Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

egzekucja komornik

 • 09.09.2019Egzekucja administracyjna z rachunku przedsiębiorcy do zmiany
  Państwo i urzędy je reprezentujące powinno być zainteresowane jak najszybszą spłatą wierzytelności. Natomiast postępowanie nie dające szans na przeżycie firmie i przedsiębiorcy, jako człowiekowi i obywatelowi oddala w czasie egzekucję wierzytelności lub może nawet skazać na fiasko. Zdaniem przedsiębiorców obowiązkiem organów i banków powinno być dołożenie starań, aby egzekucja wierzytelności odbywała się w trybie z zabezpieczeniem środków do określonej kwoty, pozwalającej na egzystencję. Po każdej wpłacie części wierzytelności organ egzekucyjny powinien mieć obowiązek aktualizacji kwoty wierzytelności.
  • 07.06.2019ZUS: Ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłków
   Kończymy publikację zaktualizowanego do bieżącego stanu prawnego komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia szczegółowo i na przykładach wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. W tej części znajdziecie informację o ponownym ustalaniu podstawy zasiłku i ustaleniu podstawy wymiaru świadczeń innych niż zasiłek chorobowy oraz o zasadach wypłaty zasiłków.
   • 07.06.2019NSA: Kwota wyegzekwowana, pomimo jej wyłączenia spod zajęcia, musi zostać zwrócona
    Z uzasadnienia: Obowiązkiem organu egzekucyjnego jest dokonanie zwrotu zajętych niezgodnie z prawem świadczeń wychowawczych z powrotem na rachunek bankowy zobowiązanej.
    • 25.04.201926.04.2019: Postępowanie uproszczone, nakazowe i upominawcze - szybka i skuteczna windykacja w praktyce
     Każdy przedsiębiorca udzielający kredytu kupieckiego prędzej czy później trafi na kontrahenta, który nie chce (z różnych powodów) zapłacić należności za usługę. Często w takich sytuacjach rezygnujemy z windykacji, sądząc, że procedura będzie kosztowna i czasochłonna, a rezultat niepewny. W części przypadków rzeczywiście tak jest - jeśli jednak transakcja jest dobrze udokumentowana, z pomocą przychodzi jedno z tzw. postępowań odrębnych - procedura pozwalająca na egzekucję długu w prosty sposób. Co istotne, po przeszkoleniu każdy przedsiębiorca lub wyznaczony przez niego pracownik może w oczywistych sprawach sporządzić odpowiednią dokumentację, co znacząco obniża koszty i ryzyko - wydatki na koszty zastępstwa procesowego zostają bowiem wyeliminowane lub mocno obniżone. Zapraszamy na e-kurs: Postępowanie uproszczone, nakazowe i upominawcze - szybka i skuteczna windykacja w praktyce. 
     • 12.10.2018Egzekucja komornicza wobec jednoosobowych firm zostanie ograniczona
      Egzekucja komornicza, którą prowadzi się względem przedsiębiorców z jednoosobową działalnością gospodarczą, powinna zostać ograniczona – stwierdziło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. O takie zmiany apelował wcześniej rzecznik praw obywatelskich. Wątpliwości budzą sytuacje, gdy przedsiębiorcy są pozbawiani pieniędzy niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb.
      • 19.07.2018Jednoosobowa działalność i egzekucja komornicza – RPO domaga się zmian
       Nowe Prawo przedsiębiorców nie rozwiązuje problemów związanych z egzekucją komorniczą względem przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – ocenia rzecznik praw obywatelskich. Zdaniem dr. Adama Bodnara, w efekcie tacy przedsiębiorcy mogą w niektórych sytuacjach nie dysponować nawet sumą pozwalającą na zaspokojenie podstawowych potrzeb.
       • 18.07.2018Jednoosobowa działalność i egzekucja komornicza – RPO domaga się zmian
        Nowe Prawo przedsiębiorców nie rozwiązuje problemów związanych z egzekucją komorniczą względem przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – ocenia rzecznik praw obywatelskich. Zdaniem dr. Adama Bodnara, w efekcie tacy przedsiębiorcy mogą w niektórych sytuacjach nie dysponować nawet sumą pozwalającą na zaspokojenie podstawowych potrzeb.
        • 11.07.2018Egzekucja alimentów – grzywny dla pracodawców mogą wzrosnąć
         Niedopełnienie przez pracodawcę obowiązków związanych z egzekucją świadczeń alimentacyjnych ma być obłożone wyższymi grzywnami – wynika z planowanych przez rząd zmian. Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, nowe grzywny będą zbyt wysokie i w efekcie nieproporcjonalne względem popełnianych przez firmy błędów.
         • 10.07.2018Egzekucja alimentów – grzywny dla pracodawców mogą wzrosnąć
          Niedopełnienie przez pracodawcę obowiązków związanych z egzekucją świadczeń alimentacyjnych ma być obłożone wyższymi grzywnami – wynika z planowanych przez rząd zmian. Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, nowe grzywny będą zbyt wysokie i w efekcie nieproporcjonalne względem popełnianych przez firmy błędów.
          • 18.06.2018Egzekucja alimentów – nowe przepisy dotkną także pracodawców
           Pracodawcy, którzy zatrudniają dłużników alimentacyjnych „na czarno” lub wypłacają część wynagrodzenia „pod stołem”, będą musieli liczyć się z solidarną odpowiedzialnością za zobowiązania alimentacyjne – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zmiany mają wejść w życie w 2019 r. i objąć również m.in. Państwową Inspekcję Pracy.
           • 14.06.2018Egzekucja alimentów – nowe przepisy dotkną także pracodawców
            Pracodawcy, którzy zatrudniają dłużników alimentacyjnych „na czarno” lub wypłacają część wynagrodzenia „pod stołem”, będą musieli liczyć się z solidarną odpowiedzialnością za zobowiązania alimentacyjne – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zmiany mają wejść w życie w 2019 r. i objąć również m.in. Państwową Inspekcję Pracy.
            • 26.04.2018Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) - warunki otrzymania świadczenia
             Zmiany wprowadzone do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy spowodowały rozszerzenie ochrony roszczeń pracowników, którzy w sytuacji niewypłacalności pracodawcy zostali pozbawieni zatrudnienia oraz świadczeń przysługujących im z tego tytułu oraz zapewniają przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom w związku z faktycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę.
             • 22.02.2018NSA: Postanowienie o nieściągalności musi być wydane dla każdej wierzytelności
              Teza: Norma prawna wynikająca z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a. i art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma zastosowania do innych wierzytelności, aniżeli te, których nieściągalność została udokumentowana postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, nawet jeżeli byłyby to wierzytelności przysługujące w tym samym czasie w stosunku do tego samego dłużnika.
              • 02.02.2018ZUS: Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków - ubezpieczeni nie będący pracownikami
               Prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru zasiłków to zadanie, z którym muszą zmierzyć się wszyscy wyliczający wynagrodzenia i świadczenia. ZUS, w komentarzu do ustawy o świadczeniach pieniężnych szczegółowo i na przykładach wyjaśnia zasady ustalenia tych zasiłków.
               • 10.11.2017NSA: Skomplikowane dokumentowanie nieściągalności wierzytelności spółek osobowych
                Z uzasadnienia: Skoro istnieją podmioty, które są zobowiązane do zwrotu długu - w sytuacji niewypłacalności spółek osobowych - a ich stan majątku nie został zweryfikowany, to nie można twierdzić, że podatnik udokumentował nieściągalność wierzytelności.
                • 07.08.2017Postanowienie o umorzeniu egzekucji nie dokumentuje nieściągalności wierzytelności
                 Warunkiem koniecznym dla udokumentowania nieściągalności wierzytelności, a w konsekwencji dla możliwości zaliczenia takiej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów, jest m.in. to, aby treść postanowienia nie pozostawiała wątpliwości co do braku majątku, z którego może być zaspokojona egzekwowana wierzytelność. Tylko postanowienie, z którego jednoznacznie wynika brak majątku dłużnika na zaspokojenie choćby części określonej wierzytelności może zostać uznane za postanowienie o nieściągalności.
                 • 30.06.2017Czy nadpłata podatku podlega egzekucji?
                  Interpelacja nr 12854 do ministra finansów w sprawie zajmowania nadpłaty z rozliczenia deklaracji podatkowej
                  • 06.06.2017Indywidualne konto ZUS będzie wolne od egzekucji komorniczej?
                   Interpelacja nr 12260 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie nowego sposobu prowadzenia rachunków składkowych klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
                   • 08.05.2017ZUS nie odpuści, czyli dochodzenie niezapłaconych składek
                    Przychodzi czasem taki moment w karierze zawodowej menedżera-członka zarządu spółki kapitałowej, że zarządzana przez niego firma nie jest już w stanie dłużej funkcjonować. Nie zawsze wiąże się to z obecnością komornika wyprzedającego poszczególne składniki majątku, czasami wystarczy jakaś nieudana inwestycja, przegrany duży proces czy też niewypłacalność głównego odbiorcy towarów i usług.
                    • 28.04.2017ZUS nie odpuści, czyli dochodzenie niezapłaconych składek
                     Przychodzi czasem taki moment w karierze zawodowej menedżera-członka zarządu spółki kapitałowej, że zarządzana przez niego firma nie jest już w stanie dłużej funkcjonować. Nie zawsze wiąże się to z obecnością komornika wyprzedającego poszczególne składniki majątku, czasami wystarczy jakaś nieudana inwestycja, przegrany duży proces czy też niewypłacalność głównego odbiorcy towarów i usług.
                     • 22.03.2017Egzekucja należności – nowe zasady poboru opłat
                      Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji zostanie dostosowana do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2015 r. – wynika z senackiego projektu, który w ostatnich dniach skierowano do Sejmu. Nowelizacja dotyczyć będzie mechanizmu poboru opłat dokonywanych przez komorników.
                      • 21.03.2017Egzekucja należności – nowe zasady poboru opłat
                       Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji zostanie dostosowana do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2015 r. – wynika z senackiego projektu, który w ostatnich dniach skierowano do Sejmu. Nowelizacja dotyczyć będzie mechanizmu poboru opłat dokonywanych przez komorników.
                       • 28.12.2016Odzyskiwanie długów – co zmieni nowa ustawa o komornikach?
                        Trwają prace nad nową ustawą o komornikach sądowych. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada uporządkowanie przepisów oraz zwiększenie nadzoru nad działalnością komorników. Jak twierdzą jednak eksperci Konfederacji Lewiatan, nowa ustawa może równocześnie utrudnić dochodzenie roszczeń drogą sądową i egzekucyjną.
                        • 01.12.2016Odpowiedzialność osoby trzeciej zależy od doręczenia postanowienia
                         Tezy: Postanowienie, o którym mowa w art. 165 § 2 w zw. z art. 108 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) o wszczęciu postępowania o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, nie może być uznane za skutecznie doręczone w trybie art. 150 w zw. z art. 165 § 4 O.p., gdy zostało skierowane na adres zamieszkania znany organowi z ewidencji podatników, lecz faktycznie nieaktualny, także gdy adresat uchybił obowiązkowi aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym w rozumieniu ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2012 r., poz. 1314 ze zm.). 
                         • 30.09.2016Minimalna stawka godzinowa od 2017 r. Ochrona wynagrodzenia przed egzekucją
                          Interpelacja nr 5695 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra sprawiedliwości w sprawie ochrony minimalnego wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
                          • 23.09.2016500 zł na dziecko również dla dłużnika alimentacyjnego
                           Interpelacja nr 5641 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie dłużników alimentacyjnych
                           • 01.04.2016Sprzedaż w ramach postępowania egzekucyjnego a VAT
                            W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.  Powyższa regulacja świadczy o szerokim zakresie opodatkowania czynności podatkiem VAT. Opodatkowana będzie więc z zasady każda czynność, którą można określić jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Dotyczy to także sprzedaży towarów (rzeczy) w postępowaniu komorniczym lub postępowaniu egzekucyjnym.
                            • 31.03.2016Sprzedaż w ramach postępowania egzekucyjnego a VAT
                             W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.  Powyższa regulacja świadczy o szerokim zakresie opodatkowania czynności podatkiem VAT. Opodatkowana będzie więc z zasady każda czynność, którą można określić jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Dotyczy to także sprzedaży towarów (rzeczy) w postępowaniu komorniczym lub postępowaniu egzekucyjnym.
                             • 30.10.2015Zajęcie sprzętu komputerowego w postępowaniu egzekucyjnym
                              Interpelacja nr 34759 do ministra sprawiedliwości w sprawie zajęcia i egzekucji komorniczej ruchomości w postaci sprzętu komputerowego i postępowania z danymi w formie elektronicznej
                              • 09.09.2015Wpis wzmianki o egzekucji z nieruchomości w księdze wieczystej. Czy komornik może żądać zaliczki?
                               Zapytanie nr 8498 do ministra sprawiedliwości w sprawie żądania przez komorników sądowych zaliczki na wydatki związane z wpisem wzmianki o egzekucji z nieruchomości
                               • 22.07.2015Komornik pobiera opłatę egzekucyjną w każdej połączonej sprawie
                                Interpelacja nr 32981 do ministra sprawiedliwości w sprawie wysokości opłat egzekucyjnych
                                • 26.05.2015Odpowiedzialność członka zarządu. Spóźniony wniosek o upadłość z powodu utraty danych księgowych
                                 Z uzasadnienia: Awaria serwera, która spowodowała utratę danych księgowych nie dowodzi braku winy członka zarządu i nie może uwalniać go od odpowiedzialności za niezłożenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego. Serwer - jak każde urządzenie - może się zepsuć, z czym należy się liczyć. Członek zarządu spółki powinien tak dbać o jej interesy, aby w przypadku awarii była możliwość szybkiego odtworzenia danych z innych źródeł, tak, aby nie paraliżować działalności firmy.
                                 • 06.05.2015MS: Komornik nie może działać bez wyroku sądu
                                  Interpelacja nr 31206 do ministra sprawiedliwości w sprawie skutecznej egzekucji długów od nierzetelnych przedsiębiorców
                                  • 14.04.2015Możliwość zaliczenia do kosztów straty na sprzedaży wierzytelności
                                   Pytanie podatnika: Czy wykazaną w księgach stratę z odpłatnego zbycia wierzytelności (różnica pomiędzy ceną sprzedaży a wartością brutto pożyczki) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT zgodnie z uchwałą NSA I FPS 3/11 z 11 czerwca 2012 r., czy też wykazać przychód uzyskany ze sprzedaży wierzytelności w wysokości określonej w umowie sprzedaży a koszty uzyskania tego przychodu ograniczyć do wysokości niespłaconych kwot prowizji i ubezpieczenia, które w dacie uruchomienia pożyczki zostały wykazane jako przychód należny?
                                   • 05.12.2014Ustanowienie kuratora dla dłużnika
                                    Jeżeli w toku prowadzonej egzekucji okaże się, że miejsce pobytu dłużnika nie jest znane, możliwe jest ustanowienie dla takiego dłużnika kuratora. Czynność ustanowienia kuratora podlega oczywiście badaniu przez organ egzekucyjny. Przesłankami jego ustanowienia, które muszą zostać spełnione łącznie, są:
                                    • 31.10.2014NSA. Egzekucja z nieruchomości a przychód dłużnika
                                     Z uzasadnienia: Stanowisko, że skoro zmniejszeniu uległy wyłącznie pasywa podatnika, przysądzenie nieruchomości na podstawie art. 984 Kodeksu postępowania cywilnego nie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego, jest błędne. Koncentruje się ono bowiem na bilansowym ujęciu pojęcia przychodu ("zmiana in plus wartości majątku"), nie bierze pod uwagę korzyści, którą odniósł podatnik w wyniku przejęcia przez wierzyciela nieruchomości. Innymi słowy, w tym przypadku pojęcie przychodu należy rozumieć szerzej, a w jego granicach mieści się korzyść w postaci zmniejszenia wysokości zobowiązań. Stąd też zaliczenie przez wierzyciela wartości przejętej nieruchomości na poczet zobowiązań również stanowi przysporzenie majątkowe po stronie dłużnika.
                                     • 09.10.2014Bezskuteczność postępowania egzekucyjnego
                                      Teza: Stan bezskuteczności egzekucji wobec spółki, o którym stanowi art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej zachodzi wówczas, gdy egzekucja jest prócz jej formalnego umorzenia także faktycznie niemożliwa, co w praktyce oznacza, iż nie jest ona realna do przeprowadzenia i nie może tym samym skutkować zaspokojeniem wierzyciela. Tylko rzeczywiście istniejące mienie, np. w postaci egzekwowalnej wierzytelności może wskazywać, że umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności było przedwczesne.
                                      • 11.09.2014Odpowiedzialność członka zarządu a wniosek o upadłość
                                       Z uzasadnienia: Jeśli przesłanki, którymi kieruje się dany członek zarządu opóźniając decyzję o złożeniu wniosku o upadłość, choć wątpliwe, są oparte na trudnych do zweryfikowania w danym momencie dowodach, może on zostać uwolniony od odpowiedzialności karnej, bądź stopień jego zawinienia może ulec zmniejszeniu.
                                       • 02.07.2014Umorzenie postępowania egzekucyjnego wskutek bezczynności wierzyciela
                                        Umorzenie postępowania egzekucyjnego następuje na skutek przeszkód mających trwały charakter, tj. przeszkód uniemożliwiających dalsze prawidłowe prowadzenie postępowania. Umorzenie to powoduje zakończenie postępowania egzekucyjnego bez zaspokojenia wierzyciela w całości lub w części.
                                        • 19.05.2014Egzekucja środków pieniężnych przez banki do poprawy?
                                         Interpelacja nr 25271 do ministra finansów w sprawie nieprawidłowej praktyki banków związanej z egzekucją środków finansowych.
                                         • 07.05.2014Ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
                                          Interpelacja nr 24668 w sprawie doktryny o jednorazowym charakterze ochrony dłużnika w przypadku postępowania egzekucyjnego.
                                          • 06.05.2014Komornik sądowy jako płatnik PIT
                                           Teza: Komornik sądowy, na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli nie dokonuje za zakład pracy wypłaty świadczeń określonych w art. 12 wymienionej ustawy. Sporządzenie projektu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości nie stanowi wypłaty świadczeń, o której mowa w art. 42 ust. 1 (cyt.) ustawy podatkowej.
                                           • 24.02.2014Minimalne wynagrodzenie za pracę i egzekucja prowadzona przez komornika
                                            Pytanie: Zatrudniam pracownika na okresie próbnym. Otrzymałem pismo od komornika, w którym wzywa mnie do przekazywania wynagrodzenia pracownika na jego rachunek – ponieważ prowadzi przeciwko niemu egzekucję na wniosek wierzyciela – sklepu, w którym pracownik dokonał zakupu na raty. Pracownik do zakończenia okresu próbnego otrzymuje wynagrodzenie minimalne. Słyszałem, że nie mogę z wynagrodzenia minimalnego potrącić tych kwot. W jaki sposób powinienem postąpić?
                                            • 20.02.2014Egzekucja z wynagrodzenia za pracę – do jakiej wysokości?
                                             Pytanie: Pracodawca poinformował właśnie, że otrzymał od komornika nakaz zajęcia mojego wynagrodzenia. Mój dług powstał jeszcze w czasach, w których prowadziłem działalność i stwierdzony został prawomocnym wyrokiem. Egzekwowana kwota to nieco ponad 3000 zł i wynosi mniej więcej tyle, ile moje wynagrodzenie, które otrzymuję na rękę. Czy oznacza to, że za ten miesiąc nie otrzymam wynagrodzenia?
                                             • 22.01.2014Ustawa alimentacyjna - rząd szykuje wiele zmian
                                              Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu nowelizacji ustawy alimentacyjnej. Ściąganie zaległych świadczeń alimentacyjnych (wypłaconych z funduszu alimentacyjnego) będzie przekazywane wyłącznie komornikom sądowym (egzekucja cywilna), co ma zwiększyć efektywność tego rodzaju działań. Uproszczone zostaną również procedury przekazywania odzyskanych należności.
                                              • 13.12.2013Egzekucja świadczeń alimentacyjnych
                                               Jako jedną z form egzekucji Kodeks postępowania cywilnego [dalej „k.p.c.”] wskazuje egzekucję świadczeń alimentacyjnych. Zgodnie z art. 1081 § 1 k.p.c. jeżeli egzekucja dotyczy jakichkolwiek świadczeń alimentacyjnych lub renty mającej charakter alimentów wierzyciel nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji ani majątku dłużnika, z którego ma być ona prowadzona. W takiej sytuacji przyjmuje się, że egzekucja dotyczy wszystkich dopuszczalnych środków z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.
                                               • 18.11.2013Uproszczona egzekucja z nieruchomości
                                                Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego regulują procedurę uproszczoną stosowaną dla konkretnych typów nieruchomości i w konkretnych przypadkach. Różni się ona od egzekucji prowadzonej w zwykłym trybie nie tylko jej przebiegiem, lecz także procedurą zbycia zajętej nieruchomości.
                                                • 15.11.2013Warunki licytacyjne przy egzekucji z nieruchomości
                                                 Zgodnie z art. 952 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako k.p.c.) egzekucja z nieruchomości dłużnika, która służy zaspokojeniu wierzycieli z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości odbywa się w drodze publicznej licytacji nieruchomości. W celu nabycia nieruchomości w drodze licytacji osoby biorące w niej udział muszą spełnić warunki określone w k.p.c.
                                                 • 29.10.2013Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
                                                  Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może ograniczać sprzedaż udziałów spółki w celu utrzymania wpływu spółki na stan osobowy wspólników. Art. 185 Kodeksu spółek handlowych reguluje problematykę sprzedaży udziałów w drodze egzekucji. Zgodnie z przepisem jeżeli w drodze egzekucji ma nastąpić sprzedaż udziału, którego zbycie umowa spółki uzależnia od zgody spółki lub w inny sposób ogranicza, spółka ma prawo przedstawić osobę, która nabędzie udział za cenę, jaką określi sąd rejestrowy po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego.
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »