Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ewidencja faktury zakupowej

 • 02.07.2020Czy kady zakup musi by ujty w ewidencji VAT?
  Celem ewidencji VAT (tak zakupu jak i sprzeday) jest gromadzenie danych niezbdnych do prawidowego sporzdzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowujcej, co wynika z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Biorc pod uwag cel ewidencji okrelony w ww. przepisie nie istnieje obowizek ujmowania w ewidencji zakupu, zakupów zwizanych wycznie z czynnociami zwolnionymi i niepodlegajcymi opodatkowaniu VAT oraz takich od których nie suy prawo do odliczenia naliczonego podatku. Powoany przepis nakazuje bowiem ujmowa w ewidencji zakupu jedynie nabycie dóbr i usug zwizane wycznie z czynnociami opodatkowanymi.
  • 01.07.2020Czy kady zakup musi by ujty w ewidencji VAT?
   Celem ewidencji VAT (tak zakupu jak i sprzeday) jest gromadzenie danych niezbdnych do prawidowego sporzdzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowujcej, co wynika z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Biorc pod uwag cel ewidencji okrelony w ww. przepisie nie istnieje obowizek ujmowania w ewidencji zakupu, zakupów zwizanych wycznie z czynnociami zwolnionymi i niepodlegajcymi opodatkowaniu VAT oraz takich od których nie suy prawo do odliczenia naliczonego podatku. Powoany przepis nakazuje bowiem ujmowa w ewidencji zakupu jedynie nabycie dóbr i usug zwizane wycznie z czynnociami opodatkowanymi.  
   • 05.09.2019Czy kady zakup musi by ujty w ewidencji VAT?
    Celem ewidencji VAT (tak zakupu jak i sprzeday) jest gromadzenie danych niezbdnych do prawidowego sporzdzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowujcej, co wynika z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Biorc pod uwag cel ewidencji okrelony w ww. przepisie nie istnieje obowizek ujmowania w ewidencji zakupu, zakupów zwizanych wycznie z czynnociami zwolnionymi i niepodlegajcymi opodatkowaniu VAT oraz takich od których nie suy prawo do odliczenia naliczonego podatku. Powoany przepis nakazuje bowiem ujmowa w ewidencji zakupu jedynie nabycie dóbr i usug zwizane wycznie z czynnociami opodatkowanymi.
    • 30.12.2016Podatki 2017: W ewidencji VAT nie trzeba prezentowa kadej pozycji faktury
     Pytanie podatnika: Czy stosowany dotychczas przez Spók sposób prowadzenia ewidencji VAT bdzie waciwy w stanie prawnym obowizujcym od 1 stycznia 2017 r., czy koniecznym bdzie prezentowanie w ewidencji VAT (tak w rejestrze sprzeday jak i zakupów) kadej pozycji z faktury?
     • 24.11.2014Przekwalifikowanie samochodu a obowizek korekty VAT
      Pytanie podatnika: Czy w przypadku przekwalifikowania tego samochodu z ciarowego na osobowy trzeba zastosowa korekt podatku VAT majc na uwadze, e przy zakupie samochodu osobowego, Wnioskodawca mgby odliczy maksymalnie kwot 6.000 z?