Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcje pge

 • 24.07.2012Rządowy plan prywatyzacji nierealny?
  Minister Skarbu Państwa na ostatnim posiedzeniu rządu przedstawił plany prywatyzacji na lata 2012-2013. W pierwszym półroczu tego roku uzyskano niecałe 38% (w ujęciu wartościowym) wpływów zakładanych na cały bieżący rok. – Pełne wykonanie pozostałej części planu jest mało realne – komentuje Business Centre Club.
 • 28.03.2012Rząd zapowiada prywatyzację 300 firm
  W tym i następnym roku przychody z prywatyzacji powinny wynieść ok. 15 mld zł. Sprywatyzowanych zostanie 300 spółek – rząd przyjął we wtorek plan prywatyzacji, przedstawiony przez ministra skarbu państwa.
 • 27.02.2012Ze sprzedaży akcji PGE SA do budżetu trafi 2,52 mld zł
  Ministerstwo Skarbu Państwa pod koniec ubiegłego tygodnia zakończyło sukcesem budowę księgi popytu na akcje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Ponieważ inwestorzy byli bardzo zainteresowani zakupem akcji, resort zwiększył pakiet sprzedawanych papierów z 5 do 7 proc. Transakcja objęła 131 mln akcji po cenie 19,20 zł za akcję. To oznacza, że do budżetu wpłynie 2,52 mld zł.
 • 11.01.2010Skarb Państwa sprzedał 10 proc. akcji KGHM
  Za ponad 2 mld zł Skarb Państwa sprzedał na Giełdzie Papierów Wartościowych 20 mln akcji KGHM SA. Według MSP, transakcja była największą w historii GPW operacją finansową opartą na budowie przyśpieszonej księgi popytu. Ponad połowa oferty została uplasowana wśród polskich inwestorów instytucjonalnych. Krajowe fundusze emerytalne, a wśród nich fundusz inwestycyjny zarządzający m.in emeryturami pracowników KGHM, były najliczniejszą grupą wśród inwestorów, którzy kupili akcje.
 • 06.01.2010Prywatyzacja w 2009 roku przyniosła prawie 7 mld zł
  Jak poinformowało Ministerstwo Skarbu Państwa, przychody uzyskane z prywatyzacji w ubiegłym roku wyniosły 6,97 mld zł brutto. W ciągu poprzednich dwunastu miesięcy zawarto 105 umów prywatyzacyjnych, w tym 14 komunalizacyjnych. Przychody uzyskane dla spółek Skarbu Państwa z tytułu ofert publicznych wyniosły 11,53 mld zł, natomiast dywidendy ze spółek Skarbu Państwa 7,84 mld zł. Tym samym przepływy środków finansowych uruchomione przez Ministerstwo Skarbu Państwa wyniosły w 2009 r. 26,34 mld zł.
 • 09.11.2009PGE pozyskała na giełdzie 6 mld zł
  Wartość akcji spółki Polska Grupa Energetyczna (PGE), która zadebiutowała w piątek na Giełdzie Papierów Wartościowych, wyniosła blisko 6 mld zł. To druga pod względem wielkości oferta w historii polskiego rynku kapitałowego oraz największa w tym roku w Europie. Na zamknięciu sesji kurs praw do akcji spółki PGE wyniósł 25,99 zł, a obroty prawie 2,58 mld zł.
 • 08.10.2008Zgoda na prywatyzację PGE
  Rząd zgodził się na pierwszy etap prywatyzacji Polskiej Grupy Energetycznej SA (PGE SA). Minister Skarbu Państwa zaproponował, by nastąpiło to poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w trybie oferty publicznej nowej emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 • 01.09.2008Plan prywatyzacji spółek energetycznych
  W październiku bieżącego roku rozpocznie prywatyzacja spółki ENEA, jednej z największych firm sektora elektroenergetycznego w Polsce. Zgodnie z zapowiedzią resortu Skarbu Państwa nowe akcje spółki trafią na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Z kolei w I kwartale 2009 r. na giełdzie zadebiutuje Polska Grupa Energetyczna S.A.