Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualne wysokości składek zus

 • 03.06.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
  Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.
  • 13.05.2011Zmiany w systemie ZUS bedą kosztować 45 mln złotych
   Interpelacja nr 20024do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian w systemie informatycznym ZUS
   • 31.01.2011Ile można dorobić do emerytury i renty
    Jesteś emerytem lub rencistą? Dorabiasz? Sprawdź, jak dorabiać bezpiecznie i zgodnie z prawem. Pamiętaj, że jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i dorabiasz w ramach np. umowy o pracę czy zlecenia, musisz pilnować swoich przychodów. Jeśli zarobisz więcej niż ustalony limit, ZUS obetnie lub zawiesi twoje świadczenie.
    • 15.11.2010Obowiązki wobec ZUS
     Informacja ZUS dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności innych osób
     • 29.09.2010Jak przeliczać wynagrodzenia w obcych walutach
      Pytania podatnika: Według jakiego kursu GBP w stosunku do złotego polskiego Wnioskodawca powinien przeliczyć wynagrodzenie ze stosunku pracy, które wypłaca pracownikowi w GBP, celem obliczenia w złotych polskich wysokości przychodu pracownika oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od tego wynagrodzenia? Jak prawidłowo określić dzień uzyskania przychodu?
      • 15.12.2009Wypadek przy pracy = wyższa składka wypadkowa
       Interpelacja nr 11964 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmniejszenia kosztów pracy
       • 29.07.2009Obowiązki wobec ZUS – Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności innych osób
        Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega: • ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu – obowiązkowo, zaś chorobowemu – dobrowolnie,  • ubezpieczeniu zdrowotnemu (w Narodowym Funduszu Zdrowia) – obowiązkowo. Jednak w zakresie podlegania ubezpieczeniom, a także w zakresie rozliczania i opłacania składek na poszczególne ubezpieczenia, istnieją różne wyjątki. Dotyczą np. osób posiadających więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń (w tym podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników), osób posiadających uprawnienia do emerytury lub renty rodzinnej.
        • 06.04.2009Składki ZUS osoby współpracującej
         Interpelacja nr 7435 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany regulacji prawnych umożliwiających równorzędne traktowanie jednoosobowych podmiotów gospodarczych w systemie ubezpieczeń społecznych
         • 19.12.2008Niższe odsetki od składek przekazanych OFE z opóźnieniem — zgodne z konstytucją
          Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zasady obliczania odsetek od nieterminowego przekazania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek emerytalnych do otwartego funduszu emerytalnego są zgodne z konstytucją.
          • 25.06.2008Nie(wesołe) jest życie staruszka
           Interpelacja nr 2180 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie pogarszającej się sytuacji materialnej rencistów i emerytów
           • 09.06.2008Zwrot nadpłaconych składek ZUS
            Pytanie podatnika: Jak należy ująć w dokumencie PIT-11 kwotę zwrotu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z lat ubiegłych, które dokonano pracownikowi w roku bieżącym w wyniku decyzji X?
            • 03.08.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część VII
             Dokumentowanie wydatków – ulga na gosposię i zmniejszenie podatku o 1% Pytanie: Podatnik zatrudnił w 2006 r. pomoc domową na podstawie umowy aktywizacyjnej i zatrudnienie to trwa także w 2007 r. Zatrudniona otrzymuje wynagrodzenie miesięczne. Jak wygląda rozliczenie osoby zatrudniającej i jak dokumentować opłacone składki?
             • 24.07.2007Poradnik ZUS. Zasady wydawania formularzy E 101
              Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r., pojawiły się nowe możliwości przemieszczania w celu wykonywania aktywności zawodowej na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to zarówno pracowników, którzy są delegowani przez polskie firmy w ramach realizacji kontraktów zawartych z zagranicznymi podmiotami, jak również osób samozatrudnionych prowadzących swoją działalność tymczasowo za granicą.
              • 20.07.2007Poradnik ZUS. Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych
               Prezentowany materiał adresowany jest do osób, które mają już ustalone prawo do emerytury lub renty i szukają możliwości ich podwyższenia.
               • 02.07.2007Komunikat ZUS dla płatników składek w sprawie aktualnej wersji programu PŁATNIK
                Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od dnia 1 lipca 2007 r. obowiązującą wersją programu PŁATNIK jest wersja 6.04.001A - dla wszystkich płatników składek.
                • 08.05.2007Newsletter ZUS - aktualne informacje przez e-mail
                 Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia klientom nowy Newsletter, czyli biuletyn informacyjny rozsyłany za pomocą poczty elektronicznej. Aby go otrzymać wystarczy zarejestrować się w serwisie e-inspektorat.zus.pl.
                 • 01.03.2007Koszty rozliczania się z ZUS
                  Interpelacja nr 3208 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kosztów związanych z rozliczaniem się przez przedsiębiorców z ZUS
                  • 07.08.2006Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – trochę teorii i odpowiedzi na pytania
                   Przepisy prawa pracy zawierają generalną zasadę, zgodnie z którą urlop wypoczynkowy może zostać wykorzystany tylko w naturze. Ma to na celu zapobieganiu sytuacjom, w których pracownicy nie realizują swojego prawa do wypoczynku, zamieniając je na wynagrodzenia. Nic nie zmienia tutaj zgoda czy nawet wniosek pracownika – jest to zasada bezwzględna, której wola stron stosunku pracy nie może zmienić.Jedynym wyjątkiem od wykorzystywania urlopu w naturze jest jego zamiana na świadczenie pieniężne w przypadkach, w których urlop wypoczynkowy nie został wykorzystany w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
                   • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Wstęp (część 2).
                    Wyrejestrowanie płatnika składek Jeżeli płatnik składek zakończył prowadzenie działalności i dokonał wszelkich rozliczeń związanych z jej prowadzeniem (m.in. wyrejestrował wszystkich ubezpieczonych oraz rozliczył składki od wypłaconych im należności stanowiących podstawę wymiaru składek), to musi złożyć zgłoszenie wyrejestrowania na druku ZUS ZWPA. Powinien to zrobić w terminie 14 dni od daty zakończenia działalności.
                    • 15.01.2006Pracownik i samochód osobowy
                     Samochód nie jest już tak luksusowym dobrem jak kiedyś – i znaczna część pracowników dysponuje lepszym lub gorszym pojazdem. Pracodawca może z pracownikiem umówić się, że ten będzie wykorzystywał swój samochód na jego potrzeby, w zamian za zwrot kosztów eksploatacji.

                    « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]