Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

czas pracy

 • 07.05.2021Urlop rodzicielski na nowych zasadach od 2022 r.
  Do 2 sierpnia 2022 r. kraje członkowskie Unii Europejskiej będą musiały dostosować swoje prawo do unijnej dyrektywy ws. równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów. Jak tłumaczą eksperci, w praktyce polski Kodeks pracy będzie musiał zostać przebudowany. Zmiany dotyczyć mają m.in. uprawnień ojców w zakresie korzystania z urlopów rodzicielskich.
  • 07.05.2021Przechowywanie dokumentów fiskalnych wyłącznie w formie elektronicznej
   Spółka rozważa wymianę kas rejestrujących w całej sieci sprzedaży, w tym wprowadzenie nowej funkcjonalności dla klientów (konsumentów), jaką jest dostarczenie paragonu fiskalnego w formie elektronicznej, bez dokonywania wydruku papierowej kopii dla klienta. Założeniem planowanej zmiany jest m.in. przechowywanie paragonów fiskalnych i innych dokumentów fiskalnych (raporty fiskalne miesięczne, dobowe, itd.) wyłącznie w formie elektronicznej. Czy takie przechowywanie dokumentów będzie wystarczające i prawidłowe?
   • 07.05.2021Składki ZUS: Nieodpłatne zakwaterowanie pracowników w hotelach
    Świadczenie realizowane w naturze jako zakwaterowanie pracowników w wynajmowanych pokojach lub mieszkaniach, w hotelach albo w innych punktach zbiorowego zakwaterowania jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, przekazywanym pracownikowi w formie innej niż pieniężna. Powyższe oznacza, że taki składnik wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zasady jej ustalania reguluje § 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
    • 06.05.2021Jednorazowe produkty plastikowe. Nowe obowiązki budzą sprzeciw biznesu
     Przewidywane drastyczne ograniczenie w krótkim czasie stosowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych nie pozwoli firmom na odpowiednie dostosowanie się do nowych warunków – ostrzega Konfederacja Lewiatan. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja przewiduje, że w efekcie dojdzie do wzrostu importu, co będzie mieć też negatywny wpływ na polski rynek pracy.
     • 06.05.2021Obowiązki płatnika: Drobne zlecenie na czas nieokreślony
      Jestem przedsiębiorcą prowadzącym mały sklep spożywczy. Zawarłem umowę cywilnoprawną z osobą niebędącą moim pracownikiem. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, określono w niej należność z tytułu wykonania umowy na kwotę 150 zł miesięcznie. Od wypłacanej należności, co miesiąc, naliczam i odprowadzam zaliczkę na podatek na zasadach ogólnych z zastosowaniem 20% kosztów uzyskania przychodu. Czy prawidłowo obliczam zaliczkę na podatek dochodowy od ww. umowy?
      • 06.05.2021Zwrot za taksówkę w delegacji to przychód pracownika
       Pracodawca zwraca pracownikom w całości koszty związane z delegacją służbową pracownika, w tym zwrot za przejazdy taksówką. Transport odbywa się w godzinach wczesnoporannych lub późnowieczornych, nocnych. Zwracane są koszty transportu taksówkami z dworca/lotniska do siedziby firmy lub domu. Czy służbowe przejazdy taksówkami finansowane przez pracodawcę stanowią dla pracownika przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu?
       • 05.05.2021Rezydencja podatkowa oraz zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce - objaśnienia podatkowe
        Objaśnienia podatkowe dotyczą zasad ustalania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencji podatkowej) osób fizycznych w Polsce oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych. Celem objaśnień jest przedstawienie sposobu prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych przez osoby fizyczne w Polsce. Ponieważ rezydencja podatkowa nie ma charakteru deklaratywnego, lecz związana jest z oceną całokształtu faktów i okoliczności, ważne jest pisemne przedstawienie zasad interpretacji przepisów w tym zakresie.
        • 04.05.2021Wydatki na psa mogą być kosztem firmowym
         Czy wydatki związane z zakupem psa oraz jego wyszkoleniem, a także związane z utrzymaniem psa, w tym wydatki poniesione na zakup karmy, opiekę weterynaryjną, szczepienia itp., związane z psem, który będzie pełnił funkcje stróżujące w trakcie całej trasy transportu drogowego towarów, realizowanej przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, stanowią koszty uzyskania przychodów?
         • 30.04.2021Wydatki na psa mogą być kosztem firmowym
          Czy wydatki związane z zakupem psa oraz jego wyszkoleniem, a także związane z utrzymaniem psa, w tym wydatki poniesione na zakup karmy, opiekę weterynaryjną, szczepienia itp., związane z psem, który będzie pełnił funkcje stróżujące w trakcie całej trasy transportu drogowego towarów, realizowanej przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, stanowią koszty uzyskania przychodów?
          • 28.04.2021Podatki 2022: Bez preferencji fundacje rodzinne nie zyskają popularności
           Projekt nowej ustawy o fundacji rodzinnej powinien przewidywać również istotne preferencje podatkowe, by fundacja rodzinna nie była mniej korzystna podatkowo względem działalności w formie spółki kapitałowej – twierdzą eksperci podatkowi firmy doradczej Deloitte. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zamierza rozważyć jeszcze postulaty zgłoszone w czasie konsultacji. Nowe regulacje wejdą w życie prawdopodobnie z początkiem 2022 r.
           • 28.04.2021Stosowanie nowych regulacji w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych
            Instytucja WIS została wprowadzona do przepisów ustawy o VAT przepisami ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751, z późn. zm.). WIS wskazuje sposób zaklasyfikowania towaru albo usługi według stosownej klasyfikacji używanej na potrzeby VAT w Polsce oraz określa właściwą stawkę podatku dla tego towaru albo usługi.  WIS są wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od 1 listopada 2019 r.
            • 27.04.2021Nowa ustawa o fundacji rodzinnej – MRPiT rozważa zmiany podatkowe
             Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii najprawdopodobniej zmodyfikuje projekt ustawy o fundacji rodzinnej. W trakcie konsultacji zgłoszono wiele uwag, w tym także dotyczących kwestii podatkowych. Jak tłumaczy resort, niewykluczona jest jeszcze m.in. zmiana formy opodatkowania fundacji. Nowa ustawa powinna wejść w życie z początkiem 2022 r.
             • 26.04.2021NIK sprawdził usługi publiczne wykorzystujące platformę ePUAP
              W ostatnich latach coraz więcej osób jest zainteresowanych e-usługami udostępnianymi przez administrację publiczną, a w latach 2016-2020 resort cyfryzacji podejmował odpowiednie kroki, by zwiększać liczbę dostępnych usług – wynika z nowego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Przeprowadzone kontrole pokazały też jednak nieprawidłowości dotyczące zarządzania systemami ePUAP i profilu zaufanego (PZ). W niektórych urzędach nie było natomiast odpowiedniej ochrony danych.
              • 23.04.2021Ujawnianie wysokości wynagrodzeń budzi obawy pracodawców i pracowników
               Szykowane przez Komisję Europejską nowe wymogi dotyczące jawności wynagrodzeń budzą pewne obawy zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Pracodawców RP, aż 70 proc. firm twierdzi, że zmiany nie rozwiążą problemu luki płacowej między kobietami i mężczyznami. Z kolei 56 proc. pracowników obawia się ewentualnych konfliktów w firmach na tle ujawniania danych o płacach.
               • 23.04.2021Wydatki na rower rehabilitacyjny w zeznaniu rocznym PIT
                Podatniczka jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym w zakresie upośledzenia narządu ruchu (symbol niepełnosprawności 05-R) z powodu surowiczoujemnego reumatoidalnego zapalenia stawów. Czy w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 r. może odpisać różnicę pomiędzy poniesionym wydatkiem na rower rehabilitacyjny, a wysokością uzyskanego dofinansowania od dochodu (podstawy opodatkowania) we wspólnym rocznym rozliczeniu podatku z małżonkiem? Wydatek na zakup roweru rehabilitacyjnego został dofinansowany ze środków ZFRON przez pracodawcę podatniczki.
                • 22.04.2021Ujawnianie wysokości wynagrodzeń budzi obawy pracodawców i pracowników
                 Szykowane przez Komisję Europejską nowe wymogi dotyczące jawności wynagrodzeń budzą pewne obawy zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Pracodawców RP, aż 70 proc. firm twierdzi, że zmiany nie rozwiążą problemu luki płacowej między kobietami i mężczyznami. Z kolei 56 proc. pracowników obawia się ewentualnych konfliktów w firmach na tle ujawniania danych o płacach.
                 • 20.04.2021Podatki 2021: Automatyzacja raportowania podatkowego z problemami
                  Automatyzacja raportowania podatkowego odgrywa w firmach coraz większą rolę, co wynika m.in. z postępującej digitalizacji skarbówki oraz licznych zmian w prawie podatkowym. W niektórych przypadkach postawienie na automatyzację rodzi jednak sporo kłopotów. Eksperci firmy doradczej PwC oceniają, że obecnie najbardziej problematyczna jest automatyzacja pełnego raportowania VAT i rozliczeń CIT.
                  • 20.04.2021"Wdowia emerytura". Czy zawsze się opłaca?
                   Przyznanie renty rodzinnej po zmarłym małżonku wiąże się z koniecznością utraty własnego świadczenia emerytalnego - wdowy lub wdowca, gdyż jeśli pozostałemu przy życiu małżonkowi przysługuje prawo do emerytury, to nie może on pobierać dwóch świadczeń. Musi zatem wybrać własną emeryturę bądź rentę po zmarłym mężu. Gdy nie dokona wyboru, decyzję podejmie ZUS, kierując się wysokością świadczeń. Pierwszeństwo będzie przysługiwało wyższemu z nich.
                   • 19.04.2021Działalność nierejestrowa - poradnik praktyczny dla początkujących (1)
                    Prawo Przedsiębiorców umożliwia wszystkim planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej podjęcie dość bezpiecznej próby. Znacząco odformalizowana działalność w niewielkim rozmiarze, określana jako działalność nierejestrowa pozwala spróbować, jak to jest być przedsiębiorcą. Inne nazwy tej aktywności to działalność nierejestrowana lub działalność nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczają w kontekście Prawa Przedsiębiorców to samo. Działalność nierejestrowa możliwa jest od 30 kwietnia 2018 r. Narosło wokół niej mnóstwo mitów i nieporozumień. Pojawiają się też pytania wymagające odpowiedzi. 
                    • 19.04.2021MKiŚ o dopłatach do rachunków za prąd
                     Minister Klimatu i Środowiska pracuje obecnie nad projektem ustawy, mającym za zadanie kompleksowe wsparcie odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i redukcję zjawiska ubóstwa energetycznego. Projektowane rozwiązania pozwolą skutecznie zidentyfikować najbardziej wrażliwych odbiorców, którzy wymagają wsparcia w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb energetycznych. Będą polegały m.in. na wsparciu finansowym odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, którzy znajdują się w szczególnie trudnych warunkach socjalno-ekonomicznych - czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską.
                     • 16.04.2021Luka płacowa w Polsce – RPO apeluje o dodatkowe działania
                      Rzecznik praw obywatelskich skierował do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zapytanie dotyczące obecnie prowadzonych lub planowanych działań na rzecz przestrzegania zasady równego traktowania w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn. W Polsce luka płacowa jest niższa od unijnej średniej i wynosi obecnie 8,5 proc., przy czym szacuje się, że w trakcie ostatniej dekady zwiększyła się niemal dwukrotnie.
