Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPP2/4512-218/16-2/MT

 • 20.05.2009Opodatkowanie podatkiem VAT wiadcze z ZFS
  Pytanie podatnika: Czy Spka postpuje prawidowo przy odsprzeday pracownikom usug dofinansowywanych z ZFS, opodatkowujc podatkiem VAT kwot odpatnoci ponoszonej przez pracownika i odliczajc cz podatku VAT naliczonego zawartego w cenie nabytej usugi odpowiadajc „czci opodatkowanej” danej usugi?
  • 18.05.2009Ewidencja obrotw i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych
   Pytane podatnika: Czy w sytuacji, gdy Przedsibiorstwo w wybranych punktach bdzie prowadzio ewidencj obrotw i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych w szerszym ni wskazany w § 4 Rozporzdzenia MF zakresie, nie spowoduje to utraty zwolnienia podmiotowego, z ktrego obecnie korzysta Przedsibiorstwo?
   • 15.05.2009Zaliczenie zwrotu VAT na poczet innych zobowiza podatkowych
    Pytania podatnika: 1. Czy art. 76, 76a oraz 76b Ordynacji podatkowej naley interpretowa w ten sposb, e wykazana przez Spk w zoonej za dany miesic deklaracji VAT-7 nadwyka podatku naliczonego nad nalenym do zwrotu na rachunek podatnika zostanie z urzdu zaliczona przez waciwy dla Spki organ podatkowy na spat biecych zobowiza podatkowych Spki w innych podatkach (m.in. z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych lub pobranych przez Spk, jako patnika, zaliczek na poczet podatku dochodowego od osb fizycznych), nalenych za ten sam miesic, za ktry skadana jest deklaracja VAT, pod warunkiem, e deklaracja ta zostanie zoona w ustawowym terminie zapaty biecego zobowizania podatkowego, a w przypadku braku biecych zobowiza podatkowych zwrot ten zostanie zaliczony na poczet przyszych zobowiza podatkowych pod warunkiem, e wraz z deklaracj VAT-7 Spka zoy stosowny wniosek, w ktrym wskae, na poczet jakich zobowiza zwrot ten powinien zosta zaliczony?