Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bankructwo

 • 24.03.2020Branża lotnicza liczy straty i apeluje o ulgi podatkowe
  Ruch lotniczy w Polsce spadł już o blisko 90 proc. Przewiduje się, że z powodu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa już przed końcem maja większość przewoźników na świecie może ogłosić bankructwo. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) zaapelowało do rządów m.in. o bezpośrednie wsparcie finansów oraz odpowiednie zmiany w podatkach, w tym wprowadzenie specjalnych ulg podatkowych.
  • 30.12.2019Ważne zmiany w Prawie upadłościowym już w marcu
   Już w marcu 2020 r. w życie wejdzie ważna nowelizacja Prawa upadłościowego. Nowela ma m.in. uprościć procedurę ogłaszania upadłości. Eksperci szacują, że w konsekwencji dojdzie najprawdopodobniej do wyraźnego wzrostu liczby upadłości konsumenckich. O taką upadłość wnioskować będą mogli także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.
   • 14.12.2018Biurokratyczna mitręga firm sprowadzających pojazdy zawierające baterie lub akumulatory
    Przedsiębiorcy wprowadzający baterie lub akumulatory jako części sprowadzanych do kraju pojazdów, podczas sporządzania formularza rejestracyjnego lub aktualizacyjnego do rejestru powinni podać: markę baterii lub akumulatora – jeśli jest ona znana lub markę pojazdu, w którym baterie lub akumulatory będą wprowadzane – w przypadku braku możliwości określenia marki baterii. Jeżeli przedsiębiorca wprowadzi w pojeździe baterie lub akumulatory, których marki wcześniej nie zarejestrował, powinien złożyć do marszałka województwa wniosek aktualizacyjny w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, tj. od dnia wprowadzenia do obrotu, w tym przypadku wraz z pojazdem, tych baterii i akumulatorów.
    • 25.10.2018Upadłość konsumencka rekordowa w 2018 roku
     Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, tylko do 30 czerwca 2018r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano 14 405 ogłoszeń o toczących się postępowaniach upadłościowych, z czego aż 3 259 dotyczyło upadłości konsumenckiej. Porównując statystyki z lat poprzednich można stwierdzić, że rok 2018 będzie rekordowy pod względem ogłoszeń upadłości osoby fizycznej. Każdego dnia przybywa osób, których dotyka bankructwo osobiste, zmuszonych stanąć przed wyzwaniem, jak ogłosić upadłość konsumencką.
     • 03.04.2018NSA o obrocie bitcoinem: Kryptowaluta to prawo majątkowe
      Zgodnie z art. 227 ust. 1 Konstytucji RP. wyłączne prawo emisji pieniądza przysługuje Narodowemu Bankowi Polskiemu. Z kolei art. 31 i art. 32 ustawy o Narodowym Banku Polskim stanowi, że znakami pieniężnymi Rzeczpospolitej Polskiej są banknoty i monety opiewające na złote i grosze. Dlatego bitcoin nie jest obiegową postacią pieniądza, gdyż nie przysługują mu atrybuty prawnego środka płatniczego w świetle obowiązującego porządku prawnego.  W praktyce stosunków cywilnoprawnych bitcoin stanowi rodzaj mienia w rozumieniu art. 44 Kodeksu cywilnego.  Z treści przepisu art. 18 ustawy o PIT, stanowiącego rozwinięcie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, wynika, że za przychód z praw majątkowych uważa się przychód ze sprzedaży zakupionej kryptowaluty bitcoin  - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
      • 15.06.2016Minister Finansów: Więcej kontroli u podatników przekraczających 5 mln zł przychodów
       Minister Finansów skierował do Dyrektorów i Naczelników podległych jednostek administracji podatkowej, celnej oraz kontroli skarbowej datowane na 4.06.2016 r. pismo, zawierające swego rodzaju wytyczne dotyczące kierunków działań kontrolnych, które należy wyraźnie zintensyfikować. Dowiadujemy się z niego między innymi, że priorytetem organów podatkowych powinna być walka z przestępcami wyłudzającymi zwroty VAT, nawet jeśli okaże się konieczne osłabienie kontroli w obszarze podatków dochodowych. Szczególną uwagę zdaniem ministra należy zwracać na firmy, posiadające siedziby w biurach wirtualnych oraz na podmioty, których przychody ze sprzedaży przekraczają 5 000 000 zł, a analiza wskaże, że istnieje zagrożenie w obszarze VAT. Prezentujemy treść pisma:
       • 14.06.2016Minister Finansów: Więcej kontroli u podatników przekraczających 5 mln zł przychodów
        Minister Finansów skierował do Dyrektorów i Naczelników podległych jednostek administracji podatkowej, celnej oraz kontroli skarbowej datowane na 4.06.2016 r. pismo, zawierające swego rodzaju wytyczne dotyczące kierunków działań kontrolnych, które należy wyraźnie zintensyfikować. Dowiadujemy się z niego między innymi, że priorytetem organów podatkowych powinna być walka z przestępcami wyłudzającymi zwroty VAT, nawet jeśli okaże się konieczne osłabienie kontroli w obszarze podatków dochodowych. Szczególną uwagę zdaniem ministra należy zwracać na firmy, posiadające siedziby w biurach wirtualnych oraz na podmioty, których przychody ze sprzedaży przekraczają 5 000 000 zł, a analiza wskaże, że istnieje zagrożenie w obszarze VAT. Prezentujemy treść pisma:
        • 18.11.2015Rośnie liczba upadłości konsumenckich orzekana przez sądy
         Interpelacja nr 34615 do ministra sprawiedliwości w sprawie wysokiej liczby osób ogłaszających niewypłacalność
         • 23.06.2015Coraz więcej osób prywatnych ogłasza upadłość
          W ciągu niecałego półrocza w Polsce upadłość ogłosiło juz 456 osób prywatnych. Jak twierdzą analitycy BIG InfoMonitor, wskutek zmian w prawie, które wprowadzono w styczniu, w skali całego roku upadłość ogłosi najprawdopodobniej ponad 1000 osób.
          • 22.06.2015Coraz więcej osób prywatnych ogłasza upadłość
           W ciągu niecałego półrocza w Polsce upadłość ogłosiło juz 456 osób prywatnych. Jak twierdzą analitycy BIG InfoMonitor, wskutek zmian w prawie, które wprowadzono w styczniu, w skali całego roku upadłość ogłosi najprawdopodobniej ponad 1000 osób.
           • 14.07.2014Opodatkowanie PIT sprzedaży bitcoinów
            Pytanie podatnika: Czy dokonywanie transakcji (tj. zbywania i nabywania) mających za przedmiot bitcoiny należy zakwalifikować do kategorii „pozarolnicza działalność gospodarcza", czy też uznać za transakcje mające za przedmiot „kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych" i w obu przypadkach zastosować stawkę podatku wynikającą ze skali podatkowej?
            • 20.09.2013Przemysł zwalnia, płace spadają
             W sierpniu produkcja przemysłowa rosła wolniej niż w lipcu, spadła z kolei przeciętna płaca – podał Główny Urząd Statystyczny. Minimalnie wzrosło zatrudnienie, ale tylko w ujęciu miesięcznym. Jak tłumaczą eksperci, na rynku ożywienia jeszcze nie widać, a nowe dane można odbierać co najwyżej jako umiarkowanie optymistyczne.
             • 25.06.2013Awantura o OFE. Fundacja Balcerowicza ,,obala cztery mity"
              Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju przygotowała analizę, w której obala cztery mity dotyczące funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Kontrowersje dotyczą m.in. ich wpływu na zadłużenie publiczne oraz zabezpieczenia przyszłych emerytur.
              • 04.03.2013Masowe bankructwa firm. Rekordowo zły luty
               W lutym sądy poinformowały o upadłości 76 firm, które zatrudniały łącznie 4,5 tys. osób – wynika z danych zebranych przez Euler Hermes, międzynarodową firmę ubezpieczającą transakcje. Okazuje się, że skumulowane zatrudnienie i obroty upadłych w lutym przedsiębiorstw były aż o 50% wyższe niż w przypadku bankrutów styczniowych.
               • 14.11.2012Przedsiębiorcy domagają się nowych przepisów o wywłaszczeniu
                Trzeba wprowadzić przepisy, które zagwarantują dochodzenie naprawienia szkody, jaką wyrządza wywłaszczenie z nieruchomości – twierdzi Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Przedsiębiorcom chodzi o umożliwienie domagania się odszkodowań za szkody wyrządzone legalnym wywłaszczeniem.
                • 15.10.2012VAT od sprzedaży samochodu osobowego
                 Pytanie podatnika: Czy przy sprzedaży samochodu osobowego (środka trwałego) Wnioskodawca ma prawo naliczyć tylko taką kwotę podatku należnego VAT, jaką sam miał prawo odliczyć przy jego zakupie?
                 • 25.07.2012Bankructwo optymalnym rozwiązaniem dla Grecji?
                  Z doniesień niemieckiej prasy wynika, że rząd Niemiec nie zgodzi się na dodatkowe wsparcie dla Grecji, które przekraczałoby to, co już wcześniej obiecano jej w programach pomocowych. – Bankructwo Grecji wydaje się coraz bardziej prawdopodobne – komentuje prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC.
                  • 13.03.2012Zawieszenie działalności gospodarczej
                   Prawie każdy przedsiębiorca od czasu do czasu natrafia na trudności, które sprawiają, że interesy nie idą do końca tak, jakby sobie tego życzył. Pojawiają się problemy z płynnością finansową, egzekwowaniem należności, jak i spłatą zobowiązań wobec wierzycieli.
                   • 18.05.2011Czas działa na korzyść dłużnika
                    Interpelacja nr 20808 do ministra finansów oraz ministra gospodarki w sprawie stosowanego masowo procederu zalegania z zapłatą za faktury VAT powodującego bankructwo firm
                    • 28.06.2010Odpowiedzialność przedsiębiorcy - Kiedy ochrona majątku staje się przestępstwem?
