Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualna deklaracja vat

 • 29.10.2019WSA. Zwrot VAT na rachunek w polskim oddziale zagranicznego banku. Czy moliwy?
  Z uzasadnienia: Zwrot rónicy podatku nastpuje na rachunek bankowy podatnika w banku majcym siedzib na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spódzielczej kasie oszczdnociowo-kredytowej, której jest czonkiem. Przepisy ustawy nie przewiduj natomiast moliwoci otrzymania przez podatnika zwrotu nadwyki podatku naliczonego nad nalenym na rachunek bankowy podatnika w banku majcym siedzib poza terytorium kraju.
  • 21.06.2019NSA: Pominicie penomocnika wywouje okrelone skutki (albo ich brak)
   Niedawno publikowalimy omówienie uchway NSA I FPS 3/18 z 18.03.2019 r., dotyczcej skutków pominicia penomocnika, przy dorczeniu zawiadomienia, zawierajcego m.in. informacj o nierozpoczciu lub zawieszeniu biegu przedawnienia w zwizku z toczcym si postpowaniem karnym skarbowym. Teraz umieszczamy peny tekst uchway, zawierajcy peny opis przebiegu postpowania.
   • 03.01.2017NSA. Zaliczenie zwrotu VAT na poczet innego podatku
    Zaliczenie zwrotu, o którym mowa w art. 76b w zw. z art. 76 § 1 i 76a § 1 Ordynacji podatkowej, odnosi si do wykonanego, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usug, zwrotu podatku, a nie prawa do tego zwrotu jeszcze nie zrealizowanego - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
    • 02.02.2016Intrastat 2016. Progi statystyczne i wane terminy
     Okresem sprawozdawczym jest miesic kalendarzowy, w trakcie ktrego dokonano wewntrzwsplnotowej wymiany towarowej (wywozu lub przywozu towarw). Istnieje moliwo przekazywania informacji obejmujcej okres krtszy ni miesic w formie deklaracji czciowej, jednak te czciowe informacje musz cznie obejmowa cay miesiczny okres sprawozdawczy.
     • 01.02.2016Intrastat 2016. Progi statystyczne i wane terminy
      Okresem sprawozdawczym jest miesic kalendarzowy, w trakcie ktrego dokonano wewntrzwsplnotowej wymiany towarowej (wywozu lub przywozu towarw). Istnieje moliwo przekazywania informacji obejmujcej okres krtszy ni miesic w formie deklaracji czciowej, jednak te czciowe informacje musz cznie obejmowa cay miesiczny okres sprawozdawczy.