akcyza krajach unii europejskiej

 • 06.02.2023[07.02.2023] Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę w 2023 roku
  Od 30 lipca 2020 r. obowiązują nowe zasady delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujących pracowników za granicę są to największe zmiany od czasu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej; pracownikom należy zapewnić wyższe niż do tej pory wynagrodzenia, a w przypadku delegowania długookresowego stosować wszystkie przepisy miejscowego prawa pracy. Regulacje te mają również zastosowanie do obywateli UE pracujących w Polsce. Ponadto, od 2 lutego 2022 obowiązuje tzw. Pakiet mobilności, który zmienia zasady rozliczania podróży międzynarodowych kierowców. Natomiast w kwestii stosowania przepisów podatkowych wiele wątpliwości rodzi obowiązująca już Konwencja MLI i likwidacja od 2021 r. ulgi abolicyjnej. Ponadto, na wysokość podatków pracowników delegowanych będą miały wpływ zmiany podatkowe wprowadzone przez Polski ład - podwyższenie kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego a także np. ulga na powrót. W związku z nowymi przepisami, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, bowiem nieprawidłowości (związane np. z nieprawidłowym ustaleniem kraju, w którym należy odprowadzać zaliczki na podatek od pracownika) mogą kosztować naprawdę wiele. Szkolenie ma praktycznie przygotować Państwa do tego, by wysłanie pracownika odbyło się zgodnie z przepisami.
 • 30.01.2023Nie będzie wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku
  W ramach pakietu uproszczeń Slim VAT 3 Ministerstwo Finansów planuje znieść obecny wymóg posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego. Jak podkreśla resort finansów, obecne przepisy skutkują negatywnymi konsekwencjami dla części podatników. Zmiany powinny zacząć obowiązywać z początkiem kwietnia br.
 • 18.01.2023Na dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców nie ma szans
  Jak czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na interpelację poselską, wprowadzenie dobrowolności ubezpieczeń społecznych, a więc w zasadzie likwidacja obecnie obowiązujących zasad mogłaby negatywnie wpłynąć na okres w życiu, kiedy to podjęcie dodatkowego zatrudnienia, czy prowadzenia działalności gospodarczej, może być stosunkowo trudne bądź nieosiągalne. Ponadto proponowana zmiana nie może zostać wprowadzona w oderwaniu od rozwiązań stosowanych do innych grup uczestniczących w systemie ubezpieczeń społecznych. Mogą bowiem pojawić się zarzuty o to, dlaczego w przypadku przedsiębiorców składki są dobrowolne, a np. w przypadku pracowników - nie.
 • 13.01.2023Nowe prawo ws. subsydiów zagranicznych. Zmiany będą chronić rynek UE
  W czwartek weszło w życie nowe unijne rozporządzenie ws. subsydiów zagranicznych, które ma chronić funkcjonowanie w Unii Europejskiej uczciwych rynków. Nowe rozwiązania mają być wymierzone w zagraniczne firmy, które otrzymują wsparcie państwowe w krajach trzecich i uzyskują w ten sposób przewagę konkurencyjną. Regulacje będą wdrażane przez pół roku, a obowiązek powiadamiania spoczywający na przedsiębiorstwach zacznie obowiązywać 12 października 2023 r.
 • 19.12.2022Podatki 2022: Zmiany dotyczące poboru opłaty elektronicznej przez KAS
  W niedzielę weszło w życie nowe rozporządzenie resortu finansów ws. opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar grzywny. Jak przekonuje Ministerstwo Finansów, nowe regulacje powinny zapewnić skuteczny i efektywny pobór opłaty elektronicznej, a równocześnie zabezpieczyć wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD).
 • 09.12.2022KE zapowiada pakiet dużych zmian w VAT
  Komisja Europejska zaprezentowała pakiet projektów zmian w prawie podatkowym, które mają zmodernizować unijny system podatku VAT. Zapowiedzi obejmują m.in. przejście na sprawozdawczość cyfrową w czasie rzeczywistym w oparciu o e-fakturowanie oraz ujednolicenie rejestracji do celów VAT w całej Unii Europejskiej.
