Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

najem mieszkania na działalnośc gospodarczą

 • 26.01.2009MF: Wprowadzanie dla pewnej grupy pracowników odmiennych regulacji jest nieuzasadnione
  Interpelacja nr 6075 do ministra finansów w sprawie zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w celu umożliwienia w większym zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, związanych z wykonywaną pracą
  • 23.01.2009Prywatny najem a podatek VAT
   Pytanie podatnika: Czy od dnia kiedy Wnioskodawca został czynnym podatnikiem VAT (po zarejestrowaniu indywidualnej działalności gospodarczej) powinien rozpoznawać obowiązek podatkowy w VAT z tytułu najmu prywatnego zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt a ustawy o podatku od towarów i usług, mimo iż do końca 2007 r. całość dochodów z tytułu najmu opodatkowywała żona?
   • 10.09.2008Zwrot kosztów remontu wynajmowanego mieszkania nie jest przychodem
    Pytania podatnika: Czy otrzymane pieniądze stanowią w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód, a jeżeli tak to czy można skorzystać ze zwolnienia od tego podatku? Czy kwoty nie stanowiące przychodu podlegały wykazaniu w zeznaniu za 2007 r.?
    • 03.06.2008Oddanie nieruchomości w bezpłatne użytkowanie spółce jawnej
     Pytania podatnika: 1. Czy oddając w bezpłatne użytkowanie (nastąpiłaby zmiana umowy) spółce jawnej 2 nieruchomości przychód Wnioskodawczyni byłby zwolniony z podatku dochodowego? 2. Czy w świetle powyższych wyjaśnień działania te stanowią działalność gospodarczą, czy dalej jako osoba fizyczna może rozliczać się ryczałtem?
     • 23.04.20081000 pytań o podatki – Najem a opodatkowanie podatkiem VAT
      Wynajmuję mieszkanie spółce z o.o. Czy po przekroczeniu w roku podatkowym obrotu z tytułu najmu tego lokalu kwoty 50 000 zł tracę prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT?
      • 14.03.20081000 pytań o podatki – Karta podatkowa i najem
       Czy wynajem mieszkania spowoduje utratę prawa do karty podatkowej?
       • 01.08.2007Opodatkowanie sprzedaży mieszkań w pytaniach i odpowiedziach – część I
        Zmiana właściciela nieruchomości a podatki Poniżej prezentujemy cykl pytań i odpowiedzi, w którym postaramy się wyjaśnić różnorodne kwestie związane z opodatkowaniem przeniesienia własności nieruchomości, dokonywanej poza działalnością gospodarczą. Od 1 stycznia 2007 r. wprowadzonych zostało w tej kwestii wiele istotnych zmian, które postaramy się przybliżyć. Zaczniemy od pytań podstawowych, które pozwolą stworzyć bazę dla odpowiedzi na pytania szczegółowe.
        • 25.05.2007Przychody z najmu lub dzierżawy – zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
         Umowy najmu i dzierżawy uregulowane są w art. 659-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Natomiast przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Obie te umowy różnią się zasadniczo. W umowie najmu najemca może używać rzeczy, ale nie może z niej pobierać pożytków, natomiast w umowie dzierżawy dzierżawca może używać rzeczy i pobierać z niej pożytki. Mogą to być zarówno pożytki naturalne (płody rolne), jak również pożytki prawa (czynsz podnajmu).
         • 03.04.2007Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach – część V
          Pytanie: Czy przychody z wynajmu nieruchomości, uzyskiwane poza działalnością gospodarczą mogą być opodatkowane podatkiem liniowym 19%?  
          • 01.03.2007Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach – część III
           Kontynuujemy publikację odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące problemó podatkowych pojawiających się w przypadku najmu i dzierżawy nieruchomości. Dzisiaj nieco więcej o opodatkowaniu zryczałtowanym.
           • 16.02.2007Najem lokalu mieszkalnego będącego we współwłasności
            Pytanie podatnika: Czy dochód z tytułu najmu współwłasności mieszkania opodatkowuje się osobno u każdego ze współwłaścicieli czy tylko u tego współwłaściciela, który na mocy pisemnego porozumienia włada mieszkaniem, ponosi wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem i dochód z najmu jest jego wyłączną własnością?
            • 01.01.2007Przychody z najmu mieszkania a koszty amortyzacji i ubezpieczenia prywatnego samochodu
             Pytanie podatnika: Czy uzyskując przychody ze źródła przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy pdof podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty ubezpieczenia, amortyzacji i serwisu prywatnego samochodu osobowego używanego w celu dojazdu do przedmiotu najmu?
             • 30.08.2006Opodatkowanie przychodów z najmu wspólnej własności
              Pytanie: Jestem w 50% właścicielką mieszkania. Właścicielami pozostałych 50% nieruchomości są: moja córka (posiada 25%) i jej mąż (posiada 25%). Czy mogę rozliczyć dochód z najmu samodzielnie, czy wraz z córką i zięciem, oraz czy dochód ten należy rozliczyć odpowiednio do wysokości udziałów we współwłasności? Jeżeli podatek musiałby być odprowadzany przez każdego ze współwłaścicieli samodzielnie, to czy wszyscy współwłaściciele muszą dokonać wyboru tej samej formy opodatkowania, czy też mogą rozliczać się na różne sposoby np. ja na zasadach ogólnych, a córka i zięć w formie ryczałtu?

             « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]