Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktywa bieżące

 • 18.11.2009Sprawozdanie finansowe
  Sprawozdanie finansowe to podstawowy dokument, który przedstawia dane finansowe w sposób zagregowany i uporządkowany, pozwalający na ocenę jednostki i analizę danych tam prezentowanych. Istotną rolę w tym dokumencie odgrywa również informacja dodatkowa, która doprecyzowuje i objaśnia znaczenie poszczególnych pozycji – stąd tak ważne jest kompletne podanie dodatkowych informacji, które nierzadko wykraczają poza granice liczb dostępnych w księgach spółki.
  • 12.10.2009Konferencja: PODATKI 2009/2010 - już w najbliższą środę w Warszawie
   W dniach 14-16.10.2009 r. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez Akademię Biznesu MDDP oraz www.podatki.biz. Podczas dwóch dni konferencji zostaną wyczerpująco omówione bieżące problemy i zmiany, zarówno te dokonane jak i planowane w podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych. Tematem przewodnim trzeciego, specjalnego dnia konferencji będzie MSR / MSSF. Konferencję poprowadzą znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
   • 27.08.2009Indywidualni inwestorzy aktywniejsi na GPW
    Według Ludwika Sobolewskiego, prezesa Giełdy Papierów Wartościowych, w pierwszej połowie 2009 r. struktura inwestorów giełdowych powróciła do stabilnego poziomu, który w poprzednich latach charakteryzował warszawski parkiet. Około jednej trzeciej obrotów przypada na każdą z grup inwestorów: indywidualnych, instytucjonalnych i zagranicznych.
    • 02.02.2009Bezpieczny OFE potrzebny od zaraz
     Interpelacja nr 6086 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie utworzenia bezpiecznych funduszy emerytalnych
     • 05.12.2008Raport KNF o sytuacji finansowej TFI w I półroczu
      Jak informuje Komisja Nadzoru Finansowego, na koniec I półrocza 2008 r. wartość aktywów zarządzanych przez wszystkie towarzystwa funduszy inwestycyjnych wyniosła 104,2 mld zł, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku stanowiło spadek o 28,84 proc., natomiast w odniesieniu do końca 2007 r. spadek kształtował się w granicach 26,7 proc.
      • 30.10.2008Zyski TFI niższe o 18 proc.
       Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) ogółem osiągnęły w I półroczu 2008 roku zysk o 18 proc. niższy niż w analogicznym okresem roku ubiegłego – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Spadek zyskowności towarzystw jest skutkiem znacznego odpływu środków z zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych. Od stycznia do czerwca br. wypłaty z funduszy wyniosły blisko 308 mld zł.
       • 12.05.2008Składniki majątku spółki używane w ramach kontraktu menedżerskiego a przychód prezesa spółki
        Składniki majątku przedsiębiorstwa wykorzystywane do celów służbowych przez prezesa zarządu stanowią koszty funkcjonowania podmiotu gospodarczego i mają przede wszystkim ułatwić zakontraktowanemu menedżerowi zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwem. Dopiero w sytuacji, kiedy prezes zarządu, z którym zawarta została umowa o kontrakt menedżerski, wykorzystuje składniki majątku mocodawcy dla celów osobistych, można mówić o nieodpłatnym świadczeniu na jego rzecz i powstaniu przysporzenia w jego majątku podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
        • 27.02.20085,5 proc. - stopa zwrotu Funduszu Rezerwy Demograficznej
         Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD), administrowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, osiągnął w 2007 r. wysoką, 5,5–procentową stopę zwrotu z inwestycji. FRD ma w przyszłości zmniejszyć niedobór środków w funduszu emerytalnym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, powstały w wyniku zmian demograficznych.
         • 25.09.2007SKOK-i mają więcej członków i wyższy zysk
          Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) na koniec I półrocza br. odnotowały pięciokrotnie wyższy zysk netto niż rok wcześniej. O ponad 8 proc. wzrosła liczba osób zrzeszonych w kasach; 30 czerwca było ich ponad 1,6 mln – podał GUS.
          • 09.08.2006Pełna księgowość (2) – Aktywa i pasywa, sprawozdanie finansowe – co to takiego?
           Ukoronowaniem żmudnej pracy księgowych jest prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe, na które składają się: - bilans - rachunek zysków i strat - informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
           • 04.12.2005Ulga internetowa
            Ulgę dotyczącą wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internetowej w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika będziemy stosować w rozliczeniu za rok 2005 po raz pierwszy. Podstawą do jej stosowania jest art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

           « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]