                      • 16.04.2021Inflacja wyraźnie w górę. Wpływ na ceny mają m.in. nowe podatki
                       W marcu br. zanotowano wyraźny skok inflacji, która wyniosła w tym miesiącu 3,2 proc. w skali roku oraz 1 proc. względem poprzedniego miesiąca. Wpływ na wzrost miały zarówno czynniki o charakterze przejściowym, jak i deficyty na rynku pracy oraz wprowadzone w bieżącym roku podatki. Eksperci wskazują, że tak wysoki wskaźnik jest już blisko linii bezpieczeństwa.
                       • 16.04.2021Kontrola umów cywilnoprawnych. ZUS ingeruje w decyzje pracodawcy
                        Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza m.in. postępowania wyjaśniające i kontrolę stwierdzającą, czy zawarcie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej nie miało na celu nabycia prawa do świadczeń. W niektórych przypadkach, jeżeli osoba ubezpieczona wykonywała pracę lub inne czynności wynikające z zawartej umowy i była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, ZUS ingeruje w decyzje pracodawcy lub zleceniodawcy o potrzebie zatrudnienia pracownika lub zleceniu czynności zleceniobiorcy. ZUS w toku swoich postępowań podważa doświadczenie zawodowe zatrudnianych pracowników lub zleceniobiorców oraz ingeruje w wysokość pobieranego wynagrodzenia - czytamy w interpelacji poselskiej do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
                        • 15.04.2021Sprawy gospodarcze w sądach. Mediacje będą odgrywać znacznie większą rolę
                         Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, które mają na nowo uregulować kwestie dotyczące mediacji. W efekcie każdy pozew w sprawie gospodarczej lub odnoszący się do prawa pracy, który jest kierowany do sądu, musiałby być wcześniej poprzedzony mediacją. Propozycje zmian pozytywnie ocenia środowisko przedsiębiorców.
                         • 14.04.2021[Szkolenie on-line] Zatrudnianie cudzoziemców - prawo, podatki, ubezpieczenia
                          Zatrudnianie cudzoziemców jest już powszechne, przyzwyczailiśmy się do stałej obecności wielusettysięcznej rzeszy pracowników zza granicy. Należy jednak pamiętać, że zatrudnienie osoby z innego państwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej, jest dużo bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie Polaka. Dla pracodawców i pracowników z zagranicy największym problemem są długotrwałe procedury legalizacji pobytu cudzoziemca i jego zatrudnienia Niestety, procedury i przepisy zostały dodatkowo skomplikowane obecną sytuacją epidemiologiczną, która wymusiła wprowadzenie zmian prawnych w niemal wszystkich obszarach. Kolejne wersje "tarczy antykryzysowej" regulują również kwestie pobytu i pracy w Polsce cudzoziemców.
                          • 14.04.2021Praca zdalna w pandemii. Problemów nadal nie brakuje
                           Sytuacja pandemiczna ma nadal bardzo wyraźny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wielu pracodawców zostało w praktyce zmuszonych do korzystania z pracy zdalnej, która nie jest jednak na stałe uregulowana w polskim prawie. Organizacje pracodawców i związki zawodowe ponawiają apele o wprowadzenie odpowiednich przepisów. Problemy dotyczą obecnie np. kwestii związanych z kosztami za prąd i korzystanie z internetu.
                           • 13.04.2021Praca zdalna w pandemii. Problemów nadal nie brakuje
                            Sytuacja pandemiczna ma nadal bardzo wyraźny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wielu pracodawców zostało w praktyce zmuszonych do korzystania z pracy zdalnej, która nie jest jednak na stałe uregulowana w polskim prawie. Organizacje pracodawców i związki zawodowe ponawiają apele o wprowadzenie odpowiednich przepisów. Problemy dotyczą obecnie np. kwestii związanych z kosztami za prąd i korzystanie z internetu.
