Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odwrotne obciążenie przy imporcie zwolnienie vat 2016

  • 20.09.2018Czy przepisy dotyczące warunków odliczenia przy imporcie i WNT naruszają dyrektywę VAT?
    Z uzasadnienia: Przepisy Dyrektywy dopuszczają możliwość wprowadzenia przez państwo członkowskie pewnych formalności warunkujących prawo do odliczenia podatku naliczonego. Warunki, o których mowa w art. 86 ust. 10b pkt 2 oraz art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy VAT wprowadzone przez polskiego ustawodawcę nie stoją w sprzeczności z przepisami Dyrektywy.