Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPBII/1/415-555/10/BD

 • 07.03.2016PIT roczny osoby samotnie wychowujcej dziecko
  Pytanie podatnika: Czy za 2015 r. Wnioskodawczyni bdzie moga, podobnie jak w poprzednich latach, rozlicza si z synem jako osoba samotnie wychowujca dziecko, na zasadach art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych – jako z maoletnim, bez ograniczenia kwotowego dochodu osignitego przez syna?
  • 02.03.2016Datio in solutum nie jest opodatkowane PCC
   Co do zasady spenienie istniejcego zobowizania polega na wykonaniu przez dunika wiadczenia, ktre zostao naoone na mocy tego zobowizania. Wyjtkiem od tej reguy jest zastosowanie wiadczenia w miejsce wykonania (datio in solutum). wiadczenie w miejsce wykonania jest instytucj uregulowan w art. 453 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, jeeli dunik w celu zwolnienia si ze zobowizania spenia za zgod wierzyciela inne wiadczenie, zobowizanie to wygasa.
   • 01.03.2016Datio in solutum nie jest opodatkowane PCC
    Co do zasady spenienie istniejcego zobowizania polega na wykonaniu przez dunika wiadczenia, ktre zostao naoone na mocy tego zobowizania. Wyjtkiem od tej reguy jest zastosowanie wiadczenia w miejsce wykonania (datio in solutum). wiadczenie w miejsce wykonania jest instytucj uregulowan w art. 453 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, jeeli dunik w celu zwolnienia si ze zobowizania spenia za zgod wierzyciela inne wiadczenie, zobowizanie to wygasa.
    • 10.02.2016Warunki uznania wydatkw za poniesione na wasne cele mieszkaniowe
     Problematyka wydatkw na wasne cele mieszkaniowe dotyczy tych podatnikw, ktrzy dokonali odpatnego zbycia nieruchomoci przed upywem 5 lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym nastpio jej nabycie lub wybudowanie. Jeli w takiej sytuacji dojdzie do uzyskania dochodu, moe on by zwolniony z podatku, ale tylko w takiej wysokoci, ktra odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziau wydatkw poniesionych na wasne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpatnego zbycia nieruchomoci i praw majtkowych, jeeli poczwszy od dnia odpatnego zbycia, nie pniej ni w okresie 2 lat od koca roku podatkowego, w ktrym nastpio odpatne zbycie, przychd uzyskany ze zbycia tej nieruchomoci lub tego prawa majtkowego zosta wydatkowany na wasne cele mieszkaniowe.
     • 09.02.2016Warunki uznania wydatkw za poniesione na wasne cele mieszkaniowe
      Problematyka wydatkw na wasne cele mieszkaniowe dotyczy tych podatnikw, ktrzy dokonali odpatnego zbycia nieruchomoci przed upywem 5 lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym nastpio jej nabycie lub wybudowanie. Jeli w takiej sytuacji dojdzie do uzyskania dochodu, moe on by zwolniony z podatku, ale tylko w takiej wysokoci, ktra odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziau wydatkw poniesionych na wasne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpatnego zbycia nieruchomoci i praw majtkowych, jeeli poczwszy od dnia odpatnego zbycia, nie pniej ni w okresie 2 lat od koca roku podatkowego, w ktrym nastpio odpatne zbycie, przychd uzyskany ze zbycia tej nieruchomoci lub tego prawa majtkowego zosta wydatkowany na wasne cele mieszkaniowe.
      • 05.02.2016Dochd z odpatnego zbycia nieruchomoci mieszkalnej przed upywem piciu lat
       Przychd ze sprzeday nieruchomoci mieszkalnej moe by uzyskany:  w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej (jeli jej przedmiotem jest obrt nieruchomociami), lub  ze rda, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym. Z przepisu tego wynika, e odpatne zbycie:  nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci,  spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spdzielni mieszkaniowej,  o ile nie nastpuje w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej, a jednoczenie - ma miejsce przed upywem piciu lat liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym nastpio ich nabycie lub wybudowanie, stanowi przychd w podatku dochodowym od osb fizycznych.
       • 03.02.2016Dochd z odpatnego zbycia nieruchomoci mieszkalnej przed upywem 5 lat
        Przychd ze sprzeday nieruchomoci mieszkalnej moe by uzyskany:  w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej (jeli jej przedmiotem jest obrt nieruchomociami), lub ze rda, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym. Z przepisu tego wynika, e odpatne zbycie:  nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci,  spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spdzielni mieszkaniowej,  o ile nie nastpuje w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej, a jednoczenie ma miejsce przed upywem 5 lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym nastpio ich nabycie lub wybudowanie, stanowi przychd w podatku dochodowym od osb fizycznych.
        • 25.01.2016Ulga rehabilitacyjna w rocznym PIT
         Moliwo skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej wprowadza art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z pn. zm.).
         • 18.01.2016Wniosek o interpretacj musi dotyczy konkretnej sprawy
          Z uzasadnienia: Podkrelenia wymaga, e instytucja interpretacji indywidualnych nie zostaa stworzona dla celw analizowania skutkw podatkowych potencjalnych, planowanych dziaa podatnikw pod ktem porwnawczym bd optymalizacyjnym. Celem instytucji indywidualnej interpretacji podatkowej jest zagodzenie ryzyka zwizanego z realizacj przez podatnika czy patnika praw i obowizkw uregulowanych w ustawach podatkowych, zwaszcza obowizku samoobliczenia i wpacenia nalenego podatku.
          • 17.12.2015Ulga prorodzinna w zeznaniu za rok 2015
           Poczwszy od rozliczenia podatkowego za rok 2013 zwikszeniu ulega ilo kryteriw, jakie naley wzi pod uwag przy ustalaniu prawa do ulgi prorodzinnej. Obecnie istotny jest nie tylko midzy innymi wiek dziecka, ewentualnie wysoko osiganych przez nie dochodw, ale take liczba dzieci na ktre ta ulga przysuguje, a niekiedy take wysoko dochodw uzyskiwanych przez osob uprawnion.
           • 16.12.2015Ulga prorodzinna w zeznaniu za rok 2015
            Poczwszy od rozliczenia podatkowego za rok 2013 zwikszeniu ulega ilo kryteriw, jakie naley wzi pod uwag przy ustalaniu prawa do ulgi prorodzinnej. Obecnie istotny jest nie tylko midzy innymi wiek dziecka, ewentualnie wysoko osiganych przez nie dochodw, ale take liczba dzieci na ktre ta ulga przysuguje, a niekiedy take wysoko dochodw uzyskiwanych przez osob uprawnion.
            • 14.12.2015Opodatkowanie prezentw i innych wiadcze dla emerytw i rencistw
             Przejcie pracownika na emerytur lub rent to czsto ten moment, w ktrym pracodawcy wrczaj mu pamitkowy prezent. W niektrych zakadach pracy istnieje take miy zwyczaj obdarowywania emerytw lub rencistw, ktrzy byli kiedy ich pracownikami, z okazji np. wit. Ponadto, osoby te niekiedy mog liczy rwnie na dofinansowanie letniego wypoczynku, kosztw leczenia itp. Wszystkie te formy podzikowania za prac czy te wsparcia mog pod pewnymi warunkami korzysta ze zwolnie od podatku przewidzianych w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pn. zm., dalej: ustawa o PIT).
             • 11.12.2015Opodatkowanie prezentw i innych wiadcze dla emerytw i rencistw
              Przejcie pracownika na emerytur lub rent to czsto ten moment, w ktrym pracodawcy wrczaj mu pamitkowy prezent. W niektrych zakadach pracy istnieje take miy zwyczaj obdarowywania emerytw lub rencistw, ktrzy byli kiedy ich pracownikami, z okazji np. wit. Ponadto, osoby te niekiedy mog liczy rwnie na dofinansowanie letniego wypoczynku, kosztw leczenia itp. Wszystkie te formy podzikowania za prac czy te wsparcia mog pod pewnymi warunkami korzysta ze zwolnie od podatku przewidzianych w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pn. zm., dalej: ustawa o PIT).
              • 10.12.2015PIT i skadki ZUS od prezentw finansowanych z ZFS
               O ile witeczne prezenty dla kontrahentw maj zwykle posta rzeczow i s finansowane ze rodkw obrotowych, to w przypadku, gdy maj one by wrczone pracownikom, pracodawcy, ktrzy tworz zakadowy fundusz wiadcze socjalnych (ZFS), rozwaaj take moliwo sfinansowania ich ze rodkw zgromadzonych na tym funduszu. Bez wzgldu za na to, jakie bdzie rdo finansowania wydatkw poniesionych na zakup prezentw dla pracownikw, zawsze aktualne jest pytanie, jakie skutki na gruncie ustaw podatkowych oraz zusowskich bdzie to wywoywao.
               • 09.12.2015PIT i skadki ZUS od prezentw finansowanych z ZFS
                O ile witeczne prezenty dla kontrahentw maj zwykle posta rzeczow i s finansowane ze rodkw obrotowych, to w przypadku, gdy maj one by wrczone pracownikom, pracodawcy, ktrzy tworz zakadowy fundusz wiadcze socjalnych (ZFS), rozwaaj take moliwo sfinansowania ich ze rodkw zgromadzonych na tym funduszu. Bez wzgldu za na to, jakie bdzie rdo finansowania wydatkw poniesionych na zakup prezentw dla pracownikw, zawsze aktualne jest pytanie, jakie skutki na gruncie ustaw podatkowych oraz zusowskich bdzie to wywoywao.
                • 08.12.2015Przychd do opodatkowania tam, gdzie go nie ma?
                 Doszukiwanie si niemal wszdzie przez organy podatkowe przychodu, ktry mona opodatkowa, powoduje, e podatnicy czuj si coraz bardziej zagubieni i zabezpieczaj si na wszelkie moliwe sposoby. Pytaj fiskusa ju prawie o wszystko. Pytania z pozoru mieszne w rzeczywistoci mieszne wcale nie s.
                 • 07.12.2015Przychd do opodatkowania tam, gdzie go nie ma?
                  Doszukiwanie si niemal wszdzie przez organy podatkowe przychodu, ktry mona opodatkowa, powoduje, e podatnicy czuj si coraz bardziej zagubieni i zabezpieczaj si na wszelkie moliwe sposoby. Pytaj fiskusa ju prawie o wszystko. Pytania z pozoru mieszne w rzeczywistoci mieszne wcale nie s.
                  • 26.11.2015Udostpnienie pracownikowi samochodu subowego a przychd ze stosunku pracy
                   Co do zasady oddanie do dyspozycji pracownika samochodu firmowego po godzinach pracy wie si z powstaniem po stronie pracownika przychodu w postaci nieodpatnego wiadczenia. Niemniej jednak przydzielenie pracownikowi samochodu subowego bd moliwo korzystania z przedmiotowego samochodu w celu dojazdu do i z miejsca zamieszkania nie zawsze bd oznacza powstanie po jego stronie przychodu ze stosunku pracy.
                   • 24.11.2015Udostpnienie pracownikowi samochodu subowego a przychd ze stosunku pracy
                    Co do zasady oddanie do dyspozycji pracownika samochodu firmowego po godzinach pracy wie si z powstaniem po stronie pracownika przychodu w postaci nieodpatnego wiadczenia. Niemniej jednak przydzielenie pracownikowi samochodu subowego bd moliwo korzystania z przedmiotowego samochodu w celu dojazdu do i z miejsca zamieszkania nie zawsze bd oznacza powstanie po jego stronie przychodu ze stosunku pracy.
                    • 23.11.2015Pomoc z fundacji. Z podatkiem czy bez?
                     Pytanie podatnika: Czy udzielanie osobom fizycznym pomocy spoecznej bdzie korzystao ze zwolnienia od PIT, a w konsekwencji na Fundacji nie bdzie ciy obowizek realizacji funkcji patnika?
                     • 13.11.2015Sprzeda nieruchomoci i PIT: Utrata prawa do ulgi mieszkaniowej
                      Pytanie podatnika: Czy ewentualna sprzeda nieruchomoci zakupionej na zaspokojenie wasnych potrzeb mieszkaniowych, dokonana w przyszoci przez Wnioskodawczyni na skutek zmiany sytuacji yciowej, bdzie skutkowaa utrat zwolnienia dochodu ze zbycia nieruchomoci, o ktrym mowa art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                      • 19.10.2015Czy zastosowanie si do interpretacji w razie kontroli zwalnia z zapaty podatku?
                       Kwestie dotyczce interpretacji przepisw prawa podatkowego, czyli tzw. interpretacji indywidualnych, s uregulowane w art. 14a–14p ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z pn. zm., dalej: O.p.). Przepisy do nich si odnoszce zawarte s take w dwch rozporzdzeniach Ministra Finansw z 22 kwietnia 2015 r.:
                       • 16.10.2015Czy zastosowanie si do interpretacji w razie kontroli zwalnia z zapaty podatku?
                        Kwestie dotyczce interpretacji przepisw prawa podatkowego, czyli tzw. interpretacji indywidualnych, s uregulowane w art. 14a–14p ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z pn. zm., dalej: O.p.). Przepisy do nich si odnoszce zawarte s take w dwch rozporzdzeniach Ministra Finansw z 22 kwietnia 2015 r.:
                        • 07.10.2015wiadczenia na rzecz pracownikw a PIT. Czciowo odpatny dowz do i z pracy
                         Pytanie podatnika: Czy warto wiadczenia otrzymanego przez pracownika od Pracodawcy z tytuu organizowanego przez Wnioskodawc przewozu do i z miejsca pracy, o ktrym mowa w Zakadowym Ukadzie Zbiorowym Pracy, w czci finansowanej przez Pracodawc, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, a co za tym idzie, czy na podstawie art. 31 ww. ustawy Wnioskodawca zobowizany jest do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy z tego tytuu?
                         • 07.09.2015Umowa doywocia mieszkania. Skutki podatkowe w PIT
                          Pytanie podatnika: Czy przekazujc mieszkanie w drodze umowy o doywocie wnioskodawca podlega podatkowi dochodowemu od osb fizycznych?
                          • 07.09.2015Darowizna w najbliszej rodzinie przekazana na konto maonka osoby obdarowanej
                           Pytanie podatnika: Czy darowizna pomidzy czonkami najbliszej rodziny (matka – syn) moe korzysta ze zwolnienia od podatku od spadkw i darowizn, w przypadku gdy darowizna rodkw pieninych wpyna na konto maonka osoby obdarowanej?
                           • 25.08.2015Jak opodatkowa PIT udzielanie korepetycji?
                            Pocztek nowego roku szkolnego za pasem. Zobaczmy zatem, w jaki sposb opodatkowa udzielanie korepetycji i prywatne nauczanie. Czy bdzie to dziaalno gospodarcza, czy moe dziaalno wykonywana osobicie?
                            • 20.08.2015Jak opodatkowa PIT udzielanie korepetycji?
                             Pocztek nowego roku szkolnego za pasem. Zobaczmy zatem, w jaki sposb opodatkowa udzielanie korepetycji i prywatne nauczanie. Czy bdzie to dziaalno gospodarcza, czy moe dziaalno wykonywana osobicie?
                             • 10.08.2015Pies dla podatkw jest rzecz
                              Lektura interpretacji podatkowych prowadzi czasem do do dziwnych wnioskw. Okazuje si na przykad, e zwierz, choby taki pies, niby rzecz nie jest, ale jak spojrzy si na niego z innej, bardziej fiskalnej perspektywy, rzecz ju si stanie i trzeba bdzie zapaci podatek.
                              • 31.07.2015Skutki podatkowe udostpniania samochodu firmowego zleceniobiorcy
                               Pytanie podatnika: Czy zleceniobiorca uytkujcy samochd subowy w celu dojazdu z miejsca wykonywania zlecenia do miejsca jego zamieszkania i z powrotem oraz parkujcy i garaujcy ten samochd w miejscach wskazanych przez Spk w umowie (w szczeglnoci w miejscu zamieszkania zleceniobiorcy) uzyskuje przychd z nieodpatnych wiadcze, podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych, a tym samym, czy Spka jako patnik tego podatku jest zobowizana do jego pobrania?
                               • 30.07.2015Refundacja zakupu okularw dla pracownika. Obowizki patnika
                                Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy pracownik zwrci si z prob o skierowanie na badania przed upywem terminu badania okresowego wskazanego przez lekarza w zwizku z pogorszeniem si wzroku, a lekarz potwierdzi pogorszenie si wzroku i konieczno wymiany dotychczas stosowanych okularw na inne, to koszty przeprowadzonych bada oraz refundacja zakupu okularw stanowi przychd pracownika, podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych, od ktrego Wnioskodawca jako patnik ma obowizek obliczy, pobra i wpaci do waciwego urzdu skarbowego zaliczk na podatek dochodowy od dokonanej pracownikowi refundacji, a nastpnie uwzgldni ten fakt w informacji PIT-11?
                                • 27.07.2015Zwrot kosztw podry osobom niebdcym pracownikami a PIT
                                 Pytanie podatnika: Czy na Wnioskodawcy – jako patniku – bdzie ciy obowizek poboru i odprowadzenia podatku (zaliczki na podatek) w zwizku z wypaceniem zaproszonym gociom krajowym i zagranicznym nalenoci z tytuu zwrotu kosztw i wydatkw za wyywienie oraz nocleg, czy te Wnioskodawca nie ma takiego obowizku z racji tego, e nalenoci te bd korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                 • 22.07.2015Przychd pracownika. Samochd subowy poza standardowym czasem pracy
                                  Pytanie podatnika: Czy z tytuu dojazdw pracownikw majcych nienormowany jak i normowany czas pracy i bdcych do dyspozycji pracodawcy take poza standardowym czasem pracy, pracownicy uzyskuj nieodpatne wiadczenie?
                                  • 21.07.2015Ulga rehabilitacyjna. Tablet dla osoby niepenosprawnej a PIT
                                   Przypomnijmy, kto, kiedy i wedug jakich zasad moe skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej w ramach podatku dochodowego od osb fizycznych. Czy wydatki na zakup tabletu dla osoby niepenosprawnej mona odliczy w ramach ulgi?
                                   • 20.07.2015Ulga rehabilitacyjna. Tablet dla osoby niepenosprawnej a PIT
                                    Przypomnijmy, kto, kiedy i wedug jakich zasad moe skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej w ramach podatku dochodowego od osb fizycznych. Czy wydatki na zakup tabletu dla osoby niepenosprawnej mona odliczy w ramach ulgi?
                                    • 14.07.2015Przychody pracownika. Zwrot kosztw wyywienia w podry subowej ponad limit
                                     Pytanie podatnika: U pracodawcy zwrot wydatkw na wyywienie w trakcie podry subowych krajowych i zagranicznych nastpuje na podstawie faktur, paragonw bd owiadczenia pracownika. Warto faktur za wyywienie w trakcie podry subowej, przewysza warto obowizujcej stawki ryczatowej diety. Czy w przypadku zwrotu pracownikowi nalenoci z tytuu podry subowych w kwotach wyszych ni ustalone w przepisach rozporzdzenia MPiPS z 29 stycznia 2013 r. nadwyka winna podlega opodatkowaniu wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy?
                                     • 13.07.2015Umorzenie dobrowolne akcji bez wynagrodzenia. Skutki podatkowe
                                      Pytanie podatnika: Czy dobrowolne umorzenie akcji bez wynagrodzenia spowoduje po strome Wnioskodawcy powstanie przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                      • 10.07.2015PIT. Wynajem mieszkania dla pracownikw w podry subowej
                                       Pytanie podatnika: Jak zakwalifikowa przekazanie do uytkowania pracownikom wynajtego mieszkania w czasie odbywania podry subowych w innym miecie, gdzie mieszkanie to bdzie wykorzystywane przez pracownikw i zarzd Spki dla celw subowych w czasie odbywanych delegacji i nie bdzie wykorzystywane dla celw prywatnych?
                                       • 01.07.2015Podre subowe: Indywidualna polisa dla pracownika a przychd w PIT
                                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza wykupi dla pracownikw indywidualne polisy. Zakres tak planowanego ubezpieczenia obejmowa bdzie: koszty leczenia, pakiet Assistance, ubezpieczenie NNW, OC w yciu prywatnym, ryzyko pracy obejmujce wykonywanie przez ubezpieczonego podczas podry - ryzyko dodatkowe objte polis. Polisy ubezpieczeniowe bd imienne i przypisane do konkretnego pracownika i wane tylko w okresie trwania podry a nabywane bd kadorazowo przed planowan podr. Czy wykupienie indywidualnej polisy dla pracownika stanowi przychd ze stosunku pracy?
                                        • 30.06.2015Wynajem pokoi w domkach rekreacyjnych. Skutki podatkowe w PIT
                                         Przychody uzyskiwane z tytuu wynajmu domkw rekreacyjnych – jako usugi zwizane z zakwaterowaniem – powinno si zaliczy do rda przychodw, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, i opodatkowa w sposb przewidziany dla tego rda przychodw. Zobaczmy zatem, w jaki sposb trzeba je opodatkowa.
                                         • 29.06.2015Wynajem pokoi w domkach rekreacyjnych. Skutki podatkowe w PIT
                                          Przychody uzyskiwane z tytuu wynajmu domkw rekreacyjnych – jako usugi zwizane z zakwaterowaniem – powinno si zaliczy do rda przychodw, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, i opodatkowa w sposb przewidziany dla tego rda przychodw. Zobaczmy zatem, w jaki sposb trzeba je opodatkowa.
                                          • 25.06.2015Podwyszone koszty autorskie przy umowie o dzieo
                                           Pytanie podatnika: Czy przy wystawianiu rachunku do umowy o dzieo Wnioskodawca moe zastosowa koszty uzyskania przychodu w wysokoci 50%, o jakich mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymanego za wykonanie dziea, bdcego przejawem pracy twrczej o indywidualnym charakterze w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?
                                           • 25.06.2015Dziaalno gospodarcza i umowa o dzieo a rdo przychodu w PIT
                                            Jeeli przedsibiorca zawrze umow o dzieo w celu wiadczenia okrelonych usug na rzecz innego podmiotu, ktrej zakres nie bdzie pokrywa si z przedmiotem prowadzonej dziaalnoci gospodarczej i z treci umowy bdzie jasno wynika, e bdzie ona zawarta poza prowadzon dziaalnoci gospodarcz, to wwczas przychody z tytuu takiej umowy nie bd stanowi przychodw z dziaalnoci gospodarczej, a przychody z dziaalnoci wykonywanej osobicie.
                                            • 24.06.2015Dziaalno gospodarcza i umowa o dzieo a rdo przychodu w PIT
                                             Jeeli przedsibiorca zawrze umow o dzieo w celu wiadczenia okrelonych usug na rzecz innego podmiotu, ktrej zakres nie bdzie pokrywa si z przedmiotem prowadzonej dziaalnoci gospodarczej i z treci umowy bdzie jasno wynika, e bdzie ona zawarta poza prowadzon dziaalnoci gospodarcz, to wwczas przychody z tytuu takiej umowy nie bd stanowi przychodw z dziaalnoci gospodarczej, a przychody z dziaalnoci wykonywanej osobicie.
                                             • 23.06.2015Ulga rehabilitacyjna. Adaptacja mieszkania a prawo do odliczenia
                                              Przypomnijmy, kto, kiedy i wedug jakich zasad moe skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej w ramach podatku dochodowego od osb fizycznych. Czy wydatki na adaptacj mieszkania lub tylko azienki osoby niepenosprawnej mona odliczy w ramach ulgi?
                                              • 22.06.2015Urzdy wykorzystuj inne rda
                                               Tak zwane inne rda przychodw s polem do popisu dla organw podatkowych. Urzdy szukaj przychodu, ktry mona opodatkowa, wszdzie tam, gdzie to tylko moliwe. Nierzadko wbrew prawu i logice. Nie inaczej byo i tym razem.
                                               • 22.06.2015Urzdy wykorzystuj inne rda
                                                Tak zwane inne rda przychodw s polem do popisu dla organw podatkowych. Urzdy szukaj przychodu, ktry mona opodatkowa, wszdzie tam, gdzie to tylko moliwe. Nierzadko wbrew prawu i logice. Nie inaczej byo i tym razem.