Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agencja rozwoju przedsiębiorczości

 • 09.03.2021Nowe podatki 2021, czyli co jest prawdą dziś, okazuje się fałszem jutro
  Na pytanie posła zadane w interpelacji, wprowadzenie jakich konkretnie nowych podatków planowane jest w 2021 r. i w jakich konkretnie terminach, Ministerstwo Finansów odpowiedziało, że nie są prowadzone prace legislacyjne w zakresie podwyżek obecnie obowiązujących stawek VAT. Natomiast odnośnie podatków dochodowych, podatku akcyzowego, podatków sektorowych, lokalnych i podatku od gier, MF poinformowało, że nie przewiduje się wprowadzenia nowych podatków w 2021 r. I tyle. Czy zatem jest się z czego cieszyć? Co w takim razie z nowymi opłatami, parapodatkami itd., nad którymi pracuje rząd? Ministerstwo milczy.
  • 17.06.2020Rusza nowy program wsparcia dla średnich firm
   Od 15 czerwca br. można już składać wnioski o wsparcie w ramach konkursu Dotacje na kapitał obrotowy. Program jest skierowany do średnich firm, które zanotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w skali roku lub względem poprzedniego miesiąca. Łącznie na dotacje w ramach tego projektu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma przeznaczyć 2,5 mld zł.
   • 16.06.2020Rusza nowy program wsparcia dla średnich firm
    Od 15 czerwca br. można już składać wnioski o wsparcie w ramach konkursu Dotacje na kapitał obrotowy. Program jest skierowany do średnich firm, które zanotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w skali roku lub względem poprzedniego miesiąca. Łącznie na dotacje w ramach tego projektu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma przeznaczyć 2,5 mld zł.
    • 14.11.2019Część dotacji jest opodatkowana podatkiem VAT
     Dotacje/subwencje/inne dopłaty o podobnym charakterze pokrywające część bieżących kosztów prawie zawsze wpływają na samą cenę towarów dostarczanych i usług świadczonych przez subwencjonowany podmiot. Transakcje te mogą być bowiem realizowane po cenach, których podmiot ten nie mógłby zaoferować, gdyby sam miał pokryć wszystkie koszty i wypracować zysk. Nie oznacza to jednak konieczności opodatkowania dotacji w każdym przypadku.
     • 13.06.2019Firmy niechętnie wydają własne pieniądze na innowacje
      Projekty dotyczące wdrożenia w firmach innowacyjnych rozwiązań wiążą się na ogół z dużym ryzykiem. Nie każde przedsięwzięcie tego rodzaju kończy się wytworzeniem nowego produktu lub usługi przynoszącej spodziewane zyski. Z kolei środki finansowe z przeznaczeniem na rozwój innowacji w firmach mają status środków publicznych, w związku z czym ich udzielanie obwarowane jest szeregiem warunków wynikających z dbałości o finanse publiczne - zauważył Podsekretarz Stanu w MPiT odpowiadając na interpelację poselską.
      • 19.12.2018Wnioskowanie o unijne dotacje. Będzie Łatwiej?
       We wrześniu ubiegłego roku Ministerstwo Rozwoju wprowadziło nowelizacją ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, pakiet rozwiązań ułatwiających realizację programów operacyjnych. Dodatkowo w tym samym celu zmieniono „Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020”, których nowa wersja stosowana jest od 7 marca 2018 r. Oba dokumenty wprowadziły szereg uproszczeń w zakresie procedur dotyczących wyboru projektów do dofinansowania, w tym aplikowania przez wnioskodawców o środki unijne – wyjaśniło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
       • 12.09.2018MF sprawdza, jak przedsiębiorcy podchodzą do split payment
        Ministerstwo Finansów i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości badają, jak przedsiębiorcy postrzegają mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) i kwestie dotyczące należytej staranności w biznesie. W ramach nowego badania przygotowano internetową ankietę dla przedsiębiorców, której wyniki mają pomóc w dalszych pracach nad zmianami w prawie.
        • 11.09.2018MF sprawdza, jak przedsiębiorcy podchodzą do split payment
         Ministerstwo Finansów i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości badają, jak przedsiębiorcy postrzegają mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) i kwestie dotyczące należytej staranności w biznesie. W ramach nowego badania przygotowano internetową ankietę dla przedsiębiorców, której wyniki mają pomóc w dalszych pracach nad zmianami w prawie.
         • 10.09.2018PARP oferuje firmom niskooprocentowane pożyczki na rozwój
          Do 5 listopada 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski o udzielenie niskooprocentowanych pożyczek. Projekt „Pożyczka na rozwój” prowadzony jest w ramach pilotażowego programu, który jest finansowany ze środków budżetowych państwa.
          • 22.08.2017W Polsce przybywa samozatrudnionych
           Niemal jedna piąta pracujących w Polsce to tzw. osoby samozatudnione – wynika z „Raportu o stanie sektora MSP w Polsce”, który przygotowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Odsetek samozatrudnionych jest nad Wisłą wyższy o kilka pkt proc. względem średniej unijnej.
           • 04.01.2016Dotacje i ulgi podatkowe wciąż najczęstszą formą pomocy publicznej
            Dotacje oraz ulgi podatkowe to nadal zdecydowanie najczęściej stosowana forma pomocy publicznej – wynika z „Raportu o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2014 roku”, który opublikował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). W całym 2014 r. wartość udzielonej pomocy wyniosła przeszło 25 mld zł. 
            • 10.11.2015MPiPS: Osoby starsze chronione są przez polskie prawo
             Interpelacja nr 34731 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji osób starszych na rynku pracy
             • 18.09.2015PARP proponuje darmową autodiagnozę firmy
              Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przygotowała specjalną aplikację, dzięki której można dokonywać darmowej autodiagnozy firmy. Program pokazuje np. wskaźniki finansowe i pozwala na porównanie z konkurencyjnymi przedsiębiorstwami z danej branży lub regionu.
              • 10.10.2014Ulgi podatkowe najczęstszą formą pomocy publicznej
               W ubiegłym roku w Polsce przedsiębiorcom udzielono pomocy publicznej wartej w sumie 21,4 mld zł – wynika z raportu opublikowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Pomoc kierowana była najczęściej w postaci dotacji oraz ulg podatkowych.
               • 26.04.2013PARP rusza z nowym programem - 850 mln na innowacyjne inwestycje
                Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na innowacyjne projekty inwestycyjne – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła właśnie, po trzech latach przerwy, kolejny nabór do jednego z popularnych projektów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka.
                • 16.04.2013Fundusze unijne na wyczerpaniu - już tylko 3 mld zł dla firm
                 Fundusze unijne z perspektywy finansowej na lata 2007-2013 powoli się kończą. Przedsiębiorcy mogą jeszcze liczyć na łączne wsparcie rzędu 3 mld zł. – Chcemy pomóc polskiemu biznesowi w wykorzystaniu wszystkich dostępnych funduszy dla rozwoju przedsiębiorczości – zapowiada minister gospodarki, Janusz Piechociński.
                 • 15.03.2013Podatki dochodowe: Rozliczenie wydatków na udział w targach
                  Pytanie podatnika: W jaki sposób należy rozliczyć koszty uzyskania przychodów związane z targami (delegacje, usługi hotelowe, wynajem sal konferencyjnych - które również podlegają rozliczeniu z dotacji), w sytuacji, gdy fizyczne otrzymane dotacji nastąpi w kolejnym roku 2013 a wydatki zostały poniesione w roku 2012?
                  • 10.01.2013Państwo ogranicza pomoc publiczną - raport UOKiK
                   W 2011 r. polskie państwo udzieliło pomocy publicznej na łączną kwotę 21 mld zł – wynika z „Raportu o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2011 roku”, przygotowanego przez UOKiK. W porównaniu do 2010 r. wartość pomocy zmniejszyła się o 2,6 mld zł. Największe wsparcie otrzymały PKP Intercity (1,25 mld zł) oraz PGE (1,18 mld zł).
                   • 18.10.2012PARP nauczy, jak zostać przedsiębiorcą
                    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydała nowy bezpłatny e-book pn. „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”. Informator ma pomóc przede wszystkim nowopowstającym firmom.
                    • 31.08.2012Rusza kolejny nabór do ISR
                     W poniedziałek (3 września br.) rozpocznie się trzeci i największy dotychczas nabór firm do Instrumentu Szybkiego Reagowania (ISR). Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki spowolnienia gospodarczego i obejmuje pakiet usług doradczo-szkoleniowych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybierze łącznie 110 firm.
                     • 20.08.2012PARP ostrzega przed nieuczciwymi firmami
                      Na rynku działają firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Takie oferty nie mają żadnego związku z usługami świadczonymi w ramach Krajowego Systemu Usług – ostrzega Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
                      • 12.07.2012Biznesplan w kosztach podatkowych
                       Pytanie podatnika: Spółka zawarła umowę o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... .Wcześniej jednak poniosła koszty, pokryte ze środków własnych, opracowania biznesplanu projektu . Czy wydatki na przygotowanie ww. biznesplanu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
                       • 19.03.2012PARP bezpłatnie nauczy eko-biznesu
                        Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowe, bezpłatne e-szkolenie pn. „Ekologiczny Biznes”. Kurs przeznaczony jest głównie dla przedsiębiorców, którzy chcą nauczyć się, jak prowadzić politykę proekologiczną w swojej firmie.
                        • 29.02.2012Rusza nowy program pomocowy dla firm
                         W przyszłym tygodniu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie drugi nabór firm do projektu Instrument Szybkiego Reagowania. Z bezpłatnego pakietu usług doradczo-szkoleniowych będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa, których sytuacja uległa pogorszeniu wskutek spowolnienia gospodarczego. Rekrutacja rozpocznie się 5 marca.
                         • 19.01.2012W Polsce powstaje „Dolina Lotnicza”
                          Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała umowę z Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – Rzeszów” na współfinansowanie budowy nowego centrum badawczego, w którym opracowywane będą nowe projekty napędów lotniczych. Inwestycja jest częścią szerszego projektu budowy na Podkarpaciu „Doliny Lotniczej”.
                          • 27.10.2011Szwajcarzy przekazali 10 mln zł dla polskich MSP
                           Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła w tym tygodniu realizację nowego projektu – „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Cały projekt finansowany jest przez Szwajcarię; polskie firmy z sektora MSP mogą liczyć łącznie na wsparcie w wysokości 10 mln zł.
                           • 26.10.2011CSR zwiększa konkurencyjność firm na zagranicznych rynkach
                            Współpraca polskich i szwajcarskich partnerów w zakresie działań CSR może zwiększyć konkurencyjność naszych firm na rynkach zagranicznych – powiedział wiceminister gospodarki Rafał Baniak, podczas konferencji inaugurującej projekt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu”.
                            • 27.09.2011Asysta dla przedsiębiorców coraz popularniejsza
                             W sierpniu z nowej usługi pilotażowej pn. Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej skorzystało aż 126 klientów – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Od maja tego roku z Asysty skorzystało łącznie już 246 przedsiębiorców.
                             • 05.09.2011PARP rusza z nową kampanią proinnowacyjną
                              Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nową kampanię pn. „Świat potrzebuje Twoich pomysłów”, mającą promować postawy proinnowacyjne. Kampania ma przede wszystkim zwiększyć świadomość i wiedzę nt. roli innowacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm oraz całej gospodarki. Akcja będzie mieć charakter ogólnopolski.
                              • 22.07.2011Kolejne województwo podpisało porozumienie z PARP
                               Na przełomie czerwca i lipca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała porozumienie o współpracy z samorządem województwa podkarpackiego – współpraca ma objąć pełną koordynację w obszarze zapewnienia przedsiębiorcom z Podkarpacia dostępu do informacji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej oraz wymiany informacji i podejmowania wspólnych inicjatyw w regionie.
                               • 14.07.2011Już 25 firm skorzystało z nowej usługi PARP
                                Z „Asysty”, czyli nowej usługi pilotażowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skorzystało dotychczas 25 przedsiębiorstw. Usługa jest dostępna od końca maja 2011 r., jej główny cel to pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej.
                                • 04.07.2011PARP podpisała porozumienie z woj. śląskim
                                 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała w zeszłym tygodniu porozumienie o współpracy z samorządem województwa śląskiego. Porozumienie ma na celu koordynację działań w obszarze zapewnienia przedsiębiorcom na Śląsku dostępu do informacji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej, wymiany informacji oraz podejmowania wspólnych inicjatyw w regionie.
                                 • 27.06.201125 polskich firm z szansą na nagrodę EBA
                                  21 czerwca w Warszawie przyznano Certyfikaty Reprezentantów Krajowych w prestiżowym konkursie European Business Awards – otrzymało je 25 polskich przedsiębiorstw, które następnie będą rywalizować o tytuł najlepszej firmy europejskiej z przedsiębiorstwami z 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej.
                                  • 21.06.2011W grudniu nowy nabór wniosków o dofinansowanie
                                   W grudniu 2011 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie do działania I.3. „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Wysokość budżetu zostanie podana w listopadzie, kiedy to dojdzie do oficjalnego ogłoszenia konkursu – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
                                   • 26.05.2011PARP uruchomiła nową usługę dla przedsiębiorców
                                    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła we wtorek (24 maja br.) nową usługę dla przedsiębiorców – „Asystę”. Przeznaczeniem usługi jest doradztwo i konsultacje w 4 podstawowych obszarach działalności gospodarczej firm. „Asysta” ma pomóc w sprawniejszym zarządzaniu i rozwoju biznesu; jej koszt to 120 zł.
                                    • 28.04.2011Ruszyła kolejna edycja programu „Bon na inwestycje”
                                     Od środy (26 kwietnia br.) można składać wnioski w ramach IV edycji programu „Bon na inwestycje 2011 r.” – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem programu jest inicjacja kontaktów małych przedsiębiorstw z instytucjami naukowymi. W obecnym roku całkowity budżet tego programu wsparcia wynosi 8,4 mln zł. Nabór wniosków ma potrwać do 7 czerwca 2011 r.
                                     • 27.04.2011„Wsparcie na uzyskanie grantu” – nowy program PARP-u
                                      Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że w czerwcu 2011 r. uruchomi nowy program „Wsparcie na uzyskanie grantu”. Jego głównym celem ma być dofinansowanie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w międzynarodowych programach innowacyjnych. Program będzie skierowany do przedsiębiorców, który złożyli odpowiedni wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego (jako koordynatorzy lub partnerzy).
                                      • 31.03.2011Innowacyjna Gospodarka – nabór projektów rozwoju klastrów
                                       Do 27 maja br. trwa nabór wniosków w ramach działania 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do wykorzystania w pierwszym naborze wniosków w 2011 r. jest 80 mln zł – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.  
                                       • 28.03.2011PO Innowacyjna Gospodarka – dotacje dla e-firm
                                        Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako pierwsza instytucja centralna zrealizowała nabór wniosków na unijne dotacje dla przedsiębiorców on-line. Dofinansowanie otrzyma 160 projektów na łączną kwotę 74,7 mln zł – podał PARP. Pieniądze przedsiębiorcy mogą przeznaczyć m.in. na zakup oprogramowania, komputerów, zatrudnienie nowych specjalistów czy wdrożenie innowacyjnych usług.  
                                        • 23.02.2011Poręczenia dla MŚP – korekta rządowego programu
                                         Upowszechnienie reporęczeń portfela transakcji jako elementu stabilizującego system poręczeniowy w Polsce przewiduje rządowy plan rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw do 2013 r. Na konieczność jego dostosowania do aktualnej sytuacji na rynku finansowym wskazał minister gospodarki.  