 • 05.12.2022Nowe rozporządzenie określi zasady poboru przez KAS opłaty elektronicznej
  W resorcie finansów przygotowano nowe rozporządzenie ws. opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar grzywny. Szykowane rozwiązania mają w założeniu zapewnić skuteczny i efektywny pobór opłaty elektronicznej, a także zabezpieczyć wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD).
 • 30.11.2022Czym są kryptowaluty
  W poprzednim artykule rozpoczęliśmy rozważania na temat miejsca kryptowaluty w polskim systemie podatkowym.  Pisaliśmy o tym, czym kryptowaluty nie są, a dzisiaj o tym, czym kryptowaluty są - zaczynamy od odpowiedzi na pytanie, czy kryptowaluty są legalne?
 • 09.11.2022Najem krótkoterminowy przed zmianami. KE chce większej kontroli
  Sektor najmu krótkoterminowego zostanie szczegółowo uregulowany nowym unijnym rozporządzeniem. Na początku tygodnia Komisja Europejska przedstawiła wniosek, który ma prowadzić do zwiększenia przejrzystości w zakresie najmu krótkoterminowego lokali mieszkalnych i zapewnienia harmonijnego rozwoju w ramach sektora zrównoważonej turystyki.
 • 08.11.2022Najem krótkoterminowy przed zmianami. KE chce większej kontroli
  Sektor najmu krótkoterminowego zostanie szczegółowo uregulowany nowym unijnym rozporządzeniem. Na początku tygodnia Komisja Europejska przedstawiła wniosek, który ma prowadzić do zwiększenia przejrzystości w zakresie najmu krótkoterminowego lokali mieszkalnych i zapewnienia harmonijnego rozwoju w ramach sektora zrównoważonej turystyki.
 • 02.11.2022Podatki i składki a PKB. Polska na 14. miejscu w UE
  Eurostat opublikował szczegółowe dane dotyczące relacji wpływów z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne do PKB w Unii Europejskiej. Ogólny wskaźnik dla całej wspólnoty wyniósł w 2021 r. 41,7 proc. PKB, co oznacza wzrost o 0,6 pkt proc. rok do roku. W zestawieniu Polska, w przypadku której podatki i składki wyniosły 37,6 proc. PKB, zajęła 14. miejsce. Najwyższy wskaźnik odnotowano w Danii (48,8 proc.), a zdecydowanie najniższy w Irlandii (21,9 proc.).
 • 17.10.2022Opłaty za przejazd drogami. Polska dołączyła do systemu EETS
  Od 17 października br. Polska należy do krajów świadczących Europejską Usługę Opłaty Elektronicznej (EETS). System pozwala na wnoszenie opłaty za przejazd drogami, które są objęte elektronicznym poborem opłat, na terenie całej Unii Europejskiej z wykorzystaniem jednego urządzenia pokładowego. W praktyce z EETS korzystać będą mogli użytkownicy systemu e-TOLL.
 • 18.08.2022Podatki 2023: Nie będzie obowiązku posiadania faktury dotyczącej WNT
  W ustawie o VAT nie będzie już formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu – wynika z projektu nowelizacji w ramach pakietu Slim VAT 3. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, w efekcie ograniczone zostanie obecne „kredytowanie” budżetu państwa podatkiem VAT przez podatników.
 • 17.08.2022Podatki 2023: Nie będzie obowiązku posiadania faktury dotyczącej WNT
  W ustawie o VAT nie będzie już formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu – wynika z projektu nowelizacji w ramach pakietu Slim VAT 3. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, w efekcie ograniczone zostanie obecne „kredytowanie” budżetu państwa podatkiem VAT przez podatników.
