Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakup 這dzi

 • 30.05.2018Zaksi璕owanie tzw. pustej faktury wp造wa na nierzetelno嗆 PKPiR
  Kosztami uzyskania przychodu s koszty poniesione w celu osi庵ni璚ia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia 廝ód豉 przychodów. Tak stanowi art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 200, z pó幡. zm., dalej: ustawa o PIT).
 • 29.05.2018Zaksi璕owanie tzw. pustej faktury wp造wa na nierzetelno嗆 PKPiR
  Kosztami uzyskania przychodu s koszty poniesione w celu osi庵ni璚ia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia 廝ód豉 przychodów. Tak stanowi art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 200, z pó幡. zm., dalej: ustawa o PIT).
 • 15.05.2018NSA. Nabycie innego towaru ni na fakturze a prawo do odliczenia VAT
  Przepis art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g nale篡 rozumie w ten sposób, 瞠 je瞠li przedmiotem dostawy nie jest ten towar, który zosta wskazany na fakturze, a inny, nie ma podstaw do odmówienia prawa do odliczenia podatku z ca貫j faktury, lecz tylko tej cz窷ci podatku, która nie odpowiada rzeczywisto軼i, co oznacza, 瞠 podatnikowi - z uwagi na zasady neutralno軼i i proporcjonalno軼i - przys逝guje prawo do odliczenia podatku w cz窷ci odpowiadaj帷ej rzeczywistej warto軼i transakcji - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
 • 12.04.2018Gdy faktur wystawi podatnik wykre郵ony z rejestru
  Urz璠y skarbowe uzyska造 pot篹n bro w walce z – ich zdaniem – nieuczciwymi podatnikami VAT. Jest to instytucja wykre郵enia podmiotu z rejestru podatników VAT. Zgodnie z art. 96 ust. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (tekst jedn. Dz.U. poz. 1221, z pó幡.zm.) jest ono dokonywane m.in. gdy oka瞠 si, 瞠 podatnik nie istnieje, niemo磧iwe jest skontaktowanie si z nim lub jego pe軟omocnikiem, zawiesi wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie dzia豉lno軼i gospodarczej na minimum 6 miesi璚y, nie sk豉da deklaracji vatowskich za 6 kolejnych miesi璚y lub 2 kolejne kwarta造, w sk豉danych deklaracjach nie wykaza sprzeda篡 lub nabycia z VAT do odliczenia.
 • 11.04.2018Gdy faktur wystawi podatnik wykre郵ony z rejestru
  Urz璠y skarbowe uzyska造 pot篹n bro w walce z – ich zdaniem – nieuczciwymi podatnikami VAT. Jest to instytucja wykre郵enia podmiotu z rejestru podatników VAT. Zgodnie z art. 96 ust. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (tekst jedn. Dz.U. poz. 1221, z pó幡.zm.) jest ono dokonywane m.in. gdy oka瞠 si, 瞠 podatnik nie istnieje, niemo磧iwe jest skontaktowanie si z nim lub jego pe軟omocnikiem, zawiesi wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie dzia豉lno軼i gospodarczej na minimum 6 miesi璚y, nie sk豉da deklaracji vatowskich za 6 kolejnych miesi璚y lub 2 kolejne kwarta造, w sk豉danych deklaracjach nie wykaza sprzeda篡 lub nabycia z VAT do odliczenia.
 • 21.03.2018Ulga internetowa w PIT za rok 2017
  Pocz患szy od rozliczenia podatkowego za rok 2013 obowi您uj nowe zasady korzystania z tzw. ulgi internetowej. Warto je sobie przypomnie, zanim sporz康zimy zeznanie za rok 2017. Mo瞠 si bowiem okaza, 瞠 mamy prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków z tytu逝 u篡tkowania sieci Internet, w wysoko軼i nieprzekraczaj帷ej w roku podatkowym kwoty 760 z.
 • 19.02.2018Sprzeda mieszkania a ulga w PIT: Cel mieszkaniowy musi by w豉sny
  Pytanie: 5 marca 2015 r. sprzeda豉m mieszkanie, natomiast 25 marca 2015 r. kupi豉m nowe mieszkanie a reszt pieni璠zy wyda豉m na remont mojego domu w którym zamieszkuj. W mieszkaniu nie zamieszkuj, pomieszkuje tam mój tata .Czy zakup mieszkania w którym nie zamieszkuj b璠zie stanowi wydatek na w豉sny cel mieszkaniowy?
