Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPP4/4513-153/15/BP

 • 13.01.2012Zmiana przeznaczenia inwestycji - konsekwencje na gruncie VAT
  Pytanie podatnika: Czy w zwizku ze zmian przeznaczenia infrastruktury wodocigowo-kanalizacyjnej, wskutek rozpoczcia wykorzystywania jej do wiadczenia usug opodatkowanych VAT, podatnik bdzie mia prawo do zastosowania korekty podatku naliczonego, o ktrej mowa w art. 91 ustawy o VAT?
  • 18.10.2011Czy dotacja jest opodatkowana VAT
   Pytanie podatnika: Czy otrzymana przez Wnioskodawc dotacja na realizacj Projektu stanowi obrt, o ktrym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarw i usug?
   • 12.10.2011Patnoci za pomoc serwisw internetowych nie uwalniaj od posiadania kasy
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe skorzysta ze zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych na mocy poz. 37 zacznika w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych w przypadku gdy nalenoci wpywaj za porednictwem kont internetowych?
    • 19.09.2011Jedna kasa fiskalna dla dwch punkw sprzeday
     Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi prywatn specjalistyczn praktyk lekarsk z zarejestrowan siedzib w K., miejsce wykonywania to T. ul. ... oraz P. ul. ... . W T. gabinet czynny jest dwa razy w tygodniu - tam rwnie bdzie zainstalowana kasa rejestrujca od 1 maja 2011 r. W P. Wnioskodawca przyjmuje dwa razy w miesicu. Wnioskodawca nie zatrudnia pracownikw wszystkie czynnoci wykonuje sam. Czy potrzebne s dwie kasy rejestrujce, czy mona zastosowa jedn kas rejestrujc?
     • 19.08.2011Przekazanie nagrd w konkursach i programach lojalnociowych a VAT
      Pytanie podatnika: Czy wydanie przez Spk towarw (nagrd w programie lojalnociowym), realizowane w ramach kompleksowej usugi obsugi programu lojalnociowego podlega odrbnemu od tej usugi opodatkowaniu VAT? Czy wydanie przez Spk nagrd w ramach organizowanych przez ni konkursw sucych promocji programu lojalnociowego i realizowanych w oparciu o umow na kompleksow obsug programu lojalnociowego podlega odrbnemu od tej usugi opodatkowaniu VAT?
      • 18.05.2011Ewidencjonowanie w kasie wpat na rachunek bankowy
       Dopuszczalne jest zaewidencjonowanie otrzymanej patnoci na kasie rejestrujcej z chwil otrzymania wycigu bankowego - w przedmiotowej sprawie bdzie to pierwszy dzie roboczy po wznowieniu pracy firmy. Natomiast w przypadku, gdy podatnika otrzyma te wycigi w miesicu nastpnym (po dacie wpaty) rwnie naley otrzymane patnoci zaewidencjonowa na kasie w dniu otrzymania wycigu bankowego (tj. w pierwszym dniu roboczym po wznowieniu pracy firmy) - wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 30.03.2011 r., sygn. IBPP4/443-21/11/KG.
       • 22.04.2011Kasa fiskalna u prawnika
        Usugi prawnicze wiadczone przez podatnika na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych korzysta bd ze zwolnienia z obowizku ewidencjonowania obrotu i kwot nalenego podatku za porednictwem kas rejestrujcych do 31 grudnia 2012 r., pod warunkiem, e w cigu roku podatkowego tj. 2011 nie nastpi przekroczenie kwoty obrotw w wysokoci 40.000 z z dziaalnoci, o ktrej mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (dot. wiadczenia usug na rzecz ww. osb) - wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z interpretacji z dnia 22.02.2011 r., sygn. IBPP4/443-1756/10/EJ.
        • 03.02.2011Mona zrezygnowa ze stosowania kasy fiskalnej
         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe zrezygnowa z ewidencji na kasie fiskalnej, pozostajc nadal przy ewidencji na sprzcie inkasenckim wystawiajcym faktury VAT...
         • 04.01.2011Kasa fiskalna przy sprzeday wysykowej
          Pytanie podatnika: 1. Czy do limitu obrotw 40 000 z naley wliczy sprzeda dokonywan w systemie wysykowym jako zwolnienie przedmiotowe z ewidencjonowania na kasie fiskalnej wynikajce z zacznika do rozporzdzenia Ministra Finansw z 23 grudnia 2009 r. poz. 37? 2. Czy w przypadku przekroczenia obrotw 40 000 z z powodu wczenia do limitu sprzeday w systemie wysykowym, sprzeda na rzecz rolnikw ryczatowych i sprzeda usug dostawy towarw winny by ewidencjonowane na kasie fiskalnej a sprzeda w systemie wysykowym zwolniona z tej ewidencji? 3. Czy w przypadku przekroczenia obrotw 40 000 z z powodu wczenia do limitu sprzeday w systemie wysykowym, sprzeda na rzecz rolnikw ryczatowych, sprzeda usug dostawy towarw i sprzeda towarw w systemie wysykowym winny by ewidencjonowane przy uyciu kas fiskalnych?
          • 17.12.2010Obowizek ewidencjonowania sprzeday na kasie a najem
           Pytanie podatnika: Czy do wyliczenia wartoci sprzeday (obrotw) obligujcych do rozpoczcia sprzeday za pomoc kas rejestrujcych naley rwnie uwzgldni obroty z osobami fizycznymi, bdcymi podatnikami dla celw podatku od towarw i usug, z tytuu wykonywania przez nich czynnoci podlegajcych opodatkowaniu tym podatkiem w postaci tzw. najmu cywilnoprawnego?
           • 06.09.2010Prawidowo nazwy usugi na paragonie fiskalnym
            Pytanie podatnika: Czy prawidowy bdzie paragon fiskalny z wykazaniem wartoci wydanych potraw (usugi) na kwot ogem z przyporzdkowaniem stawki 7%, poniewa napoje nie s objte umwion kwot odpatnoci od osoby?
            • 14.06.2010Tygodniowy przegld wydarze www.podatki.biz
             Wakacje podatkowe take dla nabywcy nowo wybudowanej nieruchomoci; Przedawnienie dotyczy rwnie odsetek od zalegoci podatkowych; Czy najem uytkowy mona zamieni na prywatny?; Bdne paragony a obowizek zapaty podatku VAT; Nowe regulacje dotyczce podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Propozycja wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac w 2011 r. przyjta; Darowizna materiaw budowlanych dla powodzian bez VAT; Waloryzacja zasiku chorobowego
             • 01.04.2010Obowizek zakupu kasy fiskalnej
              Pytanie podatnika: Wnioskodawca zaoy firm, ktra bdzie si zajmowa przewozem osb niepenosprawnych. Wnioskodawca bdzie wiadczy usugi wycznie na rzecz firm, a wic przedsibiorstw, nie dla osb fizycznych. Wnioskodawca jest przekonany, e nie przekroczy limitw uprawniajcych do zwolnienia. Sprzeda miesiczna ani w roku 2009, ani w 2010 nie przekroczy 3.000,00 PLN. Czy Wnioskodawca jest zobowizany do zakupu kasy fiskalnej oraz czy konieczno zakupu kasy jest rwnoznaczna z koniecznoci rejestracji na potrzeby VAT?
             • « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]