Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcji charytatywnych

 • 19.07.2018Co się dzieje z rzeczami zarekwirowanymi przez KAS?
  Szczegółowy tryb postępowania w zakresie nieodpłatnego przekazywania towarów uprawnionym podmiotom regulują przepisy rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z nieodpłatnego przekazania towarów mogą korzystać zakłady lecznicze podmiotów leczniczych, jednostki pomocy społecznej, szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, organizacje charytatywne, organy administracji publicznej oraz szkoły wyższe a także instytuty badawcze, jednostki organizacyjne prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe, jeżeli towary podlegające przekazaniu mogą być przez nie wykorzystywane przy realizacji zadań statutowych.
  • 16.04.2015Podatek od bezpłatnej pomocy prawnej
   Interpelacja nr 31925 do ministra finansów w sprawie bezpłatnych porad prawnych
   • 29.02.2012Polskie prawo blokuje rozwój finansowania społecznościowego
    Przepisy regulujące zasady zbiórek publicznych blokują rozwój finansowania społecznościowego (tzw. crowdfunding) – alarmuje fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Finansowanie społecznościowe polega na prowadzeniu w Internecie zbiórek małych sum z przeznaczeniem np. na działalność artystyczną lub społeczną.
    • 22.02.2012Charytatywne SMS-y a opodatkowanie VAT
     Interpelacja nr 1345 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku VAT SMS-ów wysyłanych na cele pożytku publicznego
     • 22.02.2010Rząd zapowiada zwolnienie z VAT sms-ów na cele charytatywne
      Sms-y przesyłane na cele charytatywne będą zwolnione z 22-proc. podatku VAT – zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiana wpłynie na działalność organizacji pożytku publicznego (OPP), które dzięki zwolnieniu z VAT kwoty przekazywanej na ich rzecz przez operatorów będą dysponowały wyższymi środkami na realizowane przez siebie projekty pomocowe.