alimentach

 • 26.02.2016Opodatkowanie PIT zabezpieczenia alimentów na czas procesu rozwodowego
  Pytanie podatnika: Czy kwoty 1200 zł miesięcznie otrzymywane przez Wnioskodawczynię od męża na Jej rzecz od dnia 13 lutego 2013 r. w sytuacji, kiedy cały czas są małżeństwem, a rozwód nie został jeszcze orzeczony, są świadczeniami na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską i w związku z tym wyłączonych z zakresu stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy, a więc nieopodatkowane?
 • 26.10.2012Alimenty na współmałżonka zgodne z konstytucją
  Przepisy Kodeksu rodzinnego, które przewidują, że małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, może być zobowiązany przez sąd do płacenia alimentów na rzecz małżonka niewinnego, nawet wówczas jeśli ten ostatni nie żyje w niedostatku są zgodne z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny.
 • 14.07.2010Zmiany w zasiłkach i alimentach
  Sposobu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotyczą propozycje zmian zawarte w założeniach do projektów nowelizacji ustaw, które mają stanowić realizację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r. W ustawie o świadczeniach rodzinnych zaproponowano m.in. zmianę definicji dochodu w części dotyczącej dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • 19.02.2007ZUS rozpoczął wysyłkę PIT-ów
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie rocznych rozliczeń podatkowych do emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców. Do 28 lutego PIT-y za 2006 r. trafią do blisko 7,5 miliona osób.
 • 08.02.2006ZUS rozpoczyna wysyłanie rocznych rozliczeń podatkowych
  Zgodnie z informacją ZUS z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie przygotowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do wysłania PIT dla swoich klientów ZUS rozpoczyna wysyłanie rocznych rozliczeń podatkowych do emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców. Do 28 lutego br. PIT-y za 2005 r. trafią do blisko 7,5 miliona osób.