Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcji charytatywnych

 • 19.07.2018Co się dzieje z rzeczami zarekwirowanymi przez KAS?
  Szczegółowy tryb postępowania w zakresie nieodpłatnego przekazywania towarów uprawnionym podmiotom regulują przepisy rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z nieodpłatnego przekazania towarów mogą korzystać zakłady lecznicze podmiotów leczniczych, jednostki pomocy społecznej, szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, organizacje charytatywne, organy administracji publicznej oraz szkoły wyższe a także instytuty badawcze, jednostki organizacyjne prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe, jeżeli towary podlegające przekazaniu mogą być przez nie wykorzystywane przy realizacji zadań statutowych.
 • 16.04.2015Podatek od bezpłatnej pomocy prawnej
  Interpelacja nr 31925 do ministra finansów w sprawie bezpłatnych porad prawnych
 • 29.02.2012Polskie prawo blokuje rozwój finansowania społecznościowego
  Przepisy regulujące zasady zbiórek publicznych blokują rozwój finansowania społecznościowego (tzw. crowdfunding) – alarmuje fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Finansowanie społecznościowe polega na prowadzeniu w Internecie zbiórek małych sum z przeznaczeniem np. na działalność artystyczną lub społeczną.
 • 22.02.2012Charytatywne SMS-y a opodatkowanie VAT
  Interpelacja nr 1345 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku VAT SMS-ów wysyłanych na cele pożytku publicznego
 • 22.02.2010Rząd zapowiada zwolnienie z VAT sms-ów na cele charytatywne
  Sms-y przesyłane na cele charytatywne będą zwolnione z 22-proc. podatku VAT – zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiana wpłynie na działalność organizacji pożytku publicznego (OPP), które dzięki zwolnieniu z VAT kwoty przekazywanej na ich rzecz przez operatorów będą dysponowały wyższymi środkami na realizowane przez siebie projekty pomocowe.
 • 21.07.2009Fiskus chciałby, ale dyrektywa nie pozwala
  Interpelacja nr 9761 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku VAT tzw. SMS-ów charytatywnych
 • 25.08.2008VAT od charytatywnych SMS-ów
  Interpelacja nr 3417 do ministra finansów w sprawie obciążania 22-procentową stawką podatku od towarów i usług wiadomości tekstowych - SMS-ów, wysyłanych w ramach akcji charytatywnych
 • 07.04.2008Charytatywne SMS-y opodatkowane zgodnie z unijnymi wymogami
  Interpelacja nr 704 do ministra finansów w sprawie podatku VAT pobieranego przy okazji akcji charytatywnych, takich jak WOŚP
 • 22.06.2007KIG o darowiznach żywności na rzecz organizacji pożytku publicznego
  Opinia Krajowej Izby Gospodarczej do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (darowizny żywności na rzecz organizacji pożytku publicznego)