 • 30.01.2018B喚dny NIP mo積a poprawi not koryguj帷
  Pytanie: Czy wyst瘼uj帷e w ww. fakturach uchybienia w postaci b喚dnie wskazanego NIP nabywcy oraz b喚dnie wskazanych danych p豉tnika mog造 zosta skorygowane za pomoc noty koryguj帷ej, w my郵 art. 106k ustawy o podatku od towarów i us逝g? Czy w takiej sytuacji zmiana numeru NIP nabywcy na ww. fakturach nie skutkuje zmian nabywcy towarów, których dotycz ww. faktury?
 • 25.01.2018W徠pliwo軼i zwi您ane ze stosowaniem procedury TaxFree
  System zwrotu VAT dla podró積ych, czyli system Tax Free dotyczy towarów zakupionych przez podró積ego, czyli osob fizyczn niemaj帷 sta貫go miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, u uprawnionych do takiej sprzeda篡 sprzedawców, je瞠li towary te w stanie nienaruszonym zosta造 wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej w baga簑 osobistym podró積ego.
 • 15.01.2018NSA. VAT: Regularna sprzeda u篡wanych samochodów to dzia豉lno嗆
  Art. 15 ust.1 i 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i us逝g nale篡 interpretowa w ten sposób, 瞠 gdy podatnik sukcesywnie nabywa i zbywa pojazdy samochodowe, to okoliczno嗆 ich wykorzystywania do u篡tku prywatnego jego i jego rodziny, nie b璠zie 鈍iadczy豉 o wy陰czeniu handlu tymi pojazdami z dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li zainteresowany wykorzystywa swoj wiedz i do鈍iadczenie, z równolegle prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej o podobnym zakresie, do naprawy tych pojazdów, które nast瘼nie odsprzeda z zyskiem - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
 • 15.01.2018Wydatki przed za這瞠niem firmy. Jak wype軟i VAT-R by odliczy podatek?
  Pytanie: Czy prawid這we jest z這瞠nie zg這szenia rejestracyjnego VAT-R z wykazan w poz. 38 dat wcze郾iejsz ni data z這瞠nia tego zg這szenia, w celu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów w okresie sprzed z這瞠nia zg這szenia rejestracyjnego VAT-R?
 • 09.01.2018Sprzeda w ramach dropshippingu w PKPiR
  Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dzia豉lno嗆 w oparciu o model logistyczny sprzeda篡 aukcyjnej odzie篡 dzieci璚ej przez internet tzw. dropshipping. Czy podstawa zapisów przychodów w ksi璠ze przychodów i rozchodów dokonana w oparciu o dzienne zestawienie zrealizowanych transakcji wraz z za陰czonymi rachunkami mo瞠 by uznana za wystarczaj帷 podstaw do wyliczenia podatku? Czy mo積a potraktowa ponoszone koszty przejazdów prywatnym samochodem, koszty zatrudnienia dodatkowego pracownika, koszty post瘼owania reklamacyjnego za koszty uzyskania przychodu?
 • 20.12.2017VAT: Dochowanie nale篡tej staranno軼i – czy to wykonalne?
  Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (teks jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) terminu „nale篡ta staranno嗆” u篡wa w jednym zaledwie przepisie. Jest to art. 17 ust. 2a dotycz帷y odwrotnego obci捫enia a funkcjonuje w tej瞠 ustawie od po這wy 2015 roku. Poj璚ia tego ustawodawca nie zdefiniowa co stoi w sprzeczno軼i z przepisem art. 199a ust. 2 lit. c Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od warto軼i dodanej (Dz.Urz. UE L 347/1) nak豉daj帷ym na pa雟twa unijne stosuj帷e mechanizm odwrotnego obci捫enia obowi您ek wprowadzenia „kryteriów oceny umo磧iwiaj帷ych dokonanie porównania oszustw podatkowych”.
 • 19.12.2017VAT: Dochowanie nale篡tej staranno軼i – czy to wykonalne?
  Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (teks jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) terminu „nale篡ta staranno嗆” u篡wa w jednym zaledwie przepisie. Jest to art. 17 ust. 2a dotycz帷y odwrotnego obci捫enia, a funkcjonuje w tej瞠 ustawie od po這wy 2015 r. Poj璚ia tego ustawodawca nie zdefiniowa, co stoi w sprzeczno軼i z przepisem art. 199a ust. 2 lit. c dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od warto軼i dodanej (Dz.Urz. UE L 347/1) nak豉daj帷ym na pa雟twa unijne stosuj帷e mechanizm odwrotnego obci捫enia obowi您ek wprowadzenia „kryteriów oceny umo磧iwiaj帷ych dokonanie porównania oszustw podatkowych”.
 • 13.12.2017Uchwa豉 NSA: Strata podatkowa przedawnia si po pi璚iu latach
  W 鈍ietle art. 24 w zw. z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowi您uj帷ym od 1 wrze郾ia 2005 r., nie jest dopuszczalne prowadzenie post瘼owania podatkowego i orzekanie o wysoko軼i straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy, w którym zosta豉 ona poniesiona, w sytuacji gdy up造n掖 termin przedawnienia zobowi您ania podatkowego za ten rok - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
 • 07.12.2017Czy 鈍i徠eczne prezenty dla kontrahentów mog by kosztem?
  Zakup prezentów b璠zie móg by uj皻y w kosztach podatkowych, pod warunkiem 瞠 wydatek zosta poniesiony w celu osi庵ni璚ia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia 廝ód豉 przychodów.
 • 29.11.2017Drukarka jako odr瑿ny 鈔odek trwa造
  Spó趾a wykorzystuje w prowadzonej dzia豉lno軼i sprz皻 elektroniczny w celu usprawnienia funkcjonowania bie膨cej pracy. Spó趾a kupuj帷 poszczególne urz康zenia, zak豉da wspó逍rac tych urz康ze w ró積ych konfiguracjach, poniewa uwarunkowania techniczne umo磧iwiaj ich pod陰czenie do ró積ych zestawów komputerowych w zale積o軼i od bie膨cych potrzeb. Czy spó趾a mo瞠 uzna, 瞠 nabywane przez ni urz康zenia (w szczególno軼i za drukarki biurowe, drukarki produkcyjne oraz monitory) b璠 stanowi造 odr瑿ne 鈔odki trwa貫, niezale積ie od tego, czy zostan zakupione w zestawach, czy te osobno?
 • 28.11.2017Drukarka jako odr瑿ny 鈔odek trwa造
  Spó趾a wykorzystuje w prowadzonej dzia豉lno軼i sprz皻 elektroniczny w celu usprawnienia funkcjonowania bie膨cej pracy. Spó趾a kupuj帷 poszczególne urz康zenia, zak豉da wspó逍rac tych urz康ze w ró積ych konfiguracjach, poniewa uwarunkowania techniczne umo磧iwiaj ich pod陰czenie do ró積ych zestawów komputerowych w zale積o軼i od bie膨cych potrzeb. Czy spó趾a mo瞠 uzna, 瞠 nabywane przez ni urz康zenia (w szczególno軼i za drukarki biurowe, drukarki produkcyjne oraz monitory) b璠 stanowi造 odr瑿ne 鈔odki trwa貫, niezale積ie od tego, czy zostan zakupione w zestawach, czy te osobno?
 • 20.11.2017Odliczenie VAT od wydatków na u篡tkowanie samochodów wynaj皻ych pracownikom
  Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i us逝g (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) podatnikowi s逝篡 prawo do odliczenia wydatków na pojazdy samochodowe w wysoko軼i 50% kwoty VAT z faktury dokumentuj帷ej wydatki zwi您ane z takimi pojazdami.
 • 14.11.2017Odliczenie VAT od wydatków na u篡tkowanie samochodów wynaj皻ych pracownikom
  Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i us逝g (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) podatnikowi s逝篡 prawo do odliczenia wydatków na pojazdy samochodowe w wysoko軼i 50% kwoty VAT z faktury dokumentuj帷ej wydatki zwi您ane z takimi pojazdami.
