Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% próg podatkowy

 • 07.11.2014Opozycja proponuje wprowadzenie dwóch nowych stawek PIT
  Obecna skala podatkowa PIT powinna zostać rozszerzona o dwie nowe stawki na poziomie 15 oraz 50 proc. - twierdzi klub parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który przygotował odpowiedni projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pierwsze czytanie sejmowe projektu ma się odbyć w najbliższy piątek.
 • 06.11.2014Opozycja proponuje wprowadzenie dwóch nowych stawek PIT
  Obecna skala podatkowa PIT powinna zostać rozszerzona o dwie nowe stawki na poziomie 15 oraz 50 proc. – twierdzi klub parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który przygotował odpowiedni projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pierwsze czytanie sejmowe projektu ma się odbyć w najbliższy piątek.
 • 17.10.2014System podatkowy Singapuru wzorem dla Polski?
  Polska powinna pójść śladem Singapuru i wprowadzić udogodnienia prawno-podatkowe dla małych i średnich firm – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja proponuje m.in. obniżkę stawek podatków dochodowych.
 • 16.10.2014Podatki na świecie: Irlandia zmniejszy stawki podatków dochodowych
  Irlandzki minister finansów Michael Noonan przedstawił plany zmian w systemie podatkowym, które mają zostać wprowadzone w 2015 r. O 1 pkt proc. obniżona zostanie najwyższa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Szykowana jest też reforma dotycząca opodatkowania dochodów osób prawnych. Poluzowanie polityki fiskalnej ma w założeniu wzmocnić irlandzką gospodarkę.
 • 23.09.2014Kasy fiskalne 2015: Będzie wyższy limit zwolnienia?
  Projekt rozporządzenia określający zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na lata 2015-2016 został skierowany w dniu 31 lipca 2014 r. do uzgodnień oraz konsultacji publicznych. Projekt rozporządzenia przewiduje racjonalizację zwolnień oraz objęcie niektórych działalności obowiązkiem stosowania kas bez względu na osiągane obroty. Obligatoryjne stosowanie kas objęłoby te rodzaje działalności, w których wykonuje się usługi w przeważającej części na rzecz konsumentów, często o dużej wartości - wyjaśniło MF w odpowiedzi na interpelacje poselską.
 • 23.09.2014Ulga prorodzinna: Dzieci z różnych związków a kryterium dochodowe
  Interpelacja nr 27644 do ministra finansów w sprawie prawa do ulgi prorodzinnej rodzica posiadającego dzieci z więcej niż jednego związku
 • 22.09.2014Kasy fiskalne 2015: Będzie wyższy limit zwolnienia?
  Interpelacja nr 27593 do ministra finansów w sprawie konieczności zwiększenia kwoty obrotu uprawniającej do uzyskania zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej
 • 15.09.2014Podatki 2015: MF doprecyzowało projekt wprowadzający nową klauzulę
  Ministerstwo Finansów przedstawiło nową wersję projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Doprecyzowano m.in. propozycje nowych przepisów zakładających wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania - za „znaczną korzyść” podatkową uznawane będzie ponad 50 tys. zł niezapłaconego podatku w skali roku.
 • 12.09.2014Podatki 2015: MF doprecyzowało projekt wprowadzający nową klauzulę
  Ministerstwo Finansów przedstawiło nową wersję projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Doprecyzowano m.in. propozycje nowych przepisów zakładających wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – za „znaczną korzyść” podatkową uznawane będzie ponad 50 tys. zł niezapłaconego podatku w skali roku.
 • 27.08.2014Rejestr Dłużników Należności Cywilnoprawnych zaszkodzi uczciwym firmom?
  Ministerstwo Finansów zamierza stworzyć Rejestr Dłużników Czynności Cywilnoprawnych. Przewidujący to projekt założeń budzi sporo kontrowersji. Część ekspertów uważa, że rejestr może – poprzez liczne niedomówienia – zaszkodzić uczciwym przedsiębiorstwom.
 • 28.07.2014Co Polacy wiedzą o podatkach?
  Polacy mają poważne braki w wiedzy dotyczącej systemu podatkowego, także odnośnie jego podstawowych elementów – wynika z raportu pn. „Stan wiedzy ekonomicznej Polaków”, przygotowanego przez Instytut Wolności oraz Raiffeisen Polbank.
 • 28.07.2014Kiedy odmrożenie progów podatkowych?
  Interpelacja nr 26209 w sprawie wzrostu obciążeń podatkowych Polaków w związku z kolejnym zamrożeniem progów podatkowych do 2017 r.
 • 01.07.2014Janosikowe do zmiany. Nowe zasady ustalania wpłat na lata 2015-2016
  Przez najbliższe dwa lata obowiązywać będą zmienione zasady ustalania wpłat (tzw. janosikowe) województwa do budżetu państwa z przeznaczeniem na regionalną część subwencji ogólnej dla województw – wynika z projektu nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.
 • 12.06.2014Wynagrodzenie minimalne 2015. Realny koszt wyniesie ponad 2 tys. zł
  Rząd Donalda Tuska zamierza z początkiem 2015 r. podnieść wysokość płacy minimalnej z obecnych 1680 do 1750 zł. Podwyżka będzie więc wyższa względem wymogów ustawowych, zgodnie z którymi wynagrodzenie minimalne powinno wynosić w przyszłym roku nie mniej niż 1731 zł. Realny koszt ponoszony przez pracodawcę będzie coraz wyraźniej przekraczać próg 2000 zł.
 • 12.06.2014Wynagrodzenie minimalne 2015. Realny koszt wyniesie ponad 2 tys. zł
  Rząd Donalda Tuska zamierza z początkiem 2015 r. podnieść wysokość płacy minimalnej z obecnych 1680 do 1750 zł. Podwyżka będzie więc wyższa względem wymogów ustawowych, zgodnie z którymi wynagrodzenie minimalne powinno wynosić w przyszłym roku nie mniej niż 1731 zł. Realny koszt ponoszony przez pracodawcę będzie coraz wyraźniej przekraczać próg 2000 zł.
 • 22.05.2014Spółki a podatki. Co zmieni nowelizacja KSH?
  W przyjętych we wtorek przez rząd założeniach do projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw przewidziano m.in. wprowadzenie możliwości tworzenia przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) tzw. udziałów beznominałowych. Do zmian dostosowane zostaną ustawy podatkowe oraz ustawa o rachunkowości.
 • 22.05.2014Spółki a podatki. Co zmieni nowelizacja KSH?
  W przyjętych we wtorek przez rząd założeniach do projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw przewidziano m.in. wprowadzenie możliwości tworzenia przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) tzw. udziałów beznominałowych. Do zmian dostosowane zostaną ustawy podatkowe oraz ustawa o rachunkowości.
 • 20.05.2014Podatki na świecie: Tajwan wyraźnie podnosi obciążenia podatkowe
  Tajwański parlament zatwierdził wprowadzenie reform podatkowych, które mają poskutkować zwiększeniem dochodów budżetowych o równowartość ponad 2 mld dolarów. Najważniejszą zmianą będzie podniesienie najwyższej stawki podatku dochodowego – z obecnych 40 do 45 proc.
 • 05.05.2014Kwota wolna od podatku. Będą zmiany?
  Interpelacja nr 25261 w sprawie niezmienionej od wielu lat kwoty wolnej od podatku.
 • 07.01.2014Podatek według skali czy liniowy – jak wybrać korzystniejszą formę opodatkowania
  Pierwsze dni każdego nowego roku podatkowego to dla części przedsiębiorców, będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, czas, w którym zwykle zastanawiają się, czy korzystniejszy dla nich jest 19% podatek liniowy, czy też podatek według skali. Zwykle biorą pod uwagę możliwość korzystania z ulg podatkowych i preferencyjnych zasad opodatkowania (wspólnie z małżonkiem czy w sposób przewidziany dla samotnych rodziców), ale również przede wszystkim to, czy ich oczekiwany dochód przekroczy kwotę pierwszego progu podatkowego, tj. 85 528 zł.
 • 30.09.2013Podatki na świecie: Niemcy blisko podwyżki podatków
  Niemcy najprawdopodobniej wyraźnie podniosą stawki opodatkowania najlepiej zarabiających osób. Najwyższy obecnie próg podatkowy miałby wzrosnąć z 42 do nawet 49 proc. Kwestia skali zmian jest aktualnie elementem dyskusji między chadekami (CDU) i socjaldemokratami (SPD), którzy negocjują warunki zawarcia koalicji rządowej.
 • 29.07.2013Podatek od spadków i darowizn. Posłowie chcą radykalnych zmian
  Wyższe kwoty wolne od podatku, zmiana stawek oraz ograniczenie ulgi dla członków najbliższej rodziny do poziomu 1 mln zł – to główne propozycje zmian, zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgłoszonym przez posłów Ruchu Palikota.
 • 04.06.2013MF: Nie będzie wyższego limitu zwolnienia z kas
  Interpelacja nr 17152 do ministra finansów w sprawie zmiany przepisów o konieczności rejestracji transakcji za pomocą kas fiskalnych
 • 06.05.2013Odpowiedzialność karna płatnika, który nie pobrał podatku albo pobrał za mało
  Kodeks karny skarbowy (ustawa z 10 września 1999 r.; tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186, dalej: K.k.s.) wszystkich płatników „wrzuca do jednego worka”, czyli poddaje ich takim samym regułom odpowiedzialności karnej. Nie ma więc istotnej różnicy, czy swoich obowiązków nie wykonał pracodawca pobierający zaliczkę od wynagrodzeń, firma wypłacająca osobie fizycznej wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej, bank pobierający podatek od odsetek, czy też notariusz, przed którym zawierana jest opodatkowana darowizna albo inna czynność cywilnoprawna.
 • 19.04.2013Kasy fiskalne 2013: Sejm zajmie się limitem obrotów
  Małe firmy, których roczny obrót nie przekracza sumy 12-krotności przeciętnego wynagrodzenia, z reguły muszą prowadzić ewidencję na kasach fiskalnych – zmienić miałby to projekt nowelizacji ustawy o VAT, zgłoszony przez posłów Ruchu Palikota. Projekt znajduje się aktualnie w fazie konsultacji społecznych, po czym trafi do Sejmu. Szanse na jego wejście w życie są jednak niewielkie.
 • 20.03.2013Kurs euro a limity podatkowe
  Interpelacja nr 13880 do ministra finansów w sprawie utraty preferencji podatkowych przez przedsiębiorców w związku z kursem euro
 • 20.03.2013Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie niższej niż w PIT-11
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni oprócz wynagrodzenia za pracę dostała nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy, co zwiększyło dochód roczny. Sama wychowuje dziecko w związku z czym otrzymuje na nie zaliczkę alimentacyjną z Funduszu Alimentacyjnego. W roku bieżącym Wnioskodawczyni nie przysługuje ww. świadczenie, gdyż przekroczyła próg dochodowy niezbędny do jego otrzymania. Chcąc nadal uzyskiwać zaliczkę alimentacyjną zamierza odliczyć w korekcie zeznania składkę zdrowotną w kwocie niższej niż wykazana w PIT-11. Czy jest istnieje taka możliwość?
 • 05.02.2013Podatki na świecie: Rozwodnicy z USA zapłacą więcej
  Wprowadzone w tym roku zmiany w federalnym prawie podatkowym przysporzą Amerykanom, którzy zamierzają się rozwieść, sporo problemów. Jak podaje „The Wall Street Journal”, w szczególnie niekorzystnej sytuacji znajdują się najbogatsi rozwodnicy. Zapłacą wyraźnie więcej podatków niż w ubiegłych latach.
 • 31.01.2013Refakturowanie usług a obowiązek sporządzania dokumentacji przez podmioty powiązane
  Z uzasadnienia: Potwierdzona fakturą odprzedaż na rzecz podmiotu powiązanego nabytej uprzednio usługi w obszarze unormowania art. 9a ust. 1 i art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi w istocie sprzedaż, świadczenie, usługi na rzecz podmiotu powiązanego. Okoliczność, że świadczenie usługi następuje w tytułu transakcji mającej postać odsprzedaży, udokumentowanej ponadto fakturami VAT, nie zwalnia od obowiązku sporządzenia dokumentacji z art. 9a ust. 1 u.p.d.o.p., jeżeli spełniona została przesłanka z art. 9a ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.p.
 • 17.01.2013Zgłoszenia INTRASTAT – nowe progi statystyczne na 2013 rok
  W myśl przepisów Prawa celnego osobą zobowiązaną do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca podatnikiem VAT i realizująca wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej.
 • 10.01.2013Transakcje z rajami podatkowymi
  Polscy podatnicy coraz częściej nawiązują kontakty handlowe z podmiotami z tzw. rajów podatkowych. W przypadku transakcji z podmiotami z tych terytoriów należy pamiętać również o dodatkowych obowiązkach podatkowych.
 • 14.12.2012Optymalizacja podatkowa podatków osobistych (3) – indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
  We wczorajszym odcinku przedstawiłem zasady oszczędzania w IKE, porównując jednocześnie korzyści podatkowe osiągane za pomocą tego instrumentu z korzyściami, jakie przynosi umieszczenie środków na lokacie. Wyliczenia wskazały, że możliwość uniknięcia podatku od zysków z kapitałów pieniężnych powoduje znaczny wzrost efektywności takiego sposobu inwestowania. IKE to przykład inwestowania pozwalającego uniknąć opodatkowania – zgodnie z wolą ustawodawcy. Korzyść w przypadku IKE jest odroczona – odczuwamy ją w przyszłości, kiedy już możemy skorzystać z ulgi podatkowej i wypłacić zgromadzone i pomnożone pieniądze. Zupełnie innego rodzaju korzyści podatkowe odniesiemy, oszczędzając pieniądze na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).
 • 01.10.2012Akcyza i VAT stanowią już 85% ceny papierosów
  Akcyza i VAT, czyli podatki pośrednie, stanowią w Polsce już przeciętnie 85% ceny paczki papierosów, podczas gdy średnia dla UE jest o 5% niższa – wynika z najnowszego raportu Fundacji Republikańskiej, poświęconego polityce podatkowej prowadzonej wobec branży tytoniowej.
 • 24.09.2012Podatek dochodowy. Krajowe dochody przedsiębiorców z fotografii stockowej
  Zdjęcia na stockach mogą zamieszczać różne osoby, w tym także przedsiębiorcy. Osobiste prawa autorskie do tych fotografii mogą przysługiwać autorom fotografii, czyli m.in. przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi, ich pracownikom lub też pracownikom przedsiębiorców - osób prawnych czy też jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Prawa te są niezbywalne. Przedmiotem obrotu mogą zaś być autorskie prawa majątkowe, czyli prawa do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.
 • 10.09.2012Amortyzacja i koszty ubezpieczenia samochodów osobowych droższych niż 20.000 euro
  Sposób rozliczenia zakupu oraz kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego, który ma stanowić środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej uzależniony jest od ceny nabycia samochodu. Progiem cenowym, który ma istotne znaczenie jest równowartość 20.000 euro przeliczona na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.
 • 25.06.2012Zmiany w VAT 2013: Definicje i zakres opodatkowania
  Podwyższenie wartości prezentów od których nie trzeba płacić podatku VAT, wprowadzenie faktur uproszczonych, podwyższenie stawek podatku na niektóre towary i usługi (m.in. lody, gotowe posiłki i dania), opodatkowanie stawką podstawową (obecnie zwolnionych) niektórych usług pocztowych, zmiana zasad ustalania obowiązku podatkowego, a także utrzymanie do końca 2013 r. ograniczenia w odliczeniu VAT w przypadku kupna samochodów osobowych, to niektóre ze zmian jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przygotowany przez resort finansów. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
 • 22.05.2012Wartość transakcji a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
  Obowiązek sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, powstaje, jeżeli wartość wszystkich świadczonych usług tego samego rodzaju z tytułu transakcji z podmiotem powiązanym przekroczyła kwotę wskazaną w art. 9a ust. 2 pkt 2 wymienionej ustawy. To dopiero zsumowanie wartości świadczeń w danym przedmiocie wskazuje na jedyną przywołaną w art. 9a ust. 2 pkt 2 wartość, którą jest kwota 30 000 Euro, przekroczenie której powoduje powstanie obowiązku sporządzenia ww. dokumentacji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 27.04.2012Dochody dziecka a ulga prorodzinna
  Interpelacja nr 3204 do ministra finansów w sprawie ulgi prorodzinnej
 • 29.03.2012Przywrócenie terminu podatkowego po chorobie podatnika
  Jeśli uchybienie terminu procesowego nastąpiło z powodu choroby to uprawdopodobnienie, o jakim mowa w art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej następuje zawsze wtedy kiedy zainteresowany, który skorzystał z ambulatoryjnego świadczenia zdrowotnego do podania o przywrócenie terminu dołączy medyczny dokument indywidualny zewnętrzny będący zaświadczeniem (orzeczeniem, opinią lekarską), z którego wynika, że pacjent nawet w ostatnim dniu terminu nie mógł dokonać czynności procesowej osobiście z powodu jego chorobowego stanu klinicznego będącego rozstrojem zdrowia powodującym zakłócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu.
 • 02.03.2012Podatki 2013: Analiza projektowanych zmian w ustawie o PIT
  Na stronie BIP Rządowego Centrum legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi realizację zmian zapowiedzianych przez Prezesa Rady Ministrów w exposé wygłoszonym w dniu 18 listopada 2011 r. Proponowane zmiany dotyczą takich preferencji podatkowych, jak: uprawnienie do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dla osób uzyskujących przychody z praw autorskich i z praw pokrewnych, ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet oraz ulgi na dzieci. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2013 r. Obecnie projekt ustawy został skierowany do uzgodnień międzyresortowych konsultacji społecznych.
 • 30.01.2012Zgłoszenia INTRASTAT – nowe progi na 2012 rok
  Jedną z konsekwencji utworzenia Unii Europejskiej było zniesienie granic pomiędzy państwami członkowskimi tworzącymi jednolity rynek. Fakt ten spowodował, że statystyka Unii Europejskiej została pozbawiona źródła danych o wymianie towarowej z innymi krajami Unii Europejskiej. Ponieważ zaprzestano odpraw celnych, niezbędne okazało się utworzenie nowego, wspólnego systemu statystyki obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
 • 06.09.2011Opodatkowanie dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
  Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, obywatel kraju Unii Europejskiej prowadzący w Polsce dział specjalny produkcji rolnej w formie spółki cywilnej ma prawo wyboru zasad opodatkowania na takich samych warunkach jak obywatel polski i w związku z tym jeśli ma taką wolę ma prawo nie zgłaszać zamiaru i nie prowadzić ksiąg wykazujących przychody zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wobec tego korzystać z prawa wyboru formy opodatkowania według norm szacunkowych?
 • 19.05.2011Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju – zasady opodatkowania
  Dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika VAT lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, po spełnieniu pewnych warunków stanowi sprzedaż wysyłkową.
 • 11.03.2011Poradnik potencjalnego przestępcy podatkowego (1) — Ile wynosi stawka dzienna i inne przydatne pojęcia
  Prawo podatkowe w Polsce jest bardzo skomplikowane. Dodatkowo jego znajomość u tzw. zwykłych podatników jest dość umiarkowana. Połączenie tych dwóch zjawisk powoduje, że praktycznie każdy może zostać sprawcą przestępstwa podatkowego. Dlatego postanowiliśmy opublikować w podatki.biz poradnik potencjalnego przestępcy podatkowego. Jego celem nie jest oczywiście zachęcanie do popełniania czynów zabronionych. Chodzi nam o to, aby podnieść świadomość prawną naszych Czytelników, prezentując najważniejsze postanowienia jednej z lektur obowiązkowych każdego podatnika: Kodeksu karnego skarbowego.
 • 19.01.2011Aukcje internetowe: Zakupy na aukcji krajowej i podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
  Kupujący na aukcjach internetowych mogą, często bez swojej wiedzy, stać się zobowiązani do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podatek PCC ma bowiem obowiązek zapłacić kupujący – w przypadkach przewidzianych ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 • 07.12.2010Kto musi składać deklaracje Intrastat?
  Wyjaśnijmy na początek, że system Intrastat jest systemem statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Funkcjonuje on w naszym kraju od 1 maja 2004 r., czyli od momentu przystąpienia Polski do UE.
 • 03.11.2010Kiedy transakcję z podmiotem powiązanym trzeba udokumentować?
  Przepisy ustaw o podatkach dochodowych nakładają na podatników - w określonych okolicznościach - obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych) transakcji dokonywanej (dokonywanych) przez tych podatników z podmiotami z nimi powiązanymi (kapitałowo lub osobowo) lub z podmiotami posiadającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w tzw. rajach podatkowych. W praktyce nie jest jednak jasne, co należy rozumieć pod pojęciem "transakcji", co w konsekwencji przysparza podatnikom trudności w zakresie ustalenia, czy w konkretnym przypadku podatnik jest obowiązany do sporządzenia stosownej dokumentacji.
 • 30.09.2010Jest dobrze, ale nie beznadziejnie
  Interpelacja nr 17785 do ministra finansów w sprawie projektu podwyższenia podatków
 • 21.07.2010Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo – skutki niewłaściwego dokonywania takich transakcji
  Z perspektywy przepisów prawa podatkowego pomiędzy danymi podmiotami mogą istnieć powiązania zarówno osobowe, jak i kapitałowe. Zaistnienie takich powiązań narzuca przedsiębiorstwom szczególne obowiązki i z drugiej strony naraża na wyższy niż w przypadku podmiotów niezależnych poziom ryzyka podatkowego. Sprowadza się ono zasadniczo do możliwości zastosowania przez organy podatkowe tzw. sanacyjnej stawki w podatku dochodowym, która wynosi aż 50% oszacowanego przez urzędy dochodu.
 • 20.07.2010Ceny transferowe – kluczowe zagadnienia, zarys regulacji
  Ceny transferowe to ceny stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami występującymi w obrocie gospodarczym, które są ze sobą w określony sposób powiązane. Powiązania te mogą dotyczyć zarówno relacji kapitałowych, jak i osobowych. Dzięki takim powiązaniom jeden podmiot zyskuje realny wpływ na działania gospodarcze drugiego podmiotu, w tym na warunki transakcji, które z nim zawiera. Z uwagi właśnie na ten wpływ ceny towarów, usług, wartości niematerialnych oraz honorariów stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi mogą różnić się od cen wynegocjowanych na wolnym rynku, zawartych w warunkach porównywalnych przez podmioty niebędące podmiotami powiązanymi.

« poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] następna strona »