Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

PIT-37:wspólne rozliczenie małżonków

 • 04.02.2009Wspólne opodatkowanie małżonków osiągających dochody z zagranicy
  Pytanie: Mój mąż osiąga dochody wyłącznie w Niemczech, ja pracuję w Polsce. Oboje mieszkamy w Polsce. Czy możemy rozliczyć się wspólnie?
  • 04.02.2009Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – załącznik PIT/ZG
   Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą.
   • 28.07.2008Czy niepodpisanie zeznania PIT przez małżonków skutkuje utratą prawa do preferencyjnego rozliczenia?
    Aby małżonkowie mogli wspólnie się rozliczyć, muszą zaznaczyć odpowiednie pole w zeznaniu PIT-37 i podpisać je. Jeśli nie podpiszą zeznania, a organ podatkowy wezwie ich do uzupełnienia braku, nie tracą prawa do wspólnego rozliczenia – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
    • 30.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Wspólne rozliczenie małżonków
     Brak podpisów na zeznaniu, nie mógł doprowadzić do skutku w postaci odmowy łącznego opodatkowania małżonków. To jedynie brak formalny zeznania, podlegający uzupełnieniu w trybie art. 272 pkt 2 Ordynacji podatkowej i nie można go utożsamiać z niezłożeniem wniosku w ogóle.
     • 24.01.2008Rozliczenie roczne - Odliczenie wydatków na Internet
      Coraz więcej osób w Polsce korzysta z internetu nie tylko w miejscu pracy, ale również w miejscu swojego zamieszkania. To powoduje, że ulga dotycząca odliczenia wydatków na Internet będzie w tym roku bardzo często wykorzystywana. Mimo stosunkowo prostych zapisów dotyczących zasad korzystania z ulgi przez ostatnie dwa lata pojawiło się mnóstwo wątpliwości. Część z nich wyjaśniamy bezpośrednio w tekście poniżej, a zamiast odpowiedzi na zadawane pytania wybraliśmy z naszej bazy interpretacji izb i urzedów skarbowych postanowienia w sprawach, które najczęściej pojawiały się w listach do naszej redakcji (publikujemy je w formie osobnych materiałów).
      • 14.01.2008Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym
       Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą. Wprawdzie formularz ma tylko jedna stronę, jednak niejasności dotyczące tego jak ustalić kwoty, które należy w nim wykazać oraz bardzo skromne oficjalne informacje Ministerstwa Finansów sprawiają, że formularz ten może sprawić sporo kłopotów podatnikom. W niniejszym artykule postaram się je rozwiać.
       • 04.12.2007ZUS nie rozliczy wspólnych dochodów małżonków
        Interpelacja nr 8081 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości dokonania przez ZUS wspólnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku małżonków będących emerytami lub rencistami, którzy nie osiągają dochodów z innych źródeł i odpowiednio wcześnie złożyli do ZUS wniosek o wspólne rozliczenie
        • 30.10.2007Mąż w Niemczech, żona w Polsce — jak rozliczyć podatek
         Pytanie: Mój mąż od 1 lipca 2007 roku pracuje w Niemczech na umowę o pracę. Do 30 czerwca 2007 roku pracował w Polsce (pracownik najemny). W Niemczech mąż jest opodatkowany jak każdy pracownik i będzie płacił pełny przypadający podatek od dochodów oraz wszelkie inne podatki. Ja jestem na emeryturze, ale do 30 czerwca 2007 roku pracowałam dodatkowo na umowę zlecenia. Dotychczas składaliśmy wspólną deklarację podatkową i rozliczaliśmy się jako małżeństwo wspólnie (PIT-37 wraz z PIT/O oraz PIT/D). Jak mamy postąpić w tym roku? Czy rozliczyć się wspólnie za okres połowy roku przepracowanej przez męża i cały rok moich przychodów (emerytura cały rok + wynagrodzenia z umowy zlecenia za pół roku)?
         • 27.09.2007Wspólne opodatkowanie małżonków osiągających dochody z zagranicy
          Pytanie: Mój mąż osiąga dochody wyłącznie w Niemczech, ja pracuję w Polsce. Oboje mieszkamy w Polsce. Czy możemy rozliczyć się wspólnie?
          • 29.08.2007Odpowiedzialność małżonka za zobowiązania podatkowe
           Pytanie podatnika: dotyczy uwolnienie małżonki z odpowiedzialności w trybie art. 29 Ordynacji podatkowej.
           • 31.07.2007Konsekwencje podatkowe braku dobrowolnego ubezpieczenia AC
            Wykorzystywanie samochodów w prowadzonej działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem wypadków komunikacyjnych, strat wynikających z kradzieży, likwidacji na skutek utraty przydatności gospodarczej w wyniku zdarzeń losowych. Wszystkie z tych zdarzeń prowadzą do powstania finansowych strat w majątku firmy. Nie zawsze jednak straty te będą mogły znaleźć odzwierciedlenie w kosztach uzyskania przychodu. W związku z faktem, że niejednokrotnie straty związane z użytkowaniem samochodu w firmie są bardzo kosztowne, warto by przedsiębiorcy zabezpieczyli swoje interesy podatkowe zarówno na gruncie ustawy o podatku dochodowym, jak i ustawy o podatku VAT. W przypadku ryzyka użytkowania samochodu w działalności gospodarczej takim zabezpieczeniem jest wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia samochodu.
            • 03.04.2007Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach – część V
             Pytanie: Czy przychody z wynajmu nieruchomości, uzyskiwane poza działalnością gospodarczą mogą być opodatkowane podatkiem liniowym 19%?  
             • 27.02.2007Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach – część II
              Kontynuujemy publikację odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące najmu i dzierżawy nieruchomości. Już pojutrze kolejna część pytań i odpowiedzi.
              • 24.04.2006Podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku śmierci podatnika
               "Nie ma nic pewnego na tym świecie oprócz śmierci i podatków" (Benjamin Franklin). I mimo że śmierć osoby bliskiej jest wydarzeniem przygnębiającym - ze względu na to, że była ona podatnikiem podatku dochodowego, wydarzenie to wiąże się z pewnymi obowiązkami zarówno po stronie spadkobierców, jak i po stronie pracodawcy - w przypadku śmierci pracownika.
               • 27.12.2005Rozliczenie roczne - Dochody uzyskiwane za granicą przez Polaków a zeznanie roczne
                W polskim prawie podatkowym sposób opodatkowania dochodów z tytułu działalności wykonywanej w obcym państwie lub ze źródeł przychodów położonych w obcym państwie wynika z postanowień umowy o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, którą Rzeczpospolita Polska zawarła z tym państwem. Natomiast w przypadku braku takiej umowy lub gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody wyłączenia z progresją stosuje się metodę zaliczenia proporcjonalnego.
                • 21.09.2005Warunki i zasady łącznego opodatkowanie małżonków podatkiem dochodowym od osób fizycznych
                 Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 6 ust. 1. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 ustawy (dopuszczalnych odliczeń);

                « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]