 • 31.10.2017Zaksi璕owanie tzw. pustej faktury wp造wa na nierzetelno嗆 PKPiR
  Kosztami uzyskania przychodu s koszty poniesione w celu osi庵ni璚ia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia 廝ód豉 przychodów. Tak stanowi art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z pó幡. zm., dalej: ustawa o PIT).
 • 31.10.2017Wynajem dwóch mieszka w ramach najmu prywatnego
  Pytanie: Czy Wnioskodawczyni wynajmuj帷 dwa mieszkania, które b璠 nale瘸造 do jej maj徠ku prywatnego b璠zie mog豉 skorzysta ze zrycza速owanej formy opodatkowania – wed逝g stawki 8,5%, tj. zgodnie z art. 2 ust. 1a w zw. z art. 6 ust. 1a w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne?
 • 23.10.2017Stawka VAT dla us逝gi transportowej
  Pytanie: Czy us逝ga transportowa, towarzysz帷a dostawie towarów (鈍iadczeniu gównemu) powinna podlega opodatkowaniu VAT wed逝g takiej samej stawki VAT jak dostawa tych towarów (鈍iadczenie gówne), a wi璚 w przypadku dostaw towarów opodatkowanych stawk 8% VAT, us逝ga transportowa powinna równie podlega opodatkowaniu VAT wed逝g stawki 8% VAT?
 • 18.10.2017Us逝gi serwisowe i gwarancyjne a VAT
  Uprawnienia kupuj帷ego w zakresie usuwania wad fizycznych zakupionego towaru mog wynika z dwóch 廝óde:  r瘯ojmi uregulowanej w przepisach Kodeksu cywilnego (k.c.) dotycz帷ych umowy sprzeda篡 (art. 556–576),  gwarancji b璠帷ej dodatkowym zastrze瞠niem umownym wynikaj帷ym z odr瑿nego dokumentu gwarancyjnego (art. 577–581 k.c.).
 • 22.09.2017Karta podatkowa: Mo積a by równie udzia這wcem i cz這nkiem zarz康u spó趾i kapita這wej
  Z uzasadnienia: ...w okoliczno軼iach przedstawionych w opisie zdarzenia przysz貫go, obj璚ie przez Wnioskodawczyni udziaów w spó販e z o.o. oraz podj璚ie przez ni aktywno軼i zawodowej w formie cz這nka zarz康u lub rady nadzorczej nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania przychodów z dzia豉lno軼i gospodarczej w formie karty podatkowej.
 • 22.09.2017VAT przy sprzeda篡 prac uczestników warsztatów terapii zaj璚iowej
  Sprzeda prac wykonanych przez uczestników warsztatów terapii zaj璚iowej (dalej: WTZ) w ramach realizowanego programu terapii, które to prace charakteryzuj si obiektywnie znikom warto軼i ekonomiczn, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT - wyja郾i w odpowiedzi na interpelacj poselsk w-ce minister MF Pawe Gruza.
 • 13.09.2017NSA. Czy wynajmuj帷y ma prawo do ulgi mieszkaniowej?
  Z uzasadnienia: Czasowe wynaj璚ie zakupionych lokali mieszkalnych samo w sobie nie mo瞠 przes康za o tym, 瞠 podatnik nie b璠zie w nich realizowa w tych mieszkaniach w豉snych celów mieszkaniowych. Ustawodawca nie zastrzeg, 瞠 w豉sny cel mieszkaniowy w zakupionym lokalu ma by realizowany nieprzerwanie od daty jego nabycia. Dla uznania spe軟ienia warunków skorzystania z ulgi nie jest wystarczaj帷a sama deklaracja podatnika, 瞠 poprzez wskazane zakupy realizuje swój cel mieszkaniowy. Ustawodawca nie odniós bowiem skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania od werbalnej deklaracji takiego zamiaru w chwili nabycia, lecz wyra幡ie wskaza, 瞠 nabycie musi by dokonane na w豉sne cele mieszkaniowe.
 • 29.08.2017Podatek VAT w gminach - Prawo do odliczenia VAT tylko przy cz窷ci wydatków
  Z uzasadnienia: Z powo豉nych wy瞠j przepisów wynika, 瞠 jednostki samorz康u terytorialnego s podatnikami podatku od towarów i us逝g jedynie w zakresie wszelkich czynno軼i, które maj charakter cywilnoprawny, tzn. s przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynno軼i maja charakter dzia豉lno軼i gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.
 • 21.08.2017Ulga mieszkaniowa wci捫 wzbudza w徠pliwo軼i
  Wydatkowanie przychodu na w豉sne cele mieszkaniowe oznacza, 瞠 celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. "dachu nad g這w", d捫enie, aby w tym nowym lokalu mieszka. Natomiast w przypadku gdy wy陰cznym celem podatnika jest d捫enie do osi庵ni璚ia zysku poprzez odsprzeda nieruchomo軼i lub uzyskiwanie przychodów z tytu逝 najmu nieruchomo軼i, podatnikowi nie przys逝guje ulga mieszkaniowa - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
 • 11.08.2017VAT od wydatków na reprezentacj jako koszt podatkowy
  Czy mo瞠 stanowi koszt uzyskania przychodu naliczony podatek VAT zwi您any z wydatkami na reprezentacj, które stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowi kosztu uzyskania przychodu?
 • 10.08.2017VAT od wydatków na reprezentacj jako koszt podatkowy
  Czy mo瞠 stanowi koszt uzyskania przychodu naliczony podatek VAT zwi您any z wydatkami na reprezentacj, które stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowi kosztu uzyskania przychodu?
 • 24.07.2017Nieprawid這wa nazwa towaru lub us逝gi na fakturze a prawo do odliczenia VAT
  Zarówno w interesie sprzedawcy, jak i nabywcy jest szczegó這we i wyczerpuj帷e okre郵enie nazwy (rodzaju) towaru lub us逝gi. Dla sprzedawcy wadliwe wystawienie faktury to ryzyko grzywny za przest瘼stwo lub wykroczenie skarbowe. Nabywca ryzykuje natomiast utrat prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 • 07.07.2017WSA. Rycza速 na samochód. Z paliwem czy bez? Fiskus nie daje za wygran
  Z uzasadnienia: 安iadczeniem pracodawcy nie jest samo udost瘼nienie samochodu. Jest nim zapewnienie mo磧iwo軼i jego prawid這wego u篡wania, tak瞠 i ponoszenie wszystkich niezb璠nych wydatków umo磧iwiaj帷ych takie u篡wanie tj. kosztów eksploatacji, w tym materiaów eksploatacyjnych, kosztów zwi您anych z zakupem paliwa, czy bada technicznych. Nie ma 瘸dnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków jakim s wydatki na paliwo uzna za stanowi帷e odr瑿ne 鈍iadczenie.
 • 22.06.2017Odliczenie VAT po utracie zwolnienia podmiotowego
  Prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej jest nieprzerwanym procesem i z tego powodu na porz康ku dziennym jest sytuacja, gdy podatnik który traci status podatnika zwolnionego z VAT posiada towary nabyte przed tym zdarzeniem a wykorzystuje je ju do dzia豉lno軼i opodatkowanej.  Stan taki rodzi pytanie, czy jest mo磧iwe odzyskanie podatku naliczonego od towarów zakupionych w sytuacji zwolnienia podmiotowego, sprzedanych za przez ten sam podmiot lecz ju b璠帷y podatnikiem VAT czynnym.
 • 21.06.2017Odliczenie VAT po utracie zwolnienia podmiotowego
  Prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej jest nieprzerwanym procesem i z tego powodu na porz康ku dziennym jest sytuacja, gdy podatnik który traci status podatnika zwolnionego z VAT posiada towary nabyte przed tym zdarzeniem a wykorzystuje je ju do dzia豉lno軼i opodatkowanej.  Stan taki rodzi pytanie, czy jest mo磧iwe odzyskanie podatku naliczonego od towarów zakupionych w sytuacji zwolnienia podmiotowego, sprzedanych za przez ten sam podmiot lecz ju b璠帷y podatnikiem VAT czynnym.
 • 19.06.2017Zaksi璕owanie tzw. pustej faktury wp造wa na nierzetelno嗆 PKPiR
  Kosztami uzyskania przychodu s koszty poniesione w celu osi庵ni璚ia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia 廝ód豉 przychodów. Tak stanowi art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z pó幡. zm., dalej: ustawa o PIT).
 • 29.05.2017Zakup odzie篡 motocyklowej oraz kasku w kosztach dzia豉lno軼i
  Pytanie: Prowadz dzia豉lno嗆 w zakresie us逝g informatycznych, a ponadto wykonuj prezentacje oraz ró積ego rodzaju analizy biznesowe. W celu zapewnienia sobie szybkiego dost瘼u do klienta zamierzam kupi motocykl. Zakup pojazdu wprowadz do ewidencji 鈔odków trwa造ch i warto軼i niematerialnych i prawnych. Czy b璠 móg amortyzowa motocykl? I czy b璠 móg uzna za koszty uzyskania przychodów koszty zwi您ane z nabyciem kasku oraz odzie篡 ochronnej: r瘯awiczek, butów, kurtki, spodni?
 • 26.05.2017Zakup odzie篡 motocyklowej oraz kasku w kosztach dzia豉lno軼i
  Pytanie: Prowadz dzia豉lno嗆 w zakresie us逝g informatycznych, a ponadto wykonuj prezentacje oraz ró積ego rodzaju analizy biznesowe. W celu zapewnienia sobie szybkiego dost瘼u do klienta zamierzam kupi motocykl. Zakup pojazdu wprowadz do ewidencji 鈔odków trwa造ch i warto軼i niematerialnych i prawnych. Czy b璠 móg amortyzowa motocykl? I czy b璠 móg uzna za koszty uzyskania przychodów koszty zwi您ane z nabyciem kasku oraz odzie篡 ochronnej: r瘯awiczek, butów, kurtki, spodni?
 • 26.05.2017NSA. Przed逝瞠nie terminu zwrotu VAT: Liczy si data podpisu a nie dostarczenia
  Dla zachowania okre郵onego w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g terminu do przed逝瞠nia zwrotu podatku od towarów i us逝g w celu zweryfikowania jego zasadno軼i wymagane jest, aby postanowienie naczelnika urz璠u skarbowego w tym przedmiocie, które dor璚zane jest stronie za po鈔ednictwem operatora pocztowego, zosta這 wydane (sporz康zone) i przekazane temu operatorowi w celu dor璚zenia przed up造wem terminu do dokonania tego zwrotu - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
 • 17.05.2017Amortyzacja mieszkania wykorzystywanego w cz窷ci w dzia豉lno軼i
  Pytanie podatnika: Czy po wprowadzeniu lokalu do ewidencji 鈔odków trwa造ch oraz warto軼i niematerialnych i prawnych Wnioskodawca b璠zie móg, zgodnie z art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozpocz望 jego amortyzacj i na podstawie art. 22j ustawy stosowa stawk amortyzacyjn w wysoko軼i 10% rocznie od warto軼i pocz徠kowej lokalu, w cz窷ci, w jakiej jest wykorzystywany na cele dzia豉lno軼i gospodarczej?
 • 09.05.2017Najem prywatny lokalu przez podatnika VAT
  Pytanie podatnika: W styczniu br. Wnioskodawczyni dokona豉 rejestracji, jako czynny podatnik VAT w zwi您ku z zamiarem dokonania zakupu (wraz z ma鹵onkiem) ze wspólnego maj徠ku lokalu u篡tkowego od dewelopera. Czy obecnie Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna nieprowadz帷a dzia豉lno軼i ma prawo w zwi您ku z zakupem lokalu u篡tkowego do jego wynajmu w ramach wynajmu prywatnego do czasu rozpocz璚ia przez ni dzia豉lno軼i w tym lokalu?
 • 26.04.2017Wydatki na zakup towarów stanowi帷ych ekspozycj w kosztach podatkowych
  Pytanie podatnika: Aby promowa nowe towary, Spó趾a wykona w budynku firmy ekspozycj przedmiotowych towarów. Ze wzgl璠u na szybko zmieniaj帷e si trendy w budownictwie Spó趾a nie jest w stanie okre郵i okresu prezentacji tych towarów. W przypadku zmiany ekspozycji wymontowane towary b璠 podlega造 odsprzeda篡 po obni穎nej cenie. Czy zakup towarów przeznaczonych na ekspozycj b璠zie stanowi koszt firmy w momencie jego poniesienia?
 • 19.04.2017Opodatkowanie rycza速em przychodów osoby ma這letniej z wynajmu lokali mieszkalnych
  Pytanie podatnika: Czy przychody uzyskane z tytu逝 najmu lokali mieszkalnych nale膨cych do maj徠ku osobistego matki albo ojca Wnioskodawczyni, albo do Wnioskodawczyni, wynajmowanych przez ma這letni Wnioskodawczyni mog by opodatkowane zrycza速owanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych - 8,5 %?
 • 21.03.2017WSA. Wynajem samochodu pracownikowi a prawo do pe軟ego odliczenia VAT
  Z uzasadnienia: Mo磧iwo嗆 wykorzystywania samochodów osobowych przez pracowników spó趾i, na ich potrzeby prywatne, ale na podstawie odp豉tnej umowy najmu zawartej ze spó趾, nie oznacza, 瞠 to spó趾a b璠zie wykorzystywa samochody na swoje potrzeby prywatne. Zasadne nale篡 uzna twierdzenie, 瞠 samochody osobowe spó趾a zamierza wykorzystywa wy陰cznie do swojej dzia豉lno軼i gospodarcze zwi您anej z wynajmowaniem pojazdów samochodowych.
 • 21.03.2017PIT od sprzeda nieruchomo軼i. Wynajem mieszkania a prawo do ulgi mieszkaniowej
  Pytanie podatnika: Czy wynajmowanie zakupionego mieszkania osobom trzecim do czasu, a Wnioskodawca w nim zamieszka, nie spowoduje utraty zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 20.03.2017Po陰czenie spó貫k. Konsekwencje podatkowe w VAT
  Pytanie podatnika: Czy w zwi您ku z opisanym zdarzeniem przysz造m – po陰czeniem poprzez przej璚ie, Wnioskodawca b璠zie mie do czynienia z dostaw towaru w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i us逝g b康 鈍iadczeniem us逝gi w rozumieniu art. 8 wskazanej ustawy, a w konsekwencji czy po陰czenie spó貫k poprzez przej璚ie stanowi czynno嗆 podlegaj帷 opodatkowaniu podatkiem od towarów i us逝g?
 • 17.03.2017Podatki 2017. P豉tno嗆 za pobraniem a limit p豉tno軼i gotówkowych i koszty
  Pytanie podatnika: Czy po 1 stycznia 2017 r., w sytuacji, gdy spe軟ione zostan przes豉nki wynikaj帷e z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca b璠zie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez zap豉t za pobraniem, bez wzgl璠u na kwot rozliczonego zobowi您ania?
 • 16.03.2017Podatki 2017. Odwrotne obci捫enie VAT w bran篡 budowlanej
  Projekty budowlane, geodezja, op豉ty administracyjne oraz koszty nabycia nieruchomo軼i to us逝gi budowlane dla celów odwrotnego obci捫enia w podatku VAT w bran篡 budowlanej. Czy mo積a obej嗆 odwrotne obci捫enie w bran篡 budowlanej?
 • 15.03.2017Podatki 2017. Odwrotne obci捫enie VAT w bran篡 budowlanej
  Projekty budowlane, geodezja, op豉ty administracyjne oraz koszty nabycia nieruchomo軼i to us逝gi budowlane dla celów odwrotnego obci捫enia w podatku VAT w bran篡 budowlanej. Czy mo積a obej嗆 odwrotne obci捫enie w bran篡 budowlanej?
 • 15.03.2017Amortyzacja lokalu mieszkalnego wykorzystywanego cz窷ciowo w dzia豉lno軼i
  Pytanie podatnika: Czy po wprowadzeniu lokalu do ewidencji 鈔odków trwa造ch oraz warto軼i niematerialnych i prawnych Wnioskodawca b璠zie móg rozpocz望 jego amortyzacj i stosowa stawk amortyzacyjn w wysoko軼i 10% rocznie od warto軼i pocz徠kowej lokalu, w cz窷ci, w jakiej jest wykorzystywany na cele dzia豉lno軼i gospodarczej?

« poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 18 ] nast瘼na strona »