Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

adres zagraniczny

 • 14.01.2022Do 31 stycznia masz czas na z這瞠nie ZUS IWA
  31 stycznia 2022 r. mija termin na z這瞠nie "Informacji o danych do ustalenia sk豉dki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA za 2021 rok. Obowi您ek ten dotyczy p豉tników, którzy spe軟iaj 陰cznie nast瘼uj帷e warunki: byli zg這szeni nieprzerwanie w ZUS jako p豉tnicy sk豉dek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i co najmniej jeden dzie w styczniu 2022 r., w 2021 r. zg豉szali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2021 r.
 • 13.01.2022Do 31 stycznia masz czas na z這瞠nie ZUS IWA
  31 stycznia 2022 r. mija termin na z這瞠nie "Informacji o danych do ustalenia sk豉dki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA za 2021 rok. Obowi您ek ten dotyczy p豉tników, którzy spe軟iaj 陰cznie nast瘼uj帷e warunki: byli zg這szeni nieprzerwanie w ZUS jako p豉tnicy sk豉dek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i co najmniej jeden dzie w styczniu 2022 r., w 2021 r. zg豉szali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2021 r.
 • 12.01.2022Polski ζd i przedsi瑿iorca - pytania i odpowiedzi
  Polski ζd dla przedsi瑿iorcy to, jak wylicza Ministerstwo Finansów na stronie wiecejwportfelach.gov.pl, kwota wolna 30 tys. z i próg podatkowy 120 tys. z, wybór najkorzystniejszej formy rozliczania si, ni窺zy rycza速, realne wsparcie dla przedsi瑿iorców, fair play w sk豉dce zdrowotnej. W praktyce Polski ζd to przede wszystkim mnóstwo pyta i w徠pliwo軼i.
 • 12.01.2022Polski ζd i przedsi瑿iorca - pytania i odpowiedzi
  Polski ζd dla przedsi瑿iorcy to, jak wylicza Ministerstwo Finansów na stronie wiecejwportfelach.gov.pl, kwota wolna 30 tys. z i próg podatkowy 120 tys. z, wybór najkorzystniejszej formy rozliczania si, ni窺zy rycza速, realne wsparcie dla przedsi瑿iorców, fair play w sk豉dce zdrowotnej. W praktyce Polski ζd to przede wszystkim mnóstwo pyta i w徠pliwo軼i.
 • 21.12.2021Powsta這 Centrum Obs逝gi Podatkowej Inwestora
  W Ministerstwie Finansów utworzono Centrum Obs逝gi Podatkowej Inwestora (COPI), które zajmie si obs逝g kluczowych inwestorów. Ze wsparcia COPI korzysta mog inwestorzy planuj帷y inwestycje o warto軼i co najmniej 100 mln z. Limit ten zostanie obni穎ny do 50 mln z w 2025 r. Zadania nowej jednostki obejm m.in. obs逝g tzw. porozumienia inwestycyjnego, obs逝g zapyta i zg這sze inwestorów, a tak瞠 wspó逍rac z Polsk Agencj Inwestycji i Handlu oraz innymi podobnymi instytucjami.
 • 13.12.2021Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach
  W dniu 19 listopada 2021r. Rada Ministrów przyj窸a projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw, przed這穎ny przez Ministra Spraw Wewn皻rznych i Administracji.
 • 22.11.2021WSA. Zwolnienie ze stosowania kas w przypadku sprzeda篡 wysy趾owej
  W poz. 36 wskazanego za陰cznika do rozporz康zenia w sprawie zwolnie z obowi您ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj帷ych ustawodawca wyra幡ie wskaza, i chodzi o dostaw towarów w systemie wysy趾owym (poczt lub przesy趾ami kurierskimi). Redakcja niniejszego przepisu nie pozostawia 瘸dnych w徠pliwo軼i, 瞠 mo磧iwo軼i wymienione w nawiasie nie s wyliczeniem przyk豉dowym. Ustawodawca jednoznacznie wskaza, i dostawa towarów w systemie wysy趾owym mo瞠 nast徙i jedynie na dwa sposoby albo poczt albo przesy趾ami kurierskimi - orzek Wojewódzki S康 Administracyjny w υdzi.
 • 18.11.2021PIT-11 i IFT-1/IFT-1R dla pracownika: P豉tnik nie musi mie potwierdzenia odbioru, ale…
  Wprawdzie 瘸den przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nak豉da na p豉tnika obowi您ku posiadania dowodu dor璚zenia podatnikowi deklaracji, to jednak w ewentualnym post瘼owaniu podatkowym to na p豉tniku b璠zie ci捫y obowi您ek udowodnienia dor璚zenia takiej deklaracji podatnikowi w przypadku zaistnienia w tym zakresie w徠pliwo軼i. W szczególno軼i w celach dowodowych p豉tnik b璠zie móg przedstawi elektroniczne potwierdzenie odbioru wiadomo軼i elektronicznej, któr przes豉no deklaracje. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 08.10.2021Podatki 2022: Nowa ulga dla rodzin 4+
  Polski ζd zosta przyj皻y na posiedzeniu Sejmu 1 pa寮ziernika 2021 r. Znalaz造 si w nim nowe rozwi您ania dotycz帷e m.in. du篡ch rodzin. PIT-0 dla rodzin 4+ to ulga adresowana do rodziców (w tym zast瘼czych i opiekunów prawnych), którzy wychowuj co najmniej 4 dzieci. Z tego zwolnienia b璠 mogli skorzysta wszyscy niezale積ie od tego czy s pracownikami, przedsi瑿iorcami, wychowuj dzieci razem, czy s samotnymi rodzicami.
 • 07.10.2021Podatki 2022: Nowa ulga dla rodzin 4+
  Polski ζd zosta przyj皻y na posiedzeniu Sejmu 1 pa寮ziernika 2021 r. Znalaz造 si w nim nowe rozwi您ania dotycz帷e m.in. du篡ch rodzin. PIT-0 dla rodzin 4+ to ulga adresowana do rodziców (w tym zast瘼czych i opiekunów prawnych), którzy wychowuj co najmniej 4 dzieci. Z tego zwolnienia b璠 mogli skorzysta wszyscy niezale積ie od tego czy s pracownikami, przedsi瑿iorcami, wychowuj dzieci razem, czy s samotnymi rodzicami.
 • 13.09.2021安iadczenie us逝g na rzecz funduszy inwestycyjnych. Co z VAT? - MF wyja郾ia
  Ze zwolnienia z podatku od towarów i us逝g na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) i b) ustawy o VAT mog korzysta czynno軼i zarz康zania funduszami z siedzib w Polsce. W konsekwencji, powy窺ze zwolnienie nie znajdzie zastosowania do funduszy maj帷ych siedzib zagranic. Stosuj帷 powy窺ze zwolnienie niezb璠na jest zatem ka盥orazowa weryfikacja czy dany fundusz jest wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) i b) ustawy o VAT i obj皻y zakresem regulacji przepisów ww. ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarz康zaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub przepisów aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
 • 12.08.2021Faktura nie musi by oznaczona kodem GTU
  Nie ma konieczno軼i oznaczania kodem GTU faktur zarówno krajowych jak i zagranicznych - na których wskazany w osobnej pozycji sprzeda篡 jest „transport” - albowiem ewentualny obowi您ek dotyczy wy陰cznie wykazywania GTU w pliku JPK_VAT.
 • 11.08.2021Faktura nie musi by oznaczona kodem GTU
  Nie ma konieczno軼i oznaczania kodem GTU faktur zarówno krajowych jak i zagranicznych - na których wskazany w osobnej pozycji sprzeda篡 jest „transport” - albowiem ewentualny obowi您ek dotyczy wy陰cznie wykazywania GTU w pliku JPK_VAT.
 • 01.07.2021Faktura nie musi by oznaczona kodem GTU
  Nie ma konieczno軼i oznaczania kodem GTU faktur zarówno krajowych jak i zagranicznych - na których wskazany w osobnej pozycji sprzeda篡 jest „transport” - albowiem ewentualny obowi您ek dotyczy wy陰cznie wykazywania GTU w pliku JPK_VAT.