                     Chociaż w Polsce nie można pójść za długi do więzienia, to niektóre działania dłużników zmierzające do ochrony ich majątku przed windykacją ze strony wierzycieli stanowić mogą przestępstwo. Do grupy tych przestępstw zaliczane są m. in. przestępstwa z art. 300-301 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny (dalej: k.k.), które na potrzeby niniejszego artykułu zostaną bliżej omówione. W pierwszej kolejności przytoczone zostaną kluczowe przepisy, a w następnych śródtytułach – poddamy je skrótowej analizie.
                     • 25.06.2010Bankructwo przykrywką do zagarnięcia uzyskanych środków unijnych
                      Interpelacja nr 15256 do prezesa Rady Ministrów w sprawie wzrastającej liczby przypadków fikcyjnego ogłaszania upadłości przedsiębiorstw
                      • 08.10.2009KE zatwierdziła tymczasowy polski plan wsparcia realnej gospodarki
                       Komisja Europejska, na mocy zawartych w Traktacie WE zasad w sprawie pomocy państwa, zatwierdziła polski plan pomocy mający na celu udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom napotykającym trudności finansowe wynikające z ograniczenia podaży kredytów w związku z obecnym kryzysem finansowym. Aby osiągnąć ten cel, plan przewiduje udzielanie pomocy do 31 grudnia 2010 r. w formie dotacji bezpośrednich i konwersji długów.
                       • 11.05.2009Zmieniony plan restrukturyzacji dla Stoczni Gdańsk
                        Według resortu Skarbu Państwa, ukraińska firma ISD – inwestor Stoczni Gdańskiej – wprowadziła w planie restrukturyzacji zakładu takie zmiany, które pozwolą na wydanie przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji w sprawie zatwierdzenia pomocy publicznej udzielonej w poprzednich latach.
                        • 10.03.2009Nie będzie abolicji dla przekazujących żywność
                         Zapytanie nr 2912 do ministra finansów w sprawie osób przekazujących żywność w drodze darowizny
                         • 20.06.2008Waży się przyszłość polskich stoczni
                          Konfederacja Pracodawców Polskich apeluje o podjęcie przez rząd zdecydowanych i szybkich działań, aby – wypełniając unijne wymagania – nie dopuścić do zmarginalizowania polskiego przemysłu stoczniowego. Do 26 czerwca polskie władze muszą poinformować o swoich decyzjach Komisję Europejską.
                          • 16.04.2008Podwyżka akcyzy na LPG – KIG przeciw
                           Jedna z bardziej szkodliwych dla gospodarki propozycji Ministerstwa Finansów w ostatnich latach – tak propozycję podniesienia stawki akcyzy na LPG określiła Krajowa Izba Gospodarcza. Zdaniem szefa KIG Andrzeja Arendarskiego podwyżka spowoduje wzrost inflacji.
                           • 25.09.2007Zmiany w portfelach indeksów na warszawskiej giełdzie
                            Giełda Papierów Wartościowych zmieniła składy spółek zaliczanych do trzech indeksów: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. Zmiany te następują regularnie raz na kwartał. Pierwsze notowania dla zmienionych indeksów odbyły się w poniedziałek 24 września.
                            • 01.06.2007Pomoc publiczna
                             Interpelacja nr 6810 do ministra finansów w sprawie warunków udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw
                             • 19.06.2006Interpelacja nr 15 do ministra finansów w sprawie zwłoki urzędów skarbowych dotyczącej zwrotu podatnikom nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym
                              Szanowna Pani Minister! Urząd skarbowy zwykle stara się jak najpóźniej zwrócić podatnikowi pieniądze, nawet jeśli już wie, że tego nie uniknie. Dla firm taka zwłoka oznacza często kłopoty finansowe. Zdarza się też, że odsetki od niesłusznie przetrzymywanych pieniędzy są wypłacane tylko częściowo albo w ogóle. Większe firmy mogą sobie pozwolić na czekanie i prowadzenie sporu, dla małych może to być koniec działalności.
                              • 20.03.2006Interpelacja nr 583 do ministra finansów w sprawie stosowania przez urzędników skarbowych zasady swobodnej oceny
                               Szanowna Pani Minister! Urzędnik skarbowy może zwolnić firmę z akcyzy, a po pewnym czasie uznać, że powinna ją płacić. Dla przedsiębiorcy taka zmiana stanowiska może oznaczać bankructwo. Tak właśnie stało się w przypadku pewnego przedsiębiorcy, który kupował skażony spirytus i po odpowiednim przystosowaniu sprzedawał jako podpałkę do grilla. Opisał to szczegółowo we wniosku skierowanym do urzędu skarbowego. Występował wówczas o zwolnienie z podatku przy sprzedaży podpałki. Zaznaczył, że nie będzie zmieniał składu spirytusu, a proces technologiczny ma polegać na przelewaniu go do mniejszych butelek opatrzonych specjalną etykietą i mniejszym otworem ułatwiającym podsycanie ognia niewielkim strumieniem. Urząd opis zaakceptował i zgodził się na zwolnienie z akcyzy. Podpałka była sprzedawana jako produkt chemiczny, czego nie kwestionowały ani władze skarbowe, ani producent.