Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Obowi您ek podatkowy VAT dla dostaw energii elektrycznej

 • 19.04.2019Fakturowanie: Kiedy wystawiamy faktur VAT
  Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzaj帷ym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i us逝g. Posiadanie jej, co do zasady, warunkuje mo磧iwo嗆 odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym pozwala na realizacj zasady neutralno軼i VAT.
  • 18.04.2019Fakturowanie: Kiedy wystawiamy faktur VAT
   Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzaj帷ym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i us逝g. Posiadanie jej, co do zasady, warunkuje mo磧iwo嗆 odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym pozwala na realizacj zasady neutralno軼i VAT.
   • 03.04.2019Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
    Przypominamy, i przedsi瑿iorcy maj mo磧iwo嗆 corocznego jednorazowego rozliczenia nak豉dów na 鈔odki trwa貫 do wysoko軼i 100 tys. z, przy minimalnej warto軼i nak豉dów w wysoko軼i 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta tak瞠 przedsi瑿iorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze 鈔odków UE. Ta ulga stanowi zach皻 zarówno dla ju funkcjonuj帷ych firm, jak i dla osób planuj帷ych za這瞠nie dzia豉lno軼i gospodarczej.
    • 02.04.2019Dostawa ci庵豉 czy powtarzaj帷e si 鈍iadczenia z punktu widzenia VAT
     Dla przedsi瑿iorców mo磧iwo嗆 rozliczania VAT od jednej dostawy w okresie rozliczeniowym lub wielu w ci庵u tego okresu sprawia du膨 ró積ic. ζtwiej i taniej wystawi jest jedn faktur za okre郵ony z kontrahentem okres rozliczeniowy ni wystawia ich wiele. Uproszczenie takie jest szczególnie odczuwalne gdy strony uzgodni造, i cen za dostarczony towar ustalaj w obcej walucie i zachodzi konieczno嗆 przeliczania jej kursu na polskie z這te przy ka盥ej pojedynczej dostawie. Gdy jest jedna operacja handlowa w umówionym okresie rozliczeniowym wystarczy jedno przeliczenie.
     • 02.04.2019Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
      Przypominamy, i przedsi瑿iorcy maj mo磧iwo嗆 corocznego jednorazowego rozliczenia nak豉dów na 鈔odki trwa貫 do wysoko軼i 100 tys. z, przy minimalnej warto軼i nak豉dów w wysoko軼i 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta tak瞠 przedsi瑿iorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze 鈔odków UE. Ta ulga stanowi zach皻 zarówno dla ju funkcjonuj帷ych firm, jak i dla osób planuj帷ych za這瞠nie dzia豉lno軼i gospodarczej.
      • 01.04.2019Dostawa ci庵豉 czy powtarzaj帷e si 鈍iadczenia z punktu widzenia VAT
       Dla przedsi瑿iorców mo磧iwo嗆 rozliczania VAT od jednej dostawy w okresie rozliczeniowym lub wielu w ci庵u tego okresu sprawia du膨 ró積ic. ζtwiej i taniej wystawi jest jedn faktur za okre郵ony z kontrahentem okres rozliczeniowy ni wystawia ich wiele. Uproszczenie takie jest szczególnie odczuwalne gdy strony uzgodni造, i cen za dostarczony towar ustalaj w obcej walucie i zachodzi konieczno嗆 przeliczania jej kursu na polskie z這te przy ka盥ej pojedynczej dostawie. Gdy jest jedna operacja handlowa w umówionym okresie rozliczeniowym wystarczy jedno przeliczenie.
       • 08.03.2019VAT: Dostawa ci庵豉 czy „ci庵 dostaw”?
        Zgodnie z zasad ogóln wyra穎n w art. 19a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z pó幡. zm., dalej jako ustawa o VAT), obowi您ek podatkowy powstaje z chwil dokonania dostawy towarów lub wykonania us逝gi. Od zasady tej istniej jednak wyj徠ki, jednym z nich jest przepis art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT. Wynika z niego, 瞠 us逝g dla której w zwi您ku z jej 鈍iadczeniem ustalane s nast瘼uj帷e po sobie terminy p豉tno軼i lub rozlicze uznaje si za wykonan z up造wem ka盥ego okresu, do którego odnosz si p豉tno軼i lub rozliczenia, a do momentu zako鎍zenia 鈍iadczenia tej us逝gi.
