Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

barka

 • 22.01.2021Zatory płatnicze – UOKiK przyspiesza postępowania
  Jeszcze w styczniu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma wydać pierwsze decyzje dotyczące zatorów płatniczych. Obecnie prowadzonych jest 100 postępowań wobec firm zalegających swoim kontrahentom z płatnościami. Problem przeterminowanych nawet o 60 dni faktur odnosi się do niemal połowy firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).
  • 18.02.2020Czas na zmianę II progu podatkowego w PIT? Niekoniecznie
   Liczba podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali dochody w wysokości skutkującej koniecznością zastosowania 32 % stawki podatkowej (od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł) wynosi w każdym z tych lat około 4,0 %, co oznacza, że zdecydowana większość podatników (ponad 95 %) płaci podatek według najniższej stawki podatku. Jednocześnie efektywna stawka podatku dla drugiego przedziału skali podatkowej waha się w latach 2009-2018 od 16,17% do 15,31% (w 2018 r. wyniosła 15,54 %). Z kolei efektywna stawka podatku ogółem, czyli zarówno dla pierwszego, jak i drugiego przedziału skali podatkowej, nie przekracza wartości 9% (w 2018 r. wyniosła 8,8%).
   • 05.01.2016Jednolity Plik Kontrolny. Nowy obowiązek podatników prowadzących księgi komputerowo
    Jednolity Plik Kontrolny to format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w jakim podatnicy prowadzący te księgi przy wykorzystaniu programów komputerowych będą obowiązani przekazywać je organom podatkowym na ich żądanie.
    • 04.01.2016Jednolity Plik Kontrolny. Nowy obowiązek podatników prowadzących księgi komputerowo
     Jednolity Plik Kontrolny to format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w jakim podatnicy prowadzący te księgi przy wykorzystaniu programów komputerowych będą obowiązani przekazywać je organom podatkowym na ich żądanie.
     • 28.10.2015Jednolity Plik Kontrolny. Nowy obowiązek podatników prowadzących księgi komputerowo
      Jednolity Plik Kontrolny to format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w jakim podatnicy prowadzący te księgi przy wykorzystaniu programów komputerowych będą obowiązani przekazywać je organom podatkowym na ich żądanie.  Obowiązek ten zostanie nałożony na podatników w oparciu o art. 193a dodany do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm., dalej: O.p.). Nowelizacji tej dokonano w drodze ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649, dalej: ustawa nowelizująca).
      • 27.10.2015Jednolity Plik Kontrolny. Nowy obowiązek podatników prowadzących księgi komputerowo
       Jednolity Plik Kontrolny to format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w jakim podatnicy prowadzący te księgi przy wykorzystaniu programów komputerowych będą obowiązani przekazywać je organom podatkowym na ich żądanie.  Obowiązek ten zostanie nałożony na podatników w oparciu o art. 193a dodany do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm., dalej: O.p.). Nowelizacji tej dokonano w drodze ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649, dalej: ustawa nowelizująca).
       • 10.08.2015Pies dla podatków jest rzeczą
        Lektura interpretacji podatkowych prowadzi czasem do dość dziwnych wniosków. Okazuje się na przykład, że zwierzę, choćby taki pies, niby rzeczą nie jest, ale jak spojrzy się na niego z innej, bardziej fiskalnej perspektywy, rzeczą już się stanie i trzeba będzie zapłacić podatek.
        • 24.02.2014Pies niby nie jest rzeczą, ale jednak jest
         Lektura interpretacji podatkowych prowadzi czasem do dość dziwnych wniosków. Okazuje się na przykład, że zwierzę, choćby taki pies, niby rzeczą nie jest, ale jak spojrzy się na niego z innej, bardziej fiskalnej perspektywy, rzeczą już się stanie i trzeba będzie zapłacić podatek.
         • 20.06.2013Diety z tytułu podróży służbowych przedsiębiorcy a koszty uzyskania przychodów
          Nie uznaje się za koszt uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach. Sprawdźmy zatem, kiedy wartość diety będzie kosztem.
          • 07.11.2011NIK: Samorządy nie radzą sobie z komunikacją autobusową
           Większość samorządów nie radzi sobie z organizowaniem komunikacji autobusowej. Błędy urzędników sprawiają, że na jednych trasach brakuje przewoźników, na innych jest ich za dużo. Co dziesiąty z dopuszczonych do ruchu autobusów zagraża bezpieczeństwu pasażerów – takie są wyniki kontroli NIK.
           • 23.10.2008Dyrektywa ochroni wczasowiczów
            Parlament Europejski przyjął przepisy, dzięki którym konsumenci w całej UE otrzymają lepszą ochronę podczas zakupu i odsprzedaży ofert wakacyjnych w formie korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie („timeshare”) lub podobnych ofert dotyczących korzystania ze statków wycieczkowych, barek lub przyczep kempingowych, a także w przypadku przystąpienia do „klubów zniżek wakacyjnych”.
            • 19.06.2007Zaliczki od pracowników oddelegowanych do pracy za granicą.
             Pytanie: Moja firma wysyła pracowników do pracy za granicą. Czy muszę odprowadzać zaliczki na ich podatek?
             • 28.03.2006Projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych przyjęty
              Sejm przyjął 24 marca 2006 r. projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych. Za przyjęciem były wszystkie kluby oraz posłowie niezrzeszeni, oprócz Platformy Obywatelskiej, która głosowała przeciw. Projekt został skierowany do Senatu. Ustawa zmierza do ograniczenia zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz sprzyja integracji społecznej. Jej celem jest przywrócenie na rynek pracy - poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa - osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz bez szans na zatrudnienie. Umożliwi ona osobom bezrobotnym aktywizację zawodową.