Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja budynku zabytkowego

  • 06.04.2007Amortyzacja zabytkowego budynku użytkowego
    Pytanie podatnika: Czy można przyjąć, że zakupiony budynek, wpisany do rejestru zabytków, był używany ponad 5 lat i czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych tego budynku przy zastosowaniu indywidualnej stawki 10% rocznie?