Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

angielski dla księgowych

 • 15.01.2021Do 1 lutego należy złożyć PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR
  Jeżeli w 2020 r. zatrudniałeś osoby fizyczne lub wypłacałeś im np. wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, po zakończeniu roku sporządzasz imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR). PIT-11 i PIT-R wyślij do urzędu skarbowego do 1 lutego, a osobie fizycznej do 1 marca 2021 r. Natomiast PIT-4R i PIT-8AR wyślij wyłącznie do urzędu skarbowego do 1 lutego br.
  • 19.04.2019Podatek u źródła: Wypłata dla spółki polskiej na konto spółki zagranicznej
   Ustawodawca zawęził obowiązek pobrania podatku u źródła do należności wypłacanych w związku z osiąganiem dochodów na terytorium polski przez nierezydentów objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Jeśli wypłata następuje na rzecz spółki, której dochody podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 3 ust. 1 updop, to brak jest podstawy prawnej do pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą wynagrodzenia na rzecz tej spółki.
   • 25.02.2015Działalność gospodarcza: Kurs języka obcego jako koszt podatkowy
    Pytanie podatnika: Czy doradca podatkowy prowadząc działalność gospodarczą może, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności wydatki na kurs języka angielskiego prawniczego organizowany przez szkołę języków obcych?
    • 29.10.2014Zakup specjalistycznych książek a koszty uzyskania przychodów
     Pytanie podatnika: Czy doradca podatkowy prowadząc działalność gospodarczą może, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności wydatki zakup książek prawniczych z zakresu prawa podatkowego?
     • 06.11.2012Odliczenie VAT od nabycia usług szkoleniowych
      Pytanie podatnika: Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wykonanie przez Beneficjenta na rzecz Spółki usług szkoleniowych w ramach Projektu?
      • 17.09.2012Podatek „u źródła”: kiedy firma staje się płatnikiem CIT-10Z?
       Podatek „u źródła” należy do kategorii podatków dochodowych. W praktyce możemy spotkać się również z angielskim skrótem WHT. Których przedsiębiorstw ten podatek tak naprawdę dotyczy, w jakich przepisach znaleźć wyczerpujące informacje? Dlaczego wielu przedsiębiorców „zapomina” o tym obowiązku podatkowym, pomimo grożących im - jako płatnikom - konsekwencji?
       • 01.10.2007Księgowi na rynku pracy
        Wymagania, które stawiają pracodawcy potencjalnym kandydatom na stanowiska księgowych bądź głównych księgowych są przede wszystkim uzależnione od wielkości oraz zakresu działania danej firmy. Z pewnością bardziej atrakcyjne warunki zarówno finansowe, jak i dodatkowe świadczenia oferują duże międzynarodowe korporacje, niż polskie firmy, ale jest to przede wszystkim związane z wyższymi wymaganiami stawianymi przez firmy z kapitałem międzynarodowym. Często księgowi zatrudnieni w mniejszych firmach z polskim kapitałem nie posiadają wyższego wykształcenia, a jedynie średnie ekonomiczne. Tam nadal bardziej istotne od kierunkowego wykształcenia jest doświadczenie praktyczne.
        • 05.06.2006Powstają nowe centra finansowo-księgowe
         Coraz więcej firm zagranicznych tworzy w Polsce centra obsługi księgowej. Zatrudnienie znajdzie w nich 500 tysięcy pracowników. Muszą jednak, poza doświadczeniem, znać języki obce. Swoje centra obsługi finansowo-księgowej przenoszą do Polski kolejne firmy. Ostatnio nowe centrum w Warszawie utworzyło Accenture. Wcześniej decyzję o przeniesieniu księgowości z całej Europy do Polski podjął France Telecom. W Polsce inwestują także hindusi z koncernu Tata i KPIT Cummins.