                                         • 23.02.2011Fundusze unijne: 200 mln zł na badania przemysłowe
                                          Od 7 marca do 8 kwietnia 2011 r. potrwa pierwszy nabór wniosków w ramach działania 1.4 - „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na dofinansowanie projektów badań przemysłowych lub prac rozwojowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która wdraża program, może przeznaczyć 199 mln zł.  
                                          • 08.02.2011Innowacyjna Gospodarka: 190 mln zł na wsparcie eksporterów
                                           Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszą w tym roku rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na projekty, których celem jest m.in. zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, PARP wyda 186 mln zł.  
                                           • 02.02.2011Rozwój Polski Wschodniej: Dotacje na tworzenie klastrów
                                            Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania I.4 - „Promocja i współpraca” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Od 1 lutego można ubiegać się o dofinansowanie na tworzenie i rozwój klastrów w Polsce Wschodniej. Na ten cel przeznaczono ponad 15 mln zł.  Podobna kwota czeka na podmioty zainteresowane prowadzeniem badań, analiz i ekspertyz dotyczących Polski Wschodniej i służących tworzeniu polityki rozwoju regionalnego.  
                                            • 05.01.2011Krajowy System Usług wspiera prywatyzację pracowniczą
                                             Konsultanci Krajowego Systemu Usług (KSU) rozpoczęli przekazywanie informacji na temat zasad tworzenia i prowadzenia spółek pracowniczych. W 110 punktach konsultacyjnych w całym kraju można zapoznać się z m.in. pakietem informacyjnym nt. rządowego programu „Wsparcie prywatyzacji poprzez udzielanie gwarancji i poręczeń spółkom z udziałem pracowników i jednostek samorządu terytorialnego”.
                                             • 07.12.2010Już 8 mld zł przekazane za pośrednictwem PARP
                                              W ciągu 10 lat działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za jej pośrednictwem zostało zawartych ponad 11 tys. umów wsparcia o wartości powyżej 8 mld zł – podało Ministerstwo Gospodarki. W najbliższych latach PARP zamierza usprawnić działania Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, m.in. poprzez wprowadzenie możliwości zakładania działalności gospodarczej w punktach konsultacyjnych KSU.  
                                              • 15.11.2010MF: Polski system podatkowy jest przyjazny do prowadzenia działalności
                                               Interpelacja nr 18112 do ministra finansów w sprawie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
                                               • 29.09.2010Nowe usługi KSU
                                                Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje dalszy rozwój oferty dla firm – rozpoczęło się testowanie nowych usług dotyczących optymalizacji kosztów, a w przygotowaniu są kolejne, m.in. w zakresie ochrony środowiska. Uruchamiane projekty będą funkcjonowały w ramach Krajowego Systemu Usług.
                                                • 30.08.201081 mln zł na Miasteczko Multimedialne
                                                 80,7 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trafi na realizację projektu „Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne” – przewiduje ósma umowa o udzielenie pomocy w ramach działania 5.3 „Wspieranie Ośrodków Innowacyjności” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zawarta przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
                                                 • 12.08.2010Konkurs na lidera innowacji
                                                  Konkurs pod nazwą „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010” ogłosiła Fundacja Innowacji i Rozwoju. Przedsięwzięcie jest jednym z nielicznych w kraju, które promują innowacje wśród przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Oprócz prestiżu i tytułu lidera innowacji, uczestnicy konkursu mogą liczyć na intensywną promocję.
                                                  • 05.07.2010PO Innowacyjna Gospodarka: Nowe zasady naboru w działaniu 8.1
                                                   Od 30 lipca do końca września tego roku będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 - „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zmienił się system oceny wniosków o dofinansowanie. Tym razem nie będzie brana pod uwagę kolejność złożenia wniosku, a liczba uzyskanych punktów. Przedsiębiorcy będą składać wnioski o dofinansowanie w formie elektronicznej.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »