Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opłata ekologiczna

  • 12.01.2016WSA. Podatek od nieruchomości a ewidencja gruntów: Liczy się stan zapisany a nie faktyczny
    Z uzasadnienia: To podatnik powinien doprowadzić do zgodności zapisów w ewidencji gruntów i budynków z rzeczywistym stanem dotyczącym posiadanych przez siebie nieruchomości, jeśli takie różnice zachodzą. Taki obowiązek nie spoczywa natomiast na organach podatkowych, które są związane danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków.
    • 11.02.2014Energia ekologiczna a podatek od nieruchomości
      Pod pojęciem energii ekologicznej rozumie się pozyskiwanie energii z tzw. źródeł odnawialnych, do których należą w szczególności wiatr i promieniowanie słoneczne, o których będzie mowa w dzisiejszym artykule. Oczywiście, pozyskanie energii z tych źródeł wiąże się z zainstalowaniem odpowiednich urządzeń technicznych, a więc elektrowni wiatrowych albo kolektorów słonecznych.