Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

działalność na emeryturze

 • 19.12.2019Zadłużeni w ZUS byli przedsiębiorcy na emeryturze mogą ubiegać się o umorzenie długu
  Osoby które zakończyły działalność gospodarczą i pobierają świadczenia z ZUS, mogą ubiegać się w przypadku problemów z uregulowaniem zaległych zobowiązań składkowych o udzielenie ulgi w opłacaniu składek w postaci układu ratalnego. Osoby, które nie mają możliwości uregulowania zaległych składek, mogą się ubiegać o ich umorzenie.
  • 17.04.2019Składki ZUS wykonujących wolne zawody
   Ci spośród freelancerów, którzy wykonują swoją pracę na podstawie umowy zlecenia są obowiązkowo objęci ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym, gdyż nawet jednodniowa umowa tego typu rodzi obowiązek i możliwość uzyskania ochrony w zakresie ubezpieczeń. Osobom, które nie spełniają warunków do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje natomiast prawo do dobrowolnego objęcia tymi ubezpieczeniami. Ponadto, w systemie prawa istnieją rozwiązania pomocowe z zakresu ubezpieczeń społecznych dla osób prowadzących działalność, z których mogą jak najbardziej korzystać również freelancerzy decydujący się na podjęcie własnej działalności gospodarczej - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
   • 18.03.2019Ile można dorobić do emerytury i renty
    W interesie pracujących emerytów lub rencistów jest znajomość informacji ZUS, dotyczących zawieszania świadczeń uprawnionych, którzy uzyskują dodatkowe dochody. Pobierający emeryturę lub rentę i pracujący w ramach np. umowy o pracę czy zlecenia mogą znaleźć się w sytuacji, w której będą musieli zwracać uwagę na wysokość przychodów i przekazywać określone przepisami informacje. Po przekroczeniu limitu ZUS może zmniejszyć lub zawiesić kwotę wypłacanych świadczeń. Dotyczy to jednak tylko części uprawnionych.
    • 15.03.2019Ile można dorobić do emerytury i renty
     W interesie pracujących emerytów lub rencistów jest znajomość informacji ZUS, dotyczących zawieszania świadczeń uprawnionych, którzy uzyskują dodatkowe dochody. Pobierający emeryturę lub rentę i pracujący w ramach np. umowy o pracę czy zlecenia mogą znaleźć się w sytuacji, w której będą musieli zwracać uwagę na wysokość przychodów i przekazywać określone przepisami informacje. Po przekroczeniu limitu ZUS może zmniejszyć lub zawiesić kwotę wypłacanych świadczeń. Dotyczy to jednak tylko części uprawnionych.
     • 12.07.2016Obowiązek informowania ZUS przez instytucję finansową o emeryturze z zagranicy
      W myśl art. 97 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 887, zwanej dalej ustawą emerytalną), osobom uprawnionym do emerytury lub renty oraz do świadczeń o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych świadczenia przysługujące na podstawie ustawy wypłaca się w wysokości w niej określonej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
      • 04.02.2015Abolicja ZUS nie objęła emerytów i rencistów
       Interpelacja nr 29800 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie abolicji w ZUS
       • 09.09.2014Abolicja składek ZUS nie dla emerytów i rencistów
        Interpelacja nr 26952 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności rozważenia rozszerzenia zakresu podmiotowego stosowania tzw. ustawy abolicyjnej
        • 04.04.2014Dziedziczenie ulgi uczniowskiej
         Interpelacja nr 24701 do ministra finansów w sprawie skorzystania z tzw. ulgi uczniowskiej
         • 05.03.2013Ustawa o odwróconej hipotece powstaje już cztery lata
          Od kilku lat w Polsce dynamicznie rozwija się rynek usługi tzw. odwróconej hipoteki, skierowanej głównie do seniorów, którzy chcą poprawić standard życia na emeryturze. Usługa dostępna jest jedynie jako renta dożywotnia. Jak wskazuje Krajowa Izba Gospodarcza, prace nad ustawą o odwróconej hipotece, mającej wprowadzić opcję modelu kredytowego, trwają już od czterech lat, a termin ich zakończenia jest stale przekładany na później.
          • 11.02.2013Emeryt a ubezpieczenie rentowe
           Interpelacja nr 12485 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie odstąpienia od opłacania składki rentowej ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia pracujących emerytów lub przyznania im prawa do renty z FUS
           • 02.04.2012Trzeci filar a podatek PIT
            Interpelacja nr 2182 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zniesienia tzw. podatku Belki od ubezpieczeń w III filarze
            • 20.09.2011Zgłoś nianię do ZUS
             Nianie opiekujące się dziećmi do lat 3 mogą spokojniej myśleć o swojej emeryturze. Od 1 października państwo opłaci składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunki, które otrzymują pensję nieprzekraczającą minimalnego wynagrodzenia.
             • 22.02.2011Zwrot VAT tylko od części mieszkalnej budowanego domu
              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni należy się zwrot podatku VAT w całości, gdy decyzja pozwolenia na budowę wydana jest na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z pomieszczeniami przeznaczonymi na lokal użytkowy, mimo, że Wnioskodawczyni owej działalności nie zamierza w tym lokalu prowadzić?
              • 31.01.2011Ile można dorobić do emerytury i renty
               Jesteś emerytem lub rencistą? Dorabiasz? Sprawdź, jak dorabiać bezpiecznie i zgodnie z prawem. Pamiętaj, że jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i dorabiasz w ramach np. umowy o pracę czy zlecenia, musisz pilnować swoich przychodów. Jeśli zarobisz więcej niż ustalony limit, ZUS obetnie lub zawiesi twoje świadczenie.
               • 09.03.2010KNF zachęca do oszczędzania na indywidualnych kontach emerytalnych
                Regularne odkładanie przez 40 lat co miesiąc 90 zł, przy założeniu rocznej stopy zwrotu na poziomie 7 proc., przyniesie około 230 tys. zł dodatkowej emerytury – wylicza Komisja Nadzoru Finansowego, która zachęca do dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE).
                • 21.08.2009Dlaczego pracujący emeryci płacą nadal składki na ubezpieczenie rentowe?
                 Interpelacja nr 9663 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w zasadach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
                 • 26.05.2009Opodatkowanie ekwiwalentu za akcje
                  Pytanie podatnika: Według jakiej stawki podatkowej Wnioskodawca powinienem rozliczyć uzyskany dochód z tytułu ekwiwalentu wypłaconego za akcje?
                  • 17.10.2008MPiPS: Opłacanie składki od wynagrodzenia wszystkich pracowników jest wyrazem solidaryzmu społecznego
                   Interpelacja nr 4252 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie bezzasadnego opłacania składek do ZUS przez wybrane grupy osób pracujących zawodowo
                   • 10.07.2008Emeryci płacąc składki rentowe realizują zasadę solidaryzmu społecznego
                    Interpelacja nr 2517 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opłacania składki na ubezpieczenie rentowe przez emerytów i rencistów, którzy podejmują dodatkowe zatrudnienie objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych
                    • 09.06.2008Składki rentowe emerytów
                     Interpelacja nr 2427 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niewłaściwości dotyczących obciążania składką rentową emerytów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
                     • 23.07.2007Rząd zakończy latem prace nad pakietem ustaw emerytalnych
                      Do końca sierpnia rząd powinien zakończyć prace nad pakietem ustaw emerytalnych, złożonym z ustawy o świadczeniach dla osób wykonujących prace o szczególnym charakterze i w szczególnych warunkach, ustawy o zakładach emerytalnych oraz ustawy regulującej świadczenia rentowe. - Chcemy być gotowi do wypłat emerytur dla osób pracujących w szczególnych warunkach od stycznia 2008 r., a w przypadku emerytur kapitałowych - od stycznia 2009 r. - zadeklarował wicepremier Przemysław Gosiewski. Szef Międzyresortowego Zespołu ds. Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że zespół przyjął projekt emerytur małżeńskich. Wicepremier podkreślił, że rząd dotrzymuje zobowiązań i wywiązuje się z zadania dokończenia reformy emerytalnej. Zaznaczył też, że wprowadzenie emerytur małżeńskich to wyraz idei Polski solidarnej oraz element polityki prorodzinnej rządu.