Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

autocasco

 • 29.10.2019Firmowy samochód wykorzystywany czasami prywatnie w kosztach działalności
  Pytanie: Czy koszty związane z zakupem oraz utrzymaniem samochodu osobowego, po jego przyjęciu do ewidencji środków trwałych jako środka trwałego w działalności gospodarczej, z wykorzystywaniem go również jako środka transportu w podróżach służbowych niezwiązanych z działalnością, mogą być uznane jako koszty uzyskania przychodów w działalności: koszty amortyzacji: 100% odpisów amortyzacyjnych; koszty ubezpieczenia OC, AC, NW oraz Assistance: 100% kosztów; koszty przeglądów i napraw (usługi serwisowe wraz z zakupem części zamiennych): 75% poniesionych kosztów; koszty zakupu paliwa, olejów, wymiany ogumienia i inne bieżące koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem pojazdu: 75% poniesionych kosztów?
  • 12.12.2017Sprzedający nie może wypowiedzieć polisy OC
   Wprowadzenie ewentualnych regulacji, na podstawie których to zbywca pojazdu decydowałby o rozwiązaniu zawartej umowy ubezpieczenia OC (np. w dniu sprzedaży pojazdu), mogłoby w znaczący sposób utrudnić obrót pojazdami mechanicznymi oraz prowadzić do sytuacji, w których do ruchu zostałyby wprowadzone pojazdy bez ochrony ubezpieczeniowej - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
   • 14.11.2017Kto płaci VAT od naprawy samochodu w leasingu?
    W razie likwidacji szkody znaczenie ma czy leasingobiorca jest płatnikiem podatku VAT czy też nie. Jeśli jest to sprawa o tyle prostsza, że podmiot wykonujący naprawę może obciążyć podatkiem VAT leasingobiorcę, który może VAT następnie odliczyć w ramach prowadzonej działalności - nie ponosi wtedy szkody w tym zakresie, zaś ubezpieczyciel zwróci podmiotowi wykonującemu naprawę kwotę netto wynikająca z faktury VAT za naprawę. Sprawa w przypadku leasingobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT jest sprawą bardziej skomplikowaną.
    • 23.11.2016Podatek bankowy jedną z przyczyn rosnącego OC?
     Interpelacja nr 7182 do ministra finansów w sprawie gwałtownie rosnących stawek za polisy OC
     • 21.09.2016Składki OC i AC. KNF sprawdzi zasadność podwyżek?
      Interpelacja nr 5379 do ministra finansów w sprawie drastycznego wzrostu cen ubezpieczeń OC i AC
      • 21.06.2016Zakup kradzionego samochodu a obowiązek korekty amortyzacji
       Pytanie: Prowadzę działalność w zakresie usług transportowych. Na potrzeby tej działalności zakupiłam w komisie samochód osobowy i w tym samym dniu wprowadziłam go do ewidencji środków trwałych. W trakcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych okazało się, że samochód pochodzi z kradzieży. Byłam samoistnym posiadaczem pojazdu przez okres krótszy niż trzy lata. Czy mogłam dokonywać odpisów amortyzacyjnych od zakupionego samochodu, w sytuacji gdy nabyłam samochód od osoby, która nie była jego właścicielem? Czy powinnam skorygować koszty uzyskania przychodów o całą wartość ujętych w nich odpisów?
       • 24.03.2015Odmowa wypłaty odszkodowania auto-casco - przykłady rażącego niedbalstwa
        Celem ubezpieczenia auto-casco jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem. Podpisując ubezpieczenia AC należy uważać na wyłączenia zawarte w umowie. Ubezpieczyciel chcąc ograniczyć swoją odpowiedzialność wskazuje w umowie ubezpieczeniowej ryzyka za które nie chce ponosić odpowiedzialności. W ubezpieczeniach dobrowolnych a do takich należy ubezpieczenie AC zakres wyłączeń jest znaczenie większy niż w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych.
        • 12.12.2014Wypadek firmowego samochodu a korekta VAT
         Pytanie podatnika: W kwietniu br. Wnioskodawca kupił samochód osobowy. Został odliczony pełny podatek naliczony. Samochód został wprowadzony do ewidencji ŚT, a do urzędu skarbowego został złożony VAT-26. Samochód posiadał ubezpieczenie OC, AC oraz NNW. W maju w wyniku wypadku samochód uległ całkowitemu zniszczeniu. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w kwocie netto wykazanej na fakturze zakupu. Wrak samochodu został sprzedany, a podatek należny wykazany w deklaracji VAT-7 za czerwiec. Czy w takiej sytuacji należało się pełne odliczenie podatku naliczonego z faktury zakupu i czy Wnioskodawca powinien dokonać korekty podatku naliczonego, gdyż pojazd nie był wykorzystywany przez okres 5 lat?
         • 16.10.2013Samochód z kradzieży a koszty podatkowe
          Pytanie: W październiku 2011 r. zakupiłem w dobrej wierze od pośrednika samochód osobowy, który następnie uznałem za środek trwały i amortyzowałem. W marcu 2013 r. samochód ten został mi odebrany przez policję, gdyż okazało się, że pochodził z kradzieży. Jak należy postąpić z odpisami amortyzacyjnymi oraz wydatkami poniesionymi w związku z eksploatacją pojazdu, które stanowiły koszty uzyskania przychodu? Czy należy je wyksięgować i jeśli tak, z jaką datą? Czy z uwagi na fakt posiadania dobrowolnego ubezpieczenia AC, będzie można uznać za koszt stratę finansową powstałą na skutek ubytku w środkach trwałych?
          • 13.12.2012Optymalizacja podatkowa: Obniżenie stawki amortyzacyjnej dla drogich samochodów osobowych
           Przedsiębiorcy, którzy kupili samochód osobowy, którego cena nabycia przekraczała równowartość 20 000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania, muszą liczyć się z ograniczeniami w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz składek na ubezpieczenie dobrowolne (autocasco). O tych regulacjach zwykle wiedzą. Często jednak zaskoczenie stanowią dla nich podatkowe, a konkretnie – ekonomiczne skutki sprzedaży takiego pojazdu.
           • 13.09.2012Stabilizacja na rynku ubezpieczeń
            Świadczenia z ubezpieczeń na życie przekroczyły w I półroczu tego roku sumę 12 mld zł, a ubezpieczyciele majątkowi wypłacili swoim klientom przeszło 7 mld zł – wynika z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń. W porównaniu do ubiegłego roku sytuacja nie uległa żadnym większym zmianom. Ustabilizowała się zarówno liczba wypłacanych odszkodowań, jak i wykupowanych ubezpieczeń.
            • 03.08.20125 mln zł kary dla TU Compensa – decyzja UOKiK
             Zobowiązywanie do korzystania wyłącznie z pomocy drogowej producenta pojazdu czy wypłacanie odszkodowania za naprawę samochodu bez podatku VAT – to przykłady niedozwolonych praktyk stosowanych przez TU Compensa. Prezes UOKiK nałożyła na ubezpieczyciela karę ponad 5 mln zł.
             • 20.06.2012MF: Ubezpieczenie samochodu demonstracyjnego jako koszt podatkowy
              Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, w kwestii przedstawionego przez wnioskodawcę zagadnienia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie komunikacyjne tzw. samochodów demonstracyjnych, stanowiących własność przedsiębiorców prowadzących wyspecjalizowane salony sprzedaży samochodów, uprzejmie wyjaśniam.
              • 12.03.2012Ubezpieczenia przez Internet coraz popularniejsze
               Rośnie popularność ubezpieczeń zawieranych przez Internet i telefon. Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) wynika, że w ubiegłym roku dokonano w ten sposób zakupu 4,9 mln polis. Po raz pierwszy w historii wartość tego rynku przekroczyła 1 mld zł.
               • 16.01.2012UOKiK karze ubezpieczycieli
                Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta i Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group pozbawiały klientów części należnego odszkodowania. Prezes UOKiK nałożyła na ubezpieczycieli kary w łącznej wysokości ponad 4,6 mln zł.
                • 15.11.2011UOKiK wygrał w sądzie z PZU
                 W umowach autocasco, stosowanych przez PZU znajdują się klauzule naruszające interesy konsumentów - stwierdził Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd utrzymał karę finansową, nałożoną na spółkę przez prezes UOKIK, w wysokości prawie 15 mln zł.
                 • 16.09.2011UOKiK: Kary dla ubezpieczycieli
                  Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych oraz UNIQA stosowały klauzule naruszające interesy konsumentów – uznała Prezes UOKiK i nałożyła na ubezpieczycieli kary pieniężne. Postanowienia w umowach autocasco, zakwestionowane przez UOKiK pozbawiały konsumentów pełnego odszkodowania za uszkodzenie samochodu
                  • 30.08.2011Remont samochodu a koszty uzyskania przychodów
                   Wydatki na pokrycie kosztów remontu powypadkowego samochodu, będącego naprawieniem szkody spowodowanej prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości, nie stanowią kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                   • 13.07.2011Firma nie odliczy kosztów naprawy auta prowadzonego przez pijanego pracownika
                    Wydatki na pokrycie kosztów remontu powypadkowego samochodu, będącego naprawieniem szkody spowodowanej prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości, nie stanowią kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                    • 21.01.2011Kara za zwrot kosztów naprawy bez VAT
                     Ponad 600 tys. zł kary nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za stosowanie od 2008 roku w umowach autocasco klauzul naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Poszkodowanym, którzy przyjmowali wycenę ubezpieczyciela do wyliczenia odszkodowania, Generali bezprawnie wypłacało rekompensatę pomniejszoną o równowartość VAT.  
                     • 09.08.2010Straty w środkach trwałych
                      Zakończenie bytu określonego środka trwałego może być spowodowane zarówno zniszczeniem, utratą (np. wskutek kradzieży) środka trwałego, jak również jego likwidacją dokonaną przez podatnika. Czynnik powodujący powstanie straty w środkach trwałych determinuje jednak uprawnienia podatnika, ponieważ ustawy podatkowe uzależniają możliwość uznania danej straty za koszt uzyskania przychodów od okoliczności, jakimi ta strata została spowodowana.
                      • 14.01.2010Kara dla PZU
                       Prawie 15 mln złotych kary nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za stosowanie klauzul naruszających interesy konsumentów. Zakwestionowane postanowienia, które znalazły się w blisko czterech milionach umów zawartych z konsumentami, dają ubezpieczycielowi możliwość zmniejszenia lub nawet uchylenia się od wypłaty należnych odszkodowań.
                       • 16.05.2008Kradzież środka trwałego objętego ubezpieczeniem AC
                        Pytanie podatnika: Czy wartość początkowa skradzionego (utraconego) samochodu ciężarowego pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne stanowi stratę podatkową podlegającą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów?
                        • 31.07.2007Konsekwencje podatkowe braku dobrowolnego ubezpieczenia AC
                         Wykorzystywanie samochodów w prowadzonej działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem wypadków komunikacyjnych, strat wynikających z kradzieży, likwidacji na skutek utraty przydatności gospodarczej w wyniku zdarzeń losowych. Wszystkie z tych zdarzeń prowadzą do powstania finansowych strat w majątku firmy. Nie zawsze jednak straty te będą mogły znaleźć odzwierciedlenie w kosztach uzyskania przychodu. W związku z faktem, że niejednokrotnie straty związane z użytkowaniem samochodu w firmie są bardzo kosztowne, warto by przedsiębiorcy zabezpieczyli swoje interesy podatkowe zarówno na gruncie ustawy o podatku dochodowym, jak i ustawy o podatku VAT. W przypadku ryzyka użytkowania samochodu w działalności gospodarczej takim zabezpieczeniem jest wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia samochodu.
                         • 12.06.2007Skutki braku zaświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych warunków technicznych
                          Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wyróżnia dwie kategorie samochodów: samochody osobowe oraz samochody ciężarowe. Zgodnie z art. 2 pkt. 40 tejże ustawy samochód osobowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu. Z kolei samochód ciężarowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą — wynika to z art. 2 pkt. 42 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
                          • 05.06.2007Wydatki związane z użytkowaniem najętego samochodu i koszt uzyskania przychodów
                           Zarówno w małej jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w potężnej firmie możemy spotkać się sytuacją, kiedy to przedsiębiorstwo nie posiada nabytych na własność samochodów, a korzysta z aut przyjętych do użytku w drodze umowy najmu.
                           • 21.05.2007Kolizja drogowa samochodu firmowego
                            Kolizja drogowa samochodu firmowego niesie za sobą określone skutki podatkowe. W związku z kolizją, niezależnie od tego, czy nastąpiła ona z naszej winy (bądź z winy naszego pracownika), czy też z winy osób trzecich i to my jesteśmy poszkodowani, będziemy zmuszeni dokonać naprawy samochodu i ponieść związane z tym koszty. Ponadto albo otrzymamy, albo będziemy musieli wypłacić odszkodowanie, przy czym w większości przypadków odszkodowanie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) wypłaci ubezpieczyciel. Poniżej zostaną omówione zagadnienia podatkowe związane z kolizją samochodu firmowego, z zastrzeżeniem, że stanowi on środek trwały.
                            • 16.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (1)
                             Ustalenie wartości początkowej samochodu będącego środkiem trwałym ma z punktu widzenia podatku dochodowego zasadnicze znaczenie. Zgodnie z art. 22h ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną dalej ustawą o PIT) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.