03.2011Wiwat sklepy osiedlowe
  Poszedłem do sklepu. Kupiłem jabłka, piersi z kurczaka. Do tego chleb i ziemniaki. Mąkę jeszcze kupiłem. Przy kasie rzucił się na mnie z gazet wystawionych na stojaku prezes Kaczyński. On też był w sklepie. Kupił jabłka, chleb ziemniaki i resztę tego co ja. Rozstanie Nergala z Dodą na chwilę przestało istnieć. W średnim kraju europejskim fakt, że prezes opozycyjnej partii robi zakupy w sklepie osiedlowym liczy się bardziej, wart jest pierwszych stron gazet i headlinów w internetowych portalach. Samo robienie zakupów musiało być ogromnym przeżyciem, skoro prezes założył garnitur, krawat i pomaszerował z partyjną obstawą.
 • 24.11.2010Opłata za udostępnienie danych celnych
  Określenie szczegółowego trybu udostępniania danych gromadzonych przez organy Służby Celnej w ramach statystyki dotyczącej obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi UE (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego tych państw z pozostałymi krajami (EXTRASTAT) to cel opracowanego przez resort finansów rozporządzenia w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat z tego tytułu.  
 • 23.08.2010NIK: Przygotowania do EURO 2012 opóźnione
  Blisko połowa skontrolowanych przez NIK przedsięwzięć prowadzonych w ramach przygotowań do mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. nie jest realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem. NIK sprawdziła, jak ze swoich zadań wywiązują się ministerstwa, miasta-gospodarze, spółka PL.2012 oraz inne podmioty, odpowiedzialne za przygotowania do mistrzostw. Kontrolą objęto łącznie 29 różnych instytucji. Już wiadomo, że części zadań nie uda się ukończyć przed rozpoczęciem imprezy. Wywiązanie się w terminie z wielu pozostałych inwestycji - drogowych, kolejowych i lotniczych - stoi pod znakiem zapytania.
 • 16.08.2010Energetyka jądrowa: Wstęp do polsko-koreańskiej współpracy
  Pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej Hanna Trojanowska oraz Lee Joon-Jae, ambasador Republiki Korei w Polsce, podpisali memorandum o współpracy na rzecz wykorzystania energii atomowej. Strony wyraziły zainteresowanie współdziałaniem m.in. w dziedzinie uruchomienia i eksploatacji elektrowni jądrowych.
 • 03.08.2010Rozwój Polski Wschodniej: Promocja turystyki
  Wzrost zainteresowania ofertą turystyczną pięciu województw wschodniej Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego – to cel projektu  „Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki”, współfinansowanego z Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Kampania skierowana jest przede wszystkim do turystów z Polski, Niemiec i Ukrainy.
 • 01.07.2010Szanse na chińskie inwestycje w Polsce
  Wśród chińskich inwestorów z sektorów: motoryzacyjnego, elektronicznego, lotniczego, biotechnologicznego, a także IT oraz telekomunikacyjnego można zaobserwować coraz większe zainteresowanie Polską – powiedział wiceminister gospodarki Rafał Baniak, który wziął udział w konferencji „Czy Polska ma szanse na chińskie inwestycje” zorganizowanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
 • 28.06.2010Druga umowa o otwartym niebie między UE a USA
  W Luksemburgu wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas, hiszpański minister transportu José Blanco, amerykańska ambasador w Luksemburgu Cynthia Stroum oraz ministrowie transportu państw członkowskich UE podpisali unijno-amerykańską umowę lotniczą o otwartym niebie. Wdrożenie porozumienia ma przynieść gospodarce 12 mld euro, a także stworzyć do 80 tys. nowych miejsc pracy.
 • 13.05.2010Fundusz Szwajcarski: Pozytywna ocena dla 90 proc. projektów
  Strona szwajcarska pozytywnie oceniła ponad 90 proc. polskich projektów zgłoszonych do współfinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) – poinformował przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego podczas drugie spotkania rocznego podsumowującego realizację programu.
 • 11.05.2010Powstało Centrum Wsparcia Inwestycji Koreańskich
  W poniedziałek w Warszawie zostało oficjalnie otwarte Centrum Wsparcia Inwestycji Koreańskich - pierwsze i na razie jedyne w Europie. – Świadczy to o uznaniu dla polskiego rządu, którego jednym z priorytetów jest dbałość o zagranicznych inwestorów – powiedział wiceminister gospodarki Rafał Baniak.
 • 21.04.2010Ściślejsza współpraca Polski i Szwajcarii przy wymianie informacji podatkowych
  20.04 br. w Ministerstwie Finansów podpisano protokół do polsko-szwajcarskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1991 r. Protokół wprowadza pełną klauzulę wymiany informacji podatkowych, zgodną ze standardami OECD, umożliwiającą m.in. łatwiejszy dostęp do informacji podatkowych będących w posiadaniu banków lub innych instytucji finansowych.
 • 20.04.2010Misja gospodarcza firm z branży morskiej na EXPO 2010 w Szanghaju – wkrótce koniec zapisów
  25 kwietnia br. upływa termin przyjmowania zgłoszeń od firm z branży morskiej do udziału w misji gospodarczej do Chin. Misja odbędzie się w dniach 5-12 czerwca br. w ramach udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2010 w Szanghaju. Wyjazd organizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Szanghaju.
 • 19.04.2010Misja gospodarcza firm z branży morskiej na EXPO 2010 w Szanghaju
  25 kwietnia br. upływa termin przyjmowania zgłoszeń od firm z branży morskiej do udziału w misji gospodarczej do Chin. Misja odbędzie się w dniach 5-12 czerwca br. w ramach udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2010 w Szanghaju. Wyjazd organizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Szanghaju.

[ 1 ] . [ 2 ] następna strona »