                            • 13.04.2021Składki ZUS od wypłacanego pracownikom ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
                             Pracodawca nie opłaca składek od ekwiwalentu, czyli od równowartości faktycznych kosztów, które zostały poniesione w związku z praniem odzieży. Jeśli natomiast pracodawca wypłaca ryczałt w stałej miesięcznej wysokości, bez względu na wysokość faktycznych kosztów, to taka wypłata stanowi podstawę wymiaru składek, nawet jeśli została nazwana ekwiwalentem.
                             • 13.04.2021Wydatki na akwarium można zaliczyć w koszty firmy
                              W związku z rozwojem oraz dokonywaną sukcesywnie rozbudową zakładu (siedziby), przedsiębiorca postanowił zakupić i zlecić specjalistyczny montaż akwarium o pojemności 360 l wraz z rybami, roślinami wodnymi i wyposażeniem. Czy wydatki na zakup i montaż akwarium, a także wydatki na jego utrzymanie, w tym czyszczenie, konserwację, uzupełnienie zasobów żywych akwarium oraz zakup pokarmu, stanowią dla przedsiębiorcy koszty uzyskania przychodów?
                              • 12.04.2021Odliczenie VAT od zakupu artykułów spożywczych
                               Spółka w ramach prowadzonej przez siebie działalności ponosi wydatki na nabycie artykułów spożywczych na rzecz swoich pracowników, współpracowników oraz kontrahentów. Czy spółka jest uprawniona - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. artykułów spożywczych?
                               • 12.04.2021Wydatki na akwarium można zaliczyć w koszty firmy
                                W związku z rozwojem oraz dokonywaną sukcesywnie rozbudową zakładu (siedziby), przedsiębiorca postanowił zakupić i zlecić specjalistyczny montaż akwarium o pojemności 360 l wraz z rybami, roślinami wodnymi i wyposażeniem. Czy wydatki na zakup i montaż akwarium, a także wydatki na jego utrzymanie, w tym czyszczenie, konserwację, uzupełnienie zasobów żywych akwarium oraz zakup pokarmu, stanowią dla przedsiębiorcy koszty uzyskania przychodów?
                                • 09.04.2021Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 25 kwietnia
                                 Rząd kolejny raz zdecydował się na przedłużenie o dwa tygodnie dostępności dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Wsparcie tego rodzaju będzie przysługiwać rodzicom i opiekunom dzieci co najmniej do 25 kwietnia br. Przedłużenie jest związane bezpośrednio z panującą obecnie w Polsce sytuacją epidemiczną. Niewykluczone, że później zasiłek zostanie znów wydłużony.
                                 • 09.04.2021Możliwość wyłączenia zasilania kasy on-line w okresie jej bezczynności
                                  Podstawowym obowiązkiem podatnika jest zapewnienie połączenia kasy umożliwiającego przesyłanie danych między kasą on-line a Centralnym Repozytorium Kas. Kasa on-line powinna zapewniać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas w czasie prowadzenia sprzedaży wymagającej zaewidencjonowania na kasie rejestrującej, przez co należy rozumieć także gotowość podatnika do dokonania takiej sprzedaży.
                                  • 09.04.2021Odliczenie VAT od zakupu artykułów spożywczych
                                   Spółka w ramach prowadzonej przez siebie działalności ponosi wydatki na nabycie artykułów spożywczych na rzecz swoich pracowników, współpracowników oraz kontrahentów. Czy spółka jest uprawniona - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. artykułów spożywczych?
                                   • 09.04.2021Składki ZUS od wypłacanego pracownikom ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
                                    Pracodawca nie opłaca składek od ekwiwalentu, czyli od równowartości faktycznych kosztów, które zostały poniesione w związku z praniem odzieży. Jeśli natomiast pracodawca wypłaca ryczałt w stałej miesięcznej wysokości, bez względu na wysokość faktycznych kosztów, to taka wypłata stanowi podstawę wymiaru składek, nawet jeśli została nazwana ekwiwalentem.
