Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podróże służbowe- wiza

  • 09.11.2017Wyjazdy służbowe do spółek zależnych a koszty uzyskania przychodów
    Z uzasadnienia: Nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z wyjazdami pracowników do spółek zależnych w celu sprawowania przez nich funkcji członków rad nadzorczych tych spółek, z uwagi na fakt, iż czynności te są sprawowane na rzecz odrębnych podmiotów/podatników.