Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcja informowania

 • 13.04.2018MF: Formy pomocy informacyjnej dla podatników
  Ministerstwo Finansów podejmuje bieżące działania mające na celu pomoc przedsiębiorcom w rozpoczęciu i wykonywaniu działalności gospodarczej oraz w prawidłowym wypełnianiu obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Pomoc taką przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą uzyskać mogą w każdym urzędzie skarbowym - poinformował zastępca szefa KAS odpowiadając na interpelację poselską.
 • 22.08.2017Czy przedsiębiorcy będą musieli negocjować z MON swoje decyzje?
  Ustawa o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki nałoży na przedsiębiorców wiele dodatkowych obowiązków. Jaki będzie ich zakres, uciążliwość, i jaka będzie autonomiczność przedsiębiorców po uchwaleniu ustawy decyduje się właśnie w toku prac legislacyjnych. Na zagrożenia związane z ustawą zwraca ustawę poseł Paweł Bańkowski - przedstawiamy treść jego interpelacji i odpowiedź MON.
 • 22.02.2012Charytatywne SMS-y a opodatkowanie VAT
  Interpelacja nr 1345 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku VAT SMS-ów wysyłanych na cele pożytku publicznego
 • 21.09.2010W urzędach obsługą podatników zajmują się stażyści
  Interpelacja nr 17683 do ministra finansów w sprawie utworzenia w ramach ujednoliconych struktur organizacyjnych urzędów skarbowych stanowisk udzielających informacji podatkowych
 • 14.12.2007Akcja informowania ubezpieczonych o stanie ich indywidualnych kont w ZUS
  Trwa akcja informowania ubezpieczonych o stanie ich indywidualnych kont w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Obecny, 2007 rok, jest kolejnym rokiem wysyłki informacji. Jest jednak rokiem szczególnym, bowiem informacja wysyłana do ubezpieczonych w bieżącym roku jest inna niż dotychczasowe. Zawiera znacznie szerszy zakres danych przekazywanych ubezpieczonym - dane o wysokości zwaloryzowanego kapitału początkowego (jeśli został ubezpieczonemu naliczony) oraz zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne.
 • 25.06.2006Przejęcie i połączenie spółek kapitałowych
  Proces łączenia się podmiotów prawa handlowego może dotyczyć spółek o tożsamej formie prawnej; w konsekwencji dochodzi do znacznej kapitalizacji funduszy pozostających w ich dyspozycji. Tę właśnie cechę wykazują łączenia się spółek kapitałowych pomiędzy sobą.