Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcyza zwolnienie

 • 29.07.2021Obowi您ek dokonywania zg這szenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym
  Ministerstwo Finansów przypomina o obowi您ku dokonywania do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu przez Platform Us逝g Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) zg這szenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym przez:
 • 22.11.2019Dziedziczenie ulg podatkowych - ró積e rozstrzygni璚ia s康ów
  Dzisiejsza interpretacja porusza trudn spraw sukcesji podatkowej. Zmar造, prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz, w chwili 鄉ierci posiada prawo do tzw. ulgi uczniowskiej. Nie wykorzysta jej w ca這軼i, a do odliczenia pozosta這 kilkadziesi徠 tysi璚y z這tych. Wdowa i jej dzieci uwa瘸j, i odziedziczy造 prawo do tej ulgi. Niestety - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawia przyznania racji. Sprawa jest niejednoznacza, ze wzgl璠u na niejednolite orzecznictwo. Warto zapozna si z argumentacj stron w sporze.
 • 18.10.2019Podatki 2019: Du瞠 miasta odczuj obni磬 PIT?
  Z pocz徠kiem pa寮ziernika br. z 18 do 17 proc. obni穎no stawk podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W praktyce zmniejszenie obci捫enia nie b璠zie wyra幡ie odczuwalne przez podatników. Jak twierdz eksperci, dla bud瞠tu pa雟twa ubytek wp造wów b璠zie mniej dotkliwy, ale w przypadku du篡ch miast zmiana mo瞠 mie ju bardziej negatywne konsekwencje.
 • 13.06.2019NSA: Akcyza jest podatkiem konsumpcyjnym - nie powinna obejmowa towarów utraconych
  Z uzasadnienia: Polski ustawodawca rozwi您ania normatywne dotycz帷e wy陰czenia od opodatkowania ubytków naturalnych implementowa do krajowego porz康ku prawnego w sposób wadliwy (niepe軟y), gdy w jej wyniku nie obj掖 zwolnieniem podatkowym ubytków naturalnych wykraczaj帷ych ponad ubytki naturalne wskazane w decyzji ustalaj帷ej wielko嗆 ubytków zwolnionych od opodatkowania.
 • 05.03.2019Podatki od OZE po zmianach
  Art. 4 ust. 9 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 廝ód豉ch energii stanowi, i wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a tak瞠 pobieranie tej energii z sieci nie s 鈍iadczeniem us逝g ani sprzeda膨 w rozumieniu ustawy o VAT. Przepis ten zosta uchylony, poniewa sta w sprzeczno軼i z przepisami dotycz帷ymi podatku VAT, gdzie ani ustawa o VAT, ani dyrektywa VAT okre郵aj帷a ramy unijnego systemu VAT, nie przewidywa造 瘸dnych szczególnych preferencji dla tego rodzaju dzia豉lno軼i - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
 • 12.03.2018Akcyza na produkty energetyczne – KE ma zastrze瞠nia do Polski
  Komisja Europejska wystosowa豉 oficjalne wezwanie do Polski w sprawie dostosowania przepisów dotycz帷ych akcyzy na produkty energetyczne. Sprawa odnosi si do zwolnienia z akcyzy produktów gazowych i w璕lowych. Polskie w豉dze maj teraz dwa miesi帷e na podj璚ie oczekiwanych przez Bruksel dzia豉.
 • 08.02.2018Podatki 2018: MPiT zapowiada u豉twienia podatkowe ws. sukcesji
  Nowa ustawa o zarz康zie sukcesyjnym przedsi瑿iorstwem osoby fizycznej b璠zie wi您a si z kilkoma istotnymi u豉twieniami podatkowymi – wynika z aktualnej wersji projektu zg這szonego przez Ministerstwo Przedsi瑿iorczo軼i i Technologii. Propozycje zak豉daj m.in. szersze zwolnienie z podatku od spadków i darowizn, wprowadzenie nowego rodzaju podatnika (przedsi瑿iorstwa w spadku) oraz zapewnienie ci庵這軼i rozlicze podatkowych.
 • 07.02.2018Podatki 2018: MPiT zapowiada u豉twienia podatkowe ws. sukcesji
  Nowa ustawa o zarz康zie sukcesyjnym przedsi瑿iorstwem osoby fizycznej b璠zie wi您a si z kilkoma istotnymi u豉twieniami podatkowymi – wynika z aktualnej wersji projektu zg這szonego przez Ministerstwo Przedsi瑿iorczo軼i i Technologii. Propozycje zak豉daj m.in. szersze zwolnienie z podatku od spadków i darowizn, wprowadzenie nowego rodzaju podatnika (przedsi瑿iorstwa w spadku) oraz zapewnienie ci庵這軼i rozlicze podatkowych.
 • 18.07.2017Nowa akcyza od samochodów na razie w zawieszeniu
  Interpelacja nr 12987 do ministra finansów w sprawie nowego podatku od samochodów
 • 28.01.2016MF. Zmiany przepis闚 akcyzowych od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Nowelizacja, kt鏎a wesz豉 w 篡cie w dniu 1 stycznia 2016 r. zasadniczo realizuje postulaty przedsi瑿iorc闚 z bran篡 wyrob闚 akcyzowych i w za這瞠niu powinna u豉twi im prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej poprzez uproszczenie procedur i eliminacj niekt鏎ych obowi您k闚 administracyjnych.  Ustawa wprowadzi豉 r闚nie regulacje o charakterze uszczelniaj帷ym, tj. przepisy dotycz帷e po鈔ednicz帷ych podmiot闚 tytoniowych, kt鏎e powinny ograniczy dzia豉lno嗆 „szarej strefy" w obszarze obrotu suszem tytoniowym i spowodowane tym straty dla bud瞠tu pa雟twa.
 • 27.01.2016MF. Zmiany przepis闚 akcyzowych od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Nowelizacja, kt鏎a wesz豉 w 篡cie w dniu 1 stycznia 2016 r. zasadniczo realizuje postulaty przedsi瑿iorc闚 z bran篡 wyrob闚 akcyzowych i w za這瞠niu powinna u豉twi im prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej poprzez uproszczenie procedur i eliminacj niekt鏎ych obowi您k闚 administracyjnych.  Ustawa wprowadzi豉 r闚nie regulacje o charakterze uszczelniaj帷ym, tj. przepisy dotycz帷e po鈔ednicz帷ych podmiot闚 tytoniowych, kt鏎e powinny ograniczy dzia豉lno嗆 „szarej strefy" w obszarze obrotu suszem tytoniowym i spowodowane tym straty dla bud瞠tu pa雟twa.
 • 12.10.2015Kto jest podatnikiem akcyzy z tytu逝 nabycia paliw silnikowych?
  Pytanie podatnika: Czy nabywaj帷 paliwa p造nne w ka盥ym z wymienionych stan闚 faktycznych (1, 2 i 3) sp馧ka X Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialno嗆 podatkow w przypadku niezap豉cenia nale積ych podatk闚 (podatku akcyzowego) przez jej bezpo鈔edniego dostawc lub podmiot zaopatruj帷y jej bezpo鈔edniego dostawc?
 • 24.07.2015Odnawialne 廝鏚豉 energii. Tworzenie i korzystanie z mikroinstalacji a obowi您ki podatkowe
  Interpelacja nr 33336 do ministra finans闚 w sprawie kwestii podatkowych zawartych w ustawie o odnawialnych 廝鏚豉ch energii
 • 06.07.2015Komu przys逝guje zwolnienie z akcyzy?
  Teza: Tre嗆 art. 4 ust. 3 i ust. 5 oraz art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) potwierdza zasad braku kolejno軼i opodatkowania podatkiem akcyzowym, bowiem nabywca lub posiadacz wyrobu mo瞠 si uwolni od opodatkowania jedynie w przypadku wykazania, 瞠 podatek na wcze郾iejszym etapie obrotu zosta zap豉cony, zadeklarowany lub okre郵ony decyzj, a nie poprzez wskazanie podmiot闚, kt鏎e wcze郾iej dokona造 obrotu tym wyrobem.
 • 10.02.2015WSA. Podatek akcyzowy. Zu篡cie to tak瞠 zniszczenie
  Ustawodawca u篡waj帷 poj璚ia „zu篡cie” mia na my郵i tak瞠 proces polegaj帷y na zniszczeniu wyrob闚 akcyzowych, taki zreszt spos鏏 interpretacji nale篡 uzna za prawid這wy gdy we幟ie si pod uwag j瞛ykowe znaczenie terminu „zu篡”, z tym jednak zastrze瞠niem, 瞠 „zniszczenie” musi nast徙i w wyniku u篡wania, d逝窺zego u篡wania, cz瘰tego u篡wania, wyczerpania zasobu przez d逝窺ze u篡wanie czy zrobienia z wyrobu u篡tku, nie za przez „usuni璚ie” czy „unicestwienie” - orzek Wojew鏚zki S康 Administracyjny w Szczecinie.
 • 13.01.2015Zmiana na lepsze?
  W lipcu zmianie ulegn zasady wydawania interpretacji podatkowych. Czy b璠zie lepiej? Czy mo瞠 tak jak zawsze? Same interpretacje i tak niewiele pomog.
 • 12.01.2015Zmiana na lepsze?
  W lipcu zmianie ulegn zasady wydawania interpretacji podatkowych. Czy b璠zie lepiej? Czy mo瞠 tak jak zawsze? Same interpretacje i tak niewiele pomog.
 • 10.12.2014Interpretacja prawa zmienn jest
  Interpelacja nr 28901 do prezesa Rady Ministr闚 w sprawie stosowania nowej interpretacji przepis闚 prawa przez urz璠nik闚 podleg造ch ministrowi finans闚
 • 18.09.2014Podatki 2015: Zmiany w akcyzie budz w徠pliwo軼i
  Ministerstwo Finans闚 przedstawi這 we wrze郾iu za這瞠nia do projektu nowelizacji ustawy akcyzowej. Przedsi瑿iorcy pozytywnie oceniaj wi瘯szo嗆 zaproponowanych zmian. Cz窷 z nich – m.in. regulacje dotycz帷e opodatkowania pojazd闚 sanitarnych – budzi jednak pewne kontrowersje.
 • 17.09.2014Podatki 2015: Zmiany w akcyzie budz w徠pliwo軼i
  Ministerstwo Finans闚 przedstawi這 we wrze郾iu za這瞠nia do projektu nowelizacji ustawy akcyzowej. Przedsi瑿iorcy pozytywnie oceniaj wi瘯szo嗆 zaproponowanych zmian. Cz窷 z nich – m.in. regulacje dotycz帷e opodatkowania pojazd闚 sanitarnych – budzi jednak pewne kontrowersje.
 • 25.08.2014Sprzeda zu篡tego oleju a podatek akcyzowy
  Pytanie podatnika: Czy sprzeda oleju odpadowego powsta貫go w wyniku zu篡cia nabywanych olej闚 z zap豉con akcyz jak i powsta貫go w wyniku prawid這wego zu篡cia olej闚 obj皻ych zwolnieniem od akcyzy ze wzgl璠u na przeznaczenie podlega opodatkowaniu akcyz?
 • 23.08.2013Podatki 2013: Du瞠 zmiany w akcyzie od 1 listopada
  Z pocz徠kiem listopada wejdzie w 篡cie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Przedstawiony przez rz康 projekt zak豉da wprowadzenie opodatkowania akcyz gazu ziemnego zu篡wanego do cel闚 opa這wych. Tak jak ju wcze郾iej przewidziano, nowela wprowadzi kilka zwolnie z podatku, m.in. dla gospodarstw domowych.
 • 18.03.2013Przekazanie samochodu osobowego na cele prywatne a korekta w VAT
  Pytanie podatnika: W lutym 2008 r. Wnioskodawca zakupi samoch鏚 osobowy, kt鏎y zosta wprowadzony do ewidencji 鈔odk闚 trwa造ch i by u篡wany do prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej. Z faktury dokumentuj帷ej zakup samochodu odliczy podatek VAT. W grudniu 2009 r. Wnioskodawca zawiesi dzia豉lno嗆 na okres 24 miesi璚y, a w listopadzie 2011 r. przekaza ww. samoch鏚 na cele osobiste podatnika. Natomiast w grudniu 2011 r. zlikwidowa dzia豉lno嗆. Czy Wnioskodawca powinien dokona korekty odliczonego podatku VAT?
 • 05.02.2013Podatki 2013: Akcyza na gaz do cel闚 opa這wych ju od listopada
  Z ko鎍em pa寮ziernika minie okres przej軼iowy, umo磧iwiaj帷y Polsce zwolnienie z opodatkowania akcyz gazu ziemnego do cel闚 opa這wych. Wprowadzenie podatku przewiduje przygotowany przez resort finans闚 projekt nowelizacji. Za這穎no w nim m.in. szereg zwolnie, w tym dla gospodarstw domowych.
 • 25.06.2012Sprzeda samochodu osobowego a zwolnienie podmiotowe w VAT
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca dokonuj帷 sprzeda篡 samochod闚 osobowych stanowi帷ych 鈔odki trwa貫, w momencie ich sprzeda篡 traci prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b) ustawy o VAT?
 • 09.05.2012Import towar闚 przez podr騜nych
  Terytorium Unii Europejskiej (UE) sk豉da si z terytori闚 Pa雟tw Cz這nkowskich i otoczone jest zewn皻rzn granic celn z krajami, kt鏎e nie nale膨 do UE (tzw. kraje trzecie). Mi璠zy Pa雟twami Cz這nkowskimi UE granica celna nie wyst瘼uje. Przyw霩 (import) towar闚 z kraj闚 trzecich na terytorium UE, przez zewn皻rzn granic celn, wi捫e si z konieczno軼i zap豉cenia c豉 i podatk闚.
 • 27.03.2012Akcyza na w璕iel – uproszczony dokument dostawy od 3 kwietnia
  Od 3 kwietnia b璠zie mo積a korzysta z nowego, uproszczonego wzoru dokumentu dostawy wyrob闚 w璕lowych. Rozporz康zenie w tej sprawie zak豉da, 瞠 z jednostronicowej formy mog korzysta podmioty zwolnione z akcyzy na w璕iel (lub inne wyroby w璕lowe), je郵i jednorazowa sprzeda nie przekracza 10 ton.
 • 16.02.2012Sprzeda w璕la po wprowadzeniu akcyzy
  Interpelacja nr 1188 do ministra finans闚 w sprawie uproszczenia przepis闚 dotycz帷ych zakupu w璕la kamiennego bez akcyzy
 • 14.02.2012Akcyza na w璕iel – nowy wz鏎 dokumentu dostawy
  Resort finans闚 planuje wprowadzenie nowego, uproszczonego wzoru dokumentu dostawy wyrob闚 w璕lowych. Jednostronicowa uproszczona forma b璠zie mog豉 by stosowana w przypadku sprzeda篡 w璕la lub innych wyrob闚 w璕lowych podmiotom zwolnionym z akcyzy, jednak tylko w ilo軼i nieprzekraczaj帷ej jednorazowo 10 ton.
 • 07.12.2011Sprzeda zu篡tego oleju smarowego nie podlega akcyzie
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca (sp馧ka) nabywa z akcyz zap豉con olej smarowy oraz olej turbinowy klasyfikowany do kodu 2710 19 81 do posiadanych maszyn i urz康ze. Po zu篡ciu przedmiotowy olej podlega sprzeda篡 podmiotowi, kt鏎y przetwarza i unieszkodliwia odpady niebezpieczne. Przedsi瑿iorstwo, kt鏎e zakupi這 zu篡ty olej dostarcza go nast瘼nie do rafinerii. Tam odpad podlega recyklingowi. Czy sprzeda oleju smarowego przepracowanego przez sp馧k podlega opodatkowaniu akcyz?
 • 07.11.2011Zakup oleju do generatora a podatek akcyzowy
  Pytanie podatnika: Czy posiadaj帷 generatory o mocy nieprzekraczaj帷ej 1 MW, wytwarzaj帷e energi elektryczn na potrzeby produkcji energii elektrycznej dla potrzeb w豉snych podmiot b璠zie zobligowany do odprowadzenia akcyzy od zakupionego na potrzeby produkcji energii oleju nap璠owego, opa這wego lub spo篡wczego (rzepakowego), w sytuacji kiedy te oleje zosta造 zakupione jako zwolnione z akcyzy?
 • 03.12.2010Kasy fiskalne 2011 – Zwolnienia
  Zasady zwolnienia na czas okre郵ony niekt鏎ych grup podatnik闚 i niekt鏎ych czynno軼i z obowi您ku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nale積ego przy zastosowaniu kas rejestruj帷ych, oraz warunki korzystania z tych zwolnie okre郵a od 1.01.2011 roku Rozporz康zenie Ministra Finans闚 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnie z obowi您ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj帷ych, opublikowane w Dz.U. Nr 138, poz. 930.
 • 18.11.2010Akcyza na olej opa這wy – wyrok TK
  Trybuna Konstytucyjny orzek, 瞠 przepisy rozporz康zenia ministra finans闚 dotycz帷e momentu powstania obowi您ku podatkowego oraz podstawy podatku akcyzowego z tytu逝 sprzeda篡 oleju opa這wego na cele inne ni opa這we s zgodne z konstytucj. S璠ziowie wydali wyrok po rozpoznaniu skargi Przedsi瑿iorstwa Wielobran穎wego "ROEL" Szmidt i Mi鈣a sp馧ka jawna w Markach.  
 • 29.03.2010Jak rz康 obni瘸 podatki
  Interpelacja nr 13901 do ministra finans闚 w sprawie obietnicy obni瞠nia podatk闚
 • 26.06.2009Kiedy nota, kiedy faktura koryguj帷a
  W listach naszych Czytelnik闚 bardzo cz瘰to pojawiaj si pytania dotycz帷e sposobu post瘼owania w przypadkach, w kt鏎ych stwierdz oni r騜nego rodzaju b喚dy w dokumentach. Najwi璚ej pyta dotyczy faktur VAT, a liczba mo磧iwych pomy貫k i ich kombinacji jest naprawd spora. Postaram si odpowiedzie, kiedy i kto mo瞠 i powinien sporz康za dokumenty koryguj帷e w razie wyst徙ienia b喚d闚.
 • 26.06.2009Podatek ekologiczny na razie w fazie dyskusji
  Pose Marek Matuszewski: Panie Marsza趾u! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z doniesie medialnych wynika, i  Ministerstwo Finans闚 rozpocz窸o ju prace nad projektem ustawy o podatku ekologicznym, kt鏎y mia豚y zast徙i akcyz. Z informacji tych wynika, 瞠 podatek by豚y p豉cony co roku w urz璠zie skarbowym lub w wydziale komunikacyjnym, a zacz掖by obowi您ywa prawdopodobnie od 2010 r. Najwy窺z kwot podatku zap豉ciliby kierowcy je盥膨cy starymi autami - 3 tys. z za auto sprzed 1992 r. Natomiast w豉軼iciele pojazd闚, kt鏎ych wiek nie przekracza 9 lat, zap豉c ok. 500 z. Najmniejszy podatek zap豉c ci, kt鏎ych sta na kupno nowego samochodu z salonu - zaledwie ok. 100 z rocznie.
 • 10.04.2009Akcyza: KIG popiera nowelizacj przepis闚
  Zwolnienie z akcyzy sprzeda篡 wyrob闚 tytoniowych oznaczonych starymi banderolami i jednocze郾ie nowymi legalizacyjnymi znakami akcyzy po 30 czerwca br., kiedy trac wa積o嗆 dotychczasowe wzory znak闚 akcyzy, przewiduje nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, przedstawiona przez Komisj „Przyjazne Pa雟two”. Projekt popiera Krajowa Izba Gospodarcza.
 • 08.10.2008Ostatnie miejsca na konferencj: Problemy podatkowe 2008/2009
  Ju w poniedzia貫k i wtorek (13 i 14.10.2008 r.) w warszawskim hotelu Polonia Palace odb璠zie si wsp馧organizowana przez MDDP Akademia Biznesu i www.podatki.biz konferencja „Problemy podatkowe 2008/2009 ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem nowelizacji ustawy o podatku VAT”.  
 • 01.10.2008Projekt nowej ustawy akcyzowej
  Podatek akcyzowy b璠zie dotyczy wy陰cznie paliw, energii elektrycznej, wyrob闚 tytoniowych, napoj闚 alkoholowych oraz samochod闚 osobowych – zak豉da projekt ustawy o podatku akcyzowym, przyj皻y we wtorek przez rz康.
 • 03.09.2008Konferencja: Podatki 2008/2009 - Warszawa
  W dniach 13.10 i 14.10.2008 r. w Warszawie, w Hotelu Mercure odb璠zie si konferencja organizowana wsp鏊nie przez MDDP Akademia i www.podatki.biz. Tematem konferencji b璠 bie膨ce problemy podatkowe i planowane zmiany w VAT, CIT i PIT, kt鏎e om闚i zaproszeni do uczestnictwa w konferencji znani praktycy stosowania prawa. W鈔鏚 prowadz帷ych znajduj si:
 • 20.12.2007MF: Ustawa o podatku akcyzowym zgodna z prawem UE
  Interpelacja nr 9450 do ministra finans闚 w sprawie sprzeczno軼i przepis闚 ustawy o podatku akcyzowym z prawem wsp鏊notowym i skutk闚 ekonomicznych tej sprzeczno軼i dla przedsi瑿iorc闚
 • 06.09.2007Akcyza na gaz ziemny za 6 lat, na w璕iel i koks — od 2012 r.
  Ministerstwo Finans闚 przekaza這 projekt nowej ustawy o podatku akcyzowym sta貫mu komitetowi Rady Ministr闚. Resort Zyty Gilowskiej opracowywa dokument od wiosny, a jego ostateczny kszta速 (na etapie prac w ministerstwie) zosta zatwierdzony 23 sierpnia. Ustawa obok innych zmian wprowadzi do polskiego prawa postanowienia dyrektywy wsp鏊notowej o obowi您ku opodatkowania gazu ziemnego oraz w璕la i koksu, ale tymczasowo zwolni te paliwa z akcyzy.
 • 20.04.2007Projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zap豉conego z tytu逝 nabycia wewn徠rzwsp鏊notowego albo importu samochodu osobowego z dnia 16 kwietnia 2007 r.

  Ustawa z dnia ........................ 2007 r. o zwrocie podatku akcyzowego zap豉conego z tytu逝 nabycia wewn徠rzwsp鏊notowego albo importu samochodu osobowego
 • 18.05.2006Podatki jako koszt uzyskania przychodu
  Kosztami uzyskania przychod闚 s, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z p騧n. zm.), wszelkie koszty poniesione w celu osi庵ni璚ia przychod闚, z wyj徠kiem koszt闚 enumeratywnie wymienionych w ustawie. Warunkiem uznania danego wydatku za koszt jest istnienie bezpo鈔edniego lub po鈔edniego zwi您ku z osi庵ni皻ym przychodem. W niniejszym artykule postaramy si odpowiedzie na pytanie, w jakim zakresie, na tle regulacji U.p.d.o.f., mo積a zaliczy do koszt闚 uzyskania przychod闚 podatki p豉cone w ramach dzia豉lno軼i obj皻ej regulacj tej ustawy.
 • 16.05.2006Podmiotowe i przedmiotowe zwolnienia z podatku akcyzowego
  Zwolnienia od podatku akcyzowego uregulowane s w art. 23–25 Ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 04.29.257) a tak瞠 w wydanym na podstawie tych przepis闚 Rozporz康zeniu Ministra Finans闚 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnie od podatku akcyzowego (Dz. U. 04.97.966). Zwolnienia od podatku akcyzowego mo積a podzieli na przedmiotowe i podmiotowe, mog one by ca趾owite lub cz窷ciowe.
 • 14.03.2006Ile podatku p豉cimy w cenie paliwa
  "Znieczulenie podatkowe" ostatecznych p豉tnik闚 podatk闚 po鈔ednich powoduje, 瞠 cz瘰to nie przywi您uj oni tak wielkiej wagi do tych obci捫e, gdy podatek p豉cony przez nich jest wliczony w cen. Mimo 瞠 polska stawka VAT jest w czo堯wce stawek kraj闚 UE, wy窺ze stawki s jedynie na W璕rzech, w Szwecji i Danii, podatki te ponoszone s na co dzie bez poczucia 瘸lu. Jednak瞠 jakiekolwiek wahania w strukturach podatkowych cen paliw oraz jego substytut闚 s odbierane bezpo鈔ednio przez rynek. Przyk豉d mo瞠 stanowi zmiana akcyzy na benzyn bezo這wiow z 1565z/m³ na 1315z/m³ (rozporz康zenie Ministra Finans闚 z dnia 15.09.2005), kt鏎a spowodowa豉 obni磬i cen paliwa na rynku, a tym samym mo積a by這 w闚czas odczu zmiany cen towar闚 i us逝g. Dla przyk豉du ceny paliwa Pb 95 w okresie mi璠zy 14 a 15 wrze郾ia 2005 za 1000 litr闚 zmniejszy造 si z 3295 do 3095 z a ceny Pb 98 z 3435 do 3200 z.