Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB3/4510-596/15-2/AG

 • 20.11.2008Amortyzacja prawa do znaku towarowego nabytego w drodze dywidendy
  Pytanie podatnika: Czy odpisy amortyzacyjne, jakich będzie dokonywać N od wartości początkowej praw do znaków towarowych otrzymanych w drodze dywidendy niepieniężnej nie będą stanowiły dla Spółki kosztu uzyskania przychodu, z uwagi na brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a tiret drugie ustawy o PDOP?
  • 06.11.2008Wydatki na doradztwo są kosztami pośrednimi
   Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione na doradztwo zarówno na etapie wstępnym, tj. ogólnej oceny możliwości korzystania z funduszy jak też doradztwo na przygotowanie wniosku złożonego do odpowiednich instytucji zwiększą wartość (cenę nabycia) planowanej inwestycji, czy też będą kosztem ogólnym prowadzonej działalności?
   • 04.11.2008Nabycie akcji własnych celem ich umorzenia a obowiązki płatnika
    Pytania podatnika: 1. Czy w analizowanym stanie faktycznym zostaną spełnione warunki do objęcia wypłaty przychodów z umorzenia akcji M-P z 19% podatku u źródła na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o pdop. W szczególności, czy będzie spełniony: a. warunek utrzymywania minimalnej ilości akcji? b. warunek nieprzerwanego posiadania przez okres dwóch lat akcji spółki wypłacającej należności? 2. Czy w związku z powyższym na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych od przychodu osiągniętego przez E z tytułu umorzenia akcji, w przypadku gdy E udokumentuje swoją rezydencję podatkową certyfikatem rezydencji.
    • 31.10.2008Indywidualne stawki amortyzacyjne
     Pytania podatnika: 1. Czy Spółka F postąpiła prawidłowo przyjmując dla zakupionych od Z budynków i budowli indywidualną stawkę amortyzacyjną na poziomie 10 %? 2. Czy Spółka F ma prawo stosować w przyszłości indywidualną stawkę amortyzacyjną na poziomie 10 %?
     • 16.10.2008Skutki podatkowe zmiany umowy leasingu
      Pytanie podatnika: Czy działania Spółki, opisane poniżej, pozwalają na uznanie, iż umowy leasingu zachowują charakter podatkowych umów leasingu w rozumieniu art. 17b i 17f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym przeniesienie własności przedmiotów leasingu po ich zakończeniu może odbywać się według zasad opisanych w art. 17c, 17d, 17g, 17h i 17j ustawy?

     « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]