Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualny wymiar urlopu macierzyńskiego

  • 20.12.2017Prawie 700 tys. osób skorzystało z urlopów rodzicielskich
    W pierwszych 11 miesiącach 2017 r. z urlopów na dzieci skorzystało w sumie 674,8 tys. osób – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W zdecydowanej większości (498,6 tys.) były to kobiety. Z urlopów tego rodzaju skorzystało też 176,2 tys. mężczyzn.
    • 21.12.2012Urlopy rodzicielskie 2013 – zmiany w pytaniach i odpowiedziach
      Projekt (z dnia 8 listopada 2012 r.) ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także wprowadzenie nowej instytucji, tj. urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tych urlopów wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich - od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.