Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakład pogrzebowy rozliczanie

  • 21.09.2011W dokumentach ZUS należy podawać numer PESEL
    Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od dnia 1 września 2011 r. przy ustalaniu prawa i wypłaty świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłków pogrzebowych, w przypadku ubezpieczonych objętych rejestrem PESEL stosowane są dotychczasowe dokumenty (do wyczerpania nakładów druków formularzy), w których w danych identyfikacyjnych ubezpieczonego powinien być podany numer PESEL, a w razie, gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru PESEL - seria i numer dowodu osobistego lub paszportu. Nie należy wymagać wypełnienia pola z numerem identyfikacji podatkowej NIP.