Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja samochodu ciężarowego pomoc minimis

  • 02.07.2018Samochód wielozadaniowy typu van a jednorazowa amortyzacja
    Pytanie: Wnioskodawca nabył w grudniu 2017 r. samochód Volkswagen Crafter. Z posiadanych przez Niego dokumentów (tj. faktury VAT oraz dowodu rejestracyjnego) wynika, iż jest to samochód ciężarowy. Czy w przypadku ww. samochodu można zastosować przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dokonać jednorazowej amortyzacji?
  • 11.06.2008Jednorazowy odpis również dla firm transportowych
    Pytanie podatnika: Czy uwzględniając przepisy pomocy de minimis, przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do podatnika-osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i przewozu rzeczy, w przypadku zakupu samochodu ciężarowego, skoro pomocą tą jest w tym przypadku przyspieszona amortyzacja, a nie pomoc w nabyciu pojazdu mechanicznego?
  • 11.04.2008Transportowcy i jednorazowa amortyzacja
    Pytanie podatnika: Czy jestem uprawniony do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego samochodu ciężarowego?