Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

obowi您ek podatkowy wdt 2016

 • 21.05.2019By odmówi przedsi瑿iorcy zwrotu VAT, fiskus zaj掖 dwa wzajemnie sprzeczne stanowiska, a dla przedsi瑿iorcy wybra to niekorzystne
  Przedsi瑿iorca, który nie ma 鈍iadomo軼i uczestnictwa w karuzeli VAT, dokonuje prawid這wych rozlicze podatkowych dostawy. Stwierdzenie uczestnictwa przedsi瑿iorcy w karuzeli podatkowej nie jest wystarczaj帷e do zakwalifikowania go jako przest瘼cy, celowo dokonuj帷ego nieprawid這wych rozlicze podatkowych. Zw豉szcza gdy same organy podatkowe takiego zamiaru przypisa mu nie potrafi. Dla obarczenia przedsi瑿iorcy odpowiedzialno軼i za b喚dne rozliczenie podatkowe konieczne jest ustalenie 鈍iadomego jego uczestnictwa w tzw. dostawie 豉鎍uchowej – orzek 4 marca 2019 r. Wojewódzki S康 Administracyjny w Gliwicach (sygn. akt III SA/Gl 27/19).
  • 26.02.2019VAT przy zaliczce na poczet wewn徠rzwspólnotowej dostawy towarów
   Pytanie: W celu zapewnienia p造nno軼i finansowej Spó趾i oraz dop造wu 鈔odków niezb璠nych na realizacj danego zamówienia, Wnioskodawca mo瞠 otrzyma od Kontrahenta zaliczk(i) na poczet przysz貫j dostawy towaru. Ponadto, nie jest wykluczone, 瞠 dostawa towaru w ramach WDT b璠zie nast瘼owa partiami. W zwi您ku z powy窺zym, jest prawdopodobne, 瞠 Kontrahent za膨da wystawienia przez Spó趾 faktury z tytu逝 otrzymania przez Wnioskodawc zaliczki. Czy wystawienie faktury zaliczkowej jest zdarzeniem powoduj帷ym powstanie obowi您ku podatkowego w VAT?
   • 22.02.2019NSA: Przed逝瞠nie terminu zwrotu podatku VAT
    Przy pierwszym przed逝瞠niu terminu zwrotu podatku VAT istnieje konieczno嗆 ustalenia przez organ podatkowy daty, do której nast瘼uje przed逝瞠nie terminu zwrotu podatku, z uwzgl璠nieniem rodzaju trwaj帷ej weryfikacji.
    • 16.11.2018WSA: Administracja podatkowa ma pe軟e prawo do wstrzymania zwrotu VAT w przypadku w徠pliwo軼i
     Z uasadnienia: Nie zawsze zako鎍zenie kontroli podatkowej musi da jednoznaczn odpowied na pytanie o zasadno嗆 zwrotu podatku VAT. Kontrola obejmuje bowiem transakcje dokonane jedynie przez samego podatnika. Tymczasem niekiedy dopiero ca造 szereg ustale odno郾ie dalszych kontrahentów i schematu obrotu towarem daje obraz okoliczno軼i jakie towarzyszy造 transakcjom, umo磧iwiaj帷 ich ocen od strony skutków podatkowych. Z tej przyczyny nie istnieje 軼is豉 zale積o嗆 pomi璠zy planowanym terminem zako鎍zenia kontroli, a prognozowanym terminem zwrotu nadwy磬i podatku.
     • 25.10.2018NSA: Nale篡ta staranno嗆 i karuzela VAT - istotny dla po鈔edników wyrok NSA
      Z uzasadnienia: Jedynie taki podatnik, który uczestniczy w transakcjach o znamionach "oszustwa podatkowego", lecz prowadz帷 faktyczn dzia豉lno嗆 gospodarcz dochowa nale篡tej staranno軼i kupieckiej w kontaktach ze swoimi kontrahentami i nie mia oraz nie móg mie 鈍iadomo軼i uczestniczenia w oszustwie podatkowym dokonywanym przez innych uczestników tej karuzeli, nie mo瞠 zosta pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentuj帷ych nabycie towarów.
      • 24.09.2018WSA o nale篡tej staranno軼i w VAT: 安iadomy udzia trzeba udowodni
       Teza, 瞠 podatnicy mog 豉twiej ni organ podatkowy odkry oszustów nie jest poparta 瘸dnymi dowodami i stanowi jedynie prób przerzucenia odpowiedzialno軼i za cudze zobowi您ania na uczciwych podatników. Jednocze郾ie fizycznie przemieszczenia (dostarczenie) towaru co do zasady wyczerpuje poj璚ie dostawy w rozumieniu VAT. Wyj徠kiem jest sytuacja gdy na nabywc nie zostanie przeniesione prawo do rozporz康zania towarem jak w豉軼iciel, to znaczy gdy jest on w jaki sposób ograniczony w swobodzie dysponowania towarem. Okoliczno嗆 t winny wykaza organy podatkowe - orzek Wojewódzki S康 Administracyjny we Wroc豉wiu.
       • 11.01.2018NSA: Odpowiedzialno嗆 zbiorowa w 豉鎍uchu dostaw nie istnieje
        Z uzasadnienia: Orzecznictwo TSUE wskazuje wyra幡ie, 瞠 nie ma odpowiedzialno軼i zbiorowej podmiotów uczestnicz帷ych w 豉鎍uchu dostaw. Taki sposób my郵enia by豚y niebywale krzywdz帷y dla podmiotów, które nie鈍iadomie zosta造 wci庵ni皻e w tego typu proceder i mo瞠 doprowadzi w istocie do upad這軼i wielu rzetelnych firm.
        • 06.10.2017NSA: Zawiadomienie pe軟omocnika o wszcz璚iu post瘼owania karnego skarbowego zawiesza bieg przedawnienia
         Z uzasadnienia: Celem regulacji art. 70c w zw. z art. 70 § 6 pkt 1 O.p. jest realizacja zasady ochrony zaufania do pa雟twa i stanowionego przez nie prawa, która wymaga aby podatnik wiedzia, 瞠 jego zobowi您anie podatkowe nie przedawni這 si z up造wem ustawowego terminu oraz zna przyczyn takiego stanu rzeczy, tzn. mia 鈍iadomo嗆, 瞠 jest to wynikiem wszcz璚ia, sprecyzowanego pod wzgl璠em przedmiotowym, post瘼owania karnego skarbowego wi捫帷ego si z niewykonaniem tego zobowi您ania.
         • 12.07.2017NSA. Odliczanie VAT z faktur z kwotami niezgodnymi z rzeczywisto軼i
          Przepis art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. b ustawy o VAT, zgodnie z którym nie stanowi podstawy do odliczenia podatku wystawione faktury, faktury koryguj帷e lub dokumenty celne, które podaj kwoty niezgodne z rzeczywisto軼i - w cz窷ci dotycz帷ej tych pozycji, dla których podane zosta造 kwoty niezgodne z rzeczywisto軼i, nale篡 interpretowa w ten sposób, 瞠 w przypadku gdy zebrany w sprawie materia dowodowy daje organowi podatkowemu mo磧iwo嗆 okre郵enia warto軼i rzeczywistej transakcji wykazanej w kwocie zawy穎nej na fakturze, podatnikowi – z uwagi na zasad neutralno軼i i proporcjonalno軼i - przys逝guje prawo do odliczenia podatku w cz窷ci odpowiadaj帷ej rzeczywistej warto軼i transakcji - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
          • 19.06.2017VAT. 安iadczenie us逝g czy dostawa towaru?
           Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym opisie faktycznym zdarzenia przysz貫go efektem finalnym planowanej dzia豉lno軼i b璠zie dostawa towarów czy 鈍iadczenie us逝g? 
           • 02.06.2017Obowi您ek ewidencjonowania na kasie sprzeda篡 towarów za granic
            Pytanie podatnika: Czy dokonuj帷 sprzeda篡 towarów za granic na rzecz osób fizycznych nieprowadz帷ych dzia豉lno軼i gospodarczej po przekroczeniu limitu obrotu w wysoko軼i 20.000 z Wnioskodawca ma obowi您ek ewidencjonowa tak sprzeda na kasie fiskalnej przy jednoczesnym wystawianiu faktur?
            • 13.02.2017Moment powstania obowi您ku podatkowego w dostawie krajowej i wdt
             Pytanie podatnika: Czy za moment dokonania dostawy kompleksu nale篡 uzna moment dostarczenia ostatniego elementu sk豉daj帷ego si na ca這嗆 kompleksu i w rezultacie, czy:
             • 31.10.2016Zaliczka na poczet niektórych dostaw towarów mo瞠 by dokumentowana wy陰cznie faktur pro forma
              Zaliczka zap豉cona na poczet dostawy towarów rodzi zasadniczo obowi您ek podatkowy w VAT i obliguje podatnika do wystawienia faktury. Niekiedy dla udokumentowania zaliczki podatnik mo瞠 wystawi wy陰cznie faktur pro forma.
              • 28.10.2016Zaliczka na poczet niektórych dostaw towarów mo瞠 by dokumentowana wy陰cznie faktur pro forma
               Zaliczka zap豉cona na poczet dostawy towarów rodzi zasadniczo obowi您ek podatkowy w VAT i obliguje podatnika do wystawienia faktury. Niekiedy dla udokumentowania zaliczki podatnik mo瞠 wystawi wy陰cznie faktur pro forma.
               • 08.06.2016Termin zwrotu VAT po dokonaniu korekty
                Pytanie podatnika: Czy z這瞠nie przez Sp馧k korekty deklaracji VAT-7 w zwi您ku z konieczno軼i wykazania WDT, z uwagi na pozyskanie dowod闚 potwierdzaj帷ych wywiezienie towar闚 z terytorium kraju i dostarczenie do nabywcy na terytorium pa雟twa cz這nkowskiego inne ni terytorium kraju, skutkuje ponownym rozpocz璚iem biegu 60-dniowego terminu do zwrotu nadwy磬i podatku naliczonego nad nale積ym?
                • 18.05.2016Korekta faktury zaliczkowej. Kiedy potrzebne jest potwierdzenie odbioru?
                 Pytanie podatnika: Czy nale篡 posiada potwierdzenia odbioru faktury koryguj帷ej w sytuacji gdy:  faktura koryguj帷a do faktury zaliczkowej wystawiona zosta豉 przed otrzymaniem zap豉ty i w stosunku do faktury pierwotnej nie powsta jeszcze obowi您ek podatkowy?  faktura koryguj帷a do faktury zaliczkowej wystawiona zosta豉 po otrzymaniu zap豉ty i w stosunku do faktury pierwotnej powsta ju obowi您ek podatkowy?  zar闚no faktura pierwotna dotycz帷a zaliczki, jak i faktura j koryguj帷a nie zosta造 wys豉ne do kontrahenta?  wystawiono faktur koryguj帷 w zwi您ku z faktem nieuiszczenia zaliczki przez kontrahenta w terminie 30 dni od dnia wystawienia pierwotnej faktury zaliczkowej?