        • 07.03.2019VAT: Dostawa ci庵豉 czy „ci庵 dostaw”?
         Zgodnie z zasad ogóln wyra穎n w art. 19a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z pó幡. zm., dalej jako ustawa o VAT), obowi您ek podatkowy powstaje z chwil dokonania dostawy towarów lub wykonania us逝gi. Od zasady tej istniej jednak wyj徠ki, jednym z nich jest przepis art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT. Wynika z niego, 瞠 us逝g dla której w zwi您ku z jej 鈍iadczeniem ustalane s nast瘼uj帷e po sobie terminy p豉tno軼i lub rozlicze uznaje si za wykonan z up造wem ka盥ego okresu, do którego odnosz si p豉tno軼i lub rozliczenia, a do momentu zako鎍zenia 鈍iadczenia tej us逝gi.
         • 05.03.2019Podatki od OZE po zmianach
          Art. 4 ust. 9 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 廝ód豉ch energii stanowi, i wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a tak瞠 pobieranie tej energii z sieci nie s 鈍iadczeniem us逝g ani sprzeda膨 w rozumieniu ustawy o VAT. Przepis ten zosta uchylony, poniewa sta w sprzeczno軼i z przepisami dotycz帷ymi podatku VAT, gdzie ani ustawa o VAT, ani dyrektywa VAT okre郵aj帷a ramy unijnego systemu VAT, nie przewidywa造 瘸dnych szczególnych preferencji dla tego rodzaju dzia豉lno軼i - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
          • 25.02.2019Zwolnienie z podatku VAT ze wzgl璠u na wysoko嗆 obrotów
           Podatek od towarów i us逝g zawiera w swojej regulacji szereg postanowie, które wskazuj, kto i kiedy, rozpoczynaj帷 dzia豉lno嗆 gospodarcz, nie b璠zie zobligowany do rejestracji dla celów VAT. Mowa tutaj o zwolnieniach. Ustawa o VAT co do zasady uzale積ia mo磧iwo嗆 zastosowania zwolnienia z uwagi na wysoko嗆 osi庵ni皻ego obrotu. Istniej równie tzw. zwolnienia przedmiotowe, to znaczy takie, które zwalniaj sprzeda wybranych towarów b康 us逝g.
           • 21.02.2019Zwolnienie z podatku VAT ze wzgl璠u na wysoko嗆 obrotów
            Podatek od towarów i us逝g zawiera w swojej regulacji szereg postanowie, które wskazuj, kto i kiedy, rozpoczynaj帷 dzia豉lno嗆 gospodarcz, nie b璠zie zobligowany do rejestracji dla celów VAT. Mowa tutaj o zwolnieniach. Ustawa o VAT co do zasady uzale積ia mo磧iwo嗆 zastosowania zwolnienia z uwagi na wysoko嗆 osi庵ni皻ego obrotu. Istniej równie tzw. zwolnienia przedmiotowe, to znaczy takie, które zwalniaj sprzeda wybranych towarów b康 us逝g.
            • 28.01.2019Sposób rozliczania VAT w dzia豉lno軼i nierejestrowanej
             Dzia豉lno嗆 nierejestrowana to nowo嗆 w polskiej rzeczywisto軼i gospodarczej. Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z 6 czerwca 2018 r. - Prawo przedsi瑿iorców, dzia豉lno嗆 nierejestrowan mo瞠 prowadzi osoba fizyczna. Nazwa pochodzi st康, i dla jej legalnego wykonywania zb璠na jest rejestracja w CEIDG, urz璠zie skarbowym oraz GUS. W my郵 ww. przepisu za dzia豉lno嗆 gospodarcz nie jest uznawana dzia豉lno嗆 takich osób o ile przychód nale積y z tej dzia豉lno軼i nie przekracza w 瘸dnym miesi帷u 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. ustalono na 2250 z, zatem kwota ta wynosi aktualnie 1125 z.
             • 23.01.2019Sposób rozliczania VAT w dzia豉lno軼i nierejestrowanej
              Dzia豉lno嗆 nierejestrowana to nowo嗆 w polskiej rzeczywisto軼i gospodarczej. Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z 6 czerwca 2018 r. - Prawo przedsi瑿iorców, dzia豉lno嗆 nierejestrowan mo瞠 prowadzi osoba fizyczna. Nazwa pochodzi st康, i dla jej legalnego wykonywania zb璠na jest rejestracja w CEIDG, urz璠zie skarbowym oraz GUS. W my郵 ww. przepisu za dzia豉lno嗆 gospodarcz nie jest uznawana dzia豉lno嗆 takich osób o ile przychód nale積y z tej dzia豉lno軼i nie przekracza w 瘸dnym miesi帷u 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. ustalono na 2250 z, zatem kwota ta wynosi aktualnie 1125 z.
              • 02.01.2019NSA. Mo磧iwo嗆 skorygowania sprzeda篡 paragonowej
               Z uzasadnienia: Podatnik ma mo磧iwo嗆 dokonania korekty w sytuacji zawy穎nej stawki VAT, w przypadku ewidencjonowania sprzeda篡 na kasie fiskalnej – z tym, 瞠 powsta造 wskutek tego przychód opodatkowany b璠zie podatkiem dochodowym. Nie mo積a bowiem odmówi stronie prawa do korekty wówczas, gdy rozliczenie podatku jest niezgodne z obowi您uj帷ymi przepisami ustawy o VAT.
               • 17.12.2018E-szko豉 VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na bie膨c edycj
                VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi gówne 廝ód這 dochodów pa雟twa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwa積ie i bez wyrozumia這軼i. Dla osób rozliczaj帷ych VAT nieustannie zmieniaj帷e si przepisy i interpretacje s 廝ód貫m stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szko豉 VAT pozwala pozna, zg喚bi i rozwi您a rozmaite problemy dotycz帷e tego podatku. Uk豉d materia逝, jego szczegó這wo嗆 i liczba przyk豉dów umo磧iwi ka盥emu, kto zechce po鈍i璚i na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie cz窷ci: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie mi璠zynarodowym. E-szko喚 uzupe軟ia dodatek, zawieraj帷y odpowiedzi na najcz窷ciej pojawiaj帷e si pytania uczestników. Materia造 w razie pojawiaj帷ych si zmian w przepisach s na bie膨co aktualizowane i uzupe軟iane.
                • 30.10.2018Termin odliczenia VAT z faktur za media
                 Dostawcy gazu, wody, energii elektrycznej itd. stosuj tzw. prognozy. Jaki dokument stanowi podstaw do obni瞠nia podstawy podatku nale積ego o kwot podatku naliczonego przez dostawc mediów? Czy b璠zie liczy si fakt wystawienia faktury, czy te faktyczna dostawa i/lub korzystanie z us逝gi dostawy mediów? - interpelacja poselska.
                 • 29.10.2018Termin odliczenia VAT z faktur za media
                  Dostawcy gazu, wody, energii elektrycznej itd. stosuj tzw. prognozy. Jaki dokument stanowi podstaw do obni瞠nia podstawy podatku nale積ego o kwot podatku naliczonego przez dostawc mediów? Czy b璠zie liczy si fakt wystawienia faktury, czy te faktyczna dostawa i/lub korzystanie z us逝gi dostawy mediów?
                  • 20.09.2018Czy przepisy dotycz帷e warunków odliczenia przy imporcie i WNT naruszaj dyrektyw VAT?
                   Z uzasadnienia: Przepisy Dyrektywy dopuszczaj mo磧iwo嗆 wprowadzenia przez pa雟two cz這nkowskie pewnych formalno軼i warunkuj帷ych prawo do odliczenia podatku naliczonego. Warunki, o których mowa w art. 86 ust. 10b pkt 2 oraz art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy VAT wprowadzone przez polskiego ustawodawc nie stoj w sprzeczno軼i z przepisami Dyrektywy.
                   • 28.08.2018Po zamkni璚iu firmy nie odliczysz VAT?
                    31 grudnia zlikwidowa貫m dzia豉lno嗆 gospodarcz. W styczniu br. otrzyma貫m faktury za media: za dostaw wody i odprowadzanie 軼ieków, za gaz oraz za energi elektryczn. Wprawdzie faktury te zosta造 wystawione po dacie likwidacji dzia豉lno軼i, ale dotycz 鈍iadczenia us逝g w trakcie trwania dzia豉lno軼i i maj bezpo鈔edni zwi您ek z przychodem za okres czynnej dzia豉lno軼i. Czy VAT zawarty w ww. fakturach b璠zie mo積a odliczy w deklaracji za miesi帷 grudzie?
                    • 28.08.2018Korekta faktur po utracie zwolnienia z VAT
                     Pytanie: Wnioskodawczyni korzysta豉 ze zwolnienia sprzeda篡 od podatku VAT w 2016 r., warto嗆 sprzeda篡 nie przekroczy豉 kwoty 200 000 z. Przekroczenie limitu mia這 miejsce 19 wrze郾ia 2017 r. Jednak Wnioskodawczyni przeoczy豉 ten moment. Urz康 Skarbowy w styczniu 2018 r. zarejestrowa Wnioskodawczyni jako podatnika VAT z dat 19 wrze郾ia 2017 r. Czy Wnioskodawczyni powinna wystawi faktury koryguj帷e do faktur sprzeda篡 wystawionych w okresie: IX-XII 2017 r. i przekaza je kontrahentom, uwzgl璠niaj帷 w nich: warto嗆 sprzeda篡 netto, kwoty VAT i warto嗆 brutto?
                     • 09.08.2018Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
                      Faktura zaliczkowa wystawiana jest z my郵 o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okre郵onej dostawy ko鎍owej, która nast徙i w przysz這軼i. Zazwyczaj faktury zaliczkowe u篡wane s przy transakcjach o du瞠j warto軼i, w celu pozyskania cz窷ci 鈔odków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w 鈍ietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowi您ku podatkowego. Wp豉cona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy us逝gi.
                      • 08.08.2018Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
                       Faktura zaliczkowa wystawiana jest z my郵 o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okre郵onej dostawy ko鎍owej, która nast徙i w przysz這軼i. Zazwyczaj faktury zaliczkowe u篡wane s przy transakcjach o du瞠j warto軼i, w celu pozyskania cz窷ci 鈔odków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w 鈍ietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowi您ku podatkowego. Wp豉cona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy us逝gi.
                       • 11.07.2018Rozliczenie faktury koryguj帷ej bez potwierdzenia jej odbioru
                        Aby móc dokona obni瞠nia podatku nale積ego o podatek zawarty w wystawionej fakturze koryguj帷ej, co do której nie posiada potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta, powinien podj望 udokumentowan prób dor璚zenia takiej faktury koryguj帷ej i tylko w przypadku, gdy pomimo takiej próby nie uzyska potwierdzenia, móg豚y ewentualnie dokona obni瞠nia podatku nale積ego o podatek wynikaj帷y z faktury koryguj帷ej - tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                        • 10.05.2018Dzia豉lno嗆 nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocz徠kuj帷ych (4)
                         Prowadz帷y dzia豉lno嗆 nierejestrow teoretycznie nie powinien martwi si o kwestie zwi您ane z VAT. Jednak gdyby zupe軟ie zaniedba zagadnienia zwi您ane z tym podatkiem, wkrótce mog造by pojawi si spore k這poty. Dzieje si tak dlatego, 瞠 ustawa o podatku od towarów i us逝g zawiera wiele wy陰cze, wyklucze i wyj徠ków - które mog dotyczy równie dzia豉lno軼i nierejestrowej. Równie obowi您ek rejestrowania przychodów w kasie rejestruj帷ej (kasie fiskalnej) mo瞠 w specyficznych sytuacjach obj望 prowadz帷ego dzia豉lno嗆 w tej formie, mimo, i nie zostaj przekroczone 瘸dne limity.
                         • 09.05.2018Dzia豉lno嗆 nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocz徠kuj帷ych (4)
                          Prowadz帷y dzia豉lno嗆 nierejestrow teoretycznie nie powinien martwi si o kwestie zwi您ane z VAT. Jednak gdyby zupe軟ie zaniedba zagadnienia zwi您ane z tym podatkiem, wkrótce mog造by pojawi si spore k這poty. Dzieje si tak dlatego, 瞠 ustawa o podatku od towarów i us逝g zawiera wiele wy陰cze, wyklucze i wyj徠ków - które mog dotyczy równie dzia豉lno軼i nierejestrowej. Równie obowi您ek rejestrowania przychodów w kasie rejestruj帷ej (kasie fiskalnej) mo瞠 w specyficznych sytuacjach obj望 prowadz帷ego dzia豉lno嗆 w tej formie, mimo, i nie zostaj przekroczone 瘸dne limity.
