Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

obowiązki płatnika przy dofinansowaniu wypoczynku

  • 04.02.2014Obowiązki płatnika przy dofinansowaniu wypoczynku dziecka ze środków ZFŚS
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest obowiązany do żądania od pracownika dostarczenia dodatkowego zaświadczenia od organizatora w postaci potwierdzonej kserokopii „zaświadczenia zgłoszenia wypoczynku kuratorowi oświaty” w sytuacji, gdy w statucie organizatora jest wyraźnie wypunktowana działalność w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a jeśli pracownik nie przedłoży ww. zaświadczenia, to czy pracodawca wypłacając dofinansowanie wypoczynku dziecka powinien naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?