Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akredytywa bankowa

  • 18.05.2011Czas działa na korzyść dłużnika
    Interpelacja nr 20808 do ministra finansów oraz ministra gospodarki w sprawie stosowanego masowo procederu zalegania z zapłatą za faktury VAT powodującego bankructwo firm
  • 06.09.2010Metoda kasowa w opodatkowaniu przedsiębiorców niekorzystna dla budżetu
    Interpelacja nr 16658 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań zmierzających do eliminacji zatorów płatniczych w relacjach między przedsiębiorcami
  • 16.09.2009Zabezpieczenie wierzytelności zlikwiduje zatory płatnicze w firmach budowlanych?
    Rząd doprecyzował przepisy dotyczące udzielania gwarancji zapłaty za roboty budowlane, tak aby wyeliminować z rynku nieuczciwe praktyki polegające na uchylaniu się od terminowego płacenia. Nowe przepisy dotyczące udzielania gwarancji zapłaty znalazły się w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie nowelizacji Kodeksu cywilnego. Są one korzystne przede wszystkim dla małych i średnich firm, które często występują w roli podwykonawców i najbardziej odczuwają skutki upadłości i niewypłacalności inwestorów.