Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Cywilnoprawne pojęcie części składowej VAT od samochodu przekazywanego na potrzeby osobiste

  • 19.09.2014Cywilnoprawne pojęcie części składowej a VAT od samochodu przekazywanego na potrzeby osobiste
    Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) przez dostawę towarów, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
    • 18.09.2014Cywilnoprawne pojęcie części składowej a VAT od samochodu przekazywanego na potrzeby osobiste
      Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) przez dostawę towarów, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: