Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

badania ankietowe

 • 23.06.2020Pandemia z mocnym wpływem na sytuację młodych na rynku pracy
  Obecnie aż 81,5 proc. przedstawicieli młodego pokolenia woli stabilne zatrudnienie w firmie zamiast pracy na własny rachunek – wynika z nowego raportu pn. „Młodzi Polacy na rynku pracy w nowej normalności”, który przygotowały PwC, Well.HR i Absolvent Consulting.
  • 10.05.2019Zatrudnianie cudzoziemców – BCC proponuje pakiet 25 zmian w prawie
   Trudności z pozyskaniem pracowników ma obecnie ok. 75 proc. przedsiębiorców – wynika z badania ankietowego, które przeprowadzono wśród firm członkowskich Business Centre Club. Organizacja twierdzi, że sytuację mogłoby poprawić wprowadzenie pakietu 25 zmian usprawniających legalizację pobytu oraz pracy cudzoziemców w Polsce.
   • 01.03.2019Fundusze unijne są niezbędne dla polskiej gospodarki
    Zwiększona aktywność inwestycyjna przekłada się na rosnące wykorzystanie czynnika pracy, a tym samym prowadzi do wzrostu zatrudnienia i stopniowego wzrostu płac. Prowadzi to w konsekwencji do wzrostu dochodu do dyspozycji ludności i pozytywnie wpływa na wielkość popytu konsumpcyjnego. Należy jednak pamiętać, że aby efekt popytowy faktycznie wystąpił, konieczny jest ciągły napływ środków europejskich. Po ich ustaniu (np. w związku z zakończeniem danej perspektywy finansowej), efekt ten bowiem zanika - wyjaśnił przedstawiciel MPiT odpowiadając na interpelację poselską.
    • 15.11.2018Ustawa likwidująca limit 30-krotności niezgodna z konstytucją
     Ustawa likwidująca tzw. limit 30-krotności, czyli górny limit składek na ZUS, jest niezgodna z art. 7 ustawy zasadniczej – orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Plan zniesienia limitu krytycznie oceniali pracodawcy. Przeciwko takiej zmianie opowiada się zdecydowana większość z nich.
     • 14.11.2018Ustawa likwidująca limit 30-krotności niezgodna z konstytucją
      Ustawa likwidująca tzw. limit 30-krotności, czyli górny limit składek na ZUS, jest niezgodna z art. 7 ustawy zasadniczej – orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Plan zniesienia limitu krytycznie oceniali pracodawcy. Przeciwko takiej zmianie opowiada się zdecydowana większość z nich.
      • 29.11.2017Już prawie 90 proc. firm ma problemy ze znalezieniem pracowników
       W trakcie ostatniego roku problemy z pozyskaniem pracowników miało niemal 90 proc. polskich przedsiębiorstw – wynika z badania ankietowego, które przeprowadzono wśród członków Business Centre Club. Wśród zgłaszanych problemów znalazły się m.in. kwestie dotyczące braku wykwalifikowanych pracowników oraz braku chętnych do podjęcia pracy.
       • 01.03.2016Biura rachunkowe: jak skutecznie konkurować – cz. I
        Rynek usług księgowych (a ogólniej rzecz ujmując – usług związanych z rachunkowością, płacami i ubezpieczeniami społecznymi) staje się jednocześnie coraz bardziej obiecujący i coraz bardziej konkurencyjny. Rysujące się tendencje mają znaczenie zarówno dla przedsiębiorców, jak i biur rachunkowych oraz pozostałych podmiotów, zajmujących się tego typu usługami.
        • 17.08.2015Jednoosobowych firm jest coraz więcej
         Interpelacja nr 33701 w sprawie rekordowej liczby zakładanych w Polsce jednoosobowych działalności gospodarczych.
         • 28.08.2013Coraz więcej barier w gospodarce?
          Interpelacja nr 18270 do ministra gospodarki w sprawie barier ograniczających potencjał gospodarki
          • 09.07.2013Kontrole u przedsiębiorcy
           Interpelacja nr 17184 do ministra gospodarki w sprawie liczby kontroli w przedsiębiorstwach i praw przedsiębiorców wobec organów przeprowadzających kontrole
           • 06.11.2012Trudniej o kredyty. Banki zaostrzyły kryteria
            Banki zaostrzyły politykę kredytową. Obecnie o kredyt trudniej jest we wszystkich segmentach, czyli zarówno jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe, konsumpcyjne, jak i o kredyty dla przedsiębiorstw – takie wnioski płyną z nowego badania ankietowego NBP, przeprowadzonego wśród przedstawicieli 29 banków działających w Polsce.
            • 25.10.2012Pracy coraz mniej. Presja płacowa spada
             W gospodarce powstaje niewiele nowych miejsc pracy. W efekcie pogorszenia sytuacji na rynku pracy spadły oczekiwania płacowe zarówno osób pracujących, jak i bezrobotnych – takie wnioski przynosi „Badanie Ankietowe Rynku Pracy NBP – Raport 2012”.
             • 30.08.2011Trwają konsultacje ws. liberalizacji rynku gazu
              Trwają konsultacje ws. liberalizacji rynku gazu. Urząd Regulacji Energetyki prowadzi obecnie badania ankietowe w ramach „Programu uwalniania gazu”, skierowanego do obecnych i potencjalnych uczestników rynku gazowego w Polsce.
              • 23.09.2010Księgi wieczyste – opóźnienia we wpisach
               Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak sądy radzą sobie z rozpoznawaniem spraw wieczystoksięgowych oraz jak przebiega wprowadzanie w życie projektu Nowa Księga Wieczysta. Z ustaleń NIK wynika, że sądy nie przestrzegają terminów nanoszenia zmian w księgach, co utrudnia obrót nieruchomościami. Kontrolerzy zajęli się także pomocą udzielaną przez państwo repatriantom oraz sposobem rozpatrywania skarg obywateli przez administrację publiczną.
               • 29.03.2010Nie kochamy już telefonów stacjonarnych
                Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadza co roku wśród konsumentów badania ankietowe mające na celu poznanie ich opinii o rynku usług telekomunikacyjnych oraz określenie preferencji. Badania przeprowadzane są na reprezentatywnej próbie wylosowanej z populacji ludności Polski w wieku 15 lat i powyżej. W roku 2009 próbka badawcza wynosiła 1602 osoby.
                • 21.01.2009BIEC: Wskaźnik Dobrobytu w dół
                 Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC poinformowało o ponownym, dziewiątym z rzędu spadku Wskaźnika Dobrobytu, który odzwierciedla ekonomiczne nastroje społeczeństwa. W styczniu bieżącego roku jego wartość tylko nieznacznie przekroczyła 100 pkt., podczas gdy rok temu sięgał 110.
                 • 20.11.2008BIEC: Niższy wskaźnik dobrobytu
                  Jak poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), wskaźnik dobrobytu, odzwierciedlający ekonomiczne nastroje społeczeństwa, spadł w listopadzie po raz siódmy z rzędu. Pogorszenie wskaźnika nastąpiło głównie na skutek słabnącego tempa tworzenia nowych miejsc pracy.
                  • 09.09.20086,7 tys. MW nowej mocy do 2030 r.
                   Urząd Regulacji Energetyki (URE) ogłosił wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedsiębiorstw energetycznych, które miało na celu dokonanie oceny stanu polskiej elektroenergetyki. Wytwórcy elektryczności deklarują, ze do 2030 r. zwiększą dostępną moc o kilka tysięcy MW.
                   • 16.04.2008Wolniejsza poprawa nastrojów
                    Wskaźnik Dobrobytu, odzwierciedlający ekonomiczne nastroje społeczeństwa, wzrósł w kwietniu o 0,4 punktu – poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Zdaniem analityków BIEC tempo poprawy nastrojów jest dużo niższe niż przed rokiem.
                    • 18.02.2008BIEC: Niestabilne ceny, wyższy wskaźnik dobrobytu
                     Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC podało, że w lutym wzrósł Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem ruchy cen towarów i usług konsumpcyjnych. Na poziomie wyższym niż w styczniu ukształtował się także Wskaźnik Dobrobytu, obrazujący nastroje społeczne w sferze gospodarczej.
                     • 08.10.2006Stan MSP w ocenie przedsiębiorców
                      Przedsiębiorcy lepiej oceniali sytuację gospodarczą w I półroczu 2006 r. niż w II półroczu 2005 r. Wzrosły wskaźniki prognozy rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, prognozy inwestycji oraz oceny polityki gospodarczej – wynika z badania ankietowego „Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w pierwszej połowie 2006 roku”, przeprowadzonego przez Departament Prognoz i Analiz Ministerstwa Gospodarki.