akcyza wyrobów spirytusowych

 • 23.08.2022Podatki 2023: MF przygotowuje dużą nowelizację ustawy akcyzowej
  Resort finansów opublikował projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Szykowane zmiany mają przede wszystkim doprecyzować przepisy budzące do tej pory wątpliwości interpretacyjne, a także wprowadzić pakiet uproszczeń. Większość nowych regulacji powinna wejść w życie z początkiem 2023 r.
 • 15.10.2020Podatki 2021: Dłuższy okres ważności znaków akcyzy dla wyrobów spirytusowych
  Okres ważności znaków akcyzowych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych zostanie przedłużony do 30 czerwca 2021 r., czyli o pół roku – wynika z rozporządzenia resortu finansów, które opublikowano w Dzienniku Ustaw. O przedłużenie tego okresu apelował wcześniej Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.
 • 03.02.2020Opodatkowanie piwa rośnie szybciej od obciążenia wyrobów spirytusowych
  W trakcie ostatnich dwóch dekad stawka akcyzy na piwo wzrosła o 53 proc., a w przypadku wyrobów spirytusowych opodatkowanie zwiększyło się tylko o 4 proc. – wynika z przygotowanego przez Pracodawców RP raportu pn. „Alkohol w Polsce. Kontekst społeczny, rynkowy i legislacyjny”. Autorzy raportu twierdzą, że wyroby spirytusowe mają w Polsce nadal uprzywilejowaną pozycję.
 • 21.06.2018Podatki 2018: Nowe przepisy ws. oznaczania wyrobów akcyzowych
  W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające obecne przepisy dotyczące oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Modyfikacje odnoszą się do wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego oraz wyrobów spirytusowych.
 • 22.10.2015Branża winiarska boi się drastycznego wzrostu akcyzy
  Wprowadzenie w życie rozważanych w Ministerstwie Finansów zmian ws. kwalifikacji wyrobów spirytusowych mogłoby poważnie uderzyć w firmy produkujące wino z pochodzących z Polski owoców – twierdzi krajowa branża winiarska. Stawka akcyzy miałaby w efekcie wzrosnąć o ponad 400 proc., a cena końcowa butelki ulec podwojeniu.
 • 07.05.2015Podatki 2015: Nowe rozporządzenia ws. ubytków wyrobów akcyzowych
  Resort finansów opublikował projekty nowych rozporządzeń dotyczących norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych. Zmiany dotyczą przede wszystkim norm dla paliw ciekłych. Do tej pory ustalali je naczelnicy urzędów celnych. Teraz będą szczegółowo określone w rozporządzeniu.
 • 21.04.2015Szara strefa coraz większa. System podatkowy wymaga zmian
  Między 2011 a 2015 r. wielkość tzw. szarej strefy zwiększyła się w Polsce ze 192 do 224 mld zł – wynika z niedawnych szacunków Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Eksperci Krajowej Izby Gospodarczej twierdzą, że rozwiązaniem problemu wzrostu szarej strefy mogłoby być uszczelnienie systemu podatkowego.
 • 03.10.2014Podatki na świecie: Wietnam podniesie podatki od grzechu
  Pod koniec września wietnamskie Zgromadzenie Narodowe zatwierdziło rządowe propozycje dotyczące systemu podatkowego. Z początkiem 2016 r. podniesione zostaną tzw. podatki od grzechu, czyli specjalne podatki konsumpcyjne od papierosów, piwa i innych napojów alkoholowych.
 • 12.09.2014Podatki 2015: Nowe przepisy ws. znaków akcyzy
  Podmioty zobowiązane do oznaczania znakami akcyzy (banderole) wyrobów spirytusowych albo winiarskich będą miały dwukrotnie więcej czasu na ich naniesienie na opakowania jednostkowe – wynika z założeń do projektu nowelizacji ustawy akcyzowej, przygotowanych przez resort finansów. Nowe przepisy mają wejść w życie 30 czerwca 2015 r.
 • 14.05.2014Znakowanie produktów objętych akcyzą. MF wprowadzi nowe przepisy
  Ministerstwo Finansów wprowadzi nowy sposób oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Puszki z napojami winiarskimi lub spirytusowymi będzie można oznaczać samoprzylepnymi banderolami.
 • 23.04.2014Węgry i Irlandia łamią unijne przepisy podatkowe
  Węgry nie mogą stosować różnych stawek podatku względem napojów spirytusowych – twierdzi Komisja Europejska. Problemy ma także Irlandia, która musi – zdaniem Brukseli – dopilnować, by na prywatnych statkach nie stosowano nisko opodatkowanego paliwa.
 • 09.05.2012Import towarów przez podróżnych
  Terytorium Unii Europejskiej (UE) składa się z terytoriów Państw Członkowskich i otoczone jest zewnętrzną granicą celną z krajami, które nie należą do UE (tzw. kraje trzecie). Między Państwami Członkowskimi UE granica celna nie występuje. Przywóz (import) towarów z krajów trzecich na terytorium UE, przez zewnętrzną granicę celną, wiąże się z koniecznością zapłacenia cła i podatków.
 • 13.01.2012Skutki nieodebrania zamówionych znaków akcyzy
  Przedsiębiorcy, zajmujący się produkcją wyrobów objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy, muszą liczyć się z koniecznością spełnienia wielu często uciążliwych formalności. Jednym z nich jest wymóg odpowiednio wczesnego zamawiania znaków akcyzy (banderoli), co często prowadzi do uzyskania ich niewłaściwej ilości.
 • 19.03.2009Problemy z wymianą znaków akcyzy
  Interpelacja nr 7359 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia nowych wzorów znaków akcyzy (banderol) na wyroby spirytusowe i winiarskie