Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akt notarialny obowi您ek

 • 25.08.2021WSA. COVID-19: Zawieszenie biegu terminu do zg這szenia spadku albo darowizny
  W art. 15 zzr ustawy COVID-19 poszczególne regulacje prawa publicznego, w tym przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie zosta造 z regu造 uwzgl璠nione wprost czego przyczyn nie sposób t逝maczy inaczej, jak oczywisto軼i przyj璚ia przez racjonalnego ustawodawc, 瞠 bieg terminów materialnych przewidzianych w tych regulacjach "nie rozpoczyna si, a rozpocz皻y ulega zawieszeniu" - orzek Wojewódzki S康 Administracyjny w Szczecinie.
 • 26.07.2021Op豉ta planistyczna
  Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przepisie, który ustanawia op豉t planistyczn, wskazuje, jakie okoliczno軼i musz zaistnie, aby mog豉 by ona naliczana:
 • 26.04.2021Podatek od czynno軼i cywilnoprawnych od umowy sprzeda篡
  Stron umowy sprzeda篡, która podlega podatkowi od czynno軼i cywilnoprawnych (PCC), mo瞠 by ka盥y z nas. PCC podlegaj m.in. umowy sprzeda篡 zawierane okazjonalnie, zazwyczaj przez tych, którzy nie s przedsi瑿iorcami i nie zajmuj si zawodowo dzia豉lno軼i handlow.  Czym jest umowa sprzeda篡?  To porozumienie zawarte mi璠zy dwiema stronami, na mocy którego jedna z nich (sprzedawca) zobowi您uje si przenie嗆 w豉sno嗆 rzeczy i wyda j drugiej stronie (kupuj帷emu), a kupuj帷y zobowi您uje si t rzecz odebra i zap豉ci sprzedawcy cen.
 • 23.04.2021Podatek od czynno軼i cywilnoprawnych od umowy sprzeda篡
  Stron umowy sprzeda篡, która podlega podatkowi od czynno軼i cywilnoprawnych (PCC), mo瞠 by ka盥y z nas. PCC podlegaj m.in. umowy sprzeda篡 zawierane okazjonalnie, zazwyczaj przez tych, którzy nie s przedsi瑿iorcami i nie zajmuj si zawodowo dzia豉lno軼i handlow.  Czym jest umowa sprzeda篡?  To porozumienie zawarte mi璠zy dwiema stronami, na mocy którego jedna z nich (sprzedawca) zobowi您uje si przenie嗆 w豉sno嗆 rzeczy i wyda j drugiej stronie (kupuj帷emu), a kupuj帷y zobowi您uje si t rzecz odebra i zap豉ci sprzedawcy cen.
 • 20.04.2021B陰d w danych nabywcy a mo磧iwo嗆 wystawienia korekty faktury zaliczkowej
  Skoro nabywcy nie wystawili noty koryguj帷ej do otrzymanej faktury zaliczkowej, to w konsekwencji podatnik powinien skorygowa ww. faktur poprzez wystawienie faktury koryguj帷ej zawieraj帷ej prawid這we dane adresatów tej faktury oraz skorygowa plik JPK_VAT. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 24.03.2021Wprowadzenie prywatnego maj徠ku do jednoosobowej dzia豉lno軼i gospodarczej
  Przedsi瑿iorcy jednoosobowi niejednokrotnie wykorzystuj w prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dniki maj徠ku, które stanowi ich maj徠ek prywatny. Co do zasady nie ma w tym zakresie 瘸dnych ogranicze. I tak, tytu貫m przyk豉du, nie jest konieczne wprowadzanie na tzw. stan firmy drukarki, aby mo磧iwe by這 rozliczanie w kosztach uzyskania przychodów materiaów eksploatacyjnych, takich jak papier czy toner, wykorzystywanych w prowadzonej dzia豉lno軼i. W odniesieniu jednak do kosztów eksploatacyjnych nabywanych do samochodu osobowego u篡wanego do jazd s逝瘺owych, ale nieuj皻ego w ewidencji 鈔odków, rozliczenie ich w kosztach uzyskania przychodów mo磧iwe jest jedynie w ograniczonym, okre郵onym w ustawie o PIT, zakresie.
 • 23.03.2021Wprowadzenie prywatnego maj徠ku do jednoosobowej dzia豉lno軼i gospodarczej
  Przedsi瑿iorcy jednoosobowi niejednokrotnie wykorzystuj w prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dniki maj徠ku, które stanowi ich maj徠ek prywatny. Co do zasady nie ma w tym zakresie 瘸dnych ogranicze. I tak, tytu貫m przyk豉du, nie jest konieczne wprowadzanie na tzw. stan firmy drukarki, aby mo磧iwe by這 rozliczanie w kosztach uzyskania przychodów materiaów eksploatacyjnych, takich jak papier czy toner, wykorzystywanych w prowadzonej dzia豉lno軼i. W odniesieniu jednak do kosztów eksploatacyjnych nabywanych do samochodu osobowego u篡wanego do jazd s逝瘺owych, ale nieuj皻ego w ewidencji 鈔odków, rozliczenie ich w kosztach uzyskania przychodów mo磧iwe jest jedynie w ograniczonym, okre郵onym w ustawie o PIT, zakresie.
 • 22.03.2021Koszty darowizny mieszkania
  Zamierzam przepisa mojej córce mieszkanie warte ok. 250 tys. z, w którym obecnie zamieszkuje. Jest to spó責zielcze w豉sno軼iowe prawo do lokalu. Mieszkanie nie jest obci捫one hipotek ani nie jest w inny sposób zad逝穎ne. Z tego, co orientuj si, córka nie b璠zie musia豉 p豉ci podatku od tej darowizny, musi tylko z這篡 do urz璠u skarbowego odpowiednie zg這szenie o nabyciu na formularzu SD-Z2. Mam jednak w徠pliwo軼i co do opodatkowania umowy darowizny mieszkania. Czy od tej umowy córka b璠zie musia豉 zap豉ci podatek od czynno軼i cywilnoprawnych? Na jakie op豉ty musimy by przygotowani?
 • 19.03.2021Koszty darowizny mieszkania
  Zamierzam przepisa mojej córce mieszkanie warte ok. 250 tys. z, w którym obecnie zamieszkuje. Jest to spó責zielcze w豉sno軼iowe prawo do lokalu. Mieszkanie nie jest obci捫one hipotek ani nie jest w inny sposób zad逝穎ne. Z tego, co orientuj si, córka nie b璠zie musia豉 p豉ci podatku od tej darowizny, musi tylko z這篡 do urz璠u skarbowego odpowiednie zg這szenie o nabyciu na formularzu SD-Z2. Mam jednak w徠pliwo軼i co do opodatkowania umowy darowizny mieszkania. Czy od tej umowy córka b璠zie musia豉 zap豉ci podatek od czynno軼i cywilnoprawnych? Na jakie op豉ty musimy by przygotowani?
 • 16.03.2021Kiedy prawnik nie musi mie kasy fiskalnej
  Czy prawnicy, którzy 鈍iadcz us逝gi wy陰cznie przy wykorzystaniu 鈔odków porozumiewania si na odleg這嗆, lub których rezultat jest przekazywany wy陰cznie przy wykorzystaniu tych 鈔odków, maj obowi您ek zakupu i ewidencjonowania przychodów przy pomocy kasy fiskalnej? Czy prawnicy, którzy sporadycznie wykonuj us逝gi prawnicze w kancelarii dla osób fizycznych, musz ewidencjonowa przychody za pomoc kasy? Czy prawnicy, którzy s czynnymi podatnikami VAT, musz zakupi i ewidencjonowa przychody za pomoc kasy - w sytuacji, gdy na ka盥 wykonan us逝g wystawiaj faktur? - pyta pose Ministra Finansów.
 • 27.11.2020Przekszta販enia dzia豉lno軼i jednoosobowej w spó趾i osobowe lub prawa handlowego, w celu umo磧iwienia dalszych dzia豉 restrukturyzacyjnych
  Jednoosobowa dzia豉lno嗆 gospodarcza z biegiem czasu mo瞠 wymaga przeprowadzenia dzia豉 restrukturyzacyjnych. Restrukturyzacj definiuje si jako gwa速owne zmiany struktury przedsi瑿iorstwa zmierzaj帷e do zwi瘯szenia jego wydajno軼i lub funkcjonalno軼i, a tym samym wzrostu jego warto軼i. Wbrew obiegowemu znaczeniu, restrukturyzacja stanowi po膨dane przedsi瞝zi璚ie nie tylko w obliczu pojawiaj帷ego si kryzysu, ale równie na potrzeby dalszego rozwoju dobrze dzia豉j帷ego przedsi瑿iorstwa.
 • 03.11.2020Termin z這瞠nia o鈍iadczenia a prawo do odliczenia VAT od zakupu nieruchomo軼i
  Zgodnie z generaln zasad prawa podatkowego dostawa budynków, budowli lub ich cz窷ci podlega zwolnieniu z podatku od towarów i us逝g. Jest to regulacja istotna zw豉szcza dla przedsi瑿iorców, którzy je郵i skorzystaj ze zwolnienia z VAT, nie b璠 pó幡iej mogli tego VAT w swojej dzia豉lno軼i odliczy. Dlatego, chc帷 zachowa prawo do odliczenia VAT z tytu逝 nabycia nieruchomo軼i, musz przed dniem jej nabycia z這篡 razem ze zbywc o鈍iadczenie przed naczelnikiem urz璠u skarbowego o wyborze opodatkowania VAT dla tej transakcji. Organ odmówi jednemu z przedsi瑿iorców prawa do takiego odliczenia, podnosz帷, 瞠 o鈍iadczenia te zosta造 z這穎ne za pó幡o, bo dzie po zawarciu aktu notarialnego umowy sprzeda篡 nieruchomo軼i. Ze stanowiskiem fiskusa nie zgodzi si s康, stwierdzaj帷, 瞠 przedsi瑿iorcy z這篡li o鈍iadczenie w terminie.
 • 20.10.2020Przekszta販enia dzia豉lno軼i jednoosobowej w spó趾i osobowe lub prawa handlowego, w celu umo磧iwienia dalszych dzia豉 restrukturyzacyjnych
  Jednoosobowa dzia豉lno嗆 gospodarcza z biegiem czasu mo瞠 wymaga przeprowadzenia dzia豉 restrukturyzacyjnych. Restrukturyzacj definiuje si jako gwa速owne zmiany struktury przedsi瑿iorstwa zmierzaj帷e do zwi瘯szenia jego wydajno軼i lub funkcjonalno軼i, a tym samym wzrostu jego warto軼i. Wbrew obiegowemu znaczeniu, restrukturyzacja stanowi po膨dane przedsi瞝zi璚ie nie tylko w obliczu pojawiaj帷ego si kryzysu, ale równie na potrzeby dalszego rozwoju dobrze dzia豉j帷ego przedsi瑿iorstwa.
 • 29.09.2020Nieodp豉tne zniesienie wspó逕豉sno軼i mieszkania: Hipoteka obni篡 podatek
  Podatniczka jest wspó逕豉軼icielem lokalu mieszkalnego po這穎nego. Drugim wspó逕豉軼icielem w cz窷ci równej jest osoba fizyczna nale膨ca do III grupy podatkowej. Wspó逕豉軼iciele zamierzaj w najbli窺zym czasie dokona nieodp豉tnego zniesienia wspó逕豉sno軼i tej nieruchomo軼i na rzecz podatniczki z jednoczesnym przej璚iem wszystkich obci捫e wynikaj帷ych z umowy kredytu. Czy przy ustaleniu podstawy opodatkowania warto嗆 nieruchomo軼i mo瞠 by pomniejszona o hipotek?
 • 05.08.2020Koszty sprzeda篡 nieruchomo軼i przy umowie do篡wocia
  Kosztem uzyskania przychodu nie b璠zie warto嗆 rynkowa nieruchomo軼i okre郵ona w umowie o do篡wocie, lecz faktycznie poniesione i udokumentowane wydatki, jakie poniesiono na rzecz do篡wotnika. Zatem, do kosztów mo積a zaliczy udokumentowane wydatki poniesione na zawarcie umowy notarialnej do篡wocia, koszty s康owe, zap豉cony podatek od czynno軼i cywilnoprawnych oraz koszty pogrzebu pomniejszone o zasi貫k pogrzebowy - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 29.07.2020Amortyzacja: Warto嗆 budynku wynikaj帷a z operatu szacunkowego
  Spó趾a naby豉 prawo u篡tkowania wieczystego gruntu oraz prawo w豉sno軼i posadowionych na tym gruncie budynków, stanowi帷ych odr瑿ne nieruchomo軼i. W tym samym miesi帷u rzeczoznawca dokona operatu szacunkowego, w którym wyodr瑿ni warto嗆 gruntu oraz warto嗆 budynków. Czy warto嗆 budynków wynikaj帷a z operatu mo瞠 stanowi ich warto嗆 pocz徠kow i by podstaw do przyj璚ia 鈔odka trwa貫go, a nast瘼nie amortyzowana?
 • 15.07.2020Niektóre czynno軼i notarialne b璠 obowi您kowo nagrywane?
  W Senacie trwaj prace nad projektem wprowadzaj帷ym obowi您ek nagrywania niektórych czynno軼i notarialnych. O zmiany postulowa wcze郾iej rzecznik praw obywatelskich. Obowi您kowe nagrywanie czynno軼i mia這by przede wszystkim pomóc w ograniczaniu procederu oszuka鎍zych „po篡czek”, po których cz窷 seniorów traci swoje mieszkania.
 • 14.07.2020Niektóre czynno軼i notarialne b璠 obowi您kowo nagrywane?
  W Senacie trwaj prace nad projektem wprowadzaj帷ym obowi您ek nagrywania niektórych czynno軼i notarialnych. O zmiany postulowa wcze郾iej rzecznik praw obywatelskich. Obowi您kowe nagrywanie czynno軼i mia這by przede wszystkim pomóc w ograniczaniu procederu oszuka鎍zych „po篡czek”, po których cz窷 seniorów traci swoje mieszkania.
 • 04.06.2020WSA. Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzeda篡 nieruchomo軼i
  Art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i us逝g mo積a i nale篡 interpretowa w taki sposób, 瞠 z這瞠nie naczelnikowi urz璠u skarbowego przed dniem dokonania dostawy zgodnego o鈍iadczenia o wyborze opodatkowania jest jedn z mo磧iwo軼i, ale nie jedyn. Strony mog wybra opodatkowanie tak瞠 w akcie notarialnym - orzek Wojewódzki S康 Administracyjny w υdzi.
 • 14.01.2020Zwrot VAT z faktury zaliczkowej
  Pytanie: Czy w zwi您ku z wykonywaniem czynno軼i opodatkowanych VAT polegaj帷ych na wynajmie lokalu u篡tkowego i mieszkalnego na cele niemieszkaniowe b璠zie Wnioskodawcy przys逝giwa這 prawo do zwrotu podatku naliczonego w terminie 60 dni wynikaj帷ego z faktur zaliczkowych a potem z faktury ko鎍owej na zakup lokalu niemieszkalnego, który to lokal - ze wzgl璠u na to, 瞠 jest w budowie - nie jest jeszcze wynajmowany?
 • 05.11.2019Dzia豉lno嗆 w mieszkaniu. Jakie wydatki mog by kosztem?
  Pytanie: Czy Wnioskodawcy b璠zie przys逝giwa prawo do pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu w postaci: odpisów amortyzacyjnych od warto軼i pocz徠kowej mieszkania (uwzgl璠niaj帷ej wydatki na wyko鎍zenie), odsetek od rat kredytu hipotecznego faktycznie zap豉conych, wydatków z tytu逝 czynszu i energii elektrycznej - w takiej proporcji, w jakiej powierzchnia pomieszczenia wykorzystywanego do dzia豉lno軼i gospodarczej pozostaje do powierzchni ca貫go mieszkania?
 • 28.10.2019Sprzeda mieszkania na kredyt: Termin przelewu zale篡 od banku
  Wprowadzenie obligatoryjnego uruchomienia kredytu bankowego na zakup mieszkania ju w momencie podpisania aktu notarialnego wymaga這by wprowadzenia obowi您ku wywi您ania si przez kupuj帷ego ze wszystkich czynno軼i zwi您anych z umow kredytow i jej zabezpieczeniem przez bank (np. ubezpieczenie) jeszcze przed przej軼iem na niego prawa w豉sno軼i lokalu, co by這by niew徠pliwie skomplikowane pod k徠em prawnym. W praktyce mog這by to znacznie zwi瘯sza koszt kredytu, a tym samym ograniczy jego dost瘼no嗆 - wyja郾i這 Ministerstwo Sprawiedliwo軼i.
 • 24.10.2019Zakup zorganizowanej cz窷ci przedsi瑿iorstwa - amortyzacja dodatniej warto軼i firmy
  W przypadku, w którym cena nabycia przedsi瑿iorstwa zostanie ustalona na poziomie wy窺zym ni warto嗆 rynkowa sk豉dników maj徠ku wchodz帷ych w jego sk豉d, nabywca mo瞠 amortyzowa t nadwy磬 i zalicza odpisy do kosztów podatkowych.
 • 17.10.2019Podatek od spadków trzeba cz瘰to zap豉ci dwa razy
  Zap豉cony za granic podatek od spadków nie mo瞠 zosta potr帷ony z czystej warto軼i spadku. To, czy podatek trzeba b璠zie zap豉ci równie w Polsce, zale篡 od postanowie porozumienia o unikaniu podwójnegio opodatkowania zawartej z pa雟twem, w którym zap豉cono nale積y tam podatek.
 • 14.10.2019VAT. Rezygnacja ze zwolnienia w akcie notarialnym
  Pytanie: Czy o鈍iadczeniami zawartymi w akcie notarialnym sporz康zonym przez notariusza Strony transakcji skorzysta造 z mo磧iwo軼i zrezygnowania ze zwolnienia od podatku od towarów i us逝g (VAT) dostawy wskazanego w nim budynku, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g?
 • 11.10.2019Okre郵enie grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn po ustaniu ma透e雟twa
  Powinowactwo to stosunek 陰cz帷y ma鹵onka z krewnymi drugiego ma鹵onka. Zgodnie z art. 618 § 1 kodeksu Rodzinnego i Opieku鎍zego, z ma鹵e雟twa wynika powinowactwo mi璠zy ma鹵onkiem a krewnymi drugiego ma鹵onka. Trwa ono mimo ustania ma鹵e雟twa, a lini i stopie powinowactwa okre郵a si wed逝g linii i stopnia pokrewie雟twa
 • 04.10.2019NSA: Sprzeda zwróconej po wyw豉szczeniu nieruchomo軼i - okre郵enie 廝ód豉 przychodu
  Z uzasadnienia: (...) sprzeda nieruchomo軼i lub jej cz窷ci, zwróconej w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o gospodarce gruntami i wyw豉szczaniu nieruchomo軼i nie stanowi 廝ód豉 przychodu w 鈍ietle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tak瞠 wówczas, gdy sprzeda ta nie nast瘼uje w wykonywaniu dzia豉lno軼i gospodarczej i zosta豉 dokonana przed up造wem pi璚iu lat, licz帷 od ko鎍a roku kalendarzowego, w którym nast徙i jej zwrot
 • 20.09.2019NSA: Niez這瞠nie o鈍iadczenie nie mo瞠 pozbawia prawa do ulgi meldunkowej
  Tysi帷e podatników, którzy przeoczyli obowi您ek z這瞠nia o鈍iadczenia, dla celów obowi您uj帷ej jeszcze nie tak dawno tzw. ulgi meldunkowej wkrótce zapewne odetchn z ulg i rozpoczn starania o zwrot pieni璠zy, które musieli wp豉ci w wyniku dzia豉 urz璠ów skarbowych. S康y staj po stronie podatników, czego kolejnym dowodem jest prezentowany dzisiaj wyrok Naczelnego S康u Administracyjnego.
 • 16.09.2019Dzia豉lno嗆 w mieszkaniu: Mo磧iwo嗆 odliczenia VAT od zakupu lokalu i gara簑 oraz remontu
  Pytanie: Wnioskodawca kupi mieszkanie na rynku pierwotnym. Konieczne b璠zie wykonanie niezb璠nych prac budowlanych pozwalaj帷ych na prawid這we u篡tkowanie lokalu. Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym b璠zie równie mieszka. Do lokalu przynale積e jest tak瞠 miejsce parkingowe w gara簑 podziemnym, które b璠zie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajduj帷ego si w 鈔odkach trwa造ch firmy. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT od zakupu lokalu oraz miejsca postojowego, a tak瞠 od wydatków poniesionych na remont?
 • 05.09.2019Warto嗆 pocz徠kowa i stawka amortyzacji lokalu mieszkalnego ustalana kilka lat po zakupie
  Zasadnicze znaczenie dla sposobu ustalenia warto軼i pocz徠kowej 鈔odka trwa貫go ma sposób jego nabycia lub wytworzenia. Mo磧iwo嗆 ustalenia warto軼i pocz徠kowej 鈔odka trwa貫go przez wycen dokonan przez podatnika lub przez bieg貫go dotyczy jedynie tych przypadków, w których 鈔odek trwa造 odpowiednio zosta nabyty przed dniem za這瞠nia ewidencji 鈔odków trwa造ch oraz warto軼i niematerialnych i prawnych i brak jest mo磧iwo軼i ustalenia tej warto軼i (w przypadku nabycia) lub w przypadku, gdy zosta wytworzony przez podatnika we w豉snym zakresie.
 • 07.08.2019Dzia豉lno嗆 w mieszkaniu: Amortyzacja lokalu oraz miejsca postojowego
  Pytanie: Wnioskodawca zamierza dokona zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym. Po zakupie przedmiotowego lokalu Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym b璠zie równie zamieszkiwa. Do lokalu przynale積e jest tak瞠 miejsce parkingowe w gara簑 podziemnym, które b璠zie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajduj帷ego si w 鈔odkach trwa造ch jego firmy. Czy ww. lokal mieszkalny oraz miejsce postojowe podlega b璠 amortyzacji stanowi帷ej koszty uzyskania przychodów?
 • 30.07.2019Darowizna przedsi瑿iorstwa ma鹵onkowi bez podatku
  Darowizna przedsi瑿iorstwa na rzecz m篹a b璠zie podlega豉 regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Jednak瞠, z uwagi na fakt, 瞠 umowa darowizny zostanie zawarta pomi璠zy osobami wymienionymi w zamkni皻ym katalogu okre郵onym w art. 4a ust. 1 ww. ustawy (tj. pomi璠zy ma鹵onkami), to b璠zie korzysta ze zwolnienia podatkowego. Ponadto, skoro umowa darowizny zostanie sporz康zona w formie aktu notarialnego, to dla zachowania warunków zwolnienia nie b璠zie konieczne zg這szenie jej naczelnikowi urz璠u skarbowego - wyja郾i Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 11.07.2019Nabycie spó責zielczego prawa w豉sno軼iowego prawa do lokalu a pó幡iejsze przekszta販enie
  Dat nabycia lokalu przekszta販onego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó責zielniach mieszkaniowych ze spó責zielczego w豉sno軼iowego prawa do lokalu w odr瑿n w豉sno嗆 (wraz z udzia貫m w gruncie b康 z udzia貫m w prawie wspó逝篡tkowania wieczystego gruntu), jest data nabycia spó責zielczego w豉sno軼iowego prawa do lokalu mieszkalnego. Termin pi璚ioletni liczymy od ko鎍a roku kalendarzowego, w którym nabyto spó責zielcze w豉sno軼iowe prawo do lokalu.
 • 24.06.2019Koszty przy sprzeda篡 nieruchomo軼i nabytej w wyniku zamiany
  Pytanie: W 2008 r. Wnioskodawca naby w drodze zamiany lokal mieszkalny. Umowa by豉 zawarta z bratem Wnioskodawcy. Strony nie dokona造 wzajemnie 瘸dnych sp豉t ani dop豉t. W czerwcu 2013 r. Wnioskodawca sprzeda powy窺zy lokal. Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzeda篡 jest warto嗆 lokalu mieszkalnego nabytego w drodze zamiany w 2008 r., czy te warto嗆 zamienianego lokalu mieszkalnego?
 • 31.05.2019Nabycie ma貫j firmy - jak wyceni, amortyzowa i zaliczy do KUP poniesione wydatki
  Przedmiotem prezentowanej interpretacji s problemy, z którymi boryka si nabywca ma貫j firmy - chodzi tu o kawiarni, ale prezentowane w interpretacji zagadnienia s uniwersalne, w przypadku przej璚ia dzia豉j帷ej firmy. W sk豉d przedsi瑿iorstwa wchodz ró積e sk豉dniki - 鈔odki trwa貫, know-how, wyposa瞠nie, za samo nabycie przedsi瑿iorstwa - w zale積o軼i od warunków transakcji, mo瞠 wygenerowa warto軼i niematerialne i prawne, podlegaj帷e dalszej amortyzacji. Wszystkie te sk豉dniki trzeba wyceni i uwzgl璠ni w KUP bezpo鈔ednio lub poprzez amortyzacj.
 • 30.05.2019Podatek VAT: Moment uznania wp豉conego wadium za zaliczk
  Je瞠li wadium pieni篹ne nabywcy, którego oferta zosta豉 przyj皻a, zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia, na co wybrany nabywca, poprzez przyst徙ienie do przetargu, wyra瘸 zgod, to w tym momencie nast瘼uje zap豉ta cz窷ci ceny za dostaw towaru lub 鈍iadczenie us逝gi b璠帷ych przedmiotem przetargu.
 • 28.05.2019WSA. Kolejny korzystny wyrok ws. ulgi meldunkowej
  Rol i celem o鈍iadczenia o spe軟ieniu przes豉nek do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT jest potwierdzenie faktu zamieszkiwania przez podatnika przez okres 12 miesi璚y w zbywanym lokalu, przy czym organ podatkowy posiada mo磧iwo嗆 samodzielnej weryfikacji tej informacji poprzez mo磧iwo嗆 zasi璕ni璚ia do pa雟twowych zasobów informatycznych. W sytuacji, w której nie budzi w徠pliwo軼i, 瞠 podatnik zamieszkiwa pod danym adresem i by zameldowany w tym miejscu przez wymagane co najmniej 12 miesi璚y, uzale積ianie uprawnienia do skorzystania z przedmiotowej ulgi od z這瞠nia o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków do takiej ulgi, nie czyni zado嗆 konstytucyjnej zasadzie proporcjonalno軼i - orzek Wojewódzki S康 Administracyjny w Warszawie.
 • 14.05.2019NSA. Sprzeda nieruchomo軼i mo瞠 spowodowa utrat prawa do rycza速u
  Zakup dzia趾i gruntu, rozpocz璚ie na niej budowy budynku mieszkalnego przez jej w豉軼iciela w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej, a nast瘼nie sprzeda takiej nieruchomo軼i w ca這軼i w trakcie budowy, powinna zosta zakwalifikowana do poz. 27 za陰cznika nr 2 do ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne, czyli do us逝gi kupna i sprzeda篡 nieruchomo軼i na w豉sny rachunek, której dokonanie powoduje wy陰czenie z opodatkowaniem w formie rycza速u od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
 • 26.04.2019Zwolnienie z podatku darowizny pieni篹nej wp豉conej na rachunek inny ni obdarowanego
  W przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytu貫m darowizny lub polecenia darczy鎍y s 鈔odki pieni篹ne, warunek zwolnienia jest spe軟iony tak瞠 wtedy, gdy nabywca udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania bezpo鈔ednio na rachunek osoby trzeciej, w wykonaniu zawartej z nim umowy lub tytu貫m zobowi您ania ci捫帷ego na obdarowanym wobec tej osoby trzeciej.
 • 10.04.2019WSA. Zapis w akcie notarialnym pozwala skorzysta z ulgi meldunkowej w PIT
  Z uzasadnienia: Przepisy ustawy nie okre郵a造, w jaki sposób i gdzie ma by wyra穎ne stwierdzenie, 瞠 podatnik "spe軟ia warunki do zwolnienia", byleby to o鈍iadczenie zosta這 wyra穎ne w terminie do z這瞠nia zeznania rocznego (...) wola osoby chc帷ej skorzysta z ulgi meldunkowej mo瞠 by wyra穎na wprost - przez ustne lub pisemne z這瞠nie okre郵onego o鈍iadczenia - jak równie w sposób dorozumiany, przez ka盥e zachowanie, które ujawnia jej wol w sposób dostateczny (...) W orzecznictwie s康ów administracyjnych przyjmuje si, 瞠 takie o鈍iadczenie mo瞠 by sformu這wane m.in. w akcie notarialnym, b璠帷ym podstaw sprzeda篡 lokalu mieszkalnego.
 • 26.03.2019NSA. Podatek od nieruchomo軼i przy umowie najmu
  Z uzasadnienia: Nie ka盥a osoba lokuj帷a nadwy磬i finansowe w rynek nieruchomo軼i zostaje automatycznie podmiotem prowadz帷ym dzia豉lno嗆 gospodarcz. Okazjonalny najem lokalu mieszkalnego nie stanowi przejawu prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej (...) Poza tym nie jest dzia豉lno軼i gospodarcz dzia豉lno嗆 maj帷a na celu obs逝g w豉snego maj徠ku, cho熲y by豉 przesycona motywem zysku (...). W przeciwnym razie dochodzi這by do zatarcia ró積icy mi璠zy zwyk造m korzystaniem z uprawnie w豉軼icielskich w celu rozporz康zenia w豉snym maj徠kiem, a zawodowym prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej.
 • 20.03.2019Prawo i termin odliczenia VAT z duplikatów faktur
  Pytanie: Czy Wnioskodawca mo瞠 odliczy VAT od zakupu nieruchomo軼i, w miesi帷u grudniu 2018 r., lub dwóch nast瘼nych okresach rozliczeniowych, z duplikatów faktur VAT otrzymanych od sprzedawcy w dniu 12 grudnia 2018 r.; w fakturach VAT duplikat ani w fakturach pierwotnych nie zosta podany numer NIP?
 • 14.03.2019NSA: Solidarny obowi您ek w podatku od nieruchomo軼i - przypadki szczególne
  Z uzasadnienia: ...Prawid這wo zatem wskazano w uzasadnieniu zaskar穎nego wyroku, 瞠 jedynie w sytuacji posiadania nieruchomo軼i przez jednego ze wspó逕豉軼icieli lub niektórych z nich z zamiarem w豉dania jak w豉軼iciele ca陰 nieruchomo軼i, czyli z wyzuciem z w豉sno軼i innych wspó逕豉軼icieli, mo積a ewentualnie mówi o posiadaniu samoistnym ponad udzia造 przys逝guj帷e posiadaj帷ym wspó逕豉軼icielom.
 • 12.03.2019WSA. PIT od sprzeda篡 nieruchomo軼i na podstawie umowy przyrzeczonej
  Z uzasadnienia: Obowi您ek podatkowy z tytu逝 odp豉tnego zbycia nieruchomo軼i (...) nie powstaje w stosunku do spadkobierców zobowi您anych do zbycia nieruchomo軼i na podstawie umowy przyrzeczonej, o której mowa w art. 389 i art. 390 K.c. dokonanego jako konsekwencja umowy przedwst瘼nej zawartej przez spadkodawc, niezobowi您anego do zap豉ty podatku, o ile termin zawarcia umowy przyrzeczonej nast徙i豚y wcze郾iej, ni 5 lat licz帷 od ko鎍a roku kalendarzowego, w którym nast徙i這 nabycie, tj. z chwil otwarcia spadku.
 • 07.03.2019NSA: Wa積e orzeczenie dotycz帷e mi璠zy innymi mocy ochronnej interpretacji
  Z uzasadnienia: Fakt powi您ania zbywcy i nabywcy sta si dla organów podatkowych pretekstem do zakwestionowania mocy ochronnej interpretacji. Takie post瘼owanie nosi znamiona naruszenia zasady zaufania do organów publicznych wyra穎nej w art. 121 O.p. Dzia豉nia organów po wydaniu interpretacji nie mog by ukierunkowane na to, 瞠by j podwa篡.
 • 20.02.2019NSA. Sprzeda nieruchomo軼i nabytej po podziale maj徠ku wspólnego
  Z uzasadnienia: Skoro, z uwagi na wspólno嗆 maj徠kow, nie mo積a wyodr瑿ni udziaów, które ma鹵onkowie posiadali w chwili nabycia nieruchomo軼i w ma鹵e雟twie i przyjmuje si, 瞠 ma鹵onkowie nabyli prawo maj徠kowe wspólnie w ca這軼i, to nie mo積a liczy terminu nabycia okre郵onego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o PIT od daty ustania ustawowej maj徠kowej wspólno軼i ma鹵e雟kiej.
 • 11.02.2019Zakup mieszkania na firm od osoby prywatnej a PCC
  Pytanie: Wnioskodawca zamierza rozszerzy zakres prowadzonej dzia豉lno軼i poprzez nabywanie nieruchomo軼i (mieszka) na rynku wtórnym, ich remont, a nast瘼nie sprzeda z zyskiem Czy zakup mieszka od osób fizycznych na poczet prowadzonej dzia豉lno軼i b璠zie podlega podatkowi od czynno軼i cywilnoprawnych?
 • 30.01.2019Zwrot VAT z faktury zaliczkowej otrzymanej przed rejestracj dzia豉lno軼i
  Pytanie: Czy Wnioskodawczyni mo瞠 ubiega si o zwrot podatku naliczonego wynikaj帷ego z otrzymanych ju faktur zaliczkowych, a potem z faktury ko鎍owej dotycz帷ych zakupu lokalu niemieszkalnego wraz z wyposa瞠niem w sytuacji gdy w danym okresie rozliczeniowym nie wykona czynno軼i opodatkowanych na terytorium kraju oraz dostawy towarów lub 鈍iadczenia us逝g poza terytorium kraju?
 • 22.01.2019WSA. Termin zg這szenia spadku a prawo do zwolnienia dla najbli窺zej rodziny
  Z uzasadnienia: Wyk豉dnia literalna art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn daje podstawy do stwierdzenia, 瞠 powo豉ny przepis dotyczy nie tylko sytuacji, gdy spadkobierca nie wie, 瞠 przys逝guj mu prawa do spadku, poniewa nie bra udzia逝 w post瘼owaniu spadkowym ale równie sytuacji, gdy spadkobierca bra udzia w post瘼owaniu spadkowym, jednak w terminie 6 miesi璚y od dnia uprawomocnienia si postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie uzyska wiedzy dotycz帷ej okre郵onego sk豉dnika maj徠kowego wchodz帷ego w sk豉d masy spadkowej.
 • 16.01.2019Przekazanie 鈔odków do maj徠ku wspólnego a podatek od darowizny
  Pytanie: Wnioskodawczyni wraz z m篹em kupi豉 nieruchomo嗆, która wesz豉 w sk豉d ich maj徠ku wspólnego. 字odki na zakup nieruchomo軼i pochodzi造 w znacznej cz窷ci z darowizny, któr otrzyma m捫 Wnioskodawczyni od swojej matki. W akcie notarialnym kupna mieszkania znajduje si zapis mówi帷y o tym, 瞠 ma鹵onek dokonuje nak豉du otrzymanych 鈔odków pieni篹nych od matki na rzecz maj徠ku wspólnego. Czy Wnioskodawczyni powinna dokona zg這szenia darowizny do urz璠u skarbowego, mimo i nie by這 fizycznego przelewu 鈔odków finansowych?

[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] ... [ 7 ] nast瘼na strona »