 • 11.08.2022Podatki 2023: Szersze zwolnienie z VAT dla usług zarządzania funduszami
  Zwolnienie z podatku VAT dla usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi zostanie rozszerzone również na fundusze inwestycyjne z siedzibą w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej – wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT, który przygotował resort finansów. W efekcie przepisy zostaną dostosowane do unijnych wymogów. Nowelizacja w ramach pakietu Slim VAT 3 wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.
 • 08.08.2022Branża wydawnicza apeluje o zerowy VAT na książki i gazety
  Wprowadzenie zerowej stawki podatku VAT na książki, gazety i czasopisma byłoby szansą na zwiększenie czytelnictwa, a jednocześnie pomogłoby wydawcom utrzymać się na rynku – twierdzi Izba Wydawców Prasy. Jak szacuje branża wydawnicza, taka zmiana kosztowałaby budżet państwa ok. 200 mln zł w skali roku.
 • 05.08.2022Branża wydawnicza apeluje o zerowy VAT na książki i gazety
  Wprowadzenie zerowej stawki podatku VAT na książki, gazety i czasopisma byłoby szansą na zwiększenie czytelnictwa, a jednocześnie pomogłoby wydawcom utrzymać się na rynku – twierdzi Izba Wydawców Prasy. Jak szacuje branża wydawnicza, taka zmiana kosztowałaby budżet państwa ok. 200 mln zł w skali roku.
 • 26.07.2022Złoto wraca do świata finansów
    W świecie niestabilnej i coraz mniej przewidywalnej gospodarki coraz częściej sięgamy po sprawdzone na rynku wymiany towarowo-pieniężnej instrumenty. Jednym z takich instrumentów jest złoto. W ciągu ostatnich dziesięcioleci „władcy pieniądza” zrobili wiele, aby wyrzucić złoto ze świata finansów i zastąpić je dolarem.  
 • 20.07.2022Organy podatkowe uzyskają nowe możliwości ws. platform cyfrowych
  Operatorzy platform cyfrowych w Unii Europejskiej będą musieli zmierzyć się z nowymi obowiązkami sprawozdawczymi. W założeniu nowe zasady sprawozdawczości mają ujednolicić sposób procedowania i przekazywania danych o sprzedaży organom administracji podatkowych w krajach unijnych. Resort finansów rozpoczął w ostatnich dniach prekonsultacje dotyczące przewidywanych zmian.
 • 14.07.2022Akcyza na gaz i olej napędowy. Polska z jedną z najniższych stawek w UE
  Polska należy do grupy krajów Unii Europejskiej, w których stawki akcyzy na gaz i olej napędowy są najniższe – wynika z analizy opublikowanej przez amerykański think tank podatkowy Tax Foundation. W obu przypadkach Polska znajduje się w trójce krajów stosujących obecnie stawki na poziomie unijnych minimów.
 • 22.06.2022Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość i procedura OSS - pytania i odpowiedzi
  1. Czy system OSS dotyczy tylko usług telekomunikacyjnych, nie sprzedaży e-commerce?  Do 1 lipca 2021 r. w systemie MOSS mogły być rozliczane tylko usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze (tzw. usługi TBE). 1 lipca 2021 r. system MOSS został rozszerzony do OSS. Innymi słowy, z 1 lipca br. MOSS został przekształcony w OSS. W OSS mogą zostać rozliczone takie transakcje jak wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) oraz wszystkie usługi świadczone na rzecz konsumentów (transakcje B2C), których miejscem świadczenia generalnie jest państwo członkowskie inne niż siedziba usługodawcy
 • 08.06.2022UE bliżej zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych
  W Parlamencie Europejskim waży się kwestia wprowadzenia w 2035 r. zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych. Jak ocenia środowisko biznesowe, taki zakaz wydaje się przedwczesny, bo nie zapewniono jeszcze rozbudowy odpowiedniej infrastruktury dla mobilności bezemisyjnej. Branża motoryzacyjna zwraca uwagę, że ewentualny zakaz musi zostać poprzedzony podjęciem przez państwa Unii Europejskiej wielu różnych działań.
 • 16.05.2022NSA. Nocleg i transport od pracodawcy jest przychodem pracownika
  Wydatki ponoszone przez pracodawcę na zakwaterowanie i transport, z wyłączeniem podróży służbowej, będą stanowić dla pracownika przychód, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego płatnik jest obowiązany pobrać zaliczki na podatek - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 20.04.2022Emerytura dla osób pracujących za granicą
  Prawo do emerytury przysługujące ubezpieczonemu z tytułu podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu w Polsce ulega zawieszeniu (bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta) z powodu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, nawet jeżeli stosunek pracy dotyczy pracodawcy zagranicznego, podlegającego ustawodawstwu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 • 04.04.2022Co zmienia Polski Ład w IP Box, uldze B+R oraz uldze na robotyzację?
  Projekt Polskiego Ładu wdraża zmiany związane ze zwiększeniem innowacyjności krajowej gospodarki. Wynikiem tego jest m.in. dopracowanie wybranych, obecnie działających preferencji: ulgi na prace badawczo-rozwojowe (B+R) oraz ulgi IP Box. Jednocześnie ma dojść do wprowadzenia zupełnie nowych rozwiązań, którymi będą: możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek i tzw. ulga na robotyzację. 
 • 01.04.2022Inflacja już blisko 11 proc. Następne miesiące będą jeszcze trudniejsze
  W marcu br. inflacja wyniosła 10,9 proc. w skali roku – podał Główny Urząd Statystyczny. To rekordowo wysoki odczyt w całym XXI wieku. Eksperci przewidują, że już w kolejnym miesiącu inflacja będzie jeszcze wyższa. Problemy ze wzrostami cen są też widoczne w innych krajach Unii Europejskiej. Na Litwie wskaźnik przekracza już 15 proc., a w kilku innych państwach ceny również rosną szybciej niż w Polsce.
 • 31.03.2022Podatki 2022: Grupy VAT dadzą firmom nowe możliwości
  Planowane wprowadzenie grup VAT otworzy przed polskimi firmami nowe możliwości i pozwoli na zwiększenie konkurencyjności wobec zagranicznych podmiotów – twierdzi Business Centre Club. Organizacja pozytywnie ocenia zmiany, które rząd szykuje na lipiec br., i wskazuje, że będą one realnym ułatwieniem dla biznesu.
 • 30.03.2022Podatki 2022: Grupy VAT dadzą firmom nowe możliwości
  Planowane wprowadzenie grup VAT otworzy przed polskimi firmami nowe możliwości i pozwoli na zwiększenie konkurencyjności wobec zagranicznych podmiotów – twierdzi Business Centre Club. Organizacja pozytywnie ocenia zmiany, które rząd szykuje na lipiec br., i wskazuje, że będą one realnym ułatwieniem dla biznesu.
 • 24.03.2022Rozliczenie kryptowalut w Polsce, a w innych jurysdykcjach podatkowych
  Osoby obracające wirtualną walutą dobrze wiedzą jak duże problemy ze zrozumieniem charakteru tego obrotu mieli regulatorzy prawa w Polsce. Największym nonsensem było opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych każdego dokonanego obrotu. Twórcy tego regulacyjnego bubla przyznali się do błędu i poprawili prawo. Czy odpowiada ono na realia rynku i jest zadowalające dla handlujących bitcoinem zarówno profesjonalnie jak i amatorsko? A jak do rozliczeń kryptowalut podchodzi się w innych krajach?
 • 22.03.2022Jak wielkie korporacje unikają opodatkowania? Najbardziej znane przypadki i metody
  Każdy przedsiębiorca jest zobligowany do płacenia podatków. Jednocześnie jest to temat budzący duży niepokój wśród osób prowadzących działalność gospodarczą, co wynika głównie z niejasnych przepisów, dużych obciążeń oraz konsekwencji z ich nieregulowania. W efekcie prowadzenie firmy staje się trudniejsze, a należności podatkowe największych korporacji mogą wynosić nawet miliardy złotych. Bywa więc, że takie obciążenie staje się powodem, dla którego przedsiębiorcy decydują o podjęciu lub niepodjęciu działalności w konkretnym państwie.
 • 03.03.2022Rozliczenie dochodów z zagranicy po brexicie
  Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w styczniu 2021 roku wywołało zmiany nie tylko w sferze celnej, ale i formalno-prawnej dotyczącej sytuacji osób fizycznych i przedsiębiorców uzyskujących przychody na terytorium UK. Czy dotyczy to także rozliczeń dochodów osiągniętych w 2021 roku przez polskich obywateli Wspólnoty Europejskiej?
 • 23.02.2022Sankcje gospodarcze na Rosję wpłyną na inflację
  Szybkie nałożenie sankcji gospodarczych może powstrzymać dalszą rosyjską agresję na Ukrainę, chociaż będzie to wiązać się także z kosztami dla Europy – ocenia Polski Instytut Ekonomiczny. Eksperci przewidują, że w konsekwencji dojdzie do podwyższenia inflacji, a w Polsce i krajach regionu może dojść również do osłabienia walut.
 • 23.02.2022Podatki 2022: Od lipca możliwe będzie tworzenie grup VAT
  Z początkiem lipca br. w życie wejdą zmiany wprowadzające grupę VAT, czyli uproszczenie rozliczeń między podmiotami powiązanymi. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, grupa VAT opiera się przede wszystkim na jednym zbiorczym pliku JPK_VAT (zamiast oddzielnych plików składanych przez spółki) oraz braku VAT i faktur wewnątrz takiej grupy.
 • 22.02.2022Podatki 2022: Od lipca możliwe będzie tworzenie grup VAT
  Z początkiem lipca br. w życie wejdą zmiany wprowadzające grupę VAT, czyli uproszczenie rozliczeń między podmiotami powiązanymi. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, grupa VAT opiera się przede wszystkim na jednym zbiorczym pliku JPK_VAT (zamiast oddzielnych plików składanych przez spółki) oraz braku VAT i faktur wewnątrz takiej grupy.
 • 09.02.2022Podatki 2022: Do Sejmu trafił projekt obniżający podstawową stawkę VAT
  Sejm zajmie się poselskim projektem nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada stopniowe obniżanie podstawowej stawki tego podatku. Posłowie Lewicy proponują zmniejszenie stawki z 23 proc. do 20 proc. od lipca br. Docelowo standardowa stawka miałaby zostać obniżona do 15 proc. w 2027 r.
 • 08.02.2022Podatki 2022: Do Sejmu trafił projekt obniżający podstawową stawkę VAT
  Sejm zajmie się poselskim projektem nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada stopniowe obniżanie podstawowej stawki tego podatku. Posłowie Lewicy proponują zmniejszenie stawki z 23 proc. do 20 proc. od lipca br. Docelowo standardowa stawka miałaby zostać obniżona do 15 proc. w 2027 r.
 • 04.02.2022Pakiet mobilności wchodzi w życie. Zmiany dotyczą m.in. czasu pracy
  Od 2 lutego br. obowiązywać zaczęły pierwsze zmiany w ramach tzw. pakietu mobilności, czyli nowych unijnych regulacji dotyczących głównie delegowania, wynagradzania i czasu pracy kierowców. Polskie prawo zostało dostosowane do nowych wymogów na ostatnią chwilę. Jak oceniają eksperci Pracodawców RP, przy tak ważnych zmianach przedsiębiorcy powinni mieć więcej czasu na przygotowanie się.
 • 03.02.2022Pakiet mobilności wchodzi w życie. Zmiany dotyczą m.in. czasu pracy
  Od 2 lutego br. obowiązywać zaczęły pierwsze zmiany w ramach tzw. pakietu mobilności, czyli nowych unijnych regulacji dotyczących głównie delegowania, wynagradzania i czasu pracy kierowców. Polskie prawo zostało dostosowane do nowych wymogów na ostatnią chwilę. Jak oceniają eksperci Pracodawców RP, przy tak ważnych zmianach przedsiębiorcy powinni mieć więcej czasu na przygotowanie się.
 • 21.01.2022Globalny podatek minimalny bliżej wprowadzenia w krajach UE
  Kraje członkowskie Unii Europejskiej omówiły propozycje dotyczące wprowadzenia tzw. globalnego podatku minimalnego. Podczas spotkania w ramach unijnej Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) polska strona wskazała na konieczność bezpośredniego powiązania wprowadzenia podatku z opodatkowaniem największych przedsiębiorstw międzynarodowych z branży cyfrowej.
 • 13.12.2021Podatki 2022: Niższa akcyza nie rozwiąże problemu inflacji
  Szykowana przez rząd tymczasowa obniżka akcyzy na prąd i niektóre paliwa nie zwalczy problemu inflacji – przewidują eksperci Business Centre Club. Organizacja wskazuje, że wzrost cen jest efektem wielu różnych czynników i nie jest to tylko konsekwencja wzrostu cen surowców energetycznych.
 • 13.12.2021Prawo pracownika do bycia offline
  Parlament Europejski przyjął w tym roku rezolucję, w której zaleca Komisji Europejskiej sposoby sformułowania dyrektywy dotyczącej prawa do bycia offline. Dyrektywa ta ma wprowadzić minimalne wymogi dotyczące ochrony czasu wolnego pracowników i niejako wymusić na państwach członkowskich tworzenie higienicznej kultury pracy. Ma się na nią składać m.in. prawo do niezakłóconego czasu wolnego dla wszystkich, które będzie mogło zostać naruszone wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych.
 • 16.11.2021Coraz wyższe ceny gazu ziemnego. Nowe dane URE potwierdzają trend
  W III kwartale br. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach Unii Europejskiej była sześciokrotnie wyższa w porównaniu do analogicznego okresu czasu w roku poprzednim – wynika z danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki. W ostatnim kwartale średnia cena wyniosła przeszło 211 zł/MWh. W poprzednich kilku latach cena gazu sprowadzanego z krajów UE nie przekraczała tymczasem granicy 100 zł/MWh.
 • 25.10.2021Ceny paliw, gazu i prądu wzrosną o 30-40 proc.
  W 2022 r. w Polsce ceny paliw, gazu i prądu mogą wzrosnąć nawet o 30-40 proc. Eksperci wskazują, że obecnie podwyżki cen surowców energetycznych na rynkach globalnych są najwyższe od kilkunastu lat, co przekłada się bezpośrednio na gospodarstwa domowe i przedsiębiorców.
 • 07.10.2021Podatki 2021: Ruszył pilotaż VAT UE CBR
  Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczęła pilotaż VAT UE CBR (cross-border rulings), czyli nowej formy współpracy z podatnikami podatku VAT. W ramach tego rozwiązania podatnik może uzyskać pewność co do opodatkowania tej samej transakcji w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej w trakcie planowania działań gospodarczych.
 • 21.09.2021[Szkolenie on-line] Delegowanie pracowników za granicę w 2022 r. – podatki i ubezpieczenia
  Od końca lipca 2020 r. obowiązują nowe zasady delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujących pracowników za granicę są to największe zmiany od czasu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej; pracownikom należy zapewnić wyższe niż do tej pory wynagrodzenia a w przypadku delegowania długookresowego stosować wszystkie przepisy miejscowego prawa pracy. Regulacje te mają również zastosowanie do obywateli UE pracujących w Polsce.   W kwestii stosowania przepisów podatkowych wiele wątpliwości rodzi obowiązująca już Konwencja MLI i likwidacja od 2021 roku ulgi abolicyjnej.   Ponadto na wysokość podatków pracowników delegowanych będą miały wpływ zmiany podatkowe wprowadzone przez Polski Ład: podwyższenie kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego, a także np. ulga na powrót.   W związku z nowymi przepisami, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika, niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, nieprawidłowości (związane np. z błędnym ustaleniem kraju, w którym należy odprowadzać zaliczki na podatek od pracownika) mogą bowiem kosztować naprawdę wiele. Szkolenie ma praktycznie przygotować Państwa do tego, by wysłanie pracownika odbyło się zgodnie z przepisami.
 • 15.09.2021Likwidacja obniżonych stawek pozwoli na zmniejszenie VAT do 15 proc.?
  Kraje członkowskie Unii Europejskiej mogłyby obniżyć standardowe stawki VAT nawet do 15 proc., gdyby jednocześnie zrezygnowały ze stosowania stawek obniżonych – wynika z nowego sprawozdania przygotowanego przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego. Unijni analitycy wskazują przy tym, że korzyści wynikające ze stosowania preferencyjnych stawek VAT są często raczej niewielkie.
 • 13.09.2021Świadczenie usług na rzecz funduszy inwestycyjnych. Co z VAT? - MF wyjaśnia
  Ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) i b) ustawy o VAT mogą korzystać czynności zarządzania funduszami z siedzibą w Polsce. W konsekwencji, powyższe zwolnienie nie znajdzie zastosowania do funduszy mających siedzibę zagranicą. Stosując powyższe zwolnienie niezbędna jest zatem każdorazowa weryfikacja czy dany fundusz jest wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) i b) ustawy o VAT i objęty zakresem regulacji przepisów ww. ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub przepisów aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
 • 03.09.2021Opłata reprograficzna: Kto, ile i dlaczego?
  Obecnie wysokość tzw. opłaty reprograficznej i opłaty od czystych nośników nie przekracza 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży określonych urządzeń i nośników. Planowana opłata ma wynosić od 1 do 4% kwoty brutto należnej z tytułu pierwszej sprzedaży towaru albo wartości rynkowej towaru z dnia pierwszego przekazania albo pierwszego przyjęcia w użytkowanie dokonanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym planowana zmiana wysokości opłaty nie należy do istotnych. Owszem zmianie ulegnie zakres urządzeń i nośników objętych opłatą - ich katalog zostanie dostosowany do postępu technologicznego, natomiast sama wysokość opłaty nie ulegnie istotnym modyfikacjom - wyjaśniło Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 • 02.09.2021Opłata reprograficzna: Kto, ile i dlaczego?
  Obecnie wysokość tzw. opłaty reprograficznej i opłaty od czystych nośników nie przekracza 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży określonych urządzeń i nośników. Planowana opłata ma wynosić od 1 do 4% kwoty brutto należnej z tytułu pierwszej sprzedaży towaru albo wartości rynkowej towaru z dnia pierwszego przekazania albo pierwszego przyjęcia w użytkowanie dokonanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym planowana zmiana wysokości opłaty nie należy do istotnych. Owszem zmianie ulegnie zakres urządzeń i nośników objętych opłatą - ich katalog zostanie dostosowany do postępu technologicznego, natomiast sama wysokość opłaty nie ulegnie istotnym modyfikacjom - wyjaśniło Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 • 24.08.2021Akcyza na wyroby tytoniowe i nikotynowe. Nadchodzą duże zmiany
  Zasady dotyczące struktury i stawek akcyzy na wyroby tytoniowe zostaną zrewidowane na poziomie unijnym. Prawdopodobnie dojdzie m.in. do rozszerzenia katalogu wyrobów objętych unijną harmonizacją o tzw. wyroby alternatywne. Jak oceniają eksperci Instytutu Jagiellońskiego, w efekcie Polska będzie musiała wprowadzić spore zmiany w systemie akcyzowym.

następna strona »