                                    • 07.04.2021Firmy liczą na akcje szczepień w zakładach pracy
                                     W trakcie najbliższych tygodni w zakładach pracy mają rozpocząć się akcje szczepień przeciwko koronawirusowi. Część przedsiębiorców już teraz deklaruje zainteresowanie szczepieniami wśród swoich pracowników. Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, udział firm w programie szczepień powinien przyspieszyć cały proces oraz pozytywnie wpłynąć na system opieki zdrowotnej i gospodarkę.
                                     • 07.04.2021Zwolnienie pracownika w czasie pandemii będzie trudniejsze?
                                      Do Sejmu trafił poselski projekt, w którym przewidziano uniemożliwienie pracodawcy zwolnienia pracownika z powodu jego absencji chorobowej w trakcie pandemii koronawirusa. Klub parlamentarny Lewicy chce za pomocą nowelizacji wzmocnić pozycję pracowników. Posłowie zgłosili też projekt zakładający wprowadzenie dla osób samozatrudnionych możliwości urlopowego zawieszenia działalności gospodarczej na okres 14 dni.
                                      • 06.04.2021Zwolnienie pracownika w czasie pandemii będzie trudniejsze?
                                       Do Sejmu trafił poselski projekt, w którym przewidziano uniemożliwienie pracodawcy zwolnienia pracownika z powodu jego absencji chorobowej w trakcie pandemii koronawirusa. Klub parlamentarny Lewicy chce za pomocą nowelizacji wzmocnić pozycję pracowników. Posłowie zgłosili też projekt zakładający wprowadzenie dla osób samozatrudnionych możliwości urlopowego zawieszenia działalności gospodarczej na okres 14 dni.
                                       • 06.04.2021Dodatkowe obowiązki związane z PPE budzą wątpliwości
                                        W czasie pandemii koronawirusa pracodawcy prowadzący pracownicze programy emerytalne (PPE) nie powinni być obciążani dodatkowymi obowiązkami sprawozdawczymi – twierdzą eksperci Business Centre Club. W ostatnim czasie Polski Fundusz Rozwoju zaczął kierować do firm wezwania do złożenia oświadczeń o prowadzeniu PPE. Jak przekonuje BCC, takie raportowanie wymaga dodatkowych nakładów pracy ze strony pracodawców i jest w obecnym czasie zbędne.
                                        • 06.04.2021NSA. Świadczenia dla oddelegowanych pracowników z PIT
                                         Wydatki ponoszone przez spółkę na zapewnienie zakwaterowania, transportu pracowników oddelegowanych i kształcenie ich dzieci w miejscu wykonywania przez nich pracy na jej rzecz, z wyłączeniem podróży służbowej, będą stanowić dla nich przychód, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego płatnik jest obowiązany pobrać zaliczkę na podatek - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                         • 02.04.2021Zakres i zasady odliczeń przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
                                          Podatnicy decydujący się na korzystanie z opodatkowania zryczałtowanego generalnie nie mają możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) wprowadzają jednak pewne, ściśle określone, odliczenia przysługujące tym podatnikom.
                                          • 01.04.2021Obowiązkowa jawność wynagrodzeń? Firmy i pracownicy mają odmienne podejście
                                           Komisja Europejska planuje wprowadzić nowe regulacje ws. ujawniania wysokości wynagrodzeń, w tym płac proponowanych przy rekrutacji, średniego wynagrodzenia w grupie zawodowej i różnic w wynagrodzeniach między płciami. Z nowego badania Pracodawców RP wynika, że propozycje dotyczące jawności płac są raczej negatywnie oceniane przez niemal 70 proc. firm. W przypadku pracowników przeważa jednak pozytywne podejście do tematu.
                                           • 01.04.2021Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy: Jak obliczyć składkę zdrowotną?
                                            W przypadku uzyskania przez pracownika w danym miesiącu przychodów ze stosunku pracy (wynagrodzenie) oraz z tytułu pobierania zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego, tj. z dwóch różnych źródeł, obniżenie składki do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych odnosi się do wysokości zaliczki obliczonej od wynagrodzenia za pracę, a nie do wysokości zaliczki obliczonej od obu przychodów.
                                            • 31.03.2021Prawo budowlane przed kolejnymi zmianami. Rząd szykuje dalszą elektronizację
                                             W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informacje dotyczące kolejnego projektu nowelizacji Prawa budowlanego i niektórych innych ustaw. Jedną z głównych zmian ma być wprowadzenie elektronicznego dziennika budowy. Cały pakiet zmian obejmuje głównie modyfikacje przewidujące dalszą elektronizację systemu.
                                             • 31.03.2021Dopuszczalność rezygnacji z kasy rejestrującej
                                              Obowiązek stosowania kas rejestrujących obejmuje wszystkich przedsiębiorców dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Podatnik użytkujący kasę fiskalną musi dokonywać rejestracji wszystkich czynności zrealizowanych na rzecz takich podmiotów. Wynika to z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
                                              • 31.03.2021Składki ZUS przedsiębiorców w 2021 r.: Zmiany w składce wypadkowej od 1 kwietnia
                                               W roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2021 r. zmieniły się wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup działalności zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Płatnicy składek, którzy mają obowiązek samodzielnego ustalania wysokości stopy procentowej tej składki i zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, powinni przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2021 r. zweryfikować wysokość stopy procentowej składki, ustaloną od 1 kwietnia 2021 r. dla grupy działalności, do której należą z uwagi na swój rodzaj działalności wg PKD.
                                               • 31.03.2021Rozliczenie PIT przez osoby oszukane przez nieuczciwych pracodawców
                                                Należności za pracę, których podatnik (pracownik) faktycznie nie otrzymał nie stanowią ani przychodu ani dochodu w rozumieniu ustawy PIT. Tego rodzaju hipotetycznych należności podatnik nie wykazuje w zeznaniu podatkowym, nie wpływają one na wysokość podatku należnego oraz kwotę podatku do zapłaty. Wynagrodzenie to nie jest również podawane w informacji PIT-11 sporządzanej przez płatnika (pracodawcę).
                                                • 30.03.2021Samochód służbowy do celów prywatnych. Ryczałt obejmuje także paliwo
                                                 Skoro intencją projektodawcy było uproszczenie zasad ustalania wartości świadczenia, to chciał on objąć ryczałem wszystkie jego elementy. Objęcie ryczałtem samego tylko udostępnienia samochodu lub ewentualnie kosztów stałych związanych z jego eksploatacją przy konieczności odrębnego, skomplikowanego ustalania kosztów zużycia paliwa, nie realizowało by założonego celu. Przeciwnie, stanowiłoby dalsze skomplikowanie prowadzenia niezbędnych ewidencji.
                                                 • 30.03.2021Umowa współpracy bez VAT
                                                  Podatniczka świadczyła usługi na rzecz spółki z o.o., będącej spółką doradztwa podatkowego na podstawie umowy o współpracy. Do jej obowiązków należało w szczególności przygotowywanie opinii, analiz i informacji z zakresu prawa podatkowego dla klientów zleceniodawcy. W ramach umowy podatniczka wykorzystywała pomieszczenia i sprzęt udostępniony przez zleceniodawcę. Miała ustalone comiesięczne stałe wynagrodzenie. Nie ponosiła z tego tytułu ryzyka gospodarczego. Czy działalność wykonywana na rzecz zleceniodawcy podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                                                  • 29.03.2021Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dostępny przynajmniej do 11 kwietnia
                                                   Rząd zdecydował się na kolejne już wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W efekcie świadczenie będzie dostępne przynajmniej do 11 kwietnia br., ale – w związku z obecną sytuacją epidemiczną i obostrzeniami – można spodziewać się, że później termin ten zostanie znów przedłużony.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 135 ] następna strona »