Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

boksy reklamowe

  • 09.11.2016WSA. Kiedy sprzedaż w kiosku handlowym podlega opłacie targowej?
    Z uzasadnienia: Kiosk - pawilon handlowy będący własnością skarżącego jako tymczasowy obiekt budowlany, nie spełniający kryteriów art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości i w tej sytuacji brak jest podstaw, by od sprzedaży w nim się odbywającej skarżący nie musiał opłacać opłaty targowej.