                          • 11.04.2018VAT. Faktury koryguj帷e po utracie prawa do zwolnienia podmiotowego
                           Pytanie: Wnioskodawczyni korzysta豉 ze zwolnienia sprzeda篡 od podatku VAT w 2016 r., warto嗆 sprzeda篡 nie przekroczy豉 kwoty 200 000 z. Przekroczenie limitu mia這 miejsce 19 wrze郾ia 2017 r. Jednak Wnioskodawczyni przeoczy豉 ten moment. Urz康 Skarbowy w styczniu 2018 r. zarejestrowa Wnioskodawczyni jako podatnika VAT z dat 19 wrze郾ia 2017 r. Czy Wnioskodawczyni powinna wystawi faktury koryguj帷e do faktur sprzeda篡 wystawionych w okresie: IX-XII 2017 r. i przekaza je kontrahentom, uwzgl璠niaj帷 w nich: warto嗆 sprzeda篡 netto, kwoty VAT i warto嗆 brutto?
                           • 10.04.2018Odliczenie VAT po zamkni璚iu firmy
                            31 grudnia 2017 r. zlikwidowa貫m dzia豉lno嗆 gospodarcz. W styczniu br. otrzyma貫m faktury za media: za dostaw wody i odprowadzanie 軼ieków, za gaz oraz za energi elektryczn. Wprawdzie faktury te zosta造 wystawione po dacie likwidacji dzia豉lno軼i, ale dotycz 鈍iadczenia us逝g w trakcie trwania dzia豉lno軼i i maj bezpo鈔edni zwi您ek z przychodem za okres czynnej dzia豉lno軼i. Czy VAT zawarty w ww. fakturach b璠zie mo積a odliczy w deklaracji za miesi帷 grudzie 2017 r.?
                            • 09.04.2018Odliczenie VAT po zamkni璚iu firmy
                             31 grudnia 2017 r. zlikwidowa貫m dzia豉lno嗆 gospodarcz. W styczniu br. otrzyma貫m faktury za media: za dostaw wody i odprowadzanie 軼ieków, za gaz oraz za energi elektryczn. Wprawdzie faktury te zosta造 wystawione po dacie likwidacji dzia豉lno軼i, ale dotycz 鈍iadczenia us逝g w trakcie trwania dzia豉lno軼i i maj bezpo鈔edni zwi您ek z przychodem za okres czynnej dzia豉lno軼i. Czy VAT zawarty w ww. fakturach b璠zie mo積a odliczy w deklaracji za miesi帷 grudzie 2017 r.?
                             • 29.03.2018NSA: Orzeczenie TS UE wydane w trybie pytania prejudycjalnego mo瞠 by podstaw wznowienia post瘼owania
                              Z uzasadnienia: Nie mo積a mie jednak w徠pliwo軼i, 瞠 wzruszenie prawomocnego orzeczenia w przypadku niezgodno軼i z prawem unijnym jest 鈔odkiem chroni帷ym uprawnienia jednostek, które nie otrzyma造 takiej ochrony na pierwotnym etapie post瘼owania. Wzruszenie prawomocnego orzeczenia pozwala na wyeliminowanie lub ograniczenie szkody, do której wynagrodzenia zobowi您ane by這by pa雟two cz這nkowskie z tytu逝 naruszenia prawa unijnego.
                              • 07.03.2018Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
                               Od 2017 roku przedsi瑿iorcy maj mo磧iwo嗆 corocznego jednorazowego rozliczenia nak豉dów na 鈔odki trwa貫 do wysoko軼i 100 tys. z, przy minimalnej warto軼i nak豉dów w wysoko軼i 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta tak瞠 przedsi瑿iorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze 鈔odków UE. Nowa ulga stanowi zach皻 zarówno dla ju funkcjonuj帷ych firm, jak i dla osób planuj帷ych za這瞠nie dzia豉lno軼i gospodarczej.
                               • 06.03.2018Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
                                Od 2017 roku przedsi瑿iorcy maj mo磧iwo嗆 corocznego jednorazowego rozliczenia nak豉dów na 鈔odki trwa貫 do wysoko軼i 100 tys. z, przy minimalnej warto軼i nak豉dów w wysoko軼i 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta tak瞠 przedsi瑿iorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze 鈔odków UE. Nowa ulga stanowi zach皻 zarówno dla ju funkcjonuj帷ych firm, jak i dla osób planuj帷ych za這瞠nie dzia豉lno軼i gospodarczej.
                                • 06.03.2018NSA. Us逝gi ci庵貫: Mo積a wystawia faktur raz na tydzie
                                 Za dostawy o charakterze ci庵造m, o których mowa w art. 19a ust. 4 w zwi您ku z art. 19a ust. 3 ustawy o VAT nale篡 uzna ci庵 kolejnych, odr瑿nych dostaw dokonywanych w d逝窺zym ni miesi帷 okresie czasu, b璠帷y wynikiem ustale poczynionych pomi璠zy kontrahentami, czy zawartych pomi璠zy nimi umów, w ramach których dostawca zobowi您uje si wobec nabywcy do dostarczania na jego rzecz 軼i郵e okre郵onych towarów, wed逝g ustalonego planu - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                                 • 27.02.2018Potwierdzenie odbioru faktury koryguj帷ej a prawo odliczenia VAT
                                  Pytanie: Czy w 鈍ietle art. 29a ust. 13 i ust. 15 pkt 4 Ustawy VAT, wskazane sposoby dokumentowania próby dor璚zenia faktury koryguj帷ej oraz dokumentowania wiedzy nabywcy o tym, 瞠 transakcja zosta豉 zrealizowana zgodnie z warunkami okre郵onymi w fakturze koryguj帷ej, uprawniaj podatnika do obni瞠nia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy okre郵onej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem?
                                  • 25.02.2018Uzasadnienie do projektu ustawy z 13.02.2018 r.
                                   Na stronach rz康owego centrum legislacyjnego pojawi si projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz niektórych innych ustaw z 13.02.2018 r., wraz z uzasadnieniem i ocen skutków regulacji. Publikujemy uzasadnienie do tego projektu.
                                   • 30.01.2018NSA. Kurs walut w imporcie us逝g: Faktura przed wykonaniem us逝gi
                                    Z uzasadnienia: Skoro w przypadku importu us逝g obowi您ek podatkowy nie powstaje w momencie wystawienia faktury (podatnik nie wystawia faktury), to spójne z tym rozwi您aniem jest wy陰czenie art. 31a ust. 2 ustawy o VAT, czyli niedopuszczalne jest przeliczanie kursu wed逝g danych z dnia poprzedzaj帷ego wystawienie faktury.
                                    • 20.01.2018Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
                                     Ju od 2017 roku przedsi瑿iorcy maj mo磧iwo嗆 corocznego jednorazowego rozliczenia nak豉dów na 鈔odki trwa貫 do wysoko軼i 100 tys. z, przy minimalnej warto軼i nak豉dów w wysoko軼i 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta tak瞠 przedsi瑿iorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze 鈔odków UE. Nowa ulga stanowi zach皻 zarówno dla ju funkcjonuj帷ych firm, jak i dla osób planuj帷ych za這瞠nie dzia豉lno軼i gospodarczej.
                                     • 09.01.2018Sprzeda w ramach dropshippingu w PKPiR
                                      Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dzia豉lno嗆 w oparciu o model logistyczny sprzeda篡 aukcyjnej odzie篡 dzieci璚ej przez internet tzw. dropshipping. Czy podstawa zapisów przychodów w ksi璠ze przychodów i rozchodów dokonana w oparciu o dzienne zestawienie zrealizowanych transakcji wraz z za陰czonymi rachunkami mo瞠 by uznana za wystarczaj帷 podstaw do wyliczenia podatku? Czy mo積a potraktowa ponoszone koszty przejazdów prywatnym samochodem, koszty zatrudnienia dodatkowego pracownika, koszty post瘼owania reklamacyjnego za koszty uzyskania przychodu?
                                      • 16.11.2017Orzeczenie TSUE w trybie pytania prejudycjalnego jako podstawa wznowienie post瘼owania
                                       Teza: Podstaw wznowienia post瘼owania, o której mowa w art. 272 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o post瘼owaniu przed s康ami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) mo瞠 by orzeczenie Trybuna逝 Sprawiedliwo軼i Unii Europejskiej, wydane w trybie pytania prejudycjalnego, nawet je瞠li to orzeczenie nie zosta這 dor璚zone stronie wnosz帷ej skarg o wznowienie post瘼owania.
                                       • 16.11.2017Wspólnoty mieszkaniowe - zasady dzia豉nia, rachunkowo嗆 i podatki
                                        W odpowiedzi na interpelacj poselsk Ministerstwo Finansów przedstawi這 odpowiedzi na kilkana軼ie pyta, dotycz帷ych zasad funkcjonowania, opodatkowania i rachunkowo軼i wspólnot mieszkaniowych. Zach璚amy do lektury ministerialnych wyja郾ie, obejmuj帷ych do嗆 szeroki zakres problemów rozwi您ywanych na co dzie we wspolnotach.
                                        • 25.09.2017NSA. Odr瑿ne dostawy jako us逝gi ci庵貫
                                         Z uzasadnienia: Za dostawy o charakterze ci庵造m, o których mowa w art. 19a ust. 4 w zwi您ku z art. 19a ust. 3 ustawy o VAT nale篡 uzna ci庵 kolejnych, odr瑿nych dostaw dokonywanych w d逝窺zym ni miesi帷 okresie czasu, b璠帷y wynikiem ustale poczynionych pomi璠zy kontrahentami, czy zawartych pomi璠zy nimi umów, w ramach których dostawca zobowi您uje si wobec nabywcy do dostarczania na jego rzecz 軼i郵e okre郵onych towarów, wed逝g ustalonego planu.
                                         • 06.09.2017NIP dla spó趾i cywilnej
                                          Pytanie: Spó趾a Wnioskodawcy mo瞠 na podstawie przepisów kodeksu cywilnego przyst徙i do spó趾i cywilnej, jako jej wspólnik (spó趾a cywilna os. prawnych). Spó趾a taka nie b璠zie samodzielnie zatrudnia豉 pracowników, nie b璠zie p豉tnikiem VAT (w tym ze wzgl璠u na wykonywanie us逝g zwolnionych podmiotowo z tego podatku/ze wzgl璠u na sprzeda us逝g generuj帷ych warto嗆 nieprzekraczaj帷 limitów okre郵onych w art. 113 ustawy o VAT). Spó趾a nie b璠zie równie samodzielnym podatnikiem lub p豉tnikiem innego podatku. Czy spó趾a b璠zie zobowi您ana do posiadania NIP?
                                          • 16.08.2017NSA. Us逝gi powtarzalne to tak瞠 us逝gi ci庵貫
                                           Pod poj璚iem dostawy 鈍iadczonej w sposób ci庵造, o której mowa w art. 19a ust. 4 w zwi您ku z ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g nale篡 rozumie dostaw, która realizowana jest w sposób ci庵造, w drodze 鈍iadcze cz窷ciowych, dla której ustalane s nast瘼uj帷e po sobie terminy p豉tno軼i lub rozlicze - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                                           • 09.08.2017Faktura koryguj帷a - co robi, kiedy nie mo積a uzyska potwierdzenia
                                            Pytanie: Wystawili鄉y faktur koryguj帷, obni瘸j帷 podatek do zap豉ty (znacz帷e zmniejszenie ceny sprzeda篡). Niestety - kontrahent mimo wielokrotnych prób perswazji nie przesy豉 potwierdzenia otrzymania tej korekty. Co mo瞠my zrobi w takim przypadku?
                                            • 08.08.2017Faktura koryguj帷a - co robi, kiedy nie mo積a uzyska potwierdzenia
                                             Pytanie: Wystawili鄉y faktur koryguj帷, obni瘸j帷 podatek do zap豉ty (znacz帷e zmniejszenie ceny sprzeda篡). Niestety - kontrahent mimo wielokrotnych prób perswazji nie przesy豉 potwierdzenia otrzymania tej korekty. Co mo瞠my zrobi w takim przypadku?
                                             • 02.08.2017Podatki 2017. Nowa ulga dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
                                              Ju od tego roku przedsi瑿iorcy b璠 mieli mo磧iwo嗆 corocznego jednorazowego rozliczenia nak豉dów na 鈔odki trwa貫 do wysoko軼i 100 tys. z, przy minimalnej warto軼i nak豉dów w wysoko軼i 10 tys. z. Z tego rozliczenia b璠 mogli skorzysta tak瞠 przedsi瑿iorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze 鈔odków UE. Nowa ulga ma stanowi zach皻 zarówno dla ju funkcjonuj帷ych firm, jak i dla osób planuj帷ych za這瞠nie dzia豉lno軼i gospodarczej.
                                              • 10.07.2017Faktury zaliczkowe – ewidencja u nabywcy i odbiorcy
                                               Faktura zaliczkowa wystawiana jest z my郵 o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okre郵onej dostawy ko鎍owej, która nast徙i w przysz這軼i. Zazwyczaj faktury zaliczkowe u篡wane s przy transakcjach o du瞠j warto軼i, w celu pozyskania cz窷ci 鈔odków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w 鈍ietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowi您ku podatkowego. Wp豉cona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy us逝gi.
                                               • 07.07.2017Wystawienie faktury po wydaniu paragonu
                                                Cz瘰to widujemy w sklepach wywieszki i komunikaty, mówi帷e, w jakim terminie od momentu wydania paragonu mo瞠my oczekiwa wystawienia faktury. I cz瘰to sprzedawcy informuj konsumentów, 瞠 termin ten nie powinien przekracza np. tygodnia lub dwóch. Czy sprzedawca ma prawo ustali ten termin wed逝g swojego uznania? Odpowied na tak postawione pytanie jest negatywna - sprzedawca jest bowiem zwi您any przepisami ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz przepisami Ordynacji podatkowej.
                                                • 06.07.2017Wystawienie faktury po wydaniu paragonu
                                                 Cz瘰to widujemy w sklepach wywieszki i komunikaty, mówi帷e, w jakim terminie od momentu wydania paragonu mo瞠my oczekiwa wystawienia faktury. I cz瘰to sprzedawcy informuj konsumentów, 瞠 termin ten nie powinien przekracza np. tygodnia lub dwóch. Czy sprzedawca ma prawo ustali ten termin wed逝g swojego uznania? Odpowied na tak postawione pytanie jest negatywna - sprzedawca jest bowiem zwi您any przepisami ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz przepisami Ordynacji podatkowej.
                                                 • 14.06.2017Mo磧iwo嗆 skorzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT
                                                  Pytanie: Jestem osob fizyczn, która nie prowadzi dzia豉lno軼i gospodarczej. Od listopada 2010 r. wynajmuj lokal u篡tkowy, w którym najemca prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz – gabinet kosmetyczny. Od kwoty uzyskiwanej z tego najmu, odprowadzam VAT. W poprzednim roku podatkowym warto嗆 sprzeda篡 – ca趾owita kwota op豉t z najmu nie przekroczy豉 200 000 z. Czy mog z這篡 zg這szenie o zaprzestaniu wykonywania czynno軼i podlegaj帷ych opodatkowaniu podatkiem od towarów i us逝g (VAT-Z) i nie p豉ci VAT?
                                                  • 18.05.2017Obowi您ek podatkowy w VAT przy sprzeda篡 ci庵貫j
                                                   Zgodnie z przepisem art. 19a ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (tekst jedn. Dz. U. poz. 710, z pó幡.), szczególna zasada powstania obowi您ku podatkowego dotyczy us逝gi, dla której w zwi您ku z jej 鈍iadczeniem ustalane s nast瘼uj帷e po sobie terminy p豉tno軼i lub rozlicze. Us逝g tak uznaje si za wykonan z up造wem ka盥ego okresu, do którego odnosz si te p豉tno軼i lub rozliczenia, do momentu zako鎍zenia jej 鈍iadczenia. Us逝g 鈍iadczon w sposób ci庵造 przez okres d逝窺zy ni rok, dla której w zwi您ku z jej 鈍iadczeniem w danym roku nie up造waj terminy p豉tno軼i lub rozlicze, uznaje si za wykonan z up造wem ka盥ego roku podatkowego, do momentu zako鎍zenia jej 鈍iadczenia.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nast瘼na strona »