 • 17.06.2021Podatek u 廝ód豉: Szykuj si zmiany
  W Ministerstwie Finansów finalizowane s prace zwi您ane z przygotowaniem kompleksowego rozwi您ania w postaci nowelizacji przepisów dotycz帷ych zasad poboru podatku u 廝ód豉. Projekt przepisów stanowi element zmian podatkowych w Polskim ζdzie. Zmiany polegaj m.in. na zaw篹eniu zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury zwrotu podatku (ang. WHT refund). Jednocze郾ie maj na celu rozszerzenie zakresu opinii o stosowaniu zwolnienia na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (tj. obni穎ne stawki podatku u 廝ód豉 lub zwolnienie z obowi您ku poboru podatku u 廝ód豉).
 • 07.06.2021Op豉ty za autostrady: e-Toll z w徠pliwo軼iami
  Zrzeszenie Mi璠zynarodowych Przewo幡ików Drogowych przeprowadzi這 w marcu bie膨cego roku ankiet, z której wynika, 瞠 ponad 47% przewo幡ików drogowych deklaruje brak wiedzy na temat nowego systemu poboru op豉t. Wed逝g ZMPD prawie 53% ankietowanych nie wie, na czym b璠 polega zmiany. Zrzeszenie alarmuje równie, 瞠 zmiany wprowadzone s chaotycznie i mog wytworzy zagro瞠nie dla terminowo軼i 豉鎍uchów transportowych.
 • 05.05.2021Firmy brytyjskie a instytucja przedstawiciela podatkowego
  Instytucja przedstawiciela podatkowego zosta豉 wprowadzona do polskiej ustawy o VAT dla umo磧iwienia podatnikom zagranicznym rozliczenia VAT, bez obowi您ku rejestracji na potrzeby VAT w Polsce. Oznacza to, 瞠 nawet dokonuj帷 ograniczonych czynno軼i opodatkowanych VAT w Polsce, zagraniczni podatnicy spoza Unii Europejskiej b璠 co do zasady zobowi您ani posiada przedstawiciela podatkowego. W przypadku podatników z UE zrezygnowano z przymusu, wprowadzaj帷 w to miejsce mo磧iwo嗆 wdro瞠nia takiego rozwi您ania. Po brexicie Wielka Brytania sta豉 si pa雟twem trzecim i wielu przedsi瑿iorców zastanawia這 si, czy b璠 zobowi您ani do ustanowienia przedstawiciela podatkowego.
 • 26.04.2021Podatek od czynno軼i cywilnoprawnych od umowy sprzeda篡
  Stron umowy sprzeda篡, która podlega podatkowi od czynno軼i cywilnoprawnych (PCC), mo瞠 by ka盥y z nas. PCC podlegaj m.in. umowy sprzeda篡 zawierane okazjonalnie, zazwyczaj przez tych, którzy nie s przedsi瑿iorcami i nie zajmuj si zawodowo dzia豉lno軼i handlow.  Czym jest umowa sprzeda篡?  To porozumienie zawarte mi璠zy dwiema stronami, na mocy którego jedna z nich (sprzedawca) zobowi您uje si przenie嗆 w豉sno嗆 rzeczy i wyda j drugiej stronie (kupuj帷emu), a kupuj帷y zobowi您uje si t rzecz odebra i zap豉ci sprzedawcy cen.
 • 23.04.2021Podatek od czynno軼i cywilnoprawnych od umowy sprzeda篡
  Stron umowy sprzeda篡, która podlega podatkowi od czynno軼i cywilnoprawnych (PCC), mo瞠 by ka盥y z nas. PCC podlegaj m.in. umowy sprzeda篡 zawierane okazjonalnie, zazwyczaj przez tych, którzy nie s przedsi瑿iorcami i nie zajmuj si zawodowo dzia豉lno軼i handlow.  Czym jest umowa sprzeda篡?  To porozumienie zawarte mi璠zy dwiema stronami, na mocy którego jedna z nich (sprzedawca) zobowi您uje si przenie嗆 w豉sno嗆 rzeczy i wyda j drugiej stronie (kupuj帷emu), a kupuj帷y zobowi您uje si t rzecz odebra i zap豉ci sprzedawcy cen.
 • 09.03.2021Elektroniczny dokument nadania z poczty uprawnia eksportera do zastosowania zerowej stawki VAT
  Spó趾a eksportowa豉 towary poza granice Unii Europejskiej za po鈔ednictwem Poczty Polskiej. Jako 瞠 wygenerowane w jej systemie elektroniczne potwierdzenie nadania nie nale篡 do wskazanego w ustawie o VAT katalogu dokumentów celnych potwierdzaj帷ych wywóz towarów poza terytorium UE, cho w rzeczywisto軼i wywóz ten potwierdza, spó趾a wyst徙i豉 do organu skarbowego z zapytaniem, czy b璠zie on wystarczaj帷y do zachowania przez ni prawa do zastosowania zerowej stawki VAT w eksporcie.
 • 15.01.2021Do 1 lutego masz czas na z這瞠nie ZUS IWA
  1 lutego 2021 r. mija termin na z這瞠nie "Informacji o danych do ustalenia sk豉dki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA za 2020 rok. Obowi您ek ten dotyczy p豉tników, którzy spe軟iaj 陰cznie nast瘼uj帷e warunki: byli zg這szeni nieprzerwanie w ZUS jako p豉tnicy sk豉dek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i co najmniej jeden dzie w styczniu 2021 r., w 2020 r. zg豉szali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2020 r.
 • 12.01.2021Zmiana w豉軼iwo軼i wyspecjalizowanych urz璠ów skarbowych - pytania i odpowiedzi
  Od 1 stycznia 2020 r. najwi瘯szych podatników obs逝guje jeden urz康 skarbowy - I Mazowiecki Urz康 Skarbowy w Warszawie, wyspecjalizowane urz璠y skarbowe koncentruj si na du篡ch podmiotach gospodarczych, a mniejsze podmioty z udzia貫m kapita逝 zagranicznego zosta造 przeniesione do pozosta造ch urz璠ów skarbowych. Ministerstwo Finansów opublikowa這 odpowiedzi na najcz窷ciej zadawane pytania na temat zmian we w豉軼iwo軼i wyspecjalizowanych urz璠ów skarbowych.
 • 11.01.2021Zmiana w豉軼iwo軼i wyspecjalizowanych urz璠ów skarbowych - pytania i odpowiedzi
  Od 1 stycznia 2021 r. najwi瘯szych podatników obs逝guje jeden urz康 skarbowy - I Mazowiecki Urz康 Skarbowy w Warszawie, wyspecjalizowane urz璠y skarbowe koncentruj si na du篡ch podmiotach gospodarczych, a mniejsze podmioty z udzia貫m kapita逝 zagranicznego zosta造 przeniesione do pozosta造ch urz璠ów skarbowych. Ministerstwo Finansów opublikowa這 odpowiedzi na najcz窷ciej zadawane pytania na temat zmian we w豉軼iwo軼i wyspecjalizowanych urz璠ów skarbowych.
 • 06.10.2020Kwestionowanie prawa do 0% stawki VAT przy WDT na podstawie wyk豉dni nieistniej帷ego przepisu
  Przedsi瑿iorca dokonywa wewn徠rzwspólnotowej dostawy towarów do zagranicznych kontrahentów. Posiada potwierdzaj帷e te dostawy: dokumenty magazynowe, potwierdzenia zap豉ty, faktury i wydruki z這穎nych zamówie. Ale fiskus interpretuj帷 przepis art. 42 ust. 3 ustawy o VAT odmówi mu prawa do zastosowania 0% stawki podatku, bo jego zdaniem z 瘸dnego z tych dokumentów nie wynika這 jednoznacznie, 瞠 towary zosta造 dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium pa雟twa cz這nkowskiego innym ni terytorium kraju towaru. Spó趾a powo豉豉 si na art. 42 ust. 11 tej ustawy wskazuj帷y, 瞠 istotnym jest by dokumenty po prostu potwierdza造 dokonanie wewn徠rzwspólnotowej dostawy. 
 • 28.09.2020Wniosek o zwrot VAT zap豉conego za granic tylko do 30 wrze郾ia
  Prowadzisz dzia豉lno嗆 gospodarcz i podró簑jesz s逝瘺owo do innych krajów UE? Kupujesz m.in. paliwo, p豉cisz za przejazdy autostrad i za wst瘼 na targi. Masz prawo wyst徙i o zwrot zagranicznego podatku VAT. O zwrot wyst瘼ujesz w Polsce wed逝g szczególnej procedury VAT-REFUND wype軟iaj帷 formularz VAT-REF. Poni瞠j dowiesz si jak uzyska zwrot zagranicznego podatku VAT.
 • 25.09.2020Wniosek o zwrot VAT zap豉conego za granic tylko do 30 wrze郾ia
  Prowadzisz dzia豉lno嗆 gospodarcz i podró簑jesz s逝瘺owo do innych krajów UE? Kupujesz m.in. paliwo, p豉cisz za przejazdy autostrad i za wst瘼 na targi. Masz prawo wyst徙i o zwrot zagranicznego podatku VAT. O zwrot wyst瘼ujesz w Polsce wed逝g szczególnej procedury VAT-REFUND wype軟iaj帷 formularz VAT-REF. Poni瞠j dowiesz si jak uzyska zwrot zagranicznego podatku VAT.
 • 11.08.2020WSA. Zwolnienie z VAT towarów w przesy趾ach konsumenckich
  Skoro przywóz towarów nast瘼uje na terytorium Polski (a wi璚 na terytorium kraju w którym rozpoznawany jest import towarów) osoba fizyczna, dla której dokonywany jest ten przywóz powinna przebywa w Polsce. Zatem tylko w przypadku, gdy import towarów jest dokonywany w Polsce, a osoba fizyczna, dla której przeznaczone s te towary przebywa na jego terytorium, przy spe軟ieniu pozosta造ch warunków okre郵onych w ustawie, zwolnienie, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o VAT znajduje zastosowanie - wyrok Wojewódzkiego S康u Administracyjnego w Bydgoszczy.
 • 11.08.2020PIT-11 mo積a udost瘼ni pracownikowi na firmowej platformie
  Pracownicy przedsi瑿iorcy maj dost瘼 do zabezpieczonej platformy internetowej, tzw. XYZnetu, który realizowany jest przy u篡ciu indywidualnego loginu oraz has豉. Za pomoc platformy mog sprawdza informacje m.in. o swoim zatrudnieniu, nieobecno軼iach, szkoleniach, a w przysz這軼i równie wy鈍ietla fiszki wynagrodze. Czy przekazanie pracownikom za pomoc ww. platformy informacji PIT-11 (PDF) stanowi realizacj obowi您ku wynikaj帷ego z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - obja郾ienia MF
  Dzisiaj publikujemy ostatni fragment obja郾ie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyja郾ia w nim nowe preferencje stosowane w zwi您ku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotycz帷e podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomo軼i. Omawia tak瞠 m.in: zaniechanie podobru odsetek od zaleg這軼i w PIT, czy od niewp豉conej w terminie daniny solidarno軼iowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - obja郾ienia MF
  Dzisiaj publikujemy ostatni fragment obja郾ie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyja郾ia w nim nowe preferencje stosowane w zwi您ku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotycz帷e podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomo軼i. Omawia tak瞠 m.in: zaniechanie podobru odsetek od zaleg這軼i w PIT, czy od niewp豉conej w terminie daniny solidarno軼iowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
 • 08.06.2020Tarcza 4.0 przyj皻a przez Sejm
  Czasowa, zwi瘯szona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spad造 ich wyceny – przed wrogim przej璚iem przez inwestorów spoza UE;  os這na finansowa dla samorz康ów;  u豉twienia dla wykonawców przetargów i zamawiaj帷ych;  dop豉ty z bud瞠tu pa雟twa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;  豉twiejszy dost瘼 do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili 廝ód這 utrzymania  - takie m.in. maj by efekty kolejnej pakietowej ustawy, która z這篡 si na tarcz antykryzysow, która ma obroni polskie przedsi瑿iorstwa, miejsca pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.
 • 07.05.2020Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych dla osób kontroluj帷ych spó趾i handlowe
  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR ) to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów. W rejestrze s gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawuj bezpo鈔edni kontrol nad spó趾ami prawa handlowego. Rejestr jest jawny, ma form elektroniczn, a wszystkie informacje w nim zawarte udost瘼niane s bezp豉tnie. CRBR zosta utworzony, 瞠by przeciwdzia豉 praniu pieni璠zy i finansowaniu terroryzmu - rejestr ma u豉twia identyfikacj osób fizycznych, które decyduj o dzia豉lno軼i spó貫k.
 • 06.05.2020Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych dla osób kontroluj帷ych spó趾i handlowe
  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR ) to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów. W rejestrze s gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawuj bezpo鈔edni kontrol nad spó趾ami prawa handlowego. Rejestr jest jawny, ma form elektroniczn, a wszystkie informacje w nim zawarte udost瘼niane s bezp豉tnie. CRBR zosta utworzony, 瞠by przeciwdzia豉 praniu pieni璠zy i finansowaniu terroryzmu - rejestr ma u豉twia identyfikacj osób fizycznych, które decyduj o dzia豉lno軼i spó貫k.
 • 14.04.2020Roz這瞠nie na raty nale積o軼i podatkowych
  Nie jeste w stanie zap豉ci jednorazowo ca貫go podatku, zaleg這軼i podatkowych lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek? Zó wniosek o roz這瞠nie tych nale積o軼i na raty i sprawd czy urz康 przyzna ci tak pomoc. Zobacz, jak to zrobi.
 • 26.02.2020P豉tno軼i do zak豉du przedsi瑿iorcy zagranicznego w Polsce bez dodatkowych wymaga w podatku u 廝ód豉
  Zagraniczni przedsi瑿iorcy funkcjonuj w Polsce cz瘰to poprzez po這穎ny na terytorium Rzeczypospolitej zak豉d. Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „pod. dochod. od os.”) przez zagraniczny zak豉d – pod warunkiem, 瞠 nic innego nie wynika z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – rozumie si w szczególno軼i sta陰 placówk (np. oddzia, przedstawicielstwo, biuro, fabryka), a tak瞠 plac budowy, budow lub pe軟ienie funkcji zarz康czych na terytorium pa雟twa. Poj璚ie „zak豉du” jest bardzo szerokie, dlatego jego analiza powinna by ka盥orazowo dokonywana przy rozpocz璚iu wspó逍racy z kontrahentem o mi璠zynarodowym zasi璕u.
 • 12.02.2020P豉tnik nie musi zna numeru mikrorachunku podatnika
  Ustawodawca wyszczególni sytuacje, w których p豉tno嗆 powinna by adresowana odpowiednio do urz璠u skarbowego obs逝guj帷ego p豉tnika, urz璠u skarbowego obs逝guj帷ego podatnika lub urz璠u skarbowego w豉軼iwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Niezale積ie jednak od powy窺zego do ka盥ego z tych organów podatkowych p豉tnik powinien dokona zap豉ty przy u篡ciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikuj帷ego p豉tnika, czyli struktura przedmiotowego rachunku b璠zie oparta o numer identyfikacji podatkowej p豉tnika. Nie istnieje zatem potrzeba pozyskiwania przez p豉tników indywidualnych rachunków podatkowych podatników - wyja郾i這 Ministerstw Finansów.
 • 14.01.2020Do ko鎍a stycznia czas na z這瞠nie ZUS IWA
  31 stycznia 2020 r. mija termin na z這瞠nie "Informacji o danych do ustalenia sk豉dki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA za 2019 rok. Obowi您ek ten dotyczy p豉tników, którzy spe軟iaj 陰cznie nast瘼uj帷e warunki: byli zg這szeni nieprzerwanie w ZUS jako p豉tnicy sk豉dek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. i co najmniej jeden dzie w styczniu 2020 r., w 2019 r. zg豉szali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2019 r.
 • 08.01.2020Obja郾ienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (bia豉 lista podatników VAT)
  Ministerstwo Finansów udost瘼ni這 bardzo wa積e obja郾ienia podatkowe, dotycz帷e mechanizmu podzielonej p豉tno軼i i wykazu podatników VAT. Lektura tych obja郾ie jest o tyle istotna, 瞠 zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do obja郾ie podatkowych powoduje obj璚ie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj obja郾ienia dotycz帷e wykazu podatników VAT.
 • 07.01.2020Obja郾ienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej P豉tno軼i
  Ministerstwo Finansów udost瘼ni這 bardzo wa積e obja郾ienia podatkowe, dotycz帷e mechanizmu podzielonej p豉tno軼i i bia貫j listy podatników VAT. Lektura tych obja郾ie jest o tyle istotna, 瞠 zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do obja郾ie podatkowych powoduje obj璚ie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj obja郾ienia dotycz帷e MPP.
 • 03.01.2020Obja郾ienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (bia豉 lista podatników VAT)
  Ministerstwo Finansów udost瘼ni這 bardzo wa積e obja郾ienia podatkowe, dotycz帷e mechanizmu podzielonej p豉tno軼i i wykazu podatników VAT. Lektura tych obja郾ie jest o tyle istotna, 瞠 zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do obja郾ie podatkowych powoduje obj璚ie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj obja郾ienia dotycz帷e wykazu podatników VAT.
 • 03.01.2020Obja郾ienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej P豉tno軼i
  Ministerstwo Finansów udost瘼ni這 bardzo wa積e obja郾ienia podatkowe, dotycz帷e mechanizmu podzielonej p豉tno軼i i bia貫j listy podatników VAT. Lektura tych obja郾ie jest o tyle istotna, 瞠 zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do obja郾ie podatkowych powoduje obj璚ie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj obja郾ienia dotycz帷e MPP.
 • 02.01.2020Przy transakcji z przedsi瑿iorc zagranicznym równie obowi您uje limit p豉tno軼i gotówkowej
  Czy przedsi瑿iorca, kupuj帷y samochód za granic od zagranicznego przedsi瑿iorcy, p豉c帷y za ten zakup gotówk b璠zie móg zaliczy do kosztów uzyskania przychodów przysz貫 odpisy amortyzacyjne? Odpowied zale篡 od tego, czy zosta豉 przekroczona warto嗆 limitu p豉tno軼i gotówk, obowi您uj帷ego dla transakcji zawieranych mi璠zy przedsi瑿iorcami. Przekona si o tym kupuj帷y, b璠帷y adresatem publikowanej dzisiaj interpretacji.
 • 13.12.2019NSA: Miejsce prowadzenia dzia豉lno軼i - obowi您uj regulacje unijne
  Z uzasadnienia: (...) Ustawa o podatku od towarów i us逝g nie definiuje poj璚ia "sta貫go miejsca prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej", lecz definicj tak zawiera, maj帷e bezpo鈔ednie zastosowanie, rozporz康zenie wykonawcze Rady nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiaj帷e 鈔odki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od warto軼i dodanej.
 • 11.12.2019Przekazanie pracownikom informacji PIT-11 drog elektroniczn
  Firma planuje wdro篡 system umo磧iwiaj帷y pracownikom dost瘼 (za pomoc loginu i has豉) do rocznych imiennych informacji PIT-11 w wersji elektronicznej (PDF), na samoobs逝gowej zabezpieczonej platformie on-line. Czy konieczne jest uzyskanie zgody pracownika na udost瘼nienie PIT-11 ww. drog elektroniczn? Jak tak, to czy mo瞠 to nast徙i w formie o鈍iadczenia woli pracownika z這穎nego za pomoc platformy, poprzez zaznaczenie odpowiedzi „tak” lub „nie” na pytanie: „Czy wyra瘸sz zgod na udost瘼nienie informacji PIT-11 drog elektroniczn?”?
 • 10.12.2019Przekazanie pracownikom informacji PIT-11 drog elektroniczn
  Firma planuje wdro篡 system umo磧iwiaj帷y pracownikom dost瘼 (za pomoc loginu i has豉) do rocznych imiennych informacji PIT-11 w wersji elektronicznej (PDF), na samoobs逝gowej zabezpieczonej platformie on-line. Czy konieczne jest uzyskanie zgody pracownika na udost瘼nienie PIT-11 ww. drog elektroniczn? Jak tak, to czy mo瞠 to nast徙i w formie o鈍iadczenia woli pracownika z這穎nego za pomoc platformy, poprzez zaznaczenie odpowiedzi „tak” lub „nie” na pytanie: „Czy wyra瘸sz zgod na udost瘼nienie informacji PIT-11 drog elektroniczn?”?
 • 09.12.2019Podatki 2020: Koniec magazynów konsygnacyjnych
  Transakcja wewn徠rzwspólnotowa mo瞠 by przeprowadzona przy zastosowaniu magazynu konsygnacyjnego jedynie wówczas, gdy podatnik zidentyfikowany dla celów takich transakcji w Polsce wyodr瑿ni u siebie konkretny magazyn, w którym sk豉dowane b璠 towary nale膨ce do podatnika podatku od warto軼i dodanej (podatnik z innego pa雟twa unijnego) i pobierane b璠 przez prowadz帷ego magazyn. Prowadzi go za mo瞠 – w my郵 art. 2 pkt 27d ustawy o VAT – wy陰cznie nabywca towarów w miejscu do tego wyznaczonym.
 • 15.11.2019Wykaz podatników VAT - nowe wyja郾ienia MF
  Co zrobi, kiedy dane w wykazie podatników VAT zawieraj ewidentne b喚dy? Jak udowodni, 瞠 przeprowadzi這 si weryfikacj kontrahenta? Co w przypadku, kiedy system KAS nie dzia豉 z powodu awarii? To niektóre z pyta, na jakie odpowiedzi udzieli這 ostatnio Ministerstwo Finansów. Przypomnijmy - od 1.01.2020 r. zap豉ta na rachunek spoza wykazu mo瞠 spowodowa konsekwencje wynikaj帷e z odpowiedzialno軼i solidarnej i b璠zie skutkowa豉 wy陰czeniem wydatku z kosztów uzyskania.
 • 14.11.2019Wykaz podatników VAT - nowe wyja郾ienia MF
  Co zrobi, kiedy dane w wykazie podatników VAT zawieraj ewidentne b喚dy? Jak udowodni, 瞠 przeprowadzi這 si weryfikacj kontrahenta? Co w przypadku, kiedy system KAS nie dzia豉 z powodu awarii? To niektóre z pyta, na jakie odpowiedzi udzieli這 ostatnio Ministerstwo Finansów. Przypomnijmy - od 1.01.2020 r. zap豉ta na rachunek spoza wykazu mo瞠 spowodowa konsekwencje wynikaj帷e z odpowiedzialno軼i solidarnej i b璠zie skutkowa豉 wy陰czeniem wydatku z kosztów uzyskania.
 • 29.10.2019WSA. Zwrot VAT na rachunek w polskim oddziale zagranicznego banku. Czy mo磧iwy?
  Z uzasadnienia: Zwrot ró積icy podatku nast瘼uje na rachunek bankowy podatnika w banku maj帷ym siedzib na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spó責zielczej kasie oszcz璠no軼iowo-kredytowej, której jest cz這nkiem. Przepisy ustawy nie przewiduj natomiast mo磧iwo軼i otrzymania przez podatnika zwrotu nadwy磬i podatku naliczonego nad nale積ym na rachunek bankowy podatnika w banku maj帷ym siedzib poza terytorium kraju.
 • 17.10.2019Przedsi瑿iorcy w d逝gotrwa造ch delegacjach zagranicznych - diety zaliczamy do KUP
  Za podró s逝瘺ow nale篡 uzna bezpo鈔ednie wykonywanie przez przedsi瑿iorc zada zwi您anych z prowadzon dzia豉lno軼i gospodarcz poza siedzib firmy, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami w celu osi庵ni璚iu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu 廝ód豉 przychodów. Je郵i dzia豉lno嗆 ta nie jest wykonywana poprzez zak豉d, d逝go嗆 pobytu nie ma znaczenia dla mo磧iwo軼i zaliczenia do KUP warto軼i diet.

[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] ... [ 9 ] nast瘼na strona »