Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agencja rozwoju przedsiębiorczości

 • 29.06.2010Rozwój Polski Wschodniej – rusza konkurs na innowacje
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania I.3 - „Wspieranie Innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Nabór potrwa do 30 września 2010 r. Wnioski mogą składać przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego z województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Całkowita wartość projektu powinna wynieść co najmniej 4 mln zł.
  • 23.06.2010Polski Produkt Przyszłości - wyniki 13. edycji konkursu
   4 nagrody główne oraz 6 wyróżnień przyznała kapituła tegorocznej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Do 13. edycji konkursu zgłoszono 42 innowacyjne projekty. Najwięcej wniosków – 24 – nadesłano z przedsiębiorstw, 16 projektów pochodzi z jednostek badawczo-rozwojowych, a 2 od osób fizycznych. Organizatorem konkursu objętego honorowym patronatem ministra gospodarki jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
   • 15.06.2010Nowy konkurs na e-biznes
    Najbliższy konkurs na dofinansowanie projektów e-biznesowych w ramach działania 8.1 Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) zostanie ogłoszony 15 lipca, a rozpocznie się 30 lipca i potrwa do 30 września. Nowością jest sposób składania wniosków – tylko przez internet. Zmienił się też tryb wyboru projektów – data złożenia wniosku nie będzie wpływała na jego pozycję w rankingu. Wprowadzono także nowe kryteria, które kładą nacisk na ocenę innowacyjności projektu, jego unikatowość i szanse na rynkowy sukces.
    • 02.06.2010Innowacje: PARP wspiera mikroprzedsiębiorców
     Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła III edycję naboru wniosków do Programu Bon na innowacje. Główny cel programu pilotażowego na lata 2008-2010 to zachęcanie małych firm do współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi. W ramach programu można realizować m.in. usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju nowoczesnych rozwiązań, świadczone przez instytucję naukową, np. pomoc doradczą.
     • 13.05.2010Nowelizacja ustawy o PARP
      Nowe instrumenty wsparcia przedsiębiorców przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zaproponowano w projekcie nowelizacji ustawy o utworzeniu PARP zaakceptowanym przez Radę Ministrów. Dokument zakłada poszerzenie kręgu potencjalnych odbiorców pomocy udzielanej przez Agencję oraz zmianę przepisów utrudniających jej funkcjonowanie. Wprowadzono także  regulacje umożliwiające PARP skuteczniejszą realizację zadań, co – jak podkreśla rząd – jest bardzo ważne dla sprawnego wykorzystywania pieniędzy budżetowych i z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007-2013.
      • 20.04.2010PARP: Konferencja poświęcona wspieraniu powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
       Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatną konferencję poświęconą wspieraniu powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, działanie 5.1 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
       • 20.04.2010Misja gospodarcza firm z branży morskiej na EXPO 2010 w Szanghaju – wkrótce koniec zapisów
        25 kwietnia br. upływa termin przyjmowania zgłoszeń od firm z branży morskiej do udziału w misji gospodarczej do Chin. Misja odbędzie się w dniach 5-12 czerwca br. w ramach udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2010 w Szanghaju. Wyjazd organizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Szanghaju.
        • 19.04.2010Misja gospodarcza firm z branży morskiej na EXPO 2010 w Szanghaju
         25 kwietnia br. upływa termin przyjmowania zgłoszeń od firm z branży morskiej do udziału w misji gospodarczej do Chin. Misja odbędzie się w dniach 5-12 czerwca br. w ramach udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2010 w Szanghaju. Wyjazd organizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Szanghaju.
         • 15.04.2010PARP zaprasza na spotkanie informacyjne
          Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone wspieraniu instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne i ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym oraz popularyzacji wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej przez instytucje otoczenia biznesu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
          • 12.04.2010II Polsko-Szwedzkie Forum Kobiet Biznesu
           Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ma przyjemność zaprosić kobiety-przedsiębiorców do udziału w II Polsko-Szwedzkim Forum Kobiet Biznesu. Forum odbędzie się 28 maja 2010 r. w Centrum Kongresowym przy zamku Gripsholm w Mariefred (Szwecja).
           • 08.04.2010Kontynuacja działalności Akademii PARP
            Jak poinformowała na swoich stronach internetowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w latach 2010-2012, Akademia PARP wzbogaci swoją ofertę o czternaście nowych szkoleń internetowych – między innymi o tematyce podatkowej, szkolenia w formule blended learning, przeprowadzone zostaną też ciekawe kampanie środowiskowe i tematyczne.
            • 08.04.2010Przetarg nieograniczony na "Audyt Regionalnych Instytucji Finansujących"
             Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 125.000 euro na "Audyt Regionalnych Instytucji Finansujących"
             • 25.03.2010Zaproszenie dla firm z branży morskiej na EXPO 2010 w Szanghaju
              Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Szanghaju, w ramach realizacji programu gospodarczego związanego z udziałem Polski w Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju, zaprasza firmy z branży morskiej do udziału w misji gospodarczej do Chin, która odbędzie się w dniach 5-12 czerwca 2010 r.
              • 22.03.2010PARP: Aktualizacja zbioru pytań i odpowiedzi do Poddziałania 2.1.1 PO KL
               Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o aktualizacji pytań i odpowiedzi w ramach Poddziałania 2.1.1. W zakładkach „Pytania i odpowiedzi” dla poszczególnych typów projektów realizowanych w ramach Poddziałania 2.1.1 zamieszczone zostały odpowiedzi PARP na najczęstsze i najważniejsze wątpliwości zgłaszane przez beneficjentów w trakcie spotkań nt. zasad realizacji umów, a także w kontaktach bezpośrednich.
               • 08.03.2010Ruszyła kampania „Szkolenia – to się opłaca!”
                Ministerstwo Gospodarki zainaugurowało ogólnopolską kampanię społeczną „Szkolenia – to się opłaca!”. Akcja potrwa do końca czerwca 2011 r., a jej organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Kampania ma na celu promowanie wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw idei rozwoju kompetencji zawodowych pracowników. – Niedostateczna liczba szkoleń negatywnie wpływa na rozwój firmy. Przedsiębiorcy często nie rozumieją, że pracownicy to ich największy kapitał – powiedział dyrektor generalny w MG Henryk Szymański.
                • 08.03.2010Ruszył nabór wniosków do programu „Bon na innowacje”
                 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła trzecią edycję naboru wniosków do pilotażowego programu „Bon na innowacje” na lata 2008-2010. Celem programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Do podziału w 2010 roku jest prawie 8,6 mln zł.
                 • 05.03.2010E-nabór projektów na dofinansowanie e-usług
                  W drugiej połowie kwietnia zostanie uruchomiony elektroniczny system naboru wniosków o unijne fundusze na rozwój e-usług – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Tym samym nowy system naboru zacznie funkcjonować od pierwszej w tym roku rundy aplikacyjnej, której ogłoszenie planowane jest na koniec marca.
                  • 16.02.2010Projekty rozwoju e-usług realizowane zgodnie z harmonogramem
                   Zdecydowana większość projektów, którym przyznano dofinansowanie w ramach działania 8.1 - „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, znajduje się w połowie realizacji – informuj e Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
                   • 15.02.2010O ekoinnowacjach dla menedżerów sektora MŚP
                    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) organizuje regionalne spotkania adresowane do menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych nowymi trendami w dziedzinie ekoinnowacji. Cykl spotkań poświęconych tej problematyce zaplanowano na początek marca. Są one organizowane w ramach projektu „Innowacje w Przedsiębiorstwach - Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”.
                    • 27.01.2010Dodatkowe 5 mln zł na EXPO 2010
                     Rząd przyznał Ministerstwu Gospodarki dodatkowe 5 mln zł z rezerwy budżetowej na sfinansowanie udziału Polski w Światowej Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju. Łącznie na polskie przygotowania Rada Ministrów zaplanowała w tym roku 16 mln zł.
                     • 18.01.2010Polski Produkt Przyszłości – półtora miesiąca na zgłoszenie
                      Za niespełna półtora miesiąca upływa termin zgłaszania kandydatur do XIII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Konkurs organizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem ministra gospodarki. Nagrodzone produkty mogą liczyć m.in. na promocję podczas krajowych i zagranicznych targów.
                      • 29.12.2009PARP: II nabór wniosków dla działań 1.4–4.1 zakończony
                       Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że II nabór wniosków o dofinansowanie do Działań 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (konkurs dla przedsiębiorców innych niż MSP), zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, został zamknięty 14 grudnia 2009 r. o godzinie 15.30.
                       • 21.12.2009Ważne dla przedsiębiorców i rozpoczynających działalność
                        Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina przedsiębiorcom oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą o możliwości korzystania z usług Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Konsultanci PK KSU udzielają bezpłatnych informacji, m. in. w zakresie: rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, dostępności funduszy europejskich i wysokości pomocy, audytu technologicznego oraz możliwości pozyskania/wdrożenia technologii, możliwości korzystania z dofinansowanych szkoleń.
                        • 11.12.2009PO Innowacyjna Gospodarka: Umowy na 5 mld zł
                         Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podsumowała konkursy przeprowadzone w 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Z danych PARP wynika, że do końca listopada tego roku zawarła ona prawie 1700 umów na kwotę około 5 mld zł. Wnioski opiewały na kwotę blisko cztery razy wyższą.
                         • 04.12.2009PO Rozwój Polski Wschodniej: 640 mln zł dla najlepszych projektów
                          Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała wyniki konkursów przeprowadzonych w 2009 r. w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Dofinansowanie otrzyma kilkadziesiąt projektów, które zostały pozytywnie ocenione w ramach dwóch działań programu: I.3 - „Wspieranie innowacji” oraz I.4 - „Promocja i współpraca”.
                          • 30.11.2009Kongres Przedsiębiorczości: Polska nie ma systemu promocji gospodarczej
                           Kongres Przedsiębiorczości, w którego skład wchodzą największe polskie organizacje biznesowe, wezwał rząd do niezwłocznego rozwiązania problemu braku spójnej strategii promocji krajowej gospodarki. Zdaniem członków organizacji, strategia promocji powinna być stworzona przy współpracy z organizacjami przedsiębiorców, którzy są faktycznymi ambasadorami marki Polska na rynkach zagranicznych. Musi być także ukierunkowana zarówno na promocję samej gospodarki, jak i wspieranie rodzimego eksportu oraz napływu inwestycji zagranicznych.
                           • 27.11.2009Najlepszy inkubator technologiczny działa w Poznaniu
                            Jak poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w prowadzonym przez siebie Portalu Innowacji, działający w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM InQbator został uhonorowany światową nagrodą Best Science Based Incubator 2009. W konkursie poznaniacy pokonali podobne instytucje z Europy, Dalekiego Wschodu oraz Ameryki Północnej.
                            • 06.10.2009PARP zbadała trendy w e-usługach
                             Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki badań zapotrzebowania na wsparcie rozwoju usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez małe i mikroprzedsiębiorstwa. Zgodnie z nimi w przyszłości rozwijać się będą głównie e-usługi mobilne, czyli usługi, z których można korzystać za pomocą telefonu komórkowego, oraz usługi związane z e-finansami i e-handlem
                             • 15.09.2009Wsparcie PAIiIZ dla instytucji rynkowych w byłym ZSRR
                              Wspieranie rozwoju instytucji wolnorynkowych to cel współpracy, jaką podjęła Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych z państwami byłego ZSRR. Polscy specjaliści z zakresu obsługi inwestorów, prywatyzacji i promocji gospodarczej poprowadzą staże, podczas których podzielą się wiedzą i doświadczeniem, jakie zdobyła Polska, pozyskując z sukcesem zagraniczne projekty inwestycyjne.
                              • 07.09.2009MRR zapowiada kolejne konkursy o unijne dotacje dla przedsiębiorców
                               We wrześniu - po raz trzeci i ostatni w tym roku - zostanie uruchomione działanie „Paszport do eksportu” PO Innowacyjna Gospodarka. Nabór wniosków dla małych i średnich firm, które stawiają pierwsze kroki w eksporcie, rusza 14 września.  Dwa tygodnie później, 28 września, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie nabór wniosków w ramach otwartego już konkursu na innowacyjne inwestycje w ramach działania 4.4 PO IG.
                               • 02.09.200998 mln zł na wsparcie MSP z Programu Rozwój Polski Wschodniej 
                                Resort rozwoju regionalnego ogłosił, że na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MSP) zostanie przekazana do Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 98 mln zł pochodząca ze środków Programu Rozwój Polski Wschodniej - działania 1.2 Instrumenty inżynierii finansowej. Środki te zostaną przeznaczone na zwiększenie dostępu MSP do zewnętrznych źródeł finansowania.
                                • 27.08.2009Unijna dotacja na budowę linii do produkcji najnowocześniejszego silnika lotniczego
                                 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapowiedziała podpisanie umowy z firmą Avio Polska Sp. z o.o. będącą beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działaniu 4.4 - „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”. Dzięki umowie Avio Polska zyska wsparcie dla projektu budowy linii produkcyjnej do wytwarzania silników dla najnowszych samolotów długodystansowych Boeing 747-8.
                                 • 26.08.2009Dotacje na e-usługi: Trzeci nabór w październiku
                                  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zmieniła termin rozpoczęcia naboru do trzeciej w tym roku rundy aplikacyjnej w działaniu 8.1 - „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nowy termin ogłoszenia naboru został wyznaczony na 12 października.
                                  • 24.08.2009Wspieranie e-gospodarki: W PARP zabrakło środków na zaliczki
                                   Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyczerpała pulę pieniędzy zarezerwowanych na zaliczki dla beneficjentów działania 8.1 - „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. PARP zapewnia, że stara się o kolejne środki konieczne do wypłaty zaliczek przedsiębiorcom.
                                   • 21.08.2009Więcej pieniędzy na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
                                    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uzyskała zgodę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na zwiększenie budżetu w ramach zamkniętej już pierwszej tegorocznej rundy aplikacyjnej w działaniu 4.4 - "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nabór wniosków został przeprowadzony w dniach od 2 marca do 15 kwietnia br.
                                    • 12.08.200993 mln zł dla Wrocławskiego Parku Technologicznego
                                     Wrocławski Park Technologiczny S.A. otrzyma łącznie 93,3 mln zł z funduszy unijnych i budżetu państwa na realizację projektu Innopolis Wrocław. Umowa dotycząca tego przedsięwzięcia jest trzecią, jaka została zawarta w ramach działania 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
                                     • 04.08.2009Firmy ze wschodnich regionów wnioskują o blisko 400 mln zł na innowacje
                                      Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o dotychczasowych wynikach naboru wniosków o środki na wspieranie innowacji z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Do końca lipca wartość pomocy, o jaką zwrócili się przedsiębiorcy z pięciu wschodnich regionów, przekroczyła 380 mln zł.
                                      • 30.07.2009PAIiIZ zajmie się gospodarczą promocją Polski Wschodniej
                                       Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zawarła umowę z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA na dofinansowanie projektu Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej i obejmie pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.
                                       • 20.07.200945 tys. klientów Punktów Konsultacyjnych KSU
                                        Z bezpłatnych informacji w Punktach Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (KSU) skorzystało już 45 tysięcy klientów – informuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Od rozpoczęcia projektu 1 września 2008 r do 15 lipca 2009 r., konsultanci Punktów Konsultacyjnych KSU udzielili 50,7 tys. bezpłatnych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą.
                                        • 14.07.2009Proinnowacyjne usługi dla firm za darmo
                                         Firmy mogą korzystać z bezpłatnych usług proinnowacyjnych związanych z wdrożeniem nowych technologii w przedsiębiorstwach – przypomina Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Usługi innowacyjne świadczone są przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU zlokalizowane na terenie całego kraju.
                                         • 07.07.2009MSP chcą 170 mln zł na rozwój e-biznesu
                                          Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o zamknięciu nabór wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej do działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W ramach działania wpłynęły 323 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 170,8 mln zł.
                                          • 06.07.2009Samorządy nie są zainteresowane wypłacaniem zaliczek
                                           Interpelacja nr 9167 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie przyspieszenia wypłat zaliczek dla beneficjentów programów dofinansowanych ze środków unijnych
                                           • 17.06.2009PARP: Dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie e-usług
                                            Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w związku z bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, podjęły decyzję o zorganizowaniu dodatkowego naboru wniosków w konkursie na dofinansowanie działalności gospodarczej opartej o e-biznes w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
                                            • 10.06.2009Wsparcie dla ośrodków innowacyjności: Podpisano pierwszą umowę
                                             Jak poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 9 czerwca została zawarta pierwsza umowa o udzielenie wsparcia w ramach działania 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Beneficjentem jest Gdyńskie Centrum Innowacji (GCI).
                                             • 21.05.2009„Bon na innowacje” - wsparcie dla najmniejszych firm
                                              Od 18 maja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski do programu „Bon na innowacje” na lata 2008-2010. Nabór potrwa do 15 sierpnia 2009 roku bądź do wyczerpania środków finansowych na bieżący rok. Celem programu jest zainicjowanie kontaktów mikro i małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Budżet programu w 2009 r. wynosi 7,65 mln zł i jest finansowany z budżetu państwa.
                                              • 05.05.2009PARP udzieli wsparcia najmniejszym firmom
                                               Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasiła II edycję naboru wniosków do Programu pilotażowego na lata 2008-2010 „Bon na innowacje”, w ramach którego udzielana jest pomoc finansowa niezwiązana z programami operacyjnymi. Celem programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.
                                               • 24.04.2009Konkursy PARP: Wnioski na 12 mld zł
                                                Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła już wszystkie pierwsze rundy konkursów o dofinansowanie projektów zaplanowane w ramach programów Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej. Przedsiębiorcy złożyli ponad 3,2 tysiąca wniosków o wartości ponad 12 mld złotych. To o tysiąc wniosków więcej niż w ubiegłorocznych konkursach, a łączna wartość, o jaką ubiegają się wnioskodawcy, jest wyższa o 2 mld zł.
                                                • 17.03.2009Dofinansowanie usług doradczych dla innowacyjnych firm
                                                 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie rozwoju usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI). Projekt jest realizowany w ramach działania 5.2 - „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.
                                                 • 09.03.2009Blisko 30 mln euro na wsparcie powiązań kooperacyjnych
                                                  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 5.1. „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
                                                  • 09.03.2009PARP – wsparcie dla otoczenia biznesu
                                                   Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 3.3. „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP" – poddziałania 3.3.1 „Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu (IOB)„. Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać od 23 